🇮🇳 อินเดีย eSIMs

Compare prepaid eSIM plans for your next holiday to India. Get the best eSIM for your needs at the best price possible.

#1 Choice For Travelers 

190+ ประเทศ - 1200+ ข้อเสนอ eSIM

#2 Choice For Travelers 

160+ ประเทศ - 1600+ ข้อเสนอ eSIM

#3 Choice For Travelers 

130+ ประเทศ - 800+ ข้อเสนอ eSIM

Currently Trending 

130+ ประเทศ - 950+ ข้อเสนอ eSIM

ผู้ให้บริการeSIM Profileข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคา/GBราคาใช้เบอร์โทรศัพท์ครอบคลุม
airhub logoGlobal 6GB Data 10Days6103.0018.00ไม่รวม🇮🇳 India
airhub logoAsia 5GB 30Days5305.0025.00ไม่รวม🇮🇳 India
bnesim logoBNESIM India eSIM20307.22144.40ไม่รวม🇮🇳 India
knowroaming resAsia Pacific eSIM178.008.00ไม่รวม🇮🇳 India
knowroaming resAsia Pacific eSIM5156.0030.00ไม่รวม🇮🇳 India
knowroaming resAsia Pacific eSIM20904.5090.00ไม่รวม🇮🇳 India
knowroaming resGlobal eSIM236.6710.00ไม่รวม🇮🇳 India
knowroaming resGlobal eSIM11512.0012.00ไม่รวม🇮🇳 India
knowroaming resGlobal eSIM53010.0050.00ไม่รวม🇮🇳 India
nomad logo blackLocal India – 15 Days – 5 GB5152.8014.00ไม่รวม🇮🇳 India
nomad logo blackLocal India – 30 Days – 10 GB10302.7027.00ไม่รวม🇮🇳 India
nomad logo blackLocal India – 30 Days – 15 GB15302.3335.00ไม่รวม🇮🇳 India
nomad logo blackLocal India – 7 Days – 1 GB175.005.00ไม่รวม🇮🇳 India
nomad logo blackLocal India – 15 Days – 3 GB3153.009.00ไม่รวม🇮🇳 India
nomad logo blackRegional APAC – 30 Days – 10 GB10302.5025.00ไม่รวม🇮🇳 India
nomad logo blackRegional APAC – 7 Days – 1 GB178.008.00ไม่รวม🇮🇳 India
nomad logo blackRegional APAC – 30 Days – 20 GB20301.9038.00ไม่รวม🇮🇳 India
nomad logo blackRegional APAC – 30 Days – 5 GB5303.4017.00ไม่รวม🇮🇳 India
nomad logo blackRegional APAC – 15 Days – 3 GB3154.3313.00ไม่รวม🇮🇳 India
onesim logoOnesim for Asia682.8216.90รวม🇮🇳 India
TEXTReSIM logoIndia 10GB103015.40153.99ไม่รวม🇮🇳 India
TEXTReSIM logoIndia 1GB1718.9918.99ไม่รวม🇮🇳 India
TEXTReSIM logoIndia 3GB33018.0053.99ไม่รวม🇮🇳 India
TEXTReSIM logoIndia 5GB53015.8078.99ไม่รวม🇮🇳 India
TEXTReSIM logoGlobal 1GB1718.9918.99ไม่รวม🇮🇳 India
TEXTReSIM logoGlobal 3GB33018.0053.99ไม่รวม🇮🇳 India
TEXTReSIM logoGlobal 5GB53015.8078.99ไม่รวม🇮🇳 India
TEXTReSIM logoGlobal 10GB103015.40153.99ไม่รวม🇮🇳 India
ubigi logoASIA13012.0012.00ไม่รวม🇮🇳 India
yesim res imgIndia 1GB esim provider discount1714.0114.01ไม่รวม🇮🇳 India
yesim res imgIndia 3GB esim provider discount3511.8535.56ไม่รวม🇮🇳 India
yesim res imgIndia 5GB esim provider discount5711.2156.04ไม่รวม🇮🇳 India
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 1 GB179.009.00ไม่รวม🇮🇳 India
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 3 GB3158.0024.00ไม่รวม🇮🇳 India
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 5 GB5307.0035.00ไม่รวม🇮🇳 India
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 10 GB10605.9059.00ไม่รวม🇮🇳 India
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 20 GB201804.4589.00ไม่รวม🇮🇳 India
trust symbol esim provider airalo res imgIndicomm – 1 GB174.504.50ไม่รวม🇮🇳 India
trust symbol esim provider airalo res imgIndicomm – 3 GB3303.6711.00ไม่รวม🇮🇳 India
trust symbol esim provider airalo res imgIndicomm – 5 GB5303.2016.00ไม่รวม🇮🇳 India
trust symbol esim provider airalo res imgIndicomm – 10 GB10302.7027.00ไม่รวม🇮🇳 India
keepgo resAndromeda136513.0013.00ไม่รวม🇮🇳 India
keepgo resAndromeda53658.2041.00ไม่รวม🇮🇳 India
keepgo resAndromeda103656.2062.00ไม่รวม🇮🇳 India
keepgo resAndromeda253656.00150.00ไม่รวม🇮🇳 India
keepgo resAndromeda503655.50275.00ไม่รวม🇮🇳 India
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount1717.0017.00รวม🇮🇳 India
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount21010.5021.00รวม🇮🇳 India
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount31410.0030.00รวม🇮🇳 India
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount4219.5038.00รวม🇮🇳 India
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount5309.6048.00รวม🇮🇳 India
globalesim logo 1Special esim provider discount1720.0020.00รวม🇮🇳 India
globalesim logo 1Special esim provider discount21017.5035.00รวม🇮🇳 India
globalesim logo 1Special esim provider discount31416.0048.00รวม🇮🇳 India
globalesim logo 1Special esim provider discount42117.5070.00รวม🇮🇳 India
globalesim logo 1Special esim provider discount53017.6088.00รวม🇮🇳 India
globalesim logo 1Special+ esim provider discount1749.0049.00รวม🇮🇳 India
globalesim logo 1Special+ esim provider discount21039.0078.00รวม🇮🇳 India
globalesim logo 1Special+ esim provider discount31431.6795.00รวม🇮🇳 India
globalesim logo 1Special+ esim provider discount53023.00115.00รวม🇮🇳 India
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Global6156.6539.90รวม🇮🇳 India
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Asia683.3219.90รวม🇮🇳 India
trust symbol esim provider simoptions resSmart Traveller eSIM6102.9817.90ไม่รวม🇮🇳 India
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass Global 3GB3308.3024.90รวม🇮🇳 India
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass Global 5GB5306.9834.90รวม🇮🇳 India
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass APAC 4GB4306.2324.90รวม🇮🇳 India
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass APAC 8GB8304.3634.90รวม🇮🇳 India
trust symbol esim provider simoptions resIndia 1GB179.909.90ไม่รวม🇮🇳 India
trust symbol esim provider maya mobile logoIndia 10GB 30 Days10302.7027.00ไม่รวม🇮🇳 India
trust symbol esim provider maya mobile logoIndia 1GB 30 Days1305.005.00ไม่รวม🇮🇳 India
trust symbol esim provider maya mobile logoIndia 3GB 30 Days3303.6711.00ไม่รวม🇮🇳 India
trust symbol esim provider maya mobile logoIndia 5GB 30 Days5302.8014.00ไม่รวม🇮🇳 India
trust symbol esim provider maya mobile logoIndia Unlimited provider notice30301.9759.00ไม่รวม🇮🇳 India
yoho mobile logo rectangleAsia Pacific+ eSIM – 1 GB 7 Days179.199.19ไม่รวม🇮🇳 India
yoho mobile logo rectangleAsia Pacific+ eSIM – 3 GB 10 Days3107.8623.57ไม่รวม🇮🇳 India
yoho mobile logo rectangleAsia Pacific+ eSIM – 5 GB 15 Days5157.5937.94ไม่รวม🇮🇳 India
yoho mobile logo rectangleAsia Pacific+ eSIM – 10 GB 30 Days10307.3073.03ไม่รวม🇮🇳 India
redteago logoAsiaPacific (30 areas) – 6GB682.8216.90ไม่รวม🇮🇳 India
redteago logoIndia – 1GB1304.994.99ไม่รวม🇮🇳 India
redteago logoGlobal (140+ areas) – 6GB6154.9829.90ไม่รวม🇮🇳 India
instabridge logoIndia – 1 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 11718.0018.00Not included🇮🇳 India
instabridge logoIndia – 10 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1103016.10161.00Not included🇮🇳 India
instabridge logoIndia – 3 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 131517.0051.00Not included🇮🇳 India
instabridge logoIndia – 1 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 11714.0014.00Not included🇮🇳 India
instabridge logoIndia – 10 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 110305.0050.00Not included🇮🇳 India
instabridge logoIndia – 3 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 131511.3334.00Not included🇮🇳 India
global yo logo adjustedAsia – 7 Days – 1 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1174.994.99ไม่รวม🇮🇳 India
global yo logo adjustedAsia – 15 Days – 3 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 13154.3312.99ไม่รวม🇮🇳 India
global yo logo adjustedAsia – 30 Days – 5 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 15304.0019.99ไม่รวม🇮🇳 India
global yo logo adjustedAsia – 60 Days – 10 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 110603.0029.99ไม่รวม🇮🇳 India
global yo logo adjustedAsia – 180 Days – 20 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1201802.5049.99ไม่รวม🇮🇳 India
ข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคาใช้เบอร์โทรศัพท์

How To Order an eSIM for India

esim purchase

Compare eSIMs for India

เปรียบเทียบและค้นหา eSIM สำหรับการเดินทางที่เหมาะสมที่สุดในความต้องการของคุณ และ ซื้อกับผู้ให้บริการโดยตรง

esim delivery

รับ eSIM ทาง อีเมลล์/แอพลิเคชั่น

คุณจะได้รับข้อมูล eSIM ภายในไม่กี่นาที ในอีเมล หรือคุณสามารถเข้าถึงได้โดยตรง ในแอปพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

esim setting

ติดตั้ง eSIM

สแกนรหัส QR eSIM ทางอีเมลล์ด้วยฟังก์ชันกล้องในโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนของคุณ และทำตามคำแนะนำ บนหน้าจอ eSIM จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

esim success

ฟรี โรมมิ่ง ต่างประเทศ

You can now use the eSIM in India! 

ทำไมต้องเป็น eSIM ?

esim environment friendly

ความยั่งยืน

The India eSIM works digitally only, so fewer resources are used than with the classic SIM card.

esim digital

ระบบดิจิทัล

eSIM แบบใหม่สามารถอัปโหลดแบบดิจิทัล ไปยังสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างง่ายดาย รวดเร็วและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

esim fast delivery email

การติดตั้งที่รวดเร็ว

eSIM ของคุณจะถูกส่งทางอีเมลล์อย่างง่ายดาย และสะดวก ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับ eSIM ดิจิทัลของคุณเร็วกว่าการสั่งซื้อซิมการ์ดจริงทั่วไป