🇧🇭 บาห์เรน eSIMs

Compare prepaid eSIM plans for your next holiday to Bahrain. Get the best eSIM for your needs at the best price possible.

#1 Choice For Travelers 

195+ ประเทศ - 1500+ ข้อเสนอ eSIM 

#2 Choice For Travelers 

130+ ประเทศ - 950+ ข้อเสนอ eSIM

#3 Choice For Travelers 

160+ Countries – 300+ eSIMs Plans

#4 Choice For Travelers 

90+ ประเทศ - 900+ ข้อเสนอ eSIM

ผู้ให้บริการeSIM Profileข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคา/GBราคาใช้เบอร์โทรศัพท์ครอบคลุมRating
bnesim logoBNESIM Bahrain 10GB subscription icon10308.8888.80ไม่รวม🇧🇭 Bahrain8.90
bnesim logoBNESIM Bahrain 5GB subscription icon519.9949.97ไม่รวม🇧🇭 Bahrain8.70
bnesim logoBNESIM Bahrain 5GB subscription icon5309.2846.41ไม่รวม🇧🇭 Bahrain8.70
bnesim logoBNESIM Bahrain 3GB subscription icon3110.3230.95ไม่รวม🇧🇭 Bahrain8.70
bnesim logoBNESIM Bahrain 3GB subscription icon3309.5828.74ไม่รวม🇧🇭 Bahrain8.80
bnesim logoBNESIM Bahrain 1GB subscription icon1110.6310.63ไม่รวม🇧🇭 Bahrain8.80
bnesim logoBNESIM Bahrain 50GB subscription icon50307.46372.98ไม่รวม🇧🇭 Bahrain8.90
bnesim logoBNESIM Bahrain 20GB subscription icon20308.68173.68ไม่รวม🇧🇭 Bahrain8.90
bnesim logoBNESIM Bahrain 1GB subscription icon1309.879.87ไม่รวม🇧🇭 Bahrain8.90
globalesim logo 1Bahrain esim provider discount1715.0015.00รวม🇧🇭 Bahrain9.00
globalesim logo 1Bahrain esim provider discount21011.5023.00รวม🇧🇭 Bahrain9.10
globalesim logo 1Bahrain esim provider discount3149.0027.00รวม🇧🇭 Bahrain9.10
globalesim logo 1Bahrain esim provider discount5216.6033.00รวม🇧🇭 Bahrain9.20
globalesim logo 1Bahrain esim provider discount10305.5055.00รวม🇧🇭 Bahrain9.20
globalesim logo 1Bahrain esim provider discount1555.4782.00รวม🇧🇭 Bahrain9.20
globalesim logo 1Bahrain esim provider discount20304.9098.00รวม🇧🇭 Bahrain9.20
globalesim logo 1MIddle East esim provider discount1720.0020.00รวม🇧🇭 Bahrain8.90
globalesim logo 1MIddle East esim provider discount21015.0030.00รวม🇧🇭 Bahrain8.90
globalesim logo 1MIddle East esim provider discount31412.0036.00รวม🇧🇭 Bahrain8.90
globalesim logo 1MIddle East esim provider discount5218.8044.00รวม🇧🇭 Bahrain9.00
instabridge logo3GB Data Bahrain esim provider discount31517.3352.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain8.40
instabridge logo10GB BH esim provider discount103018.20182.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain8.80
instabridge logo1GB Data Bahrain esim provider discount1726.0026.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain8.50
knowroaming resGlobal eSIM236.6710.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
knowroaming resGlobal eSIM11512.0012.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
knowroaming resGlobal eSIM53010.0050.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
manet mobil esim providerGlobal – 7 Days – 1GB1719.3619.36ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 3GB33016.0648.17ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 5GB53014.4472.20ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
manet mobil esim providerGlobal Middle East and North Africa – 1 GB – 7 Days1719.3619.36ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
manet mobil esim providerGlobal Middle East and North Africa – 2 GB – 15 Days21518.0836.16ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
manet mobil esim providerGlobal Middle East and North Africa – 3 GB – 30 Days33016.7650.27ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
manet mobil esim providerLocal Bahrain – 1 GB – 7 Days177.937.93ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
manet mobil esim providerLocal Bahrain – 3 GB – 30 Days3304.8214.47ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
manet mobil esim providerLocal Bahrain – 5 GB – 30 Days5304.3221.60ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
onesim logoOnesim for Asia682.8216.90รวม🇧🇭 Bahrain
TEXTReSIM logoBahrain 1GB1718.9918.99ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
TEXTReSIM logoBahrain 10GB103015.40153.99ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
TEXTReSIM logoGlobal 1GB1718.9918.99ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
TEXTReSIM logoGlobal 10GB103015.40153.99ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
TEXTReSIM logoGlobal 5GB53015.8078.99ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
TEXTReSIM logoGlobal 3GB33018.0053.99ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
TEXTReSIM logoBahrain 5GB53015.8078.99ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
TEXTReSIM logoBahrain 3GB33018.0053.99ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Global 5g connection symbol6156.6539.90รวม🇧🇭 Bahrain
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Asia 5g connection symbol683.3219.90รวม🇧🇭 Bahrain
trust symbol esim provider simoptions logo update30-Day Pass APAC 8GB8304.3634.90ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
trust symbol esim provider simoptions logo update30-Day Pass Global 3GB3308.3024.90ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
trust symbol esim provider simoptions logo update30-Day Pass Global 5GB5306.9834.90ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
trust symbol esim provider simoptions logo updateeSIM2FLY Asia683.3219.90ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
trust symbol esim provider simoptions logo updateeSIM2FLY Global6156.6539.90ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 1 GB esim provider discount1715.0015.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 2 GB esim provider discount21513.5027.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 3 GB esim provider discount33012.0036.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 5 GB esim provider discount56010.0050.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 10 GB esim provider discount101807.9079.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 20 GB esim provider discount203654.4589.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 1 GB esim provider discount179.009.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 2 GB esim provider discount2158.5017.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 3 GB esim provider discount3308.0024.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 5 GB esim provider discount5607.0035.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 10 GB esim provider discount101805.9059.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 20 GB esim provider discount203653.4569.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
trust symbol esim provider airalo res imgMenalink – 1 GB esim provider discount1715.0015.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
trust symbol esim provider airalo res imgMenalink – 2 GB esim provider discount21514.0028.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
trust symbol esim provider airalo res imgMenalink – 3 GB esim provider discount33013.0039.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
trust symbol esim provider airalo res imgReunion Mobile – 1 GB esim provider discount176.006.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
trust symbol esim provider airalo res imgSaar Mobile – 1 GB esim provider discount3304.0012.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
trust symbol esim provider airalo res imgSaar Mobile – 3 GB esim provider discount5303.6018.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
trust symbol esim provider maya mobile logoBahrain 10GB 30 Days10306.5065.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
trust symbol esim provider maya mobile logoBahrain 1GB 30 Days1309.009.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
trust symbol esim provider maya mobile logoBahrain 3GB 30 Days3307.3322.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
trust symbol esim provider maya mobile logoBahrain 5GB 30 Days5306.8034.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
redteago logoAsiaPacific (30 areas)681.8311.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
redteago logoGlobal (140+ areas)6154.9829.90ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
etravelsim logo squaredBahrain 6GB683.5020.99ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
etravelsim logo squaredGlobal eSim 6GB6158.5050.99ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (141 countries)1711.5011.50ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (140 countries)33010.0029.99ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
mobimatter logoGlobal 13 GB133653.0839.99ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
mobimatter logoGlobal 5 GB5306.0029.99ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
mobimatter logoAsia and Australia 6 GB682.6715.99ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
mobimatter logoGlobal 3 GB3306.6619.99ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
mobimatter logoGlobal 6 GB6156.3337.99ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
mobimatter logoWorldwide 5 GB53010.8053.99ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
mobimatter logoWorldwide 3 GB33012.0035.99ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
mobimatter logoWorldwide 1 GB1713.9913.99ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
ubigi logoBest Middle East 5GB subscription icon5307.8039.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
ubigi logoBest Middle East 5GB subscription icon5307.8039.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
ubigi logoBest Middle East 5GB subscription icon5307.8039.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
ubigi logoBest Middle East 5GB subscription icon5307.8039.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
ubigi logoBest Middle East 10GB10305.9059.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
ubigi logoBest Middle East 3GB3309.6729.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
ubigi logoMiddle East 1GB13029.0029.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
ubigi logoWorld 5GB subscription icon53013.6068.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (141 countries)5309.0045.00ไม่รวม🇧🇭 Bahrain
ข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคาใช้เบอร์โทรศัพท์

วิธีสั่งซื้อ eSIM สำหรับบาห์เรน

esim purchase

เปรียบเทียบ eSIM สำหรับบาห์เรน

เปรียบเทียบและค้นหา eSIM สำหรับการเดินทางที่เหมาะสมที่สุดในความต้องการของคุณ และ ซื้อกับผู้ให้บริการโดยตรง

esim delivery

รับ eSIM ทาง อีเมลล์/แอพลิเคชั่น

คุณจะได้รับข้อมูล eSIM ภายในไม่กี่นาที ในอีเมล หรือคุณสามารถเข้าถึงได้โดยตรง ในแอปพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

esim setting

ติดตั้ง eSIM

สแกนรหัส QR eSIM ทางอีเมลล์ด้วยฟังก์ชันกล้องในโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนของคุณ และทำตามคำแนะนำ บนหน้าจอ eSIM จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

esim success

ฟรี โรมมิ่ง ต่างประเทศ

ตอนนี้ก็คุณสามารถใช้ eSIM ในบาห์เรนได้แล้ว ! 

ทำไมต้องเป็น eSIM ?

esim environment friendly

ความยั่งยืน

บาห์เรน eSIM ทำงานแบบดิจิทัลเท่านั้น จึงใช้ทรัพยากรน้อยกว่าซิมการ์ดแบบทั่วไป

esim digital

ระบบดิจิทัล

eSIM แบบใหม่สามารถอัปโหลดแบบดิจิทัล ไปยังสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างง่ายดาย รวดเร็วและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

esim fast delivery email

การติดตั้งที่รวดเร็ว

eSIM ของคุณจะถูกส่งทางอีเมลล์อย่างง่ายดาย และสะดวก ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับ eSIM ดิจิทัลของคุณเร็วกว่าการสั่งซื้อซิมการ์ดจริงทั่วไป

คำถามที่พบบ่อย

การใช้ eSIM เริ่มต้นเมื่อใด ?

eSIM ส่วนใหญ่จะเปิดใช้งานทันทีที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน eSIM บางรายการจะเปิดใช้งานทันทีที่คุณซื้อ โปรดตรวจสอบขั้นตอนการเปิดใช้งาน อย่างละเอียดกับผู้ให้บริการแต่ละราย

ฉันสามารถโทรออกหรือส่ง SMS ได้หรือไม่ ?

ใช่ , eSIM ไม่กี่รายการมีหมายเลขโทรศัพท์และเครดิตสำหรับการโทรออกและส่ง SMS ซึ่งในตารางเปรียบเทียบ eSIM ของเรามีข้อมูลบอก และคุณสามารถกรองตารางได้ และเลือก " ใช่ " ใต้ตัวกรองหมายเลขโทรศัพท์

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าสมาร์ทโฟนของฉันรองรับ eSIM ?

เรามีรายชื่อสมาร์ทโฟนที่รองรับ esim ที่นี่.

ฉันต้องรอ eSIM นานแค่ไหน?

ผู้ให้บริการ eSIM ส่วนใหญ่จะส่ง eSIM ทันทีหลังจากที่คุณทำการซื้อสำเร็จ ทางอีเมลหรือในบัญชีของคุณในแอพพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

ความเร็วอินเทอร์เน็ตกับ eSIM เร็วแค่ไหน ?

eSIM รองรับ 4G LTE หรือแม้แต่ 5G ในบางประเทศ แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล คุณอาจพบว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตลดลง อาจไม่ใช่ความผิดของ eSIM แต่เครือข่ายยังไม่ได้ขยายไปยังพื้นที่นั้น ๆ

ฉันจำเป็นต้องเปิดใช้งานการโรมมิ่งบนสมาร์ทโฟนของฉันหรือไม่ ?

ใช่ , eSIM จะทำงานก็ต่อเมื่อคุณเปิดการโรมมิ่งบนสมาร์ทโฟนของคุณเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก eSIM เป็นการ์ดหลัก เพื่อให้ข้อมูล การโทร & SMS (ถ้ามี) ใช้งานได้

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันลบ eSIM ของสมาร์ทโฟน ?

คุณอาจคิดว่ามันหายไป มีผู้ให้บริการเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่มี eSIM ที่สามารถติดตั้งได้หลายครั้ง ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อดูว่าสามารถส่ง eSIM ทดแทนให้คุณได้หรือไม่

ฉันสามารถติดตั้ง eSIM หลายครั้งได้หรือไม่ ?

ขึ้นอยู่กับ eSIM แต่ละตัว บางตัวสามารถติดตั้งได้เพียงครั้งเดียว และ QR Code ใช้งานได้ครั้งเดียว และจะไม่สามารถใช้งานได้ในภายหลัง และมีบาง eSIM สามารถติดตั้งได้หลายครั้ง และสามารถสลับไปยังสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นได้อีกด้วย

ฉันสามารถเติมเงิน eSIM หรือต่ออายุได้หรือไม่ ?

eSIM บางตัวอนุญาตให้เติมเงินได้ หรือหาก eSIM ไม่สามารถเติมเงินได้ คุณสามารถซื้อ eSIM ใหม่ได้เสมอ

ฉันจะติดตั้ง eSIM บนสมาร์ทโฟนได้อย่างไร ?

คุณสามารถใช้กล้องของสมาร์ทโฟนเพื่อสแกน QR Code คุณจะเห็นป๊อปอัปแจ้งให้คุณติดตั้งซิมการ์ดเสมือน หรือคุณสามารถติดตั้งด้วยตนเองโดยป้อนที่อยู่ SMDP+ และรหัสเปิดใช้งานในเมนูการตั้งค่า

ข้อกำหนดในการติดตั้ง eSIM มีอะไรบ้าง ?

  • คุณต้องมีสมาร์ทโฟนที่รองรับ eSIM
  • คุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่เสถียร

ฉันสามารถตรวจสอบปริมาณข้อมูลที่เหลืออยู่ใน eSIM ของฉันได้หรือไม่ ?

Please check with the provider. Each provider has their own USSD / GSM Codes available that provide you with the option to see the remaining data balance. You can get a data consumption estimation by looking at the Data Consumption inside your smartphone’s settings.

ฉันสามารถติดตั้ง eSIM และยังคงใช้ซิมการ์ดจริงได้หรือไม่ ?

ได้ แต่เฉพาะเมื่อสมาร์ทโฟนของคุณรองรับฟังก์ชัน Dual-SIM และเข้ากันได้กับ eSIM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าซิมการ์ดหลักและซิมการ์ดรองอย่างถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินหรือค่าธรรมเนียมที่ไม่ต้องการ