🇧🇩 บังคลาเทศ eSIMs

Compare prepaid eSIM plans for your next holiday to Bangladesh. Get the best eSIM for your needs at the best price possible.

#1 Choice For Travelers 

190+ ประเทศ - 1200+ ข้อเสนอ eSIM

#2 Choice For Travelers 

160+ ประเทศ - 1600+ ข้อเสนอ eSIM

#3 Choice For Travelers 

130+ ประเทศ - 800+ ข้อเสนอ eSIM

Currently Trending 

130+ ประเทศ - 950+ ข้อเสนอ eSIM

ผู้ให้บริการeSIM Profileข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคา/GBราคาใช้เบอร์โทรศัพท์ครอบคลุม
airhub logoGlobal 6GB Data 10Days6103.0018.00ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
airhub logoAsia 5GB 30Days5305.0025.00ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
bnesim logoBNESIM Bangladesh eSIM114.104.10ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
bnesim logoBNESIM Bangladesh eSIM313.9311.80ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
bnesim logoBNESIM Bangladesh eSIM50302.85142.30ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
bnesim logoBNESIM Bangladesh eSIM1303.803.80ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
knowroaming resAsia Pacific eSIM178.008.00ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
knowroaming resAsia Pacific eSIM5156.0030.00ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
knowroaming resAsia Pacific eSIM20904.5090.00ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
knowroaming resGlobal eSIM236.6710.00ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
knowroaming resGlobal eSIM11512.0012.00ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
knowroaming resGlobal eSIM53010.0050.00ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
mogo esim provider logoMogo Bangladesh eSIM3103.309.90ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
mogo esim provider logoMogo Bangladesh eSIM5153.9819.90ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
mogo esim provider logoMogo Bangladesh eSIM10303.5035.00ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
mogo esim provider logoMogo Bangladesh eSIM20303.0059.90ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
numero esim logoAsia Prepaid 1GB175.995.99ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
numero esim logoAsia Prepaid 3GB3305.0014.99ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
numero esim logoAsia Prepaid 5GB5304.4021.99ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
numero esim logoAsia Prepaid 10GB10303.8037.99ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
onesim logoOnesim for Asia682.8216.90รวม🇧🇩 Bangladesh
TEXTReSIM logoBangladesh 10GB10307.4073.99ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
TEXTReSIM logoBangladesh 1GB179.999.99ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
TEXTReSIM logoBangladesh 3GB3308.3324.99ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
TEXTReSIM logoBangladesh 5GB5308.0039.99ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
TEXTReSIM logoGlobal 1GB1718.9918.99ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
TEXTReSIM logoAsia-Pacific Plus 1GB179.999.99ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
TEXTReSIM logoAsia-Pacific Plus 3GB3308.3324.99ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
TEXTReSIM logoGlobal 3GB33018.0053.99ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
TEXTReSIM logoAsia-Pacific Plus 5GB5308.0039.99ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
TEXTReSIM logoGlobal 5GB53015.8078.99ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
TEXTReSIM logoAsia-Pacific Plus 10GB10307.4073.99ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
TEXTReSIM logoGlobal 10GB103015.40153.99ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
ubigi logoASIA13012.0012.00ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
yesim res imgBangladesh 10GB esim provider discount10103.1331.25ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
yesim res imgBangladesh 3GB esim provider discount353.239.70ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
yesim res imgBangladesh 5GB esim provider discount572.9114.55ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
trust symbol esim provider airalo res imgFatafati – 1 GB174.504.50ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
trust symbol esim provider airalo res imgFatafati – 3 GB3303.009.00ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
trust symbol esim provider airalo res imgFatafati – 5 GB5302.6013.00ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
trust symbol esim provider airalo res imgFatafati – 10 GB10302.2022.00ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Global6156.6539.90รวม🇧🇩 Bangladesh
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Asia683.3219.90รวม🇧🇩 Bangladesh
trust symbol esim provider simoptions resSmart Traveller eSIM6102.9817.90ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass Global 3GB3308.3024.90รวม🇧🇩 Bangladesh
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass Global 5GB5306.9834.90รวม🇧🇩 Bangladesh
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass APAC 4GB4306.2324.90รวม🇧🇩 Bangladesh
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass APAC 8GB8304.3634.90รวม🇧🇩 Bangladesh
trust symbol esim provider simoptions resBangladesh 1GB177.907.90ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
trust symbol esim provider simoptions resBangladesh 20GB20304.0079.90ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
trust symbol esim provider maya mobile logoBangladesh 10GB 30 Days10303.6036.00ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
trust symbol esim provider maya mobile logoBangladesh 1GB 30 Days1305.005.00ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
trust symbol esim provider maya mobile logoBangladesh 3GB 30 Days3304.3313.00ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
trust symbol esim provider maya mobile logoBangladesh 5GB 30 Days5304.0020.00ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
trust symbol esim provider maya mobile logoBangladesh Unlimited provider notice30302.3069.00ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
yoho mobile logo rectangleAsia eSIM ( 21 Countries ) – 1 GB 7 Days175.005.00ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
yoho mobile logo rectangleAsia eSIM ( 21 Countries ) – 3 GB 10 Days3104.0012.00ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
yoho mobile logo rectangleAsia eSIM ( 21 Countries ) – 5 GB 15 Days5153.8019.00ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
yoho mobile logo rectangleAsia eSIM ( 21 Countries ) – 10 GB 30 Days10303.6036.00ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
yoho mobile logo rectangleAsia eSIM ( 21 Countries ) – 20 GB 30 Days20303.5070.00ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
yoho mobile logo rectangleAsia eSIM ( 21 Countries ) – 30 GB 30 Days30303.33100.00ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
yoho mobile logo rectangleAsia eSIM ( 21 Countries ) – 50 GB 30 Days50302.40120.00ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
yoho mobile logo rectangleAsia Pacific eSIM – 1 GB 7 Days176.896.89ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
yoho mobile logo rectangleAsia Pacific eSIM – 3 GB 10 Days3105.5616.68ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
yoho mobile logo rectangleAsia Pacific eSIM – 5 GB 15 Days5155.2926.44ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
yoho mobile logo rectangleAsia Pacific eSIM – 10 GB 30 Days10304.9449.44ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
yoho mobile logo rectangleAsia Pacific+ eSIM – 1 GB 7 Days179.199.19ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
yoho mobile logo rectangleAsia Pacific+ eSIM – 3 GB 10 Days3107.8623.57ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
yoho mobile logo rectangleAsia Pacific+ eSIM – 5 GB 15 Days5157.5937.94ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
yoho mobile logo rectangleAsia Pacific+ eSIM – 10 GB 30 Days10307.3073.03ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
redteago logoAsiaPacific (30 areas) – 6GB682.8216.90ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
redteago logoGlobal (140+ areas) – 6GB6154.9829.90ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
instabridge logoBangladesh – 1 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1176.006.00Not included🇧🇩 Bangladesh
instabridge logoBangladesh – 10 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 110302.2022.00Not included🇧🇩 Bangladesh
instabridge logoBangladesh – 3 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 13153.009.00Not included🇧🇩 Bangladesh
instabridge logoBangladesh – 3 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 13156.0018.00Not included🇧🇩 Bangladesh
instabridge logoBangladesh – 10 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 110305.5055.00Not included🇧🇩 Bangladesh
instabridge logoBangladesh – 1 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1174.004.00Not included🇧🇩 Bangladesh
instabridge logoBangladesh – 1 GB Global Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 11710.0010.00Not included🇧🇩 Bangladesh
global yo logo adjustedBangladesh – 7 Days – 1 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1173.993.99ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
global yo logo adjustedAsia – 7 Days – 1 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1174.994.99ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
global yo logo adjustedBangladesh – 7 Days – 2 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1273.005.99ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
global yo logo adjustedAsia – 15 Days – 3 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 13154.3312.99ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
global yo logo adjustedAsia – 30 Days – 5 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 15304.0019.99ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
global yo logo adjustedBangladesh – 15 Days – 5 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 15152.009.99ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
global yo logo adjustedBangladesh – 30 Days – 10 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 110301.6516.49ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
global yo logo adjustedAsia – 60 Days – 10 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 110603.0029.99ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
global yo logo adjustedBangladesh – 30 Days – 20 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 120301.3526.99ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
global yo logo adjustedAsia – 180 Days – 20 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1201802.5049.99ไม่รวม🇧🇩 Bangladesh
ข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคาใช้เบอร์โทรศัพท์

How To Order an eSIM for Bangladesh

esim purchase

Compare eSIMs for Bangladesh

เปรียบเทียบและค้นหา eSIM สำหรับการเดินทางที่เหมาะสมที่สุดในความต้องการของคุณ และ ซื้อกับผู้ให้บริการโดยตรง

esim delivery

รับ eSIM ทาง อีเมลล์/แอพลิเคชั่น

คุณจะได้รับข้อมูล eSIM ภายในไม่กี่นาที ในอีเมล หรือคุณสามารถเข้าถึงได้โดยตรง ในแอปพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

esim setting

ติดตั้ง eSIM

สแกนรหัส QR eSIM ทางอีเมลล์ด้วยฟังก์ชันกล้องในโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนของคุณ และทำตามคำแนะนำ บนหน้าจอ eSIM จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

esim success

ฟรี โรมมิ่ง ต่างประเทศ

You can now use the eSIM in Bangladesh! 

ทำไมต้องเป็น eSIM ?

esim environment friendly

ความยั่งยืน

The Bangladesh eSIM works digitally only, so fewer resources are used than with the classic SIM card.

esim digital

ระบบดิจิทัล

eSIM แบบใหม่สามารถอัปโหลดแบบดิจิทัล ไปยังสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างง่ายดาย รวดเร็วและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

esim fast delivery email

การติดตั้งที่รวดเร็ว

eSIM ของคุณจะถูกส่งทางอีเมลล์อย่างง่ายดาย และสะดวก ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับ eSIM ดิจิทัลของคุณเร็วกว่าการสั่งซื้อซิมการ์ดจริงทั่วไป