🇹🇩 สาธารณรัฐชาด eSIMs

Compare prepaid eSIM plans for your next holiday to Chad. Get the best eSIM for your needs at the best price possible.

#1 Choice For Travelers 

190+ ประเทศ - 1200+ ข้อเสนอ eSIM

#2 Choice For Travelers 

160+ ประเทศ - 1600+ ข้อเสนอ eSIM

#3 Choice For Travelers 

130+ ประเทศ - 800+ ข้อเสนอ eSIM

Currently Trending 

130+ ประเทศ - 950+ ข้อเสนอ eSIM

ผู้ให้บริการeSIM Profileข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคา/GBราคาใช้เบอร์โทรศัพท์ครอบคลุม
bnesim logoBNESIM Chad eSIM130131.70131.70ไม่รวม🇹🇩 Chad
flexiroam logoAfrica Data Plan1316.0016.00ไม่รวม🇹🇩 Chad
onesim logoOnesim for Africa1714.9014.90ไม่รวม🇹🇩 Chad
onesim logoOnesim for Africa33011.6334.90ไม่รวม🇹🇩 Chad
TEXTReSIM logoChad 10GB103013.30132.99ไม่รวม🇹🇩 Chad
TEXTReSIM logoChad 1GB1716.9916.99ไม่รวม🇹🇩 Chad
TEXTReSIM logoChad 3GB33015.3345.99ไม่รวม🇹🇩 Chad
TEXTReSIM logoChad 5GB53014.0069.99ไม่รวม🇹🇩 Chad
TEXTReSIM logoGlobal 1GB1718.9918.99ไม่รวม🇹🇩 Chad
TEXTReSIM logoGlobal 3GB33018.0053.99ไม่รวม🇹🇩 Chad
TEXTReSIM logoGlobal 5GB53015.8078.99ไม่รวม🇹🇩 Chad
TEXTReSIM logoGlobal 10GB103015.40153.99ไม่รวม🇹🇩 Chad
ubigi logoAFRICA13029.0029.00ไม่รวม🇹🇩 Chad
yesim res imgChad 1GB esim provider discount1714.0114.01ไม่รวม🇹🇩 Chad
yesim res imgChad 3GB esim provider discount3511.8535.56ไม่รวม🇹🇩 Chad
yesim res imgChad 5GB esim provider discount5711.2156.04ไม่รวม🇹🇩 Chad
trust symbol esim provider airalo res imgFirst Well – 1 GB179.009.00ไม่รวม🇹🇩 Chad
trust symbol esim provider airalo res imgFirst Well – 3 GB3306.0018.00ไม่รวม🇹🇩 Chad
trust symbol esim provider airalo res imgHello Africa – 1 GB13027.0027.00ไม่รวม🇹🇩 Chad
trust symbol esim provider airalo res imgHello Africa – 3 GB33019.6759.00ไม่รวม🇹🇩 Chad
globalesim logo 1Special+ esim provider discount1749.0049.00รวม🇹🇩 Chad
globalesim logo 1Special+ esim provider discount21039.0078.00รวม🇹🇩 Chad
globalesim logo 1Special+ esim provider discount31431.6795.00รวม🇹🇩 Chad
globalesim logo 1Special+ esim provider discount53023.00115.00รวม🇹🇩 Chad
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Global6156.6539.90รวม🇹🇩 Chad
trust symbol esim provider maya mobile logoChad 1GB 30 Days13037.0037.00ไม่รวม🇹🇩 Chad
trust symbol esim provider maya mobile logoChad 2GB 30 Days23033.5067.00ไม่รวม🇹🇩 Chad
trust symbol esim provider maya mobile logoChad 3GB 30 Days33024.6774.00ไม่รวม🇹🇩 Chad
redteago logoGlobal (140+ areas) – 6GB6154.9829.90ไม่รวม🇹🇩 Chad
etravelsim logo squaredGlobal (100+ countries) eSIM 6GB6158.3350.00ไม่รวม🇹🇩 Chad
instabridge logoChad – 1 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 11715.0015.00Not included🇹🇩 Chad
instabridge logoChad – 3 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 13156.3319.00Not included🇹🇩 Chad
instabridge logoChad – 1 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1178.008.00Not included🇹🇩 Chad
instabridge logoChad – 3 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 131514.3343.00Not included🇹🇩 Chad
instabridge logoChad – 10 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1103013.70137.00Not included🇹🇩 Chad
instabridge logoChad – 10 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 110306.0060.00Not included🇹🇩 Chad
ข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคาใช้เบอร์โทรศัพท์