🇦🇺 ออสเตรเลีย eSIMs

Compare prepaid eSIM plans for your next holiday to Australia. Get the best eSIM for your needs at the best price possible.

#1 Choice For Travelers 

180+ ประเทศ -2000+ ข้อเสนอ eSIM

#2 Choice For Travelers 

120+ ประเทศ - 1200+ ข้อเสนอ eSIM

#3 Choice For Travelers

180+ Countries – 1500+ eSIM Plans

#4 Choice For Travelers 

160+ Countries – 300+ eSIMs Plans

ผู้ให้บริการeSIM Profileข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคา/GBราคาใช้เบอร์โทรศัพท์ครอบคลุม
bnesim logoBNESIM Australia 1GB subscription icon174.604.60ไม่รวม🇦🇺 Australia
bnesim logoBNESIM Australia 3GB subscription icon3303.8311.50ไม่รวม🇦🇺 Australia
bnesim logoBNESIM Australia 5GB subscription icon5303.5917.97ไม่รวม🇦🇺 Australia
bnesim logoBNESIM Australia 10GB subscription icon10303.1431.35ไม่รวม🇦🇺 Australia
bnesim logoBNESIM Australia 20GB subscription icon20302.7755.39ไม่รวม🇦🇺 Australia
globalesim logo 1Australia esim provider discount3144.0012.00รวม🇦🇺 Australia
globalesim logo 1Australia esim provider discount5213.0015.00รวม🇦🇺 Australia
globalesim logo 1Australia esim provider discount10302.6026.00รวม🇦🇺 Australia
globalesim logo 1Australia esim provider discount1552.5338.00รวม🇦🇺 Australia
globalesim logo 1Australia esim provider discount20302.3046.00รวม🇦🇺 Australia
globalesim logo 1Australia esim provider discount177.007.00รวม🇦🇺 Australia
globalesim logo 1Australia esim provider discount2105.5011.00รวม🇦🇺 Australia
globalesim logo 1โอเชียเนีย esim provider discount1717.0017.00รวม🇦🇺 Australia
globalesim logo 1โอเชียเนีย esim provider discount21012.7525.50รวม🇦🇺 Australia
globalesim logo 1โอเชียเนีย esim provider discount31410.0030.00รวม🇦🇺 Australia
globalesim logo 1โอเชียเนีย esim provider discount5217.4037.00รวม🇦🇺 Australia
instabridge logo10GB AU esim provider discount103014.70147.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
instabridge logo1GB Data Australia esim provider discount175.505.50ไม่รวม🇦🇺 Australia
instabridge logo3GB Plan Australia esim provider discount33053.33160.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
instabridge logo10GB Data Australia esim provider discount10301.6016.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
instabridge logo3GB Data Australia esim provider discount3157.6723.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
instabridge logo1GB Plan Australia esim provider discount13050.0050.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
instabridge logo1GB Data Global esim provider discount178.008.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
instabridge logo1GB Global Subscription esim provider discount13050.0050.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
instabridge logo3GB Data Global esim provider discount3156.6720.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
instabridge logo10GB Data Global esim provider discount10305.0050.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
knowroaming resAsia Pacific eSIM178.008.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
knowroaming resAsia Pacific eSIM5156.0030.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
knowroaming resAsia Pacific eSIM20904.5090.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
knowroaming resGlobal eSIM236.6710.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
knowroaming resGlobal eSIM11512.0012.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
knowroaming resGlobal eSIM53010.0050.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerRegional APAC – 30 Days – 5 GB5307.5637.79ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 3 GB33016.3348.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 5 GB53012.6062.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerRegional APAC – 30 Days – 3 GB33011.6634.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerRegional APAC – 30 Days – 10 GB10305.7457.39ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerLocal Australia – 30 Days – 2 GB2303.857.70ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerLocal Australia – 30 Days – 10 GB10301.8218.20ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 2 GB23021.0041.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerGlobal – 1 Day – 1 GB1119.6019.60ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerRegional APAC – 1 Day – 1 GB1114.0014.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 1 GB13021.0021.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerRegional APAC – 30 Days – 2 GB23012.6025.19ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerRegional APAC – 30 Days – 1 GB13014.0014.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerRegional APAC – 30 Days – 20 GB20303.9979.78ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerLocal Australia – 30 Days – 20 GB20301.2625.19ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerLocal Australia – 7 Days – 1GB174.204.20ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerRegional Asia – 7 Days – 1GB174.434.43ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerGlobal – 7 Days – 1GB1719.3619.36ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerRegional Oceania – 7 Days – 1GB174.204.20ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerLocal Australia – 30 Days – 3GB3302.607.81ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerLocal Australia – 30 Days – 5GB5302.4012.01ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerRegional Asia – 30 Days – 3GB3302.958.86ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 3GB33016.0648.17ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerRegional Oceania – 30 Days – 3GB3302.607.81ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerRegional Asia – 30 Days – 5GB5302.7313.65ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 5GB53014.4472.20ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerRegional Oceania – 30 Days – 5GB5302.4012.01ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerRegional Asia – 30 Days – 10GB10302.4124.14ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerRegional Oceania – 30 Days – 10GB10302.1021.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerRegional Asia – 30 Days – 20GB20302.0941.76ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerRegional Oceania – 30 Days – 20GB20301.8537.09ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerGlobal Discover Global – 1 GB – 7 Days1710.8010.80ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerGlobal Discover Global – 3 GB – 15 Days3159.5828.73ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerGlobal Discover Global – 5 GB – 30 Days5308.3641.80ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerGlobal Discover Global – 10 GB – 60 Days10607.0370.31ไม่รวม🇦🇺 Australia
manet mobil esim providerGlobal Discover Global – 20 GB – 180 Days201805.30106.06ไม่รวม🇦🇺 Australia
mogo esim provider logoMogo Australia eSIM1154.004.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
mogo esim provider logoMogo Australia eSIM3103.309.90ไม่รวม🇦🇺 Australia
mogo esim provider logoMogo Australia eSIM5304.0020.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
mogo esim provider logoMogo Australia eSIM10903.5035.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
mogo esim provider logoMogo Australia eSIM30602.0059.90ไม่รวม🇦🇺 Australia
nomad logo blackAustralia 30 Days40300.5522.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
nomad logo blackAustralia 10 GB10301.0010.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
nomad logo blackAustralia 30 Days30300.6018.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
nomad logo blackAustralia 20 GB20300.7515.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
nomad logo blackLocal Australia – 15 Days – 3 GB3152.678.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
nomad logo blackAustralia 1 GB173.003.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
nomad logo blackLocal Australia – 15 Days – 5 GB5152.4012.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
nomad logo blackAustralia 50 GB50300.5025.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
nomad logo blackLocal Australia – 30 Days – 15 GB15301.9329.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
nomad logo blackRegional SEA-Oceania – 15 Days – 3 GB3153.6711.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
nomad logo blackRegional APAC Plus – 30 Days – 5 GB5303.0015.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
nomad logo blackRegional SEA-Oceania – 30 Days – 10 GB10301.9019.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
nomad logo blackRegional APAC Plus – 30 Days – 3 GB3304.3313.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
nomad logo blackRegional SEA-Oceania – 60 Days – 30 GB30602.0060.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
nomad logo blackRegional SEA-Oceania – 30 Days – 5 GB5302.8014.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
nomad logo blackRegional APAC – 7 Days – 1 GB178.008.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
nomad logo blackGlobal – 30 Days – 3 GB33013.3340.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
nomad logo blackGlobal – 30 Days – 5 GB5309.0045.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
nomad logo blackRegional APAC – 45 Days – 20 GB20451.9038.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
nomad logo blackRegional APAC – 60 Days – 30 GB30602.1765.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
nomad logo blackGlobal – 7 Days – 1 GB1725.0025.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
nomad logo blackRegional APAC – 30 Days – 5 GB5303.4017.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
nomad logo blackRegional APAC – 30 Days – 10 GB10302.8028.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
nomad logo blackRegional APAC – 15 Days – 3 GB3154.3313.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
nomad logo blackRegional SEA-Oceania – 45 Days – 20 GB20451.7535.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
nomad logo blackRegional SEA-Oceania – 7 Days – 1 GB176.006.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
onesim logoOnesim for Asia682.8216.90รวม🇦🇺 Australia
TEXTReSIM logoAustralia 10GB10304.0039.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
TEXTReSIM logoAustralia 1GB176.396.39ไม่รวม🇦🇺 Australia
TEXTReSIM logoAsia-Pacific Plus 5GB5305.4026.98ไม่รวม🇦🇺 Australia
TEXTReSIM logoGlobal 1GB1718.9918.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
TEXTReSIM logoAsia-Pacific Plus 3GB3306.3318.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
TEXTReSIM logoGlobal 10GB103015.40153.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
TEXTReSIM logoAsia-Pacific Plus 10GB10304.3042.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
TEXTReSIM logoGlobal 5GB53015.8078.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
TEXTReSIM logoGlobal 3GB33018.0053.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
TEXTReSIM logoAsia-Pacific Plus 1GB177.997.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
TEXTReSIM logoAustralia 3GB3305.6616.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
TEXTReSIM logoAustralia 5GB5305.0024.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
keepgo resChamaeleon13658.008.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
keepgo resChamaeleon53655.2026.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
keepgo resChamaeleon103654.3043.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
keepgo resChamaeleon253653.6090.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
keepgo resChamaeleon503653.50175.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
keepgo resCassiopeia136510.0010.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
keepgo resCassiopeia53656.4032.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
keepgo resCassiopeia103655.2052.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
keepgo resCassiopeia253655.00125.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
keepgo resCassiopeia503654.60230.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
keepgo resAndromeda136513.0013.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
keepgo resAndromeda53658.2041.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
keepgo resAndromeda103656.2062.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
keepgo resAndromeda253656.00150.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
keepgo resAndromeda503655.50275.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
keepgo resPhoenix136521.0021.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
keepgo resPhoenix536514.0070.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
keepgo resPhoenix1036511.20112.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
keepgo resPhoenix2536510.60265.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
keepgo resPhoenix5036510.20510.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
yesim res imgAustralia 10GB esim provider discount10104.0740.66ไม่รวม🇦🇺 Australia
yesim res imgAustralia 3GB esim provider discount354.2812.84ไม่รวม🇦🇺 Australia
yesim res imgAustralia 5GB esim provider discount574.2821.40ไม่รวม🇦🇺 Australia
simtex logo6GB – 30D Australia6305.3332.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
simtex logo3GB – 30D Australia3306.0018.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
simtex logo1GB – 3D Australia138.008.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
simtex logo10GB – 30D Australia10304.1041.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
simtex logo7GB – TOP407305.0035.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
airhub logoAustralia 3 GB 30 Days3303.6711.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
airhub logoAustralia 5 GB 30 Days5303.2016.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
airhub logoGlobal 6GB Data 10Days6103.0018.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
airhub logoEurope 12GB 14Days12141.7521.00รวม🇦🇺 Australia
airhub logoEurope 30GB 14Days30141.3340.00รวม🇦🇺 Australia
airhub logoGlobal 3GB Data 30 days3306.6720.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
airhub logoEurope 10GB 30Days10302.4024.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
airhub logoEurope 6GB Monthly subscription icon6302.8317.00รวม🇦🇺 Australia
airhub logoEurope 20GB Monthly subscription icon20301.3026.00รวม🇦🇺 Australia
airhub logoEurope 10GB 15Days10152.1021.00รวม🇦🇺 Australia
airhub logoEurope Daily 2GB for 30 Days23034.0068.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
airhub logoAustralia 10GB 30Days10302.7027.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
airhub logoGlobal 3GB Data 15 days3155.6717.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
airhub logoEurope 6GB 30Days6303.0018.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Global 5g connection symbol6156.6539.90รวม🇦🇺 Australia
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Asia 5g connection symbol683.3219.90รวม🇦🇺 Australia
trust symbol esim provider simoptions logo update30-Day Pass 10GB10302.4924.90ไม่รวม🇦🇺 Australia
trust symbol esim provider simoptions logo update30-Day Pass 20GB20301.7534.90ไม่รวม🇦🇺 Australia
trust symbol esim provider simoptions logo updateAustralia 1GB179.909.90ไม่รวม🇦🇺 Australia
trust symbol esim provider simoptions logo updateSmart Traveller eSIM6102.9817.90ไม่รวม🇦🇺 Australia
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 1 GB esim provider discount1715.0015.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 2 GB esim provider discount21513.5027.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 3 GB esim provider discount33012.0036.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 5 GB esim provider discount56010.0050.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 10 GB esim provider discount101807.9079.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 20 GB esim provider discount203654.4589.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 1 GB esim provider discount179.009.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 2 GB esim provider discount2158.5017.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 3 GB esim provider discount3308.0024.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 5 GB esim provider discount5607.0035.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 10 GB esim provider discount101805.9059.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 20 GB esim provider discount203653.4569.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
trust symbol esim provider maya mobile logoAsia Pacific 10GB Prepaid10302.8028.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
trust symbol esim provider maya mobile logoAsia Pacific 1GB Prepaid1305.005.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
trust symbol esim provider maya mobile logoAsia Pacific 3GB Prepaid3304.0012.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
trust symbol esim provider maya mobile logoAsia Pacific 5GB Prepaid5303.6018.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
trust symbol esim provider maya mobile logoAsia/Pacific+ Unlimited provider notice30301.9759.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
trust symbol esim provider maya mobile logoAustralia 10GB 30 Days10302.2022.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
trust symbol esim provider maya mobile logoAustralia 1GB 30 Days1306.006.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
trust symbol esim provider maya mobile logoAustralia 3GB 30 Days3304.3313.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
trust symbol esim provider maya mobile logoAustralia 5GB 30 Days5303.6018.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
trust symbol esim provider maya mobile logoAustralia Unlimited provider notice30301.9759.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
redteago logoAustralia1301.991.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
redteago logoAustralia3302.005.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
redteago logoAustralia5302.009.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
redteago logoNew Zealand & Australia1305.995.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
redteago logoAsiaPacific (30 areas)681.8311.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
redteago logoGlobal (140+ areas)6154.9829.90ไม่รวม🇦🇺 Australia
etravelsim logo squaredAustralia 5 GB – 30 days5302.2010.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
etravelsim logo squaredAustralia 10 GB – 30 Days10302.0019.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
etravelsim logo squaredAustralia 25 GB – 30 Days25301.4435.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
etravelsim logo squaredAustralia 50 GB – 30 Days50301.0049.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
etravelsim logo squaredAustralia Unlimited – 7 Days provider notice10070.2019.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
etravelsim logo squaredAustralia Unlimited – 15 Days provider notice100150.4039.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
etravelsim logo squaredAustralia Unlimited – 30 Days provider notice100300.6059.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
etravelsim logo squaredGlobal eSim 6GB6158.5050.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerWorld Discovery! (48 countries)173.003.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (41 countries)173.503.50ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerGlobal Explorer! (57 countries)173.993.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (57 countries)174.004.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (102 countries)176.996.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerWorld Discovery! (48 countries)3302.507.50ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (41 countries)3302.678.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (68 countries)178.008.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerGlobal Explorer! (57 countries)3302.838.50ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (57 countries)3303.009.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (68 countries)3303.6711.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (41 countries)5302.2011.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerWorld Discovery! (48 countries)5302.2011.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (141 countries)1711.5011.50ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerGlobal Explorer! (57 countries)5302.6012.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (57 countries)5302.7013.50ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (74 countries)3305.3315.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (102 countries)3305.6616.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (68 countries)5303.4016.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerWorld Discovery! (48 countries)10301.8017.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerGlobal Explorer! (57 countries)10302.2021.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (117 countries)3307.3322.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (57 countries)10302.2022.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (74 countries)5304.5022.50ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (102 countries)5305.2025.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (68 countries)10302.9028.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerWorld Discovery! (48 countries)20301.5029.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (140 countries)33010.0029.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (117 countries)5306.3031.50ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerGlobal Explorer! (57 countries)20301.8537.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (57 countries)20301.9038.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (74 countries)10303.9038.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (102 countries)10304.3043.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
mobimatter logoUS CA UK AU NZ 35 GB353651.1439.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
mobimatter logoUS CA UK AU NZ 20 GB20301.5029.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
mobimatter logoAPAC 17 GB173652.3539.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
mobimatter logoUS CA UK AU NZ 10 GB10302.2021.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
mobimatter logoGlobal 13 GB133653.0839.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
mobimatter logoAPAC 8 GB8303.7529.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
mobimatter logoAPAC 4 GB4305.0019.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
mobimatter logoGlobal 5 GB5306.0029.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
mobimatter logoAsia and Australia 6 GB682.6715.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
mobimatter logoGlobal 3 GB3306.6619.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
mobimatter logoGlobal 6 GB6156.3337.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
mobimatter logoWorldwide 5 GB53010.8053.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
mobimatter logoWorldwide 3 GB33012.0035.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
mobimatter logoWorldwide 1 GB1713.9913.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
ubigi logoAustralia+Nzl 3GB33013.0039.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
ubigi logoOceania 1GB13029.0029.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
ubigi logoWorld 5GB subscription icon53013.6068.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
trust symbol esim provider airalo res imgYaxsi Mobile – 5 GB esim provider discount174.504.50ไม่รวม🇦🇺 Australia
trust symbol esim provider airalo res imgYes! Go! – 1 GB esim provider discount2154.008.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
trust symbol esim provider airalo res imgYes! Go! – 2 GB esim provider discount3303.009.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
trust symbol esim provider airalo res imgYes! Go! – 3 GB esim provider discount5302.5012.50ไม่รวม🇦🇺 Australia
trust symbol esim provider airalo res imgYes! Go! – 5 GB esim provider discount10302.0020.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
trust symbol esim provider airalo res imgYes! Go! – 10 GB esim provider discount20302.0040.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
airhub logoEurope 20GB 30Days20301.3527.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
airhub logoEurope 25GB 30Days25301.2832.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (141 countries)5309.0045.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (102 countries)10304.6045.99ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (68 countries)20302.7555.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
monty esim logo esim providerGlobal Connectivity! (116 countries)10306.5065.00ไม่รวม🇦🇺 Australia
ข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคาใช้เบอร์โทรศัพท์

วิธีสั่งซื้อ eSIM สำหรับออสเตรเลีย

esim purchase

เปรียบเทียบ eSIM สำหรับออสเตรเลีย

เปรียบเทียบและค้นหา eSIM สำหรับการเดินทางที่เหมาะสมที่สุดในความต้องการของคุณ และ ซื้อกับผู้ให้บริการโดยตรง

esim delivery

รับ eSIM ทาง อีเมลล์/แอพลิเคชั่น

คุณจะได้รับข้อมูล eSIM ภายในไม่กี่นาที ในอีเมล หรือคุณสามารถเข้าถึงได้โดยตรง ในแอปพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

esim setting

ติดตั้ง eSIM

สแกนรหัส QR eSIM ทางอีเมลล์ด้วยฟังก์ชันกล้องในโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนของคุณ และทำตามคำแนะนำ บนหน้าจอ eSIM จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

esim success

ฟรี โรมมิ่ง ต่างประเทศ

ตอนนี้ก็คุณสามารถใช้ eSIM ในออสเตรเลียได้แล้ว ! 

ทำไมต้องเป็น eSIM ?

esim environment friendly

ความยั่งยืน

ออสเตรเลีย eSIM ทำงานแบบดิจิทัลเท่านั้น จึงใช้ทรัพยากรน้อยกว่าซิมการ์ดแบบทั่วไป

esim digital

ระบบดิจิทัล

eSIM แบบใหม่สามารถอัปโหลดแบบดิจิทัล ไปยังสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างง่ายดาย รวดเร็วและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

esim fast delivery email

การติดตั้งที่รวดเร็ว

eSIM ของคุณจะถูกส่งทางอีเมลล์อย่างง่ายดาย และสะดวก ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับ eSIM ดิจิทัลของคุณเร็วกว่าการสั่งซื้อซิมการ์ดจริงทั่วไป

คำถามที่พบบ่อย

การใช้ eSIM เริ่มต้นเมื่อใด ?

eSIM ส่วนใหญ่จะเปิดใช้งานทันทีที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน eSIM บางรายการจะเปิดใช้งานทันทีที่คุณซื้อ โปรดตรวจสอบขั้นตอนการเปิดใช้งาน อย่างละเอียดกับผู้ให้บริการแต่ละราย

ฉันสามารถโทรออกหรือส่ง SMS ได้หรือไม่ ?

ใช่ , eSIM ไม่กี่รายการมีหมายเลขโทรศัพท์และเครดิตสำหรับการโทรออกและส่ง SMS ซึ่งในตารางเปรียบเทียบ eSIM ของเรามีข้อมูลบอก และคุณสามารถกรองตารางได้ และเลือก " ใช่ " ใต้ตัวกรองหมายเลขโทรศัพท์

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าสมาร์ทโฟนของฉันรองรับ eSIM ?

เรามีรายชื่อสมาร์ทโฟนที่รองรับ esim ที่นี่.

ฉันต้องรอ eSIM นานแค่ไหน?

ผู้ให้บริการ eSIM ส่วนใหญ่จะส่ง eSIM ทันทีหลังจากที่คุณทำการซื้อสำเร็จ ทางอีเมลหรือในบัญชีของคุณในแอพพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

ความเร็วอินเทอร์เน็ตกับ eSIM เร็วแค่ไหน ?

eSIM รองรับ 4G LTE หรือแม้แต่ 5G ในบางประเทศ แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล คุณอาจพบว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตลดลง อาจไม่ใช่ความผิดของ eSIM แต่เครือข่ายยังไม่ได้ขยายไปยังพื้นที่นั้น ๆ

ฉันจำเป็นต้องเปิดใช้งานการโรมมิ่งบนสมาร์ทโฟนของฉันหรือไม่ ?

ใช่ , eSIM จะทำงานก็ต่อเมื่อคุณเปิดการโรมมิ่งบนสมาร์ทโฟนของคุณเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก eSIM เป็นการ์ดหลัก เพื่อให้ข้อมูล การโทร & SMS (ถ้ามี) ใช้งานได้

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันลบ eSIM ของสมาร์ทโฟน ?

คุณอาจคิดว่ามันหายไป มีผู้ให้บริการเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่มี eSIM ที่สามารถติดตั้งได้หลายครั้ง ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อดูว่าสามารถส่ง eSIM ทดแทนให้คุณได้หรือไม่

ฉันสามารถติดตั้ง eSIM หลายครั้งได้หรือไม่ ?

ขึ้นอยู่กับ eSIM แต่ละตัว บางตัวสามารถติดตั้งได้เพียงครั้งเดียว และ QR Code ใช้งานได้ครั้งเดียว และจะไม่สามารถใช้งานได้ในภายหลัง และมีบาง eSIM สามารถติดตั้งได้หลายครั้ง และสามารถสลับไปยังสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นได้อีกด้วย

ฉันสามารถเติมเงิน eSIM หรือต่ออายุได้หรือไม่ ?

eSIM บางตัวอนุญาตให้เติมเงินได้ หรือหาก eSIM ไม่สามารถเติมเงินได้ คุณสามารถซื้อ eSIM ใหม่ได้เสมอ

ฉันจะติดตั้ง eSIM บนสมาร์ทโฟนได้อย่างไร ?

คุณสามารถใช้กล้องของสมาร์ทโฟนเพื่อสแกน QR Code คุณจะเห็นป๊อปอัปแจ้งให้คุณติดตั้งซิมการ์ดเสมือน หรือคุณสามารถติดตั้งด้วยตนเองโดยป้อนที่อยู่ SMDP+ และรหัสเปิดใช้งานในเมนูการตั้งค่า

ข้อกำหนดในการติดตั้ง eSIM มีอะไรบ้าง ?

  • คุณต้องมีสมาร์ทโฟนที่รองรับ eSIM
  • คุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่เสถียร

ฉันสามารถตรวจสอบปริมาณข้อมูลที่เหลืออยู่ใน eSIM ของฉันได้หรือไม่ ?

Please check with the provider. Each provider has their own USSD / GSM Codes available that provide you with the option to see the remaining data balance. You can get a data consumption estimation by looking at the Data Consumption inside your smartphone’s settings.

ฉันสามารถติดตั้ง eSIM และยังคงใช้ซิมการ์ดจริงได้หรือไม่ ?

ได้ แต่เฉพาะเมื่อสมาร์ทโฟนของคุณรองรับฟังก์ชัน Dual-SIM และเข้ากันได้กับ eSIM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าซิมการ์ดหลักและซิมการ์ดรองอย่างถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินหรือค่าธรรมเนียมที่ไม่ต้องการ