🇭🇰 ฮ่องกง eSIMs

Compare prepaid eSIM plans for your next holiday to Hong Kong. Get the best eSIM for your needs at the best price possible.

#1 Choice For Travelers 

180+ ประเทศ -2000+ ข้อเสนอ eSIM

#2 Choice For Travelers 

120+ ประเทศ - 1200+ ข้อเสนอ eSIM

#3 Choice For Travelers

180+ Countries – 1500+ eSIM Plans

#4 Choice For Travelers 

160+ Countries – 300+ eSIMs Plans

ผู้ให้บริการeSIM Profileข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคา/GBราคาใช้เบอร์โทรศัพท์ครอบคลุม
bnesim logoBNESIM Hong Kong 1GB subscription icon174.604.60ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
bnesim logoBNESIM Hong Kong 3GB subscription icon3303.8311.50ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
bnesim logoBNESIM Hong Kong 5GB subscription icon5303.5917.97ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
bnesim logoBNESIM Hong Kong 10GB subscription icon10303.1431.35ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
bnesim logoBNESIM Hong Kong 20GB subscription icon20302.7755.39ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
globalesim logo 1ฮ่องกง esim provider discount1551.8327.50รวม🇭🇰 Hong Kong
globalesim logo 1ฮ่องกง esim provider discount20301.6533.00รวม🇭🇰 Hong Kong
globalesim logo 1ฮ่องกง esim provider discount175.005.00รวม🇭🇰 Hong Kong
globalesim logo 1ฮ่องกง esim provider discount2103.757.50รวม🇭🇰 Hong Kong
globalesim logo 1ฮ่องกง esim provider discount3143.009.00รวม🇭🇰 Hong Kong
globalesim logo 1ฮ่องกง esim provider discount5212.2011.00รวม🇭🇰 Hong Kong
globalesim logo 1ฮ่องกง esim provider discount10301.8018.00รวม🇭🇰 Hong Kong
instabridge logo3GB Data Hong Kong (China) esim provider discount3152.838.50ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
instabridge logo1GB Data Hong Kong (China) esim provider discount175.005.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
instabridge logo10GB Data Hong Kong (China) esim provider discount10301.4014.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
instabridge logo10GB HK esim provider discount103012.70127.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
instabridge logo3GB Plan Hong Kong (China) esim provider discount33025.6777.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
instabridge logo1GB Plan Hong Kong (China) esim provider discount13045.0045.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
instabridge logo1GB Data Global esim provider discount178.008.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
instabridge logo1GB Global Subscription esim provider discount13050.0050.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
instabridge logo3GB Data Global esim provider discount3156.6720.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
instabridge logo10GB Data Global esim provider discount10305.0050.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
knowroaming resHong Kong eSIM101802.6026.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
knowroaming resAsia Pacific eSIM178.008.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
knowroaming resAsia Pacific eSIM5156.0030.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
knowroaming resAsia Pacific eSIM20904.5090.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
knowroaming resGlobal eSIM236.6710.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
knowroaming resGlobal eSIM11512.0012.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
knowroaming resGlobal eSIM53010.0050.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerRegional USA Plus – 30 Days – 5 GB5304.7623.79ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerRegional APAC – 30 Days – 5 GB5307.5637.79ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 3 GB33016.3348.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 5 GB53012.6062.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerRegional APAC – 30 Days – 3 GB33011.6634.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerRegional APAC – 30 Days – 10 GB10305.7457.39ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerRegional USA Plus – 30 Days – 1 GB13010.5010.50ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerRegional USA Plus – 1 Day – 1 GB118.408.40ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerRegional USA Plus – 30 Days – 3 GB3307.0021.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 2 GB23021.0041.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerGlobal – 1 Day – 1 GB1119.6019.60ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerRegional APAC – 1 Day – 1 GB1114.0014.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerLocal Hong Kong – 30 Days – 20 GB20301.8236.39ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 1 GB13021.0021.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerRegional APAC – 30 Days – 2 GB23012.6025.19ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerRegional USA Plus – 30 Days – 10 GB10303.3633.59ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerRegional USA Plus – 30 Days – 2 GB2307.7015.40ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerRegional APAC – 30 Days – 1 GB13014.0014.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerRegional APAC – 30 Days – 20 GB20303.9979.78ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerLocal Hong Kong (Special Administrative Region of China) – 7 Days – 1GB174.204.20ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerRegional Asia – 7 Days – 1GB174.434.43ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerGlobal – 7 Days – 1GB1719.3619.36ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerLocal Hong Kong (Special Administrative Region of China) – 30 Days – 3GB3302.607.81ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerLocal Hong Kong (Special Administrative Region of China) – 30 Days – 5GB5302.4012.01ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerLocal Hong Kong (Special Administrative Region of China) – 30 Days – 10GB10302.1021.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerRegional Asia – 30 Days – 3GB3302.958.86ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 3GB33016.0648.17ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerRegional Asia – 30 Days – 5GB5302.7313.65ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 5GB53014.4472.20ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerRegional Asia – 30 Days – 10GB10302.4124.14ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerRegional Asia – 30 Days – 20GB20302.0941.76ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerGlobal Asia – 1 GB – 7 Days176.536.53ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerGlobal Asia – 3 GB – 30 Days3305.6016.80ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerGlobal Asia – 5 GB – 30 Days5305.1625.78ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerGlobal Asia – 10 GB – 30 Days10304.7647.59ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerGlobal Asia – 50 GB – 90 Days50902.57128.65ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerGlobal Asia – 100 GB – 180 Days1001802.20220.21ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerGlobal Discover Global – 1 GB – 7 Days1710.8010.80ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerGlobal Discover Global – 3 GB – 15 Days3159.5828.73ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerGlobal Discover Global – 5 GB – 30 Days5308.3641.80ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerGlobal Discover Global – 10 GB – 60 Days10607.0370.31ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
manet mobil esim providerGlobal Discover Global – 20 GB – 180 Days201805.30106.06ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
mogo esim provider logoMogo Asia Pacific eSIM135.005.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
mogo esim provider logoMogo Asia Pacific eSIM373.6310.90ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
mogo esim provider logoMogo Asia Pacific eSIM5153.9819.90ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
mogo esim provider logoMogo Asia Pacific eSIM10303.6936.90ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
mogo esim provider logoMogo Asia Pacific eSIM30302.0059.90ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
nomad logo blackLocal Hong Kong – 7 Days – 1 GB174.004.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
nomad logo blackLocal Hong Kong – 15 Days – 5 GB5152.4012.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
nomad logo blackLocal Hong Kong – 15 Days – 3 GB3152.678.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
nomad logo blackHong Kong 10 GB10301.8018.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
nomad logo blackHong Kong 3 GB3304.0012.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
nomad logo blackHong Kong 5 GB5302.6013.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
nomad logo blackHong Kong 20 GB20301.3026.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
nomad logo blackRegional APAC – 7 Days – 1 GB178.008.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
nomad logo blackGlobal – 30 Days – 3 GB33013.3340.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
nomad logo blackGlobal – 30 Days – 5 GB5309.0045.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
nomad logo blackRegional APAC – 45 Days – 20 GB20451.9038.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
nomad logo blackRegional APAC – 60 Days – 30 GB30602.1765.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
nomad logo blackGlobal – 7 Days – 1 GB1725.0025.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
nomad logo blackRegional APAC – 30 Days – 5 GB5303.4017.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
nomad logo blackRegional APAC – 30 Days – 10 GB10302.8028.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
nomad logo blackRegional APAC – 15 Days – 3 GB3154.3313.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
numero esim logoAsia Prepaid 1GB175.995.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
numero esim logoAsia Prepaid 3GB3305.0014.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
numero esim logoAsia Prepaid 5GB5304.4021.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
numero esim logoAsia Prepaid 10GB10303.8037.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
onesim logoOnesim for Asia682.8216.90รวม🇭🇰 Hong Kong
TEXTReSIM logoHong Kong 10GB10301.8017.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
TEXTReSIM logoHong Kong 3GB3302.838.50ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
TEXTReSIM logoHong Kong 1GB174.094.09ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
TEXTReSIM logoAsia-Pacific 3GB3303.6610.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
TEXTReSIM logoAsia-Pacific Plus 5GB5305.4026.98ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
TEXTReSIM logoGlobal 1GB1718.9918.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
TEXTReSIM logoAsia-Pacific Plus 3GB3306.3318.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
TEXTReSIM logoGlobal 10GB103015.40153.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
TEXTReSIM logoAsia-Pacific 10GB10302.7026.98ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
TEXTReSIM logoAsia-Pacific 1GB174.694.69ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
TEXTReSIM logoAsia-Pacific Plus 10GB10304.3042.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
TEXTReSIM logoGlobal 5GB53015.8078.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
TEXTReSIM logoGlobal 3GB33018.0053.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
TEXTReSIM logoAsia-Pacific Plus 1GB177.997.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
TEXTReSIM logoAsia-Pacific 5GB5303.2015.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
TEXTReSIM logoHong Kong 5GB5302.4012.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
yesim res imgHong Kong 10GB esim provider discount10102.3523.54ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
yesim res imgHong Kong 3GB esim provider discount353.219.63ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
yesim res imgHong Kong 5GB esim provider discount572.8914.45ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
simtex logo3GB – 30D Hong Kong3306.0018.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
simtex logo1GB – 3D Hong Kong138.008.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
simtex logo6GB – 30D Hong Kong6305.3332.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
simtex logo10GB – 30D Hong Kong10304.1041.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
airhub logoHong Kong 3 GB 30 Days3302.337.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
airhub logoHong Kong 5 GB 30 Days5301.809.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
airhub logoGlobal 6GB Data 10Days6103.0018.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
airhub logoAsia 5GB Data5303.0015.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
airhub logoAsia 10GB Data10301.8118.10ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
airhub logoHong Kong Daily 1GB for 5 Days1510.5010.50ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
airhub logoHong Kong Daily 1GB for 15 Days11518.5018.50ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
airhub logoHong Kong Daily 1GB for 30 Days13027.0027.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
airhub logoAsia Daily 1GB for 5 Days1517.5017.50ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
airhub logoAsia Daily 1GB for 10 Days11028.5028.50ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
airhub logoAsia Daily 1GB for 15 Days11539.5039.50ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
airhub logoAsia Daily 1GB for 30 Days13061.5061.50ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Global 5g connection symbol6156.6539.90รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Asia 5g connection symbol683.3219.90รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider simoptions logo update30-Day Pass 10GB10302.4924.90ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider simoptions logo update30-Day Pass 20GB20301.7534.90ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider simoptions logo updateHong Kong 1GB177.907.90ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider simoptions logo updateHong Kong 3GB3154.3012.90ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider simoptions logo updateSmart Traveller eSIM6102.9817.90ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider airalo res imgAsialink – 1 GB esim provider discount175.005.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider airalo res imgAsialink – 3 GB esim provider discount3304.3313.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider airalo res imgAsialink – 5 GB esim provider discount5304.0020.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider airalo res imgAsialink – 10 GB esim provider discount10303.7037.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider airalo res imgAsialink – 50 GB esim provider discount50902.00100.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider airalo res imgAsialink – 100 GB esim provider discount1001801.85185.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 1 GB esim provider discount1715.0015.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 2 GB esim provider discount21513.5027.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 3 GB esim provider discount33012.0036.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 5 GB esim provider discount56010.0050.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 10 GB esim provider discount101807.9079.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 20 GB esim provider discount203654.4589.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 1 GB esim provider discount179.009.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 2 GB esim provider discount2158.5017.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 3 GB esim provider discount3308.0024.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 5 GB esim provider discount5607.0035.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 10 GB esim provider discount101805.9059.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 20 GB esim provider discount203653.4569.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider airalo res imgHello Africa – 3 GB esim provider discount175.005.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider airalo res imgHkmobile – 1 GB esim provider discount3302.838.50ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider airalo res imgHkmobile – 3 GB esim provider discount5302.4012.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider airalo res imgHkmobile – 5 GB esim provider discount10301.9019.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider maya mobile logoAsia Pacific 10GB Prepaid10302.8028.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider maya mobile logoAsia Pacific 1GB Prepaid1305.005.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider maya mobile logoAsia Pacific 3GB Prepaid3304.0012.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider maya mobile logoAsia Pacific 5GB Prepaid5303.6018.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider maya mobile logoAsia/Pacific+ Unlimited provider notice30301.9759.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider maya mobile logoHong Kong 10GB 30 Days10302.5025.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider maya mobile logoHong Kong 1GB 30 Days1305.005.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider maya mobile logoHong Kong 3GB 30 Days3302.678.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider maya mobile logoHong Kong 5GB 30 Days5303.4017.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
trust symbol esim provider maya mobile logoHong Kong Unlimited provider notice30302.3069.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
redteago logoฮ่องกง3302.005.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
redteago logoฮ่องกง1301.991.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
redteago logoฮ่องกง5302.009.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
redteago logoAsia (11 areas)1307.907.90ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
redteago logoAsia (11 areas)5304.5022.50ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
redteago logoAsiaPacific (30 areas)681.8311.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
etravelsim logo squaredChina, Hong Kong & Macau 3 GB – 30 Days3303.339.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
etravelsim logo squaredChina, Hong Kong & Macau 5 GB – 30 Days5302.8013.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
etravelsim logo squaredChina, Hong Kong & Macau 10 GB – 30 Days10302.3022.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
etravelsim logo squaredChina, Hong Kong & Macau 20 GB – 30 Days20302.3045.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
etravelsim logo squaredGlobal eSim 6GB6158.5050.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
etravelsim logo squaredChina, Hong Kong & Macau Unlimited – 7 Days provider notice772.5717.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
etravelsim logo squaredChina, Hong Kong & Macau Unlimited – 15 Days provider notice15152.0029.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
etravelsim logo squaredChina, Hong Kong & Macau Unlimited – 30 Days provider notice30302.0059.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
simify logoHong Kong eSIM20300.9018.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
simify logoHong Kong eSIM25901.0025.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerWorld Discovery! (48 countries)173.003.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (41 countries)173.503.50ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerGlobal Explorer! (57 countries)173.993.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (57 countries)174.004.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (102 countries)176.996.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerWorld Discovery! (48 countries)3302.507.50ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (41 countries)3302.678.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (68 countries)178.008.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerGlobal Explorer! (57 countries)3302.838.50ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (57 countries)3303.009.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (68 countries)3303.6711.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (41 countries)5302.2011.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerWorld Discovery! (48 countries)5302.2011.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (141 countries)1711.5011.50ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerGlobal Explorer! (57 countries)5302.6012.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (57 countries)5302.7013.50ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (74 countries)3305.3315.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (102 countries)3305.6616.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (68 countries)5303.4016.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerWorld Discovery! (48 countries)10301.8017.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerGlobal Explorer! (57 countries)10302.2021.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (117 countries)3307.3322.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (57 countries)10302.2022.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (74 countries)5304.5022.50ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (102 countries)5305.2025.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (68 countries)10302.9028.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerWorld Discovery! (48 countries)20301.5029.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (140 countries)33010.0029.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (117 countries)5306.3031.50ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerGlobal Explorer! (57 countries)20301.8537.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (57 countries)20301.9038.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (74 countries)10303.9038.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (102 countries)10304.3043.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
mobimatter logoHong Kong Yearly Voice and Data1203650.3743.99รวม🇭🇰 Hong Kong
mobimatter logoHong Kong 36 GB 5000 Minutes36300.8931.99รวม🇭🇰 Hong Kong
mobimatter logoHong Kong 20 GB 3000 Minutes20301.2023.99รวม🇭🇰 Hong Kong
mobimatter logoChina HK Macau 45 GB453650.8939.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
mobimatter logoHong Kong 12 GB 2000 Minutes12301.3315.99รวม🇭🇰 Hong Kong
mobimatter logoChina HK Macau 30 GB30301.0029.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
mobimatter logoAsia 11 Countries 30 GB30301.3740.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
mobimatter logoAsia 11 Countries 20 GB20301.6532.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
mobimatter logoChina HK Macau 15 GB15301.3319.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
mobimatter logoAsia 14 Countries 20 GB20302.4047.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
mobimatter logoAsia 11 Countries 10 GB10302.5024.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
mobimatter logoAPAC 17 GB173652.3539.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
mobimatter logoAsia 11 Countries 5 GB5303.0014.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
mobimatter logoHong Kong 2 GB 1000 Minutes2304.007.99รวม🇭🇰 Hong Kong
mobimatter logoAsia 14 Countries 10 GB10303.7036.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
mobimatter logoAsia 11 Countries 3 GB3303.6610.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
mobimatter logoGlobal 13 GB133653.0839.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
mobimatter logoAPAC 8 GB8303.7529.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
mobimatter logoAsia 14 Countries 5 GB5143.4016.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
mobimatter logoAPAC 4 GB4305.0019.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
mobimatter logoAsia 11 Countries Short Trip352.336.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
mobimatter logoGlobal 5 GB5306.0029.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
mobimatter logoAsia and Australia 6 GB682.6715.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
mobimatter logoGlobal 3 GB3306.6619.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
mobimatter logoAsia 14 Countries Short Trip353.008.99🇭🇰 Hong Kong
mobimatter logoGlobal 6 GB6156.3337.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
mobimatter logoWorldwide 5 GB53010.8053.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
mobimatter logoWorldwide 3 GB33012.0035.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
mobimatter logoWorldwide 1 GB1713.9913.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
ubigi logoBest Asia 5GB subscription icon5304.8024.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
ubigi logoAsia 5GB subscription icon5305.8029.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
ubigi logoBest Asia 10GB10304.9049.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
ubigi logoBest Asia 3GB3306.3319.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
ubigi logoAsia 1GB13012.0012.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
ubigi logoWorld 5GB subscription icon53013.6068.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
airhub logoHong Kong 10GB 30Days10301.4014.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
redteago logoGlobal (140+ areas)6154.9829.90ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (141 countries)5309.0045.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (102 countries)10304.6045.99ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (68 countries)20302.7555.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
monty esim logo esim providerGlobal Connectivity! (116 countries)10306.5065.00ไม่รวม🇭🇰 Hong Kong
ข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคาใช้เบอร์โทรศัพท์

How To Order an eSIM for Hong Kong

esim purchase

Compare eSIMs for Hong Kong

เปรียบเทียบและค้นหา eSIM สำหรับการเดินทางที่เหมาะสมที่สุดในความต้องการของคุณ และ ซื้อกับผู้ให้บริการโดยตรง

esim delivery

รับ eSIM ทาง อีเมลล์/แอพลิเคชั่น

คุณจะได้รับข้อมูล eSIM ภายในไม่กี่นาที ในอีเมล หรือคุณสามารถเข้าถึงได้โดยตรง ในแอปพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

esim setting

ติดตั้ง eSIM

สแกนรหัส QR eSIM ทางอีเมลล์ด้วยฟังก์ชันกล้องในโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนของคุณ และทำตามคำแนะนำ บนหน้าจอ eSIM จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

esim success

ฟรี โรมมิ่ง ต่างประเทศ

You can now use the eSIM in Hong Kong! 

ทำไมต้องเป็น eSIM ?

esim environment friendly

ความยั่งยืน

The Hong Kong eSIM works digitally only, so fewer resources are used than with the classic SIM card.

esim digital

ระบบดิจิทัล

eSIM แบบใหม่สามารถอัปโหลดแบบดิจิทัล ไปยังสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างง่ายดาย รวดเร็วและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

esim fast delivery email

การติดตั้งที่รวดเร็ว

eSIM ของคุณจะถูกส่งทางอีเมลล์อย่างง่ายดาย และสะดวก ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับ eSIM ดิจิทัลของคุณเร็วกว่าการสั่งซื้อซิมการ์ดจริงทั่วไป

คำถามที่พบบ่อย

การใช้ eSIM เริ่มต้นเมื่อใด ?

eSIM ส่วนใหญ่จะเปิดใช้งานทันทีที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน eSIM บางรายการจะเปิดใช้งานทันทีที่คุณซื้อ โปรดตรวจสอบขั้นตอนการเปิดใช้งาน อย่างละเอียดกับผู้ให้บริการแต่ละราย

ฉันสามารถโทรออกหรือส่ง SMS ได้หรือไม่ ?

ใช่ , eSIM ไม่กี่รายการมีหมายเลขโทรศัพท์และเครดิตสำหรับการโทรออกและส่ง SMS ซึ่งในตารางเปรียบเทียบ eSIM ของเรามีข้อมูลบอก และคุณสามารถกรองตารางได้ และเลือก " ใช่ " ใต้ตัวกรองหมายเลขโทรศัพท์

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าสมาร์ทโฟนของฉันรองรับ eSIM ?

เรามีรายชื่อสมาร์ทโฟนที่รองรับ esim ที่นี่.

ฉันต้องรอ eSIM นานแค่ไหน?

ผู้ให้บริการ eSIM ส่วนใหญ่จะส่ง eSIM ทันทีหลังจากที่คุณทำการซื้อสำเร็จ ทางอีเมลหรือในบัญชีของคุณในแอพพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

ความเร็วอินเทอร์เน็ตกับ eSIM เร็วแค่ไหน ?

eSIM รองรับ 4G LTE หรือแม้แต่ 5G ในบางประเทศ แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล คุณอาจพบว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตลดลง อาจไม่ใช่ความผิดของ eSIM แต่เครือข่ายยังไม่ได้ขยายไปยังพื้นที่นั้น ๆ

ฉันจำเป็นต้องเปิดใช้งานการโรมมิ่งบนสมาร์ทโฟนของฉันหรือไม่ ?

ใช่ , eSIM จะทำงานก็ต่อเมื่อคุณเปิดการโรมมิ่งบนสมาร์ทโฟนของคุณเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก eSIM เป็นการ์ดหลัก เพื่อให้ข้อมูล การโทร & SMS (ถ้ามี) ใช้งานได้

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันลบ eSIM ของสมาร์ทโฟน ?

คุณอาจคิดว่ามันหายไป มีผู้ให้บริการเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่มี eSIM ที่สามารถติดตั้งได้หลายครั้ง ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อดูว่าสามารถส่ง eSIM ทดแทนให้คุณได้หรือไม่

ฉันสามารถติดตั้ง eSIM หลายครั้งได้หรือไม่ ?

ขึ้นอยู่กับ eSIM แต่ละตัว บางตัวสามารถติดตั้งได้เพียงครั้งเดียว และ QR Code ใช้งานได้ครั้งเดียว และจะไม่สามารถใช้งานได้ในภายหลัง และมีบาง eSIM สามารถติดตั้งได้หลายครั้ง และสามารถสลับไปยังสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นได้อีกด้วย

ฉันสามารถเติมเงิน eSIM หรือต่ออายุได้หรือไม่ ?

eSIM บางตัวอนุญาตให้เติมเงินได้ หรือหาก eSIM ไม่สามารถเติมเงินได้ คุณสามารถซื้อ eSIM ใหม่ได้เสมอ

ฉันจะติดตั้ง eSIM บนสมาร์ทโฟนได้อย่างไร ?

คุณสามารถใช้กล้องของสมาร์ทโฟนเพื่อสแกน QR Code คุณจะเห็นป๊อปอัปแจ้งให้คุณติดตั้งซิมการ์ดเสมือน หรือคุณสามารถติดตั้งด้วยตนเองโดยป้อนที่อยู่ SMDP+ และรหัสเปิดใช้งานในเมนูการตั้งค่า

ข้อกำหนดในการติดตั้ง eSIM มีอะไรบ้าง ?

  • คุณต้องมีสมาร์ทโฟนที่รองรับ eSIM
  • คุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่เสถียร

ฉันสามารถตรวจสอบปริมาณข้อมูลที่เหลืออยู่ใน eSIM ของฉันได้หรือไม่ ?

Please check with the provider. Each provider has their own USSD / GSM Codes available that provide you with the option to see the remaining data balance. You can get a data consumption estimation by looking at the Data Consumption inside your smartphone’s settings.

ฉันสามารถติดตั้ง eSIM และยังคงใช้ซิมการ์ดจริงได้หรือไม่ ?

ได้ แต่เฉพาะเมื่อสมาร์ทโฟนของคุณรองรับฟังก์ชัน Dual-SIM และเข้ากันได้กับ eSIM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าซิมการ์ดหลักและซิมการ์ดรองอย่างถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินหรือค่าธรรมเนียมที่ไม่ต้องการ