🇨🇳 จีน eSIMs

Compare prepaid eSIM plans for your next holiday to China. Get the best eSIM for your needs at the best price possible.

#1 Choice For Travelers 

180+ ประเทศ -2000+ ข้อเสนอ eSIM

#2 Choice For Travelers 

120+ ประเทศ - 1200+ ข้อเสนอ eSIM

#3 Choice For Travelers

180+ Countries – 1500+ eSIM Plans

#4 Choice For Travelers 

160+ Countries – 300+ eSIMs Plans

ผู้ให้บริการeSIM Profileข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคา/GBราคาใช้เบอร์โทรศัพท์ครอบคลุม
bnesim logoBNESIM China 10GB subscription icon10305.4154.05ไม่รวม🇨🇳 China
bnesim logoBNESIM China 5GB subscription icon516.0830.42ไม่รวม🇨🇳 China
bnesim logoBNESIM China 5GB subscription icon5305.6528.25ไม่รวม🇨🇳 China
bnesim logoBNESIM China 3GB subscription icon316.2618.79ไม่รวม🇨🇳 China
bnesim logoBNESIM China 3GB subscription icon3305.8217.45ไม่รวม🇨🇳 China
bnesim logoBNESIM China 1GB subscription icon116.476.47ไม่รวม🇨🇳 China
bnesim logoBNESIM China 1GB subscription icon1306.016.01ไม่รวม🇨🇳 China
bnesim logoBNESIM China 100GB subscription icon100303.75374.77ไม่รวม🇨🇳 China
bnesim logoBNESIM China 50GB subscription icon50304.54227.03ไม่รวม🇨🇳 China
bnesim logoBNESIM China 20GB subscription icon20305.28105.68ไม่รวม🇨🇳 China
globalesim logo 1Central Asia esim provider discount1711.0011.00รวม🇨🇳 China
globalesim logo 1Central Asia esim provider discount2108.2516.50รวม🇨🇳 China
globalesim logo 1Central Asia esim provider discount3146.6720.00รวม🇨🇳 China
globalesim logo 1Central Asia esim provider discount5214.8024.00รวม🇨🇳 China
globalesim logo 1China esim provider discount5212.6013.00รวม🇨🇳 China
globalesim logo 1China esim provider discount10302.2022.00รวม🇨🇳 China
globalesim logo 1China esim provider discount1552.2033.00รวม🇨🇳 China
globalesim logo 1China esim provider discount20301.9539.00รวม🇨🇳 China
globalesim logo 1China esim provider discount176.006.00รวม🇨🇳 China
globalesim logo 1China esim provider discount2104.509.00รวม🇨🇳 China
globalesim logo 1China esim provider discount3143.6711.00รวม🇨🇳 China
instabridge logo1GB Plan China esim provider discount13045.0045.00ไม่รวม🇨🇳 China
instabridge logo1GB Data China esim provider discount175.005.00ไม่รวม🇨🇳 China
instabridge logo10GB Data China esim provider discount10302.8028.00ไม่รวม🇨🇳 China
instabridge logo3GB Data China esim provider discount3154.0012.00ไม่รวม🇨🇳 China
instabridge logo3GB CN esim provider discount33036.00108.00ไม่รวม🇨🇳 China
instabridge logo1GB Data Global esim provider discount178.008.00ไม่รวม🇨🇳 China
instabridge logo1GB Global Subscription esim provider discount13050.0050.00ไม่รวม🇨🇳 China
instabridge logo3GB Data Global esim provider discount3156.6720.00ไม่รวม🇨🇳 China
instabridge logo10GB Data Global esim provider discount10305.0050.00ไม่รวม🇨🇳 China
knowroaming resAsia Pacific eSIM178.008.00ไม่รวม🇨🇳 China
knowroaming resAsia Pacific eSIM5156.0030.00ไม่รวม🇨🇳 China
knowroaming resAsia Pacific eSIM20904.5090.00ไม่รวม🇨🇳 China
knowroaming resGlobal eSIM236.6710.00ไม่รวม🇨🇳 China
knowroaming resGlobal eSIM11512.0012.00ไม่รวม🇨🇳 China
knowroaming resGlobal eSIM53010.0050.00ไม่รวม🇨🇳 China
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 3 GB33016.3348.99ไม่รวม🇨🇳 China
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 5 GB53012.6062.99ไม่รวม🇨🇳 China
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 2 GB23021.0041.99ไม่รวม🇨🇳 China
manet mobil esim providerGlobal – 1 Day – 1 GB1119.6019.60ไม่รวม🇨🇳 China
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 1 GB13021.0021.00ไม่รวม🇨🇳 China
manet mobil esim providerLocal China – 7 Days – 1GB175.605.60ไม่รวม🇨🇳 China
manet mobil esim providerGlobal – 7 Days – 1GB1719.3619.36ไม่รวม🇨🇳 China
manet mobil esim providerLocal China – 30 Days – 3GB3304.4313.30ไม่รวม🇨🇳 China
manet mobil esim providerLocal China – 30 Days – 5GB5304.2021.00ไม่รวม🇨🇳 China
manet mobil esim providerLocal China – 30 Days – 20GB20303.2164.15ไม่รวม🇨🇳 China
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 3GB33016.0648.17ไม่รวม🇨🇳 China
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 5GB53014.4472.20ไม่รวม🇨🇳 China
manet mobil esim providerGlobal Asia – 1 GB – 7 Days176.536.53ไม่รวม🇨🇳 China
manet mobil esim providerGlobal Asia – 3 GB – 30 Days3305.6016.80ไม่รวม🇨🇳 China
manet mobil esim providerGlobal Asia – 5 GB – 30 Days5305.1625.78ไม่รวม🇨🇳 China
manet mobil esim providerLocal China – 2 GB – 15 Days2155.5411.08ไม่รวม🇨🇳 China
manet mobil esim providerGlobal Asia – 10 GB – 30 Days10304.7647.59ไม่รวม🇨🇳 China
manet mobil esim providerGlobal Asia – 50 GB – 90 Days50902.57128.65ไม่รวม🇨🇳 China
manet mobil esim providerLocal China – 10 GB – 30 Days10303.6236.16ไม่รวม🇨🇳 China
manet mobil esim providerGlobal Asia – 100 GB – 180 Days1001802.20220.21ไม่รวม🇨🇳 China
manet mobil esim providerGlobal Discover Global – 1 GB – 7 Days1710.8010.80ไม่รวม🇨🇳 China
manet mobil esim providerGlobal Discover Global – 3 GB – 15 Days3159.5828.73ไม่รวม🇨🇳 China
manet mobil esim providerGlobal Discover Global – 5 GB – 30 Days5308.3641.80ไม่รวม🇨🇳 China
manet mobil esim providerGlobal Discover Global – 10 GB – 60 Days10607.0370.31ไม่รวม🇨🇳 China
manet mobil esim providerGlobal Discover Global – 20 GB – 180 Days201805.30106.06ไม่รวม🇨🇳 China
mogo esim provider logoMogo Asia Pacific eSIM135.005.00ไม่รวม🇨🇳 China
mogo esim provider logoMogo Asia Pacific eSIM373.6310.90ไม่รวม🇨🇳 China
mogo esim provider logoMogo Asia Pacific eSIM5153.9819.90ไม่รวม🇨🇳 China
mogo esim provider logoMogo Asia Pacific eSIM10303.6936.90ไม่รวม🇨🇳 China
mogo esim provider logoMogo Asia Pacific eSIM30302.0059.90ไม่รวม🇨🇳 China
nomad logo blackLocal China – 30 Days – 15 GB15301.8728.00ไม่รวม🇨🇳 China
nomad logo blackLocal China – 30 Days – 40 GB40302.75110.00ไม่รวม🇨🇳 China
nomad logo blackLocal China – 30 Days – 20 GB20301.7034.00ไม่รวม🇨🇳 China
nomad logo blackLocal China – 15 Days – 5 GB5152.6013.00ไม่รวม🇨🇳 China
nomad logo blackLocal China – 30 Days – 10 GB10301.5015.00ไม่รวม🇨🇳 China
nomad logo blackLocal China – 15 Days – 3 GB3153.009.00ไม่รวม🇨🇳 China
nomad logo blackLocal China – 30 Days – 50 GB50302.50125.00ไม่รวม🇨🇳 China
nomad logo blackLocal China – 7 Days – 1 GB174.004.00ไม่รวม🇨🇳 China
nomad logo blackLocal China – 30 Days – 30 GB30302.6780.00ไม่รวม🇨🇳 China
nomad logo blackRegional APAC Plus – 30 Days – 5 GB5303.0015.00ไม่รวม🇨🇳 China
nomad logo blackRegional APAC Plus – 30 Days – 3 GB3304.3313.00ไม่รวม🇨🇳 China
nomad logo blackRegional APAC – 7 Days – 1 GB178.008.00ไม่รวม🇨🇳 China
nomad logo blackGlobal – 30 Days – 3 GB33013.3340.00ไม่รวม🇨🇳 China
nomad logo blackGlobal – 30 Days – 5 GB5309.0045.00ไม่รวม🇨🇳 China
nomad logo blackRegional APAC – 45 Days – 20 GB20451.9038.00ไม่รวม🇨🇳 China
nomad logo blackRegional APAC – 60 Days – 30 GB30602.1765.00ไม่รวม🇨🇳 China
nomad logo blackGlobal – 7 Days – 1 GB1725.0025.00ไม่รวม🇨🇳 China
nomad logo blackRegional APAC – 30 Days – 5 GB5303.4017.00ไม่รวม🇨🇳 China
nomad logo blackRegional APAC – 30 Days – 10 GB10302.8028.00ไม่รวม🇨🇳 China
nomad logo blackRegional APAC – 15 Days – 3 GB3154.3313.00ไม่รวม🇨🇳 China
numero esim logoAsia Prepaid 1GB175.995.99ไม่รวม🇨🇳 China
numero esim logoAsia Prepaid 3GB3305.0014.99ไม่รวม🇨🇳 China
numero esim logoAsia Prepaid 5GB5304.4021.99ไม่รวม🇨🇳 China
numero esim logoAsia Prepaid 10GB10303.8037.99ไม่รวม🇨🇳 China
onesim logoOnesim for Asia682.8216.90รวม🇨🇳 China
TEXTReSIM logoChina 10GB10302.8028.00ไม่รวม🇨🇳 China
TEXTReSIM logoChina 20GB20302.4548.99ไม่รวม🇨🇳 China
TEXTReSIM logoChina 30GB30602.1363.99ไม่รวม🇨🇳 China
TEXTReSIM logoChina 3GB3303.8311.50ไม่รวม🇨🇳 China
TEXTReSIM logoAsia-Pacific Plus 5GB5305.4026.98ไม่รวม🇨🇳 China
TEXTReSIM logoGlobal 1GB1718.9918.99ไม่รวม🇨🇳 China
TEXTReSIM logoAsia-Pacific Plus 3GB3306.3318.99ไม่รวม🇨🇳 China
TEXTReSIM logoGlobal 10GB103015.40153.99ไม่รวม🇨🇳 China
TEXTReSIM logoChina 1GB175.005.00ไม่รวม🇨🇳 China
TEXTReSIM logoAsia-Pacific Plus 10GB10304.3042.99ไม่รวม🇨🇳 China
TEXTReSIM logoGlobal 5GB53015.8078.99ไม่รวม🇨🇳 China
TEXTReSIM logoGlobal 3GB33018.0053.99ไม่รวม🇨🇳 China
TEXTReSIM logoAsia-Pacific Plus 1GB177.997.99ไม่รวม🇨🇳 China
TEXTReSIM logoChina 5GB5303.3016.50ไม่รวม🇨🇳 China
keepgo resChamaeleon13658.008.00ไม่รวม🇨🇳 China
keepgo resChamaeleon53655.2026.00ไม่รวม🇨🇳 China
keepgo resChamaeleon103654.3043.00ไม่รวม🇨🇳 China
keepgo resChamaeleon253653.6090.00ไม่รวม🇨🇳 China
keepgo resChamaeleon503653.50175.00ไม่รวม🇨🇳 China
keepgo resCassiopeia136510.0010.00ไม่รวม🇨🇳 China
keepgo resCassiopeia53656.4032.00ไม่รวม🇨🇳 China
keepgo resCassiopeia103655.2052.00ไม่รวม🇨🇳 China
keepgo resCassiopeia253655.00125.00ไม่รวม🇨🇳 China
keepgo resCassiopeia503654.60230.00ไม่รวม🇨🇳 China
keepgo resPerseus136513.0013.00ไม่รวม🇨🇳 China
keepgo resPerseus53658.4042.00ไม่รวม🇨🇳 China
keepgo resPerseus103656.5065.00ไม่รวม🇨🇳 China
keepgo resPerseus253656.00150.00ไม่รวม🇨🇳 China
keepgo resPerseus503655.80290.00ไม่รวม🇨🇳 China
keepgo resAndromeda136513.0013.00ไม่รวม🇨🇳 China
keepgo resAndromeda53658.2041.00ไม่รวม🇨🇳 China
keepgo resAndromeda103656.2062.00ไม่รวม🇨🇳 China
keepgo resAndromeda253656.00150.00ไม่รวม🇨🇳 China
keepgo resAndromeda503655.50275.00ไม่รวม🇨🇳 China
yesim res imgChina 1GB esim provider discount177.497.49ไม่รวม🇨🇳 China
yesim res imgChina 3GB esim provider discount357.4922.47ไม่รวม🇨🇳 China
yesim res imgChina 5GB esim provider discount577.4937.45ไม่รวม🇨🇳 China
yesim res imgChina 7GB esim provider discount7107.4952.43ไม่รวม🇨🇳 China
simtex logo3GB – 30D China33012.6738.00ไม่รวม🇨🇳 China
simtex logo6GB – 30D China63010.8365.00ไม่รวม🇨🇳 China
simtex logo1GB – 3D Macao1317.0017.00ไม่รวม🇨🇳 China
simtex logo1GB – 3D China1315.0015.00ไม่รวม🇨🇳 China
simtex logo10GB – 30D China103010.20102.00ไม่รวม🇨🇳 China
airhub logoChina 3 GB 30 Days3302.678.00ไม่รวม🇨🇳 China
airhub logoChina 5 GB 30 Days5301.809.00ไม่รวม🇨🇳 China
airhub logoGlobal 6GB Data 10Days6103.0018.00ไม่รวม🇨🇳 China
airhub logoAsia 5GB Data5303.0015.00ไม่รวม🇨🇳 China
airhub logoAsia 10GB Data10301.8118.10ไม่รวม🇨🇳 China
airhub logoGlobal 3GB Data 30 days3306.6720.00ไม่รวม🇨🇳 China
airhub logoGlobal 3GB Data 15 days3155.6717.00ไม่รวม🇨🇳 China
airhub logoChina 10GB 30 Days10301.5515.50ไม่รวม🇨🇳 China
airhub logoChina Daily 1GB for 5 Days1513.0013.00ไม่รวม🇨🇳 China
airhub logoChina Daily 1GB for 10 Days11019.5019.50ไม่รวม🇨🇳 China
airhub logoChina Daily 1GB for 15 Days11526.0026.00ไม่รวม🇨🇳 China
airhub logoAsia Daily 1GB for 5 Days1517.5017.50ไม่รวม🇨🇳 China
airhub logoAsia Daily 1GB for 10 Days11028.5028.50ไม่รวม🇨🇳 China
airhub logoAsia Daily 1GB for 15 Days11539.5039.50ไม่รวม🇨🇳 China
airhub logoAsia Daily 1GB for 30 Days13061.5061.50ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Global 5g connection symbol6156.6539.90รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Asia 5g connection symbol683.3219.90รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider simoptions logo updateChina 10GB10303.9939.90ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider simoptions logo updateChina 1GB177.907.90ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider simoptions logo updateChina 20GB20303.7574.90ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider simoptions logo updateChina 3GB3154.9714.90ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider simoptions logo updateSmart Traveller eSIM6102.9817.90ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider airalo res imgArpi Telecom – 5 GB esim provider discount175.005.00ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider airalo res imgAsialink – 1 GB esim provider discount3304.3313.00ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider airalo res imgAsialink – 3 GB esim provider discount5304.0020.00ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider airalo res imgAsialink – 5 GB esim provider discount10303.7037.00ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider airalo res imgAsialink – 10 GB esim provider discount50902.00100.00ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider airalo res imgAsialink – 50 GB esim provider discount1001801.85185.00ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider airalo res imgChange – 20 GB esim provider discount175.005.00ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider airalo res imgChinacom – 1 GB esim provider discount2154.258.50ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider airalo res imgChinacom – 2 GB esim provider discount3303.8311.50ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider airalo res imgChinacom – 3 GB esim provider discount5303.3016.50ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider airalo res imgChinacom – 5 GB esim provider discount10302.8028.00ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 1 GB esim provider discount1715.0015.00ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 2 GB esim provider discount21513.5027.00ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 3 GB esim provider discount33012.0036.00ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 5 GB esim provider discount56010.0050.00ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 10 GB esim provider discount101807.9079.00ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 20 GB esim provider discount203654.4589.00ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 1 GB esim provider discount179.009.00ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 2 GB esim provider discount2158.5017.00ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 3 GB esim provider discount3308.0024.00ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 5 GB esim provider discount5607.0035.00ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 10 GB esim provider discount101805.9059.00ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 20 GB esim provider discount203653.4569.00ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider maya mobile logoAsia Pacific 10GB Prepaid10302.8028.00ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider maya mobile logoAsia Pacific 1GB Prepaid1305.005.00ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider maya mobile logoAsia Pacific 3GB Prepaid3304.0012.00ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider maya mobile logoAsia Pacific 5GB Prepaid5303.6018.00ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider maya mobile logoAsia/Pacific+ Unlimited provider notice30301.9759.00ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider maya mobile logoChina 10GB 30 Days10302.6026.00ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider maya mobile logoChina 1GB 30 Days1305.005.00ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider maya mobile logoChina 3GB 30 Days3303.009.00ไม่รวม🇨🇳 China
trust symbol esim provider maya mobile logoChina 5GB 30 Days5303.2016.00ไม่รวม🇨🇳 China
redteago logoMainland China3303.009.00ไม่รวม🇨🇳 China
redteago logoMainland China5303.0015.00ไม่รวม🇨🇳 China
redteago logoMainland China10302.2522.50ไม่รวม🇨🇳 China
etravelsim logo squaredChina, Hong Kong & Macau 3 GB – 30 Days3303.339.99ไม่รวม🇨🇳 China
etravelsim logo squaredChina, Hong Kong & Macau 5 GB – 30 Days5302.8013.99ไม่รวม🇨🇳 China
etravelsim logo squaredChina, Hong Kong & Macau 10 GB – 30 Days10302.3022.99ไม่รวม🇨🇳 China
etravelsim logo squaredChina, Hong Kong & Macau 20 GB – 30 Days20302.3045.99ไม่รวม🇨🇳 China
etravelsim logo squaredGlobal eSim 6GB6158.5050.99ไม่รวม🇨🇳 China
etravelsim logo squaredChina, Hong Kong & Macau Unlimited – 7 Days provider notice772.5717.99ไม่รวม🇨🇳 China
etravelsim logo squaredChina, Hong Kong & Macau Unlimited – 15 Days provider notice15152.0029.99ไม่รวม🇨🇳 China
etravelsim logo squaredChina, Hong Kong & Macau Unlimited – 30 Days provider notice30302.0059.99ไม่รวม🇨🇳 China
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (102 countries)176.996.99ไม่รวม🇨🇳 China
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (68 countries)178.008.00ไม่รวม🇨🇳 China
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (68 countries)3303.6711.00ไม่รวม🇨🇳 China
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (68 countries)3303.6711.00ไม่รวม🇨🇳 China
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (141 countries)1711.5011.50ไม่รวม🇨🇳 China
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (74 countries)3305.3315.99ไม่รวม🇨🇳 China
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (102 countries)3305.6616.99ไม่รวม🇨🇳 China
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (68 countries)5303.4016.99ไม่รวม🇨🇳 China
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (117 countries)3307.3322.00ไม่รวม🇨🇳 China
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (74 countries)5304.5022.50ไม่รวม🇨🇳 China
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (102 countries)5305.2025.99ไม่รวม🇨🇳 China
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (68 countries)10302.9028.99ไม่รวม🇨🇳 China
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (140 countries)33010.0029.99ไม่รวม🇨🇳 China
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (117 countries)5306.3031.50ไม่รวม🇨🇳 China
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (74 countries)10303.9038.99ไม่รวม🇨🇳 China
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (102 countries)10304.3043.00ไม่รวม🇨🇳 China
mobimatter logoChina HK Macau 45 GB453650.8939.99ไม่รวม🇨🇳 China
mobimatter logoChina HK Macau 30 GB30301.0029.99ไม่รวม🇨🇳 China
mobimatter logoChina HK Macau 15 GB15301.3319.99ไม่รวม🇨🇳 China
mobimatter logoAsia 14 Countries 20 GB20302.4047.99ไม่รวม🇨🇳 China
mobimatter logoAPAC 17 GB173652.3539.99ไม่รวม🇨🇳 China
mobimatter logoAsia 14 Countries 10 GB10303.7036.99ไม่รวม🇨🇳 China
mobimatter logoGlobal 13 GB133653.0839.99ไม่รวม🇨🇳 China
mobimatter logoAPAC 8 GB8303.7529.99ไม่รวม🇨🇳 China
mobimatter logoAsia 14 Countries 5 GB5143.4016.99ไม่รวม🇨🇳 China
mobimatter logoAPAC 4 GB4305.0019.99ไม่รวม🇨🇳 China
mobimatter logoGlobal 5 GB5306.0029.99ไม่รวม🇨🇳 China
mobimatter logoAsia and Australia 6 GB682.6715.99ไม่รวม🇨🇳 China
mobimatter logoGlobal 3 GB3306.6619.99ไม่รวม🇨🇳 China
mobimatter logoAsia 14 Countries Short Trip353.008.99🇨🇳 China
mobimatter logoGlobal 6 GB6156.3337.99ไม่รวม🇨🇳 China
mobimatter logoWorldwide 5 GB53010.8053.99ไม่รวม🇨🇳 China
mobimatter logoWorldwide 3 GB33012.0035.99ไม่รวม🇨🇳 China
mobimatter logoWorldwide 1 GB1713.9913.99ไม่รวม🇨🇳 China
ubigi logoChina 3GB3309.6729.00ไม่รวม🇨🇳 China
ubigi logoChina 10GB10308.8088.00ไม่รวม🇨🇳 China
ubigi logoAsia 5GB subscription icon5305.8029.00ไม่รวม🇨🇳 China
ubigi logoAsia 1GB13012.0012.00ไม่รวม🇨🇳 China
ubigi logoWorld 5GB subscription icon53013.6068.00ไม่รวม🇨🇳 China
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (141 countries)5309.0045.00ไม่รวม🇨🇳 China
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (102 countries)10304.6045.99ไม่รวม🇨🇳 China
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (68 countries)20302.7555.00ไม่รวม🇨🇳 China
monty esim logo esim providerGlobal Connectivity! (116 countries)10306.5065.00ไม่รวม🇨🇳 China
ข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคาใช้เบอร์โทรศัพท์

วิธีสั่งซื้อ eSIM สำหรับประเทศจีน

esim purchase

เปรียบเทียบ eSIMs สำหรับประเทศจีน

เปรียบเทียบและค้นหา eSIM สำหรับการเดินทางที่เหมาะสมที่สุดในความต้องการของคุณ และ ซื้อกับผู้ให้บริการโดยตรง

esim delivery

รับ eSIM ทาง อีเมลล์/แอพลิเคชั่น

คุณจะได้รับข้อมูล eSIM ภายในไม่กี่นาที ในอีเมล หรือคุณสามารถเข้าถึงได้โดยตรง ในแอปพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

esim setting

ติดตั้ง eSIM

สแกนรหัส QR eSIM ทางอีเมลล์ด้วยฟังก์ชันกล้องในโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนของคุณ และทำตามคำแนะนำ บนหน้าจอ eSIM จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

esim success

ฟรี โรมมิ่ง ต่างประเทศ

ตอนนี้ก็คุณสามารถใช้ eSIM ในประเทศจีนได้แล้ว ! 

ทำไมต้องเป็น eSIM ?

esim environment friendly

ความยั่งยืน

ประเทศจีน eSIM ทำงานแบบดิจิทัลเท่านั้น จึงใช้ทรัพยากรน้อยกว่าซิมการ์ดแบบทั่วไป

esim digital

ระบบดิจิทัล

eSIM แบบใหม่สามารถอัปโหลดแบบดิจิทัล ไปยังสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างง่ายดาย รวดเร็วและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

esim fast delivery email

การติดตั้งที่รวดเร็ว

eSIM ของคุณจะถูกส่งทางอีเมลล์อย่างง่ายดาย และสะดวก ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับ eSIM ดิจิทัลของคุณเร็วกว่าการสั่งซื้อซิมการ์ดจริงทั่วไป

คำถามที่พบบ่อย

การใช้ eSIM เริ่มต้นเมื่อใด ?

eSIM ส่วนใหญ่จะเปิดใช้งานทันทีที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน eSIM บางรายการจะเปิดใช้งานทันทีที่คุณซื้อ โปรดตรวจสอบขั้นตอนการเปิดใช้งาน อย่างละเอียดกับผู้ให้บริการแต่ละราย

ฉันสามารถโทรออกหรือส่ง SMS ได้หรือไม่ ?

ใช่ , eSIM ไม่กี่รายการมีหมายเลขโทรศัพท์และเครดิตสำหรับการโทรออกและส่ง SMS ซึ่งในตารางเปรียบเทียบ eSIM ของเรามีข้อมูลบอก และคุณสามารถกรองตารางได้ และเลือก " ใช่ " ใต้ตัวกรองหมายเลขโทรศัพท์

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าสมาร์ทโฟนของฉันรองรับ eSIM ?

เรามีรายชื่อสมาร์ทโฟนที่รองรับ esim ที่นี่.

ฉันต้องรอ eSIM นานแค่ไหน?

ผู้ให้บริการ eSIM ส่วนใหญ่จะส่ง eSIM ทันทีหลังจากที่คุณทำการซื้อสำเร็จ ทางอีเมลหรือในบัญชีของคุณในแอพพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

ความเร็วอินเทอร์เน็ตกับ eSIM เร็วแค่ไหน ?

eSIM รองรับ 4G LTE หรือแม้แต่ 5G ในบางประเทศ แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล คุณอาจพบว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตลดลง อาจไม่ใช่ความผิดของ eSIM แต่เครือข่ายยังไม่ได้ขยายไปยังพื้นที่นั้น ๆ

ฉันจำเป็นต้องเปิดใช้งานการโรมมิ่งบนสมาร์ทโฟนของฉันหรือไม่ ?

ใช่ , eSIM จะทำงานก็ต่อเมื่อคุณเปิดการโรมมิ่งบนสมาร์ทโฟนของคุณเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก eSIM เป็นการ์ดหลัก เพื่อให้ข้อมูล การโทร & SMS (ถ้ามี) ใช้งานได้

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันลบ eSIM ของสมาร์ทโฟน ?

คุณอาจคิดว่ามันหายไป มีผู้ให้บริการเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่มี eSIM ที่สามารถติดตั้งได้หลายครั้ง ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อดูว่าสามารถส่ง eSIM ทดแทนให้คุณได้หรือไม่

ฉันสามารถติดตั้ง eSIM หลายครั้งได้หรือไม่ ?

ขึ้นอยู่กับ eSIM แต่ละตัว บางตัวสามารถติดตั้งได้เพียงครั้งเดียว และ QR Code ใช้งานได้ครั้งเดียว และจะไม่สามารถใช้งานได้ในภายหลัง และมีบาง eSIM สามารถติดตั้งได้หลายครั้ง และสามารถสลับไปยังสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นได้อีกด้วย

ฉันสามารถเติมเงิน eSIM หรือต่ออายุได้หรือไม่ ?

eSIM บางตัวอนุญาตให้เติมเงินได้ หรือหาก eSIM ไม่สามารถเติมเงินได้ คุณสามารถซื้อ eSIM ใหม่ได้เสมอ

ฉันจะติดตั้ง eSIM บนสมาร์ทโฟนได้อย่างไร ?

คุณสามารถใช้กล้องของสมาร์ทโฟนเพื่อสแกน QR Code คุณจะเห็นป๊อปอัปแจ้งให้คุณติดตั้งซิมการ์ดเสมือน หรือคุณสามารถติดตั้งด้วยตนเองโดยป้อนที่อยู่ SMDP+ และรหัสเปิดใช้งานในเมนูการตั้งค่า

ข้อกำหนดในการติดตั้ง eSIM มีอะไรบ้าง ?

  • คุณต้องมีสมาร์ทโฟนที่รองรับ eSIM
  • คุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่เสถียร

ฉันสามารถตรวจสอบปริมาณข้อมูลที่เหลืออยู่ใน eSIM ของฉันได้หรือไม่ ?

Please check with the provider. Each provider has their own USSD / GSM Codes available that provide you with the option to see the remaining data balance. You can get a data consumption estimation by looking at the Data Consumption inside your smartphone’s settings.

ฉันสามารถติดตั้ง eSIM และยังคงใช้ซิมการ์ดจริงได้หรือไม่ ?

ได้ แต่เฉพาะเมื่อสมาร์ทโฟนของคุณรองรับฟังก์ชัน Dual-SIM และเข้ากันได้กับ eSIM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าซิมการ์ดหลักและซิมการ์ดรองอย่างถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินหรือค่าธรรมเนียมที่ไม่ต้องการ