🇮🇱 อิสราเอล eSIMs

ขายดี

$11.00 ต่อ
3GB/30 วัน

คุ้มค่าที่สุด

$17.90 ต่อ
6GB/10 วัน

Trending

$15.00 ต่อ
5GB/30 วัน

ผู้ให้บริการeSIM Profileข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคา/GBราคาใช้เบอร์โทรศัพท์ครอบคลุม
airhub logoGlobal 3GB Data 30 days3306.6720.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
airhub logoGlobal 6GB Data 10Days6103.0018.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
bnesim logoBNESIM Israel eSIM114.804.80ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
bnesim logoBNESIM Israel eSIM50303.36167.80ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
bnesim logoBNESIM Israel eSIM1304.404.40ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
knowroaming resGlobal eSIM236.6710.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
knowroaming resGlobal eSIM11512.0012.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
knowroaming resGlobal eSIM53010.0050.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
mogo esim provider logoMogo Israel eSIM3103.309.90ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
mogo esim provider logoMogo Israel eSIM5153.9819.90ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
mogo esim provider logoMogo Israel eSIM10303.5035.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
mogo esim provider logoMogo Israel eSIM20303.0059.90ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
nomad logo blackGlobal1720.0020.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
nomad logo blackGlobal33016.0048.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
nomad logo blackGlobal53010.8054.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
onesim logoOnesim for Middle East179.909.90ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
onesim logoOnesim for Middle East3308.3024.90ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
onesim logoOnesim for Middle East5306.9834.90ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
onesim logoOnesim for Middle East10305.9959.90ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
TEXTReSIM logoGlobal 1GB1718.9918.99ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
TEXTReSIM logoGlobal 3GB33018.0053.99ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
TEXTReSIM logoGlobal 5GB53015.8078.99ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
TEXTReSIM logoGlobal 10GB103015.40153.99ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 1GB179.999.99ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 3GB3308.6625.99ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 5GB5308.0039.99ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 10GB10307.4073.99ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
ubigi logoBEST MIDDLE EAST33015.0045.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
yesim res imgIsrael Unlimited provider notice15155.4181.20ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
yesim res imgIsrael 10GB10105.4154.10ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
yesim res imgIsrael 3GB355.4016.20ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
yesim res imgIsrael 5GB575.2026.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
yoverse logo blackGlobal – 30 Days – 5 GB5306.0030.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
yoverse logo blackGlobal – 30 Days – 2 GB23017.0034.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
yoverse logo blackGlobal – 1 Day – 1 GB114.004.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
yoverse logo blackIsrael – 30 Days – 10 GB10301.5015.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
yoverse logo blackIsrael – 30 Days – 5 GB5302.2011.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
yoverse logo blackIsrael – 30 Days – 2 GB2304.509.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
yoverse logo blackIsrael – 1 Day – 1 GB115.005.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
keepgo resAuriga136514.0014.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
keepgo resAuriga53658.0040.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
keepgo resAuriga103656.0060.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
keepgo resAuriga253655.60140.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
keepgo resAuriga503655.20260.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
keepgo resOrion136520.0020.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
keepgo resOrion536513.0065.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
keepgo resOrion103659.5095.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
keepgo resOrion253658.60215.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
keepgo resOrion503658.00400.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
keepgo resPhoenix136521.0021.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
keepgo resPhoenix536514.0070.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
keepgo resPhoenix1036511.20112.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
keepgo resPhoenix2536510.60265.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
keepgo resPhoenix5036510.20510.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
simtex logo3GB – 30D Israel3306.0018.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
simtex logo6GB – 30D Israel6305.1731.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
simtex logo1GB – 3D Israel138.008.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
simtex logo10GB – 30D Israel10304.0040.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
simtex logo7GB – TOP407305.0035.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Global 5g connection symbol6156.6539.90รวม🇮🇱 อิสราเอล
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Asia 5g connection symbol683.3219.90รวม🇮🇱 อิสราเอล
trust symbol esim provider simoptions resSmart Traveller eSIM6102.9817.90ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
trust symbol esim provider simoptions reseSIM2FLY Global 5g connection symbol6156.6539.90รวม🇮🇱 อิสราเอล
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass Global 3GB3308.3024.90รวม🇮🇱 อิสราเอล
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass Global 5GB5306.9834.90รวม🇮🇱 อิสราเอล
trust symbol esim provider simoptions reseSIM2FLY Asia 5g connection symbol683.3219.90รวม🇮🇱 อิสราเอล
trust symbol esim provider airalo res imgAnnatel – 1 GB esim provider discount175.505.50ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
trust symbol esim provider airalo res imgAnnatel – 3 GB esim provider discount3303.6711.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
trust symbol esim provider airalo res imgAnnatel – 5 GB esim provider discount5302.7013.50ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
trust symbol esim provider airalo res imgAnnatel – 10 GB esim provider discount10301.8018.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
trust symbol esim provider airalo res imgAnnatel – 20 GB esim provider discount20301.1022.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 1 GB esim provider discount179.009.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 3 GB esim provider discount3158.0024.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 5 GB esim provider discount5307.0035.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 10 GB esim provider discount10605.9059.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 20 GB esim provider discount201804.4589.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
trust symbol esim provider airalo res imgMenalink – 1 GB esim provider discount1715.0015.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
trust symbol esim provider airalo res imgMenalink – 2 GB esim provider discount21514.0028.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
trust symbol esim provider airalo res imgMenalink – 3 GB esim provider discount33013.0039.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
trust symbol esim provider maya mobile logoIsrael 10GB 30 Days10301.7017.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
trust symbol esim provider maya mobile logoIsrael 1GB 30 Days1305.005.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
trust symbol esim provider maya mobile logoIsrael 3GB 30 Days3303.3310.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
trust symbol esim provider maya mobile logoIsrael 5GB 30 Days5302.4012.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
trust symbol esim provider maya mobile logoIsrael Unlimited provider notice30301.6349.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
redteago logoIsrael – 1GB gift icon1304.994.99ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
redteago logoMiddle East (11 countries) gift icon13014.9914.99ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
redteago logoMiddle East (11 countries) gift icon33014.0041.99ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
redteago logoGlobal (140+ areas) gift icon6154.9829.90ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
redteago logoAsiaPacific (30 areas) gift icon682.8216.90ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
etravelsim logo squaredIsrael 5 GB – 30 Days5302.0010.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
etravelsim logo squaredIsrael 10 GB – 30 Days10301.9019.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
etravelsim logo squaredIsrael 25 GB – 30 Days25301.9649.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
etravelsim logo squaredIsrael Unlimited – 7 Days10070.1919.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
etravelsim logo squaredIsrael Unlimited – 15 Days100150.3939.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
etravelsim logo squaredIsrael Unlimited – 30 Days100300.5959.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
etravelsim logo squaredGlobal (100+ countries) 6GB61510.0060.00ไม่รวม🇮🇱 อิสราเอล
globalesim logo 1ขายดี176.006.00รวม🇮🇱 อิสราเอล
globalesim logo 1ขายดี2105.0010.00รวม🇮🇱 อิสราเอล
globalesim logo 1ขายดี3144.6714.00รวม🇮🇱 อิสราเอล
globalesim logo 1ขายดี5213.6018.00รวม🇮🇱 อิสราเอล
globalesim logo 1ขายดี10303.0030.00รวม🇮🇱 อิสราเอล
globalesim logo 1Most Popular+1717.0017.00รวม🇮🇱 อิสราเอล
globalesim logo 1Most Popular+21010.5021.00รวม🇮🇱 อิสราเอล
globalesim logo 1Most Popular+31410.0030.00รวม🇮🇱 อิสราเอล
globalesim logo 1Most Popular+4219.5038.00รวม🇮🇱 อิสราเอล
globalesim logo 1Most Popular+5309.6048.00รวม🇮🇱 อิสราเอล
globalesim logo 1Special1720.0020.00รวม🇮🇱 อิสราเอล
globalesim logo 1Special21017.5035.00รวม🇮🇱 อิสราเอล
globalesim logo 1Special31416.0048.00รวม🇮🇱 อิสราเอล
globalesim logo 1Special42117.5070.00รวม🇮🇱 อิสราเอล
globalesim logo 1Special53017.6088.00รวม🇮🇱 อิสราเอล
globalesim logo 1Special+1749.0049.00รวม🇮🇱 อิสราเอล
globalesim logo 1Special+21039.0078.00รวม🇮🇱 อิสราเอล
globalesim logo 1Special+31431.6795.00รวม🇮🇱 อิสราเอล
globalesim logo 1Special+53023.00115.00รวม🇮🇱 อิสราเอล
ข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคาใช้เบอร์โทรศัพท์

How To Order an eSIM for Israel

esim purchase

Compare eSIMs for Israel

เปรียบเทียบและค้นหา eSIM สำหรับการเดินทางที่เหมาะสมที่สุดในความต้องการของคุณ และ ซื้อกับผู้ให้บริการโดยตรง

esim delivery

รับ eSIM ทาง อีเมลล์/แอพลิเคชั่น

คุณจะได้รับข้อมูล eSIM ภายในไม่กี่นาที ในอีเมล หรือคุณสามารถเข้าถึงได้โดยตรง ในแอปพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

esim setting

ติดตั้ง eSIM

สแกนรหัส QR eSIM ทางอีเมลล์ด้วยฟังก์ชันกล้องในโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนของคุณ และทำตามคำแนะนำ บนหน้าจอ eSIM จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

esim success

ฟรี โรมมิ่ง ต่างประเทศ

You can now use the eSIM in Israel! 

ทำไมต้องเป็น eSIM ?

esim environment friendly

ความยั่งยืน

The Israel eSIM works digitally only, so fewer resources are used than with the classic SIM card.

esim digital

ระบบดิจิทัล

eSIM แบบใหม่สามารถอัปโหลดแบบดิจิทัล ไปยังสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างง่ายดาย รวดเร็วและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

esim fast delivery email

การติดตั้งที่รวดเร็ว

eSIM ของคุณจะถูกส่งทางอีเมลล์อย่างง่ายดาย และสะดวก ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับ eSIM ดิจิทัลของคุณเร็วกว่าการสั่งซื้อซิมการ์ดจริงทั่วไป

คำถามที่พบบ่อย

การใช้ eSIM เริ่มต้นเมื่อใด ?

eSIM ส่วนใหญ่จะเปิดใช้งานทันทีที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน eSIM บางรายการจะเปิดใช้งานทันทีที่คุณซื้อ โปรดตรวจสอบขั้นตอนการเปิดใช้งาน อย่างละเอียดกับผู้ให้บริการแต่ละราย

ฉันสามารถโทรออกหรือส่ง SMS ได้หรือไม่ ?

ใช่ , eSIM ไม่กี่รายการมีหมายเลขโทรศัพท์และเครดิตสำหรับการโทรออกและส่ง SMS ซึ่งในตารางเปรียบเทียบ eSIM ของเรามีข้อมูลบอก และคุณสามารถกรองตารางได้ และเลือก " ใช่ " ใต้ตัวกรองหมายเลขโทรศัพท์

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าสมาร์ทโฟนของฉันรองรับ eSIM ?

เรามีรายชื่อสมาร์ทโฟนที่รองรับ esim ที่นี่.

ฉันต้องรอ eSIM นานแค่ไหน?

ผู้ให้บริการ eSIM ส่วนใหญ่จะส่ง eSIM ทันทีหลังจากที่คุณทำการซื้อสำเร็จ ทางอีเมลหรือในบัญชีของคุณในแอพพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

ความเร็วอินเทอร์เน็ตกับ eSIM เร็วแค่ไหน ?

eSIM รองรับ 4G LTE หรือแม้แต่ 5G ในบางประเทศ แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล คุณอาจพบว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตลดลง อาจไม่ใช่ความผิดของ eSIM แต่เครือข่ายยังไม่ได้ขยายไปยังพื้นที่นั้น ๆ

ฉันจำเป็นต้องเปิดใช้งานการโรมมิ่งบนสมาร์ทโฟนของฉันหรือไม่ ?

ใช่ , eSIM จะทำงานก็ต่อเมื่อคุณเปิดการโรมมิ่งบนสมาร์ทโฟนของคุณเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก eSIM เป็นการ์ดหลัก เพื่อให้ข้อมูล การโทร & SMS (ถ้ามี) ใช้งานได้

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันลบ eSIM ของสมาร์ทโฟน ?

คุณอาจคิดว่ามันหายไป มีผู้ให้บริการเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่มี eSIM ที่สามารถติดตั้งได้หลายครั้ง ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อดูว่าสามารถส่ง eSIM ทดแทนให้คุณได้หรือไม่

ฉันสามารถติดตั้ง eSIM หลายครั้งได้หรือไม่ ?

ขึ้นอยู่กับ eSIM แต่ละตัว บางตัวสามารถติดตั้งได้เพียงครั้งเดียว และ QR Code ใช้งานได้ครั้งเดียว และจะไม่สามารถใช้งานได้ในภายหลัง และมีบาง eSIM สามารถติดตั้งได้หลายครั้ง และสามารถสลับไปยังสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นได้อีกด้วย

ฉันสามารถเติมเงิน eSIM หรือต่ออายุได้หรือไม่ ?

eSIM บางตัวอนุญาตให้เติมเงินได้ หรือหาก eSIM ไม่สามารถเติมเงินได้ คุณสามารถซื้อ eSIM ใหม่ได้เสมอ

ฉันจะติดตั้ง eSIM บนสมาร์ทโฟนได้อย่างไร ?

คุณสามารถใช้กล้องของสมาร์ทโฟนเพื่อสแกน QR Code คุณจะเห็นป๊อปอัปแจ้งให้คุณติดตั้งซิมการ์ดเสมือน หรือคุณสามารถติดตั้งด้วยตนเองโดยป้อนที่อยู่ SMDP+ และรหัสเปิดใช้งานในเมนูการตั้งค่า

ข้อกำหนดในการติดตั้ง eSIM มีอะไรบ้าง ?

  • คุณต้องมีสมาร์ทโฟนที่รองรับ eSIM
  • คุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่เสถียร

ฉันสามารถตรวจสอบปริมาณข้อมูลที่เหลืออยู่ใน eSIM ของฉันได้หรือไม่ ?

กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการแต่ละรายมีรหัส USSD / GSM ของตนเอง ซึ่งมีตัวเลือกให้คุณดูข้อมูลคงเหลือ คุณสามารถรับค่าประมาณการใช้ข้อมูลได้โดยดูที่ปริมาณการใช้ข้อมูลภายในการตั้งค่าสมาร์ทโฟนของคุณ

ฉันสามารถติดตั้ง eSIM และยังคงใช้ซิมการ์ดจริงได้หรือไม่ ?

ได้ แต่เฉพาะเมื่อสมาร์ทโฟนของคุณรองรับฟังก์ชัน Dual-SIM และเข้ากันได้กับ eSIM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าซิมการ์ดหลักและซิมการ์ดรองอย่างถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินหรือค่าธรรมเนียมที่ไม่ต้องการ