🇶🇦 กาตาร์ eSIMs

Compare prepaid eSIM plans for your next holiday to Qatar. Get the best eSIM for your needs at the best price possible.

#1 Choice For Travelers 

190+ ประเทศ - 1200+ ข้อเสนอ eSIM

#2 Choice For Travelers 

160+ ประเทศ - 1600+ ข้อเสนอ eSIM

#3 Choice For Travelers 

130+ ประเทศ - 800+ ข้อเสนอ eSIM

Currently Trending 

130+ ประเทศ - 950+ ข้อเสนอ eSIM

ผู้ให้บริการeSIM Profileข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคา/GBราคาใช้เบอร์โทรศัพท์ครอบคลุม
airhub logoGlobal 6GB Data 10Days6103.0018.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
airhub logoQatar 20GB 30Days20302.4549.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
airhub logoQatar 5GB 30Days5303.2016.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
airhub logoQatar 10GB 30Days10302.8028.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
airhub logoMiddle East 5GB 15 Days5155.0025.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
bnesim logoBNESIM Qatar eSIM113.803.80ไม่รวม🇶🇦 Qatar
bnesim logoBNESIM Qatar eSIM313.7311.20ไม่รวม🇶🇦 Qatar
bnesim logoBNESIM Qatar eSIM50302.69134.70ไม่รวม🇶🇦 Qatar
bnesim logoBNESIM Qatar eSIM1303.603.60ไม่รวม🇶🇦 Qatar
knowroaming resQatar eSIM176.006.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
knowroaming resQatar eSIM3105.7517.25ไม่รวม🇶🇦 Qatar
knowroaming resQatar eSIM5155.5027.50ไม่รวม🇶🇦 Qatar
knowroaming resQatar eSIM10305.0050.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
knowroaming resGlobal eSIM236.6710.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
knowroaming resGlobal eSIM11512.0012.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
knowroaming resGlobal eSIM53010.0050.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
nomad logo blackNomad – Qatar – 30 Days – 5 GB5303.8019.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
nomad logo blackNomad – Qatar – 30 Days – 12 GB12302.7533.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
nomad logo blackNomad – Qatar – 30 Days – 20 GB20302.7555.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
nomad logo blackNomad – Qatar – 7 Days – 1 GB175.005.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
nomad logo blackNomad – Qatar – 30 Days – 3 GB3304.3313.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
nomad logo blackGlobal – 30 Days – 3 GB33013.3340.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
nomad logo blackGlobal – 30 Days – 5 GB5309.0045.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
nomad logo blackGlobal – 7 Days – 1 GB1725.0025.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
onesim logoOnesim for Middle East179.909.90ไม่รวม🇶🇦 Qatar
onesim logoOnesim for Middle East3308.3024.90ไม่รวม🇶🇦 Qatar
onesim logoOnesim for Middle East5306.9834.90ไม่รวม🇶🇦 Qatar
onesim logoOnesim for Middle East10305.9959.90ไม่รวม🇶🇦 Qatar
TEXTReSIM logoQatar 10GB10307.4073.99ไม่รวม🇶🇦 Qatar
TEXTReSIM logoQatar 1GB179.999.99ไม่รวม🇶🇦 Qatar
TEXTReSIM logoQatar 3GB3308.3324.99ไม่รวม🇶🇦 Qatar
TEXTReSIM logoQatar 5GB5308.0039.99ไม่รวม🇶🇦 Qatar
TEXTReSIM logoGlobal 1GB1718.9918.99ไม่รวม🇶🇦 Qatar
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 1GB179.999.99ไม่รวม🇶🇦 Qatar
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 3GB3308.6625.99ไม่รวม🇶🇦 Qatar
TEXTReSIM logoGlobal 3GB33018.0053.99ไม่รวม🇶🇦 Qatar
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 5GB5308.0039.99ไม่รวม🇶🇦 Qatar
TEXTReSIM logoGlobal 5GB53015.8078.99ไม่รวม🇶🇦 Qatar
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 10GB10307.4073.99ไม่รวม🇶🇦 Qatar
TEXTReSIM logoGlobal 10GB103015.40153.99ไม่รวม🇶🇦 Qatar
ubigi logoMIDDLE EAST13029.0029.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
yesim res imgQatar 10GB esim provider discount10104.8548.50ไม่รวม🇶🇦 Qatar
yesim res imgQatar 3GB esim provider discount356.4719.40ไม่รวม🇶🇦 Qatar
yesim res imgQatar 5GB esim provider discount575.8229.10ไม่รวม🇶🇦 Qatar
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 1 GB179.009.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 3 GB3158.0024.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 5 GB5307.0035.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 10 GB10605.9059.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 20 GB201804.4589.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
trust symbol esim provider airalo res imgMenalink – 1 GB1715.0015.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
trust symbol esim provider airalo res imgMenalink – 2 GB21514.0028.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
trust symbol esim provider airalo res imgMenalink – 3 GB33013.0039.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
trust symbol esim provider airalo res imgPearl Mobile – 1 GB175.005.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
trust symbol esim provider airalo res imgPearl Mobile – 2 GB2154.509.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
trust symbol esim provider airalo res imgPearl Mobile – 3 GB3304.0012.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
trust symbol esim provider airalo res imgPearl Mobile – 5 GB5303.5017.50ไม่รวม🇶🇦 Qatar
trust symbol esim provider airalo res imgPearl Mobile – 10 GB10303.0030.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
trust symbol esim provider airalo res imgPearl Mobile – 20 GB20302.4549.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
globalesim logo 1Welcome To QATAR! esim provider discount1710.0010.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
globalesim logo 1Welcome To QATAR! esim provider discount2107.5015.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
globalesim logo 1Welcome To QATAR! esim provider discount3146.6720.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
globalesim logo 1Welcome To QATAR! esim provider discount5215.0025.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
globalesim logo 1Special esim provider discount1720.0020.00รวม🇶🇦 Qatar
globalesim logo 1Special esim provider discount21017.5035.00รวม🇶🇦 Qatar
globalesim logo 1Special esim provider discount31416.0048.00รวม🇶🇦 Qatar
globalesim logo 1Special esim provider discount42117.5070.00รวม🇶🇦 Qatar
globalesim logo 1Special esim provider discount53017.6088.00รวม🇶🇦 Qatar
globalesim logo 1Special+ esim provider discount1749.0049.00รวม🇶🇦 Qatar
globalesim logo 1Special+ esim provider discount21039.0078.00รวม🇶🇦 Qatar
globalesim logo 1Special+ esim provider discount31431.6795.00รวม🇶🇦 Qatar
globalesim logo 1Special+ esim provider discount53023.00115.00รวม🇶🇦 Qatar
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Global 5g connection symbol6156.6539.90รวม🇶🇦 Qatar
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Asia 5g connection symbol683.3219.90รวม🇶🇦 Qatar
trust symbol esim provider simoptions resSmart Traveller eSIM6102.9817.90ไม่รวม🇶🇦 Qatar
trust symbol esim provider maya mobile logoQatar 1GB 30 Days1306.006.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
trust symbol esim provider maya mobile logoQatar 3GB 30 Days3304.6714.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
yoho mobile logo rectangleQatar eSIM – 1 GB 7 Days176.506.50ไม่รวม🇶🇦 Qatar
yoho mobile logo rectangleQatar eSIM – 3 GB 10 Days3105.6717.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
yoho mobile logo rectangleQatar eSIM – 5 GB 15 Days5155.4027.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
yoho mobile logo rectangleQatar eSIM – 10 GB 30 Days10305.3053.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
redteago logoAsiaPacific (30 areas) – 6GB682.8216.90ไม่รวม🇶🇦 Qatar
redteago logoMiddle East (10+ countries) – 3GB33014.0041.99ไม่รวม🇶🇦 Qatar
redteago logoMiddle East (10+ countries) – 1GB13014.9914.99ไม่รวม🇶🇦 Qatar
redteago logoGlobal (140+ areas) – 6GB6154.9829.90ไม่รวม🇶🇦 Qatar
redteago logoQatar – 6GB682.8216.90ไม่รวม🇶🇦 Qatar
redteago logoQatar – 1GB1303.903.90ไม่รวม🇶🇦 Qatar
redteago logoQatar – 3GB3303.6310.90ไม่รวม🇶🇦 Qatar
redteago logoQatar – 10GB10603.4934.90ไม่รวม🇶🇦 Qatar
redteago logoQatar – 5GB5603.5817.90ไม่รวม🇶🇦 Qatar
etravelsim logo squaredGlobal (100+ countries) eSIM 6GB6158.3350.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
etravelsim logo squaredQatar eSIM 2 GB2305.0010.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
etravelsim logo squaredQatar eSIM 5 GB5304.0020.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
etravelsim logo squaredQatar eSIM 10 GB10303.0030.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
etravelsim logo squaredQatar eSIM 20 GB20302.5050.00ไม่รวม🇶🇦 Qatar
instabridge logoQatar – 1 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1176.006.00Not included🇶🇦 Qatar
instabridge logoQatar – 3 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 13155.3316.00Not included🇶🇦 Qatar
instabridge logoQatar – 10 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 110304.9049.00Not included🇶🇦 Qatar
instabridge logoQatar – 1 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1175.005.00Not included🇶🇦 Qatar
instabridge logoQatar – 3 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 13154.0012.00Not included🇶🇦 Qatar
instabridge logoQatar – 10 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 110303.0030.00Not included🇶🇦 Qatar
global yo logo adjustedQatar – 7 Days – 1 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1177.997.99ไม่รวม🇶🇦 Qatar
global yo logo adjustedQatar – 7 Days – 2 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1278.0015.99ไม่รวม🇶🇦 Qatar
global yo logo adjustedQatar – 15 Days – 5 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 15157.0034.99ไม่รวม🇶🇦 Qatar
ข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคาใช้เบอร์โทรศัพท์

How To Order an eSIM for Qatar

esim purchase

Compare eSIMs for Qatar

เปรียบเทียบและค้นหา eSIM สำหรับการเดินทางที่เหมาะสมที่สุดในความต้องการของคุณ และ ซื้อกับผู้ให้บริการโดยตรง

esim delivery

รับ eSIM ทาง อีเมลล์/แอพลิเคชั่น

คุณจะได้รับข้อมูล eSIM ภายในไม่กี่นาที ในอีเมล หรือคุณสามารถเข้าถึงได้โดยตรง ในแอปพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

esim setting

ติดตั้ง eSIM

สแกนรหัส QR eSIM ทางอีเมลล์ด้วยฟังก์ชันกล้องในโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนของคุณ และทำตามคำแนะนำ บนหน้าจอ eSIM จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

esim success

ฟรี โรมมิ่ง ต่างประเทศ

You can now use the eSIM in Qatar! 

ทำไมต้องเป็น eSIM ?

esim environment friendly

ความยั่งยืน

The Qatar eSIM works digitally only, so fewer resources are used than with the classic SIM card.

esim digital

ระบบดิจิทัล

eSIM แบบใหม่สามารถอัปโหลดแบบดิจิทัล ไปยังสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างง่ายดาย รวดเร็วและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

esim fast delivery email

การติดตั้งที่รวดเร็ว

eSIM ของคุณจะถูกส่งทางอีเมลล์อย่างง่ายดาย และสะดวก ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับ eSIM ดิจิทัลของคุณเร็วกว่าการสั่งซื้อซิมการ์ดจริงทั่วไป