🇯🇵 ญี่ปุ่น eSIMs

Compare prepaid eSIM plans for your next holiday to Japan. Get the best eSIM for your needs at the best price possible.

#1 Choice For Travelers 

195+ ประเทศ - 1500+ ข้อเสนอ eSIM 

#2 Choice For Travelers 

160+ ประเทศ - 1600+ ข้อเสนอ eSIM

#3 Choice For Travelers 

160+ Countries – 300+ eSIMs Plans

#4 Choice For Travelers 

120+ Countries – MNO Provider

ผู้ให้บริการeSIM Profileข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคา/GBราคาใช้เบอร์โทรศัพท์ครอบคลุม
airhub logoJapan 2GB/Day – 5Days1055.0018.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
airhub logoJapan 2GB/Day – 7Days1473.2019.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
bnesim logoBNESIM Japan eSIM103013.44134.40ไม่รวม🇯🇵 Japan
flexiroam logoJapan/Korea/Taiwan Data Plan376.6720.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
mogo esim provider logoMogo Japan eSIM1154.004.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
mogo esim provider logoMogo Japan eSIM3103.309.90ไม่รวม🇯🇵 Japan
mogo esim provider logoMogo Japan eSIM5304.0020.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
mogo esim provider logoMogo Japan eSIM10903.5035.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
nomad logo blackJapan – 10 Days – Unlimited60100.6036.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
nomad logo blackLocal Japan – 15 Days – 5 GB5152.6013.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
nomad logo blackLocal Japan – 15 Days – 3 GB3153.009.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
nomad logo blackLocal Japan – 30 Days – 40 GB40302.75110.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
nomad logo blackJapan – 7 Days – Unlimited4270.6728.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
nomad logo blackLocal Japan – 30 Days – 50 GB50302.50125.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
nomad logo blackLocal Japan – 30 Days – 30 GB30302.6780.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
nomad logo blackJapan – 3 Days – Unlimited1831.0018.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
nomad logo blackLocal Japan – 7 Days – 1 GB175.005.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
nomad logo blackLocal Japan – 30 Days – 10 GB10302.2022.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
nomad logo blackLocal Japan – 30 Days – 20 GB20301.7034.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
nomad logo blackLocal Japan – 30 Days – 15 GB15301.8728.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
nomad logo blackJapan – 5 Days – Unlimited3050.8024.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
nomad logo blackLocal Japan – 60 Days – 100 GB100602.40240.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
nomad logo blackJapan – 1 Days – Unlimited811.139.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
nomad logo blackRegional APAC Plus – 30 Days – 5 GB5303.0015.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
nomad logo blackRegional APAC Plus – 30 Days – 3 GB3304.3313.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
nomad logo blackRegional APAC – 30 Days – 10 GB10302.5025.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
nomad logo blackRegional APAC – 7 Days – 1 GB178.008.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
nomad logo blackGlobal – 30 Days – 3 GB33013.3340.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
nomad logo blackRegional APAC – 30 Days – 20 GB20301.9038.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
nomad logo blackGlobal – 30 Days – 5 GB5309.0045.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
nomad logo blackGlobal – 7 Days – 1 GB1725.0025.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
nomad logo blackRegional APAC – 30 Days – 5 GB5303.4017.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
nomad logo blackRegional APAC – 15 Days – 3 GB3154.3313.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
onesim logoOnesim for Asia682.8216.90รวม🇯🇵 Japan
TEXTReSIM logoJapan 10GB103015.40153.99ไม่รวม🇯🇵 Japan
TEXTReSIM logoJapan 1GB1718.9918.99ไม่รวม🇯🇵 Japan
TEXTReSIM logoJapan 3GB33018.0053.99ไม่รวม🇯🇵 Japan
TEXTReSIM logoJapan 5GB53015.8078.99ไม่รวม🇯🇵 Japan
TEXTReSIM logoGlobal 1GB1718.9918.99ไม่รวม🇯🇵 Japan
TEXTReSIM logoGlobal 3GB33018.0053.99ไม่รวม🇯🇵 Japan
TEXTReSIM logoGlobal 5GB53015.8078.99ไม่รวม🇯🇵 Japan
TEXTReSIM logoGlobal 10GB103015.40153.99ไม่รวม🇯🇵 Japan
ubigi logoASIA13012.0012.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
yesim res imgJapan 1GB esim provider discount1714.0114.01ไม่รวม🇯🇵 Japan
yesim res imgJapan 3GB esim provider discount3511.8535.56ไม่รวม🇯🇵 Japan
yesim res imgJapan 5GB esim provider discount5711.2156.04ไม่รวม🇯🇵 Japan
simtex logo6GB – 30D Japan63013.8383.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
simtex logo1GB -3D Japan1320.0020.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
simtex logo3GB – 30D Japan33016.0048.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount1717.0017.00รวม🇯🇵 Japan
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount21010.5021.00รวม🇯🇵 Japan
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount31410.0030.00รวม🇯🇵 Japan
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount4219.5038.00รวม🇯🇵 Japan
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount5309.6048.00รวม🇯🇵 Japan
globalesim logo 1Special esim provider discount1720.0020.00รวม🇯🇵 Japan
globalesim logo 1Special esim provider discount21017.5035.00รวม🇯🇵 Japan
globalesim logo 1Special esim provider discount31416.0048.00รวม🇯🇵 Japan
globalesim logo 1Special esim provider discount42117.5070.00รวม🇯🇵 Japan
globalesim logo 1Special esim provider discount53017.6088.00รวม🇯🇵 Japan
globalesim logo 1Special+ esim provider discount1749.0049.00รวม🇯🇵 Japan
globalesim logo 1Special+ esim provider discount21039.0078.00รวม🇯🇵 Japan
globalesim logo 1Special+ esim provider discount31431.6795.00รวม🇯🇵 Japan
globalesim logo 1Special+ esim provider discount53023.00115.00รวม🇯🇵 Japan
airhub logoJapan 3 GB 30 Days3305.6717.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
airhub logoGlobal 6GB Data 10Days6103.0018.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
airhub logoJapan 10GB 30 Days10302.5925.90รวม🇯🇵 Japan
airhub logoJapan 5GB 15 Days5152.7813.90รวม🇯🇵 Japan
airhub logoJapan 3GB 7 Days376.6711.90ไม่รวม🇯🇵 Japan
airhub logoJapan 5GB 30Days5303.9716.00รวม🇯🇵 Japan
airhub logoJapan 2GB/Day – 10Days20101.3026.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
airhub logoJapan 2GB/Day – 15Days30151.2738.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
airhub logoJapan 2GB/Day – 30Days60300.9758.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Global 5g connection symbol6156.6539.90รวม🇯🇵 Japan
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Asia 5g connection symbol683.3219.90รวม🇯🇵 Japan
trust symbol esim provider simoptions resSmart Traveller eSIM6102.9817.90ไม่รวม🇯🇵 Japan
trust symbol esim provider simoptions resSmart Data eSIM6143.3219.90ไม่รวม🇯🇵 Japan
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass Global 3GB3308.3024.90รวม🇯🇵 Japan
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass Global 5GB5306.9834.90รวม🇯🇵 Japan
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass APAC 4GB4306.2324.90รวม🇯🇵 Japan
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass APAC 8GB8304.3634.90รวม🇯🇵 Japan
trust symbol esim provider simoptions resJapan 1GB179.909.90ไม่รวม🇯🇵 Japan
trust symbol esim provider simoptions resJapan 3GB3154.9714.90ไม่รวม🇯🇵 Japan
trust symbol esim provider simoptions resJapan 10GB10305.4954.90ไม่รวม🇯🇵 Japan
trust symbol esim provider airalo res imgAsialink – 1 GB175.005.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
trust symbol esim provider airalo res imgAsialink – 3 GB3304.3313.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
trust symbol esim provider airalo res imgAsialink – 5 GB5304.0020.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
trust symbol esim provider airalo res imgAsialink – 10 GB10303.7037.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
trust symbol esim provider airalo res imgAsialink – 50 GB50902.00100.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
trust symbol esim provider airalo res imgAsialink – 100 GB1001801.85185.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 1 GB179.009.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 3 GB3158.0024.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 5 GB5307.0035.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 10 GB10605.9059.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 20 GB201804.4589.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
trust symbol esim provider airalo res imgMoshi Moshi – 1 GB174.504.50ไม่รวม🇯🇵 Japan
trust symbol esim provider airalo res imgMoshi Moshi – 2 GB2153.256.50ไม่รวม🇯🇵 Japan
trust symbol esim provider airalo res imgMoshi Moshi – 3 GB3302.838.50ไม่รวม🇯🇵 Japan
trust symbol esim provider airalo res imgMoshi Moshi – 5 GB5302.3011.50ไม่รวม🇯🇵 Japan
trust symbol esim provider airalo res imgMoshi Moshi – 10 GB10301.8018.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
trust symbol esim provider airalo res imgMoshi Moshi – 20 GB20301.3026.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
trust symbol esim provider maya mobile logoJapan 10GB 30 Days10305.2052.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
trust symbol esim provider maya mobile logoJapan 1GB 30 Days13010.0010.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
trust symbol esim provider maya mobile logoJapan 3GB 30 Days3308.0024.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
trust symbol esim provider maya mobile logoJapan 5GB 30 Days5306.4032.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
trust symbol esim provider maya mobile logoJapan Unlimited provider notice30304.30129.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
yoho mobile logo rectangleAsia eSIM ( 21 Countries ) – 1 GB 7 Days175.005.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
yoho mobile logo rectangleAsia eSIM ( 21 Countries ) – 3 GB 10 Days3104.0012.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
yoho mobile logo rectangleAsia eSIM ( 21 Countries ) – 5 GB 15 Days5153.8019.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
yoho mobile logo rectangleAsia eSIM ( 21 Countries ) – 10 GB 30 Days10303.6036.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
yoho mobile logo rectangleAsia eSIM ( 21 Countries ) – 20 GB 30 Days20303.5070.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
yoho mobile logo rectangleAsia eSIM ( 21 Countries ) – 30 GB 30 Days30303.33100.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
yoho mobile logo rectangleAsia eSIM ( 21 Countries ) – 50 GB 30 Days50302.40120.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
yoho mobile logo rectangleJapan eSIM – 1GB Daily + Unlimited for 7 Days179.779.77ไม่รวม🇯🇵 Japan
yoho mobile logo rectangleJapan eSIM – 1GB Daily + Unlimited for 10 Days11013.2313.23ไม่รวม🇯🇵 Japan
yoho mobile logo rectangleJapan eSIM – 1GB Daily + Unlimited for 15 Days11518.8818.88ไม่รวม🇯🇵 Japan
yoho mobile logo rectangleJapan eSIM – 2GB Daily + Unlimited for 7 Days277.8715.74ไม่รวม🇯🇵 Japan
yoho mobile logo rectangleJapan eSIM – 2GB Daily + Unlimited for 10 Days21010.6321.25ไม่รวม🇯🇵 Japan
yoho mobile logo rectangleJapan eSIM – 2GB Daily + Unlimited for 15 Days21514.0628.11ไม่รวม🇯🇵 Japan
yoho mobile logo rectangleJapan eSIM – 3GB Daily + Unlimited for 30 Days33022.6067.79ไม่รวม🇯🇵 Japan
yoho mobile logo rectangleJapan eSIM – 1 GB 7 Days174.594.59ไม่รวม🇯🇵 Japan
yoho mobile logo rectangleJapan eSIM – 3 GB 10 Days3103.069.19ไม่รวม🇯🇵 Japan
yoho mobile logo rectangleJapan eSIM – 5 GB 15 Days5152.0510.25ไม่รวม🇯🇵 Japan
yoho mobile logo rectangleJapan eSIM – 5 GB 30 Days5302.2611.31ไม่รวม🇯🇵 Japan
yoho mobile logo rectangleJapan eSIM – 10 GB 30 Days10301.6015.99ไม่รวม🇯🇵 Japan
yoho mobile logo rectangleJapan eSIM – 20 GB 30 Days20301.5731.41ไม่รวม🇯🇵 Japan
yoho mobile logo rectangleJapan eSIM – 50 GB 30 Days50301.0954.63ไม่รวม🇯🇵 Japan
redteago logoJapan – 3GB3305.3315.99ไม่รวม🇯🇵 Japan
redteago logoJapan – 1GB1305.995.99ไม่รวม🇯🇵 Japan
redteago logoJapan – 5GB5355.0024.99ไม่รวม🇯🇵 Japan
redteago logoAsia (11 areas) – 1GB1307.907.90ไม่รวม🇯🇵 Japan
redteago logoAsiaPacific (30 areas) – 6GB682.8216.90ไม่รวม🇯🇵 Japan
redteago logoGlobal (140+ areas) – 6GB6154.9829.90ไม่รวม🇯🇵 Japan
etravelsim logo squaredGlobal (100+ countries) eSIM 6GB6158.3350.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
etravelsim logo squaredJapan 5 GB – 30 Days5302.0010.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
etravelsim logo squaredJapan 10 GB – 30 Days10302.0020.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
etravelsim logo squaredJapan 20 GB – 30 Days20301.5030.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
etravelsim logo squaredJapan 50 GB – 30 Days50300.7035.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
etravelsim logo squaredJapan Unlimited – 7 Days10070.1919.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
etravelsim logo squaredJapan Unlimited – 15 Days100150.3939.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
etravelsim logo squaredJapan Unlimited – 30 Days100300.5959.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
instabridge logoJapan – 1 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 11715.0015.00Not included🇯🇵 Japan
instabridge logoJapan – 1 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 11715.0015.00Not included🇯🇵 Japan
instabridge logoJapan – 3 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 131514.3343.00Not included🇯🇵 Japan
instabridge logoJapan – 10 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1103013.70137.00Not included🇯🇵 Japan
instabridge logoJapan – 10 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 110306.0060.00Not included🇯🇵 Japan
instabridge logoJapan – 3 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 13159.3328.00Not included🇯🇵 Japan
northsim logoJapan Travel eSIM50301.1055.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
northsim logoJapan Travel eSIM20301.6533.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
northsim logoJapan Travel eSIM10301.7017.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
northsim logoJapan Travel eSIM5302.6013.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
simify logoSouth East Asia eSIM10303.5035.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
simify logoJapan eSIM10303.5035.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
simify logoJapan eSIM6124.8329.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
simify logoSouth East Asia eSIM6124.8329.00ไม่รวม🇯🇵 Japan
ข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคาใช้เบอร์โทรศัพท์

How To Order an eSIM for Japan

esim purchase

Compare eSIMs for Japan

เปรียบเทียบและค้นหา eSIM สำหรับการเดินทางที่เหมาะสมที่สุดในความต้องการของคุณ และ ซื้อกับผู้ให้บริการโดยตรง

esim delivery

รับ eSIM ทาง อีเมลล์/แอพลิเคชั่น

คุณจะได้รับข้อมูล eSIM ภายในไม่กี่นาที ในอีเมล หรือคุณสามารถเข้าถึงได้โดยตรง ในแอปพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

esim setting

ติดตั้ง eSIM

สแกนรหัส QR eSIM ทางอีเมลล์ด้วยฟังก์ชันกล้องในโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนของคุณ และทำตามคำแนะนำ บนหน้าจอ eSIM จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

esim success

ฟรี โรมมิ่ง ต่างประเทศ

You can now use the eSIM in Japan! 

ทำไมต้องเป็น eSIM ?

esim environment friendly

ความยั่งยืน

The Japan eSIM works digitally only, so fewer resources are used than with the classic SIM card.

esim digital

ระบบดิจิทัล

eSIM แบบใหม่สามารถอัปโหลดแบบดิจิทัล ไปยังสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างง่ายดาย รวดเร็วและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

esim fast delivery email

การติดตั้งที่รวดเร็ว

eSIM ของคุณจะถูกส่งทางอีเมลล์อย่างง่ายดาย และสะดวก ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับ eSIM ดิจิทัลของคุณเร็วกว่าการสั่งซื้อซิมการ์ดจริงทั่วไป