🇨🇩 คองโก eSIMs

Compare prepaid eSIM plans for your next holiday to Congo. Get the best eSIM for your needs at the best price possible.

#1 Choice For Travelers 

190+ ประเทศ - 1200+ ข้อเสนอ eSIM

#2 Choice For Travelers

195+ ประเทศ - 1500+ ข้อเสนอ eSIM 

#3 Choice For Travelers 

180+ Countries – 1000+ eSIMs Plans

#4 Choice For Travelers 

160+ Countries – 300+ eSIMs Plans

ผู้ให้บริการeSIM Profileข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคา/GBราคาใช้เบอร์โทรศัพท์ครอบคลุม
bnesim logoBNESIM Republic of the Congo 1GB subscription icon1712.1212.12ไม่รวม🇨🇩 Congo
bnesim logoBNESIM Republic of the Congo 3GB subscription icon33010.4531.35ไม่รวม🇨🇩 Congo
bnesim logoBNESIM Republic of the Congo 5GB subscription icon5309.6148.07ไม่รวม🇨🇩 Congo
bnesim logoBNESIM Republic of the Congo 10GB subscription icon10308.4284.23ไม่รวม🇨🇩 Congo
bnesim logoBNESIM Republic of the Congo 20GB subscription icon20307.21144.21ไม่รวม🇨🇩 Congo
globalesim logo 1Congo esim provider discount1553.2749.00รวม🇨🇩 Congo
globalesim logo 1Congo esim provider discount20302.9559.00รวม🇨🇩 Congo
globalesim logo 1Congo esim provider discount179.009.00รวม🇨🇩 Congo
globalesim logo 1Congo esim provider discount2107.0014.00รวม🇨🇩 Congo
globalesim logo 1Congo esim provider discount3145.3316.00รวม🇨🇩 Congo
globalesim logo 1Congo esim provider discount5214.0020.00รวม🇨🇩 Congo
globalesim logo 1Congo esim provider discount10303.3033.00รวม🇨🇩 Congo
instabridge logo1GB Plan Congo Republic esim provider discount130110.00110.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
instabridge logo1GB Data Congo Republic esim provider discount1712.0012.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
instabridge logo3GB Data Congo Republic esim provider discount3159.0027.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
instabridge logo10GB Data Congo Republic esim provider discount10308.4084.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
instabridge logo1GB Data Global esim provider discount178.008.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
instabridge logo1GB Global Subscription esim provider discount13050.0050.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
instabridge logo3GB Data Global esim provider discount3156.6720.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
instabridge logo10GB Data Global esim provider discount10305.0050.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 3 GB33016.3348.99ไม่รวม🇨🇩 Congo
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 5 GB53012.6062.99ไม่รวม🇨🇩 Congo
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 2 GB23021.0041.99ไม่รวม🇨🇩 Congo
manet mobil esim providerGlobal – 1 Day – 1 GB1119.6019.60ไม่รวม🇨🇩 Congo
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 1 GB13021.0021.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
manet mobil esim providerLocal Congo – 7 Days – 1GB178.288.28ไม่รวม🇨🇩 Congo
manet mobil esim providerRegional Africa – 7 Days – 1GB178.288.28ไม่รวม🇨🇩 Congo
manet mobil esim providerGlobal – 7 Days – 1GB1719.3619.36ไม่รวม🇨🇩 Congo
manet mobil esim providerLocal Congo – 30 Days – 3GB3307.0021.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
manet mobil esim providerLocal Congo – 30 Days – 5GB5306.4432.19ไม่รวม🇨🇩 Congo
manet mobil esim providerLocal Congo – 30 Days – 10GB10305.6356.34ไม่รวม🇨🇩 Congo
manet mobil esim providerLocal Congo – 30 Days – 20GB20304.8196.23ไม่รวม🇨🇩 Congo
manet mobil esim providerRegional Africa – 30 Days – 3GB3307.0021.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 3GB33016.0648.17ไม่รวม🇨🇩 Congo
manet mobil esim providerRegional Africa – 30 Days – 5GB5306.4432.19ไม่รวม🇨🇩 Congo
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 5GB53014.4472.20ไม่รวม🇨🇩 Congo
manet mobil esim providerRegional Africa – 30 Days – 10GB10305.6356.34ไม่รวม🇨🇩 Congo
manet mobil esim providerRegional Africa – 30 Days – 20GB20304.8196.23ไม่รวม🇨🇩 Congo
manet mobil esim providerGlobal Africa – 1 GB – 30 Days13032.1832.18ไม่รวม🇨🇩 Congo
manet mobil esim providerGlobal Africa – 3 GB – 30 Days33023.4470.31ไม่รวม🇨🇩 Congo
nomad logo blackGlobal – 30 Days – 3 GB33013.3340.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
nomad logo blackGlobal – 30 Days – 5 GB5309.0045.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
nomad logo blackGlobal – 7 Days – 1 GB1725.0025.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
onesim logoOnesim for Africa1714.9014.90ไม่รวม🇨🇩 Congo
onesim logoOnesim for Africa33011.6334.90ไม่รวม🇨🇩 Congo
TEXTReSIM logoRepublic of the Congo 10GB103013.30132.99ไม่รวม🇨🇩 Congo
TEXTReSIM logoRepublic of the Congo 3GB33015.3345.99ไม่รวม🇨🇩 Congo
TEXTReSIM logoGlobal 1GB1718.9918.99ไม่รวม🇨🇩 Congo
TEXTReSIM logoGlobal 10GB103015.40153.99ไม่รวม🇨🇩 Congo
TEXTReSIM logoRepublic of the Congo 1GB1716.9916.99ไม่รวม🇨🇩 Congo
TEXTReSIM logoGlobal 5GB53015.8078.99ไม่รวม🇨🇩 Congo
TEXTReSIM logoGlobal 3GB33018.0053.99ไม่รวม🇨🇩 Congo
TEXTReSIM logoRepublic of the Congo 5GB53014.0069.99ไม่รวม🇨🇩 Congo
yesim res imgCongo 1GB esim provider discount179.639.63ไม่รวม🇨🇩 Congo
yesim res imgCongo 10GB esim provider discount10107.4974.90ไม่รวม🇨🇩 Congo
yesim res imgCongo 3GB esim provider discount359.6328.89ไม่รวม🇨🇩 Congo
yesim res imgCongo 5GB esim provider discount579.6348.15ไม่รวม🇨🇩 Congo
airhub logoGlobal 3GB Data 30 days3306.6720.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
airhub logoAfrica 3 GB Plan3108.3325.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
airhub logoGlobal 3GB Data 15 days3155.6717.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Global6156.6539.90รวม🇨🇩 Congo
trust symbol esim provider simoptions logo updateeSIM2FLY Global6156.6539.90ไม่รวม🇨🇩 Congo
trust symbol esim provider simoptions logo updateHoliday World eSIM10143.9939.90ไม่รวม🇨🇩 Congo
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 1 GB esim provider discount1715.0015.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 2 GB esim provider discount21513.5027.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 3 GB esim provider discount33012.0036.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 5 GB esim provider discount56010.0050.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 10 GB esim provider discount101807.9079.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 20 GB esim provider discount203654.4589.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 1 GB esim provider discount179.009.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 2 GB esim provider discount2158.5017.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 3 GB esim provider discount3308.0024.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 5 GB esim provider discount5607.0035.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 10 GB esim provider discount101805.9059.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 20 GB esim provider discount203653.4569.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
trust symbol esim provider airalo res imgHello Africa – 1 GB esim provider discount13027.0027.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
trust symbol esim provider airalo res imgHello Africa – 3 GB esim provider discount33019.6759.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
trust symbol esim provider airalo res imgSambungkan – 20 GB esim provider discount179.509.50ไม่รวม🇨🇩 Congo
trust symbol esim provider airalo res imgSanghatel – 1 GB esim provider discount3309.0027.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
trust symbol esim provider maya mobile logoRepublic of the Congo 1GB 30 Days13067.0067.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
trust symbol esim provider maya mobile logoRepublic of the Congo 2GB 30 Days23060.00120.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
trust symbol esim provider maya mobile logoRepublic of the Congo 3GB 30 Days33044.33133.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
etravelsim logo squaredGlobal eSim 6GB6158.5050.99ไม่รวม🇨🇩 Congo
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (102 countries)176.996.99ไม่รวม🇨🇩 Congo
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (141 countries)1711.5011.50ไม่รวม🇨🇩 Congo
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (102 countries)3305.6616.99ไม่รวม🇨🇩 Congo
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (117 countries)3307.3322.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (102 countries)5305.2025.99ไม่รวม🇨🇩 Congo
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (140 countries)33010.0029.99ไม่รวม🇨🇩 Congo
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (117 countries)5306.3031.50ไม่รวม🇨🇩 Congo
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (102 countries)10304.3043.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
mobimatter logoGlobal 6 GB6156.3337.99ไม่รวม🇨🇩 Congo
mobimatter logoWorldwide 5 GB53010.8053.99ไม่รวม🇨🇩 Congo
mobimatter logoWorldwide 3 GB33012.0035.99ไม่รวม🇨🇩 Congo
mobimatter logoWorldwide 1 GB1713.9913.99ไม่รวม🇨🇩 Congo
ubigi logoBest Africa 10GB10305.4054.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
ubigi logoBest Africa 3GB3308.6726.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
ubigi logoAfrica 1GB13026.0026.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
ubigi logoBest Africa 1GB13010.0010.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
ubigi logoWorld 5GB subscription icon53013.6068.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
redteago logoGlobal (140+ areas)6154.9829.90ไม่รวม🇨🇩 Congo
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (141 countries)5309.0045.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (102 countries)10304.6045.99ไม่รวม🇨🇩 Congo
monty esim logo esim providerGlobal Connectivity! (116 countries)10306.5065.00ไม่รวม🇨🇩 Congo
ข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคาใช้เบอร์โทรศัพท์

คำถามที่พบบ่อย

การใช้ eSIM เริ่มต้นเมื่อใด ?

eSIM ส่วนใหญ่จะเปิดใช้งานทันทีที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน eSIM บางรายการจะเปิดใช้งานทันทีที่คุณซื้อ โปรดตรวจสอบขั้นตอนการเปิดใช้งาน อย่างละเอียดกับผู้ให้บริการแต่ละราย

ฉันสามารถโทรออกหรือส่ง SMS ได้หรือไม่ ?

ใช่ , eSIM ไม่กี่รายการมีหมายเลขโทรศัพท์และเครดิตสำหรับการโทรออกและส่ง SMS ซึ่งในตารางเปรียบเทียบ eSIM ของเรามีข้อมูลบอก และคุณสามารถกรองตารางได้ และเลือก " ใช่ " ใต้ตัวกรองหมายเลขโทรศัพท์

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าสมาร์ทโฟนของฉันรองรับ eSIM ?

เรามีรายชื่อสมาร์ทโฟนที่รองรับ esim ที่นี่.

ฉันต้องรอ eSIM นานแค่ไหน?

ผู้ให้บริการ eSIM ส่วนใหญ่จะส่ง eSIM ทันทีหลังจากที่คุณทำการซื้อสำเร็จ ทางอีเมลหรือในบัญชีของคุณในแอพพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

ความเร็วอินเทอร์เน็ตกับ eSIM เร็วแค่ไหน ?

eSIM รองรับ 4G LTE หรือแม้แต่ 5G ในบางประเทศ แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล คุณอาจพบว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตลดลง อาจไม่ใช่ความผิดของ eSIM แต่เครือข่ายยังไม่ได้ขยายไปยังพื้นที่นั้น ๆ

ฉันจำเป็นต้องเปิดใช้งานการโรมมิ่งบนสมาร์ทโฟนของฉันหรือไม่ ?

ใช่ , eSIM จะทำงานก็ต่อเมื่อคุณเปิดการโรมมิ่งบนสมาร์ทโฟนของคุณเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก eSIM เป็นการ์ดหลัก เพื่อให้ข้อมูล การโทร & SMS (ถ้ามี) ใช้งานได้

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันลบ eSIM ของสมาร์ทโฟน ?

คุณอาจคิดว่ามันหายไป มีผู้ให้บริการเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่มี eSIM ที่สามารถติดตั้งได้หลายครั้ง ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อดูว่าสามารถส่ง eSIM ทดแทนให้คุณได้หรือไม่

ฉันสามารถติดตั้ง eSIM หลายครั้งได้หรือไม่ ?

ขึ้นอยู่กับ eSIM แต่ละตัว บางตัวสามารถติดตั้งได้เพียงครั้งเดียว และ QR Code ใช้งานได้ครั้งเดียว และจะไม่สามารถใช้งานได้ในภายหลัง และมีบาง eSIM สามารถติดตั้งได้หลายครั้ง และสามารถสลับไปยังสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นได้อีกด้วย

ฉันสามารถเติมเงิน eSIM หรือต่ออายุได้หรือไม่ ?

eSIM บางตัวอนุญาตให้เติมเงินได้ หรือหาก eSIM ไม่สามารถเติมเงินได้ คุณสามารถซื้อ eSIM ใหม่ได้เสมอ

ฉันจะติดตั้ง eSIM บนสมาร์ทโฟนได้อย่างไร ?

คุณสามารถใช้กล้องของสมาร์ทโฟนเพื่อสแกน QR Code คุณจะเห็นป๊อปอัปแจ้งให้คุณติดตั้งซิมการ์ดเสมือน หรือคุณสามารถติดตั้งด้วยตนเองโดยป้อนที่อยู่ SMDP+ และรหัสเปิดใช้งานในเมนูการตั้งค่า

ข้อกำหนดในการติดตั้ง eSIM มีอะไรบ้าง ?

  • คุณต้องมีสมาร์ทโฟนที่รองรับ eSIM
  • คุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่เสถียร

ฉันสามารถตรวจสอบปริมาณข้อมูลที่เหลืออยู่ใน eSIM ของฉันได้หรือไม่ ?

Please check with the provider. Each provider has their own USSD / GSM Codes available that provide you with the option to see the remaining data balance. You can get a data consumption estimation by looking at the Data Consumption inside your smartphone’s settings.

ฉันสามารถติดตั้ง eSIM และยังคงใช้ซิมการ์ดจริงได้หรือไม่ ?

ได้ แต่เฉพาะเมื่อสมาร์ทโฟนของคุณรองรับฟังก์ชัน Dual-SIM และเข้ากันได้กับ eSIM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าซิมการ์ดหลักและซิมการ์ดรองอย่างถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินหรือค่าธรรมเนียมที่ไม่ต้องการ