🇬🇭 กานา eSIMs

Compare prepaid eSIM plans for your next holiday to Ghana. Get the best eSIM for your needs at the best price possible.

#1 Choice For Travelers  

160+ ประเทศ - 1600+ ข้อเสนอ eSIM

#2 Choice For Travelers 

120+ ประเทศ - 1200+ ข้อเสนอ eSIM

#3 Choice For Travelers 

130+ ประเทศ - 800+ ข้อเสนอ eSIM

#4 Choice For Travelers 

110+ Countries – 1400+ eSIM Plans

ผู้ให้บริการeSIM Profileข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคา/GBราคาใช้เบอร์โทรศัพท์ครอบคลุม
airhub logoGlobal 3GB Data 30 days3306.6720.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
airhub logoAfrica 3 GB Plan3108.3325.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
bnesim logoBNESIM Ghana eSIM20305.21104.20ไม่รวม🇬🇭 Ghana
flexiroam logoAfrica Data Plan1316.0016.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
knowroaming resGlobal eSIM236.6710.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
knowroaming resGlobal eSIM11512.0012.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
knowroaming resGlobal eSIM53010.0050.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
nomad logo blackGlobal – 30 Days – 3 GB33013.3340.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
nomad logo blackGlobal – 30 Days – 5 GB5309.0045.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
nomad logo blackGlobal – 7 Days – 1 GB1725.0025.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
onesim logoOnesim for Africa1714.9014.90ไม่รวม🇬🇭 Ghana
onesim logoOnesim for Africa33011.6334.90ไม่รวม🇬🇭 Ghana
TEXTReSIM logoGhana 10GB103013.30132.99ไม่รวม🇬🇭 Ghana
TEXTReSIM logoGhana 1GB1716.9916.99ไม่รวม🇬🇭 Ghana
TEXTReSIM logoGhana 3GB33015.3345.99ไม่รวม🇬🇭 Ghana
TEXTReSIM logoGhana 5GB53014.0069.99ไม่รวม🇬🇭 Ghana
TEXTReSIM logoGlobal 1GB1718.9918.99ไม่รวม🇬🇭 Ghana
TEXTReSIM logoGlobal 3GB33018.0053.99ไม่รวม🇬🇭 Ghana
TEXTReSIM logoGlobal 5GB53015.8078.99ไม่รวม🇬🇭 Ghana
TEXTReSIM logoGlobal 10GB103015.40153.99ไม่รวม🇬🇭 Ghana
ubigi logoBEST AFRICA13014.0014.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
ubigi logoBEST AFRICA3309.3328.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
ubigi logoBEST AFRICA10305.4054.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
ubigi logoAFRICA13029.0029.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
keepgo resAndromeda136513.0013.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
keepgo resAndromeda53658.2041.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
keepgo resAndromeda103656.2062.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
keepgo resAndromeda253656.00150.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
keepgo resAndromeda503655.50275.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
keepgo resPhoenix136521.0021.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
keepgo resPhoenix536514.0070.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
keepgo resPhoenix1036511.20112.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
keepgo resPhoenix2536510.60265.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
keepgo resPhoenix5036510.20510.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
keepgo resLeo136528.0028.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
keepgo resLeo536518.4092.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
keepgo resLeo1036514.00140.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
keepgo resLeo2536512.80320.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
keepgo resLeo5036512.00600.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
yesim res imgGhana 1GB esim provider discount1714.0114.01ไม่รวม🇬🇭 Ghana
yesim res imgGhana 3GB esim provider discount3511.8535.56ไม่รวม🇬🇭 Ghana
yesim res imgGhana 5GB esim provider discount5711.2156.04ไม่รวม🇬🇭 Ghana
simtex logo6GB – 30D Ghana6304.0024.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
simtex logo1GB – 3D Ghana136.006.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
simtex logo3GB – 30D Ghana3304.6714.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
simtex logo10GB – 30D Ghana10303.1031.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount176.006.00รวม🇬🇭 Ghana
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount2105.0010.00รวม🇬🇭 Ghana
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount3144.6714.00รวม🇬🇭 Ghana
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount5213.6018.00รวม🇬🇭 Ghana
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount10303.0030.00รวม🇬🇭 Ghana
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount1717.0017.00รวม🇬🇭 Ghana
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount21010.5021.00รวม🇬🇭 Ghana
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount31410.0030.00รวม🇬🇭 Ghana
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount4219.5038.00รวม🇬🇭 Ghana
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount5309.6048.00รวม🇬🇭 Ghana
globalesim logo 1Special esim provider discount1720.0020.00รวม🇬🇭 Ghana
globalesim logo 1Special esim provider discount21017.5035.00รวม🇬🇭 Ghana
globalesim logo 1Special esim provider discount31416.0048.00รวม🇬🇭 Ghana
globalesim logo 1Special esim provider discount42117.5070.00รวม🇬🇭 Ghana
globalesim logo 1Special esim provider discount53017.6088.00รวม🇬🇭 Ghana
globalesim logo 1Special+ esim provider discount1749.0049.00รวม🇬🇭 Ghana
globalesim logo 1Special+ esim provider discount21039.0078.00รวม🇬🇭 Ghana
globalesim logo 1Special+ esim provider discount31431.6795.00รวม🇬🇭 Ghana
globalesim logo 1Special+ esim provider discount53023.00115.00รวม🇬🇭 Ghana
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Global6156.6539.90รวม🇬🇭 Ghana
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass Global 3GB3308.3024.90รวม🇬🇭 Ghana
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass Global 5GB5306.9834.90รวม🇬🇭 Ghana
trust symbol esim provider airalo res imgFifi Mobile – 1 GB179.509.50ไม่รวม🇬🇭 Ghana
trust symbol esim provider airalo res imgHello Africa – 1 GB13027.0027.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
trust symbol esim provider airalo res imgHello Africa – 3 GB33019.6759.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
trust symbol esim provider maya mobile logoGhana 10GB 30 Days10304.2042.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
trust symbol esim provider maya mobile logoGhana 1GB 30 Days1306.006.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
trust symbol esim provider maya mobile logoGhana 3GB 30 Days3304.6714.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
trust symbol esim provider maya mobile logoGhana 5GB 30 Days5304.8024.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
trust symbol esim provider maya mobile logoGhana Unlimited provider notice30302.6379.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
redteago logoAfrica (20+ countries) – 3GB33011.6334.90ไม่รวม🇬🇭 Ghana
redteago logoAfrica (20+ countries) – 5GB53011.5857.90ไม่รวม🇬🇭 Ghana
redteago logoAfrica (20+ countries) – 10GB103011.49114.90ไม่รวม🇬🇭 Ghana
redteago logoAfrica (20+ countries) – 1GB13012.0012.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
redteago logoGlobal (140+ areas) – 6GB6154.9829.90ไม่รวม🇬🇭 Ghana
etravelsim logo squaredGhana eSIM 2 GB2305.0010.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
etravelsim logo squaredGhana eSIM 5 GB5304.0020.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
etravelsim logo squaredGhana eSIM 10 GB10303.0030.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
etravelsim logo squaredGhana eSIM 25 GB25302.0050.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
etravelsim logo squaredGhana eSIM 50 GB50301.6080.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
etravelsim logo squaredGlobal (100+ countries) eSIM 6GB6158.3350.00ไม่รวม🇬🇭 Ghana
instabridge logoGhana – 10 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 110306.3063.00Not included🇬🇭 Ghana
instabridge logoGhana – 1 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1179.009.00Not included🇬🇭 Ghana
instabridge logoGhana – 10 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 110303.7037.00Not included🇬🇭 Ghana
instabridge logoGhana – 3 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 13154.0012.00Not included🇬🇭 Ghana
instabridge logoGhana – 1 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1174.004.00Not included🇬🇭 Ghana
instabridge logoGhana – 3 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 13156.6720.00Not included🇬🇭 Ghana
instabridge logoGhana – 1 GB Global Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 11710.0010.00Not included🇬🇭 Ghana
ข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคาใช้เบอร์โทรศัพท์