🇽🇰 โคโซโว eSIMs

Compare prepaid eSIM plans for your next holiday to Kosovo. Get the best eSIM for your needs at the best price possible.

#1 ทางเลือกสำหรับนักเดินทาง 

190+ Countries – 5900+ eSIM Plans

#2 ทางเลือกสำหรับนักเดินทาง 

180+ ประเทศ -2000+ ข้อเสนอ eSIM

#3 ทางเลือกสำหรับนักเดินทาง 

195+ ประเทศ - 1500+ ข้อเสนอ eSIM

#4 ทางเลือกสำหรับนักเดินทาง 

140+ Countries – 3100+ eSIM Plans

ผู้ให้บริการeSIM Profileข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคา/GBราคาใช้เบอร์โทรศัพท์ครอบคลุม
โลโก้บีเนสซิมBNESIM Kosovo 10GB ไอคอนสมัครสมาชิก103010.17101.67ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
โลโก้บีเนสซิมBNESIM Kosovo 5GB ไอคอนสมัครสมาชิก5111.4457.21ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
โลโก้บีเนสซิมBNESIM Kosovo 5GB ไอคอนสมัครสมาชิก53010.6353.13ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
โลโก้บีเนสซิมBNESIM Kosovo 3GB ไอคอนสมัครสมาชิก3111.8135.42ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
โลโก้บีเนสซิมBNESIM Kosovo 3GB ไอคอนสมัครสมาชิก33010.9632.89ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
โลโก้บีเนสซิมBNESIM Kosovo 1GB ไอคอนสมัครสมาชิก1112.1712.17ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
โลโก้บีเนสซิมBNESIM Kosovo 1GB ไอคอนสมัครสมาชิก13011.3011.30ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
โลโก้บีเนสซิมBNESIM Kosovo 50GB ไอคอนสมัครสมาชิก50308.54427.03ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
โลโก้บีเนสซิมBNESIM Kosovo 20GB ไอคอนสมัครสมาชิก20309.94198.85ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
breeze esim provider logoGlobal – 7 Days1725.0025.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
breeze esim provider logoGlobal – 30 Days33020.3361.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
breeze esim provider logoGlobal – 30 Days53017.0085.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
breeze esim provider logoKosovo – 1GB – 7 Days1714.0014.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
breeze esim provider logoKosovo – 3GB – 30 Days33012.3337.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
breeze esim provider logoKosovo – 5GB – 30 Days5309.8049.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
breeze esim provider logoKosovo – 10GB – 30 Days10308.5085.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim ของ manet mobilทั่วโลก – 7 วัน – 1 GB1718.0918.09ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim ของ manet mobilทั่วโลก – 30 วัน – 3 GB33014.9344.80ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim ของ manet mobilทั่วโลก – 30 วัน – 5 GB53013.4567.25ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim ของ manet mobilLocal Kosovo – 7 Days – 1 GB178.838.83ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim ของ manet mobilLocal Kosovo – 30 Days – 3 GB3307.6723.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim ของ manet mobilLocal Kosovo – 30 Days – 5 GB5306.7433.68ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim ของ manet mobilLocal Kosovo – 30 Days – 10 GB10306.0460.39ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim ของ manet mobilGlobal World – 7 วัน – 1 GB1710.9010.90ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim ของ manet mobilGlobal World – 15 วัน – 3 GB3159.5928.78ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim ของ manet mobilโลกสากล – 30 วัน – 5 GB5308.3741.86ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim ของ manet mobilGlobal World – 60 วัน – 10 GB10607.0670.63ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim ของ manet mobilGlobal World – 180 วัน – 20 GB201805.32106.49ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
โลโก้ นูเมโร เอซิมยุโรปแบบเติมเงิน 1GB172.992.99ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
โลโก้ นูเมโร เอซิมยุโรปแบบเติมเงิน 3GB3302.667.99ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
โลโก้ นูเมโร เอซิมยุโรปแบบเติมเงิน 5GB5302.4011.99ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
โลโก้ นูเมโร เอซิมยุโรปแบบเติมเงิน 10GB10302.2021.99ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โกลบอลเลซิม 1โคโซโว ส่วนลดผู้ให้บริการ esim5212.6013.00รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โกลบอลเลซิม 1โคโซโว ส่วนลดผู้ให้บริการ esim10302.2022.00รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โกลบอลเลซิม 1โคโซโว ส่วนลดผู้ให้บริการ esim1552.2033.00รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โกลบอลเลซิม 1โคโซโว ส่วนลดผู้ให้บริการ esim20301.9539.00รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โกลบอลเลซิม 1โคโซโว ส่วนลดผู้ให้บริการ esim176.006.00รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โกลบอลเลซิม 1โคโซโว ส่วนลดผู้ให้บริการ esim2104.509.00รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โกลบอลเลซิม 1โคโซโว ส่วนลดผู้ให้บริการ esim3143.6711.00รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โกลบอลเลซิม 1ยุโรป ส่วนลดผู้ให้บริการ esim175.505.50รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โกลบอลเลซิม 1ยุโรป ส่วนลดผู้ให้บริการ esim2104.138.25รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โกลบอลเลซิม 1ยุโรป ส่วนลดผู้ให้บริการ esim3143.3310.00รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โกลบอลเลซิม 1ยุโรป ส่วนลดผู้ให้บริการ esim5212.4012.00รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โกลบอลเลซิม 1ยุโรป ส่วนลดผู้ให้บริการ esim10302.5025.00รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โกลบอลเลซิม 1ยุโรป ส่วนลดผู้ให้บริการ esim15302.0030.00รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โกลบอลเลซิม 1ยุโรป ส่วนลดผู้ให้บริการ esim20301.8036.00รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ แอร์โล เรส imgค้นพบ+ – 1 GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim1715.0015.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ แอร์โล เรส imgค้นพบ+ – 2 GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim21513.5027.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ แอร์โล เรส imgค้นพบ+ – 3 GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim33012.0036.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ แอร์โล เรส imgค้นพบ+ – 5 GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim56010.0050.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ แอร์โล เรส imgค้นพบ+ – 10GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim101807.9079.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ แอร์โล เรส imgค้นพบ+ – 20GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim203654.4589.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ แอร์โล เรส imgค้นพบ – 1 GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim179.009.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ แอร์โล เรส imgค้นพบ – 2 GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim2158.5017.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ แอร์โล เรส imgค้นพบ – 3 GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim3308.0024.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ แอร์โล เรส imgค้นพบ – 5 GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim5607.0035.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ แอร์โล เรส imgค้นพบ – 10 GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim101805.9059.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ แอร์โล เรส imgค้นพบ – 20 GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim203653.4569.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ แอร์โล เรส imgKosnet – 1 GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim176.506.50ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ แอร์โล เรส imgKosnet – 2 GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim2155.7511.50ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ แอร์โล เรส imgKosnet – 3 GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim3305.3316.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ แอร์โล เรส imgKosnet – 5 GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim5304.8024.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาKosovo 10GB – 10 Days101010.60106.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาKosovo 10GB – 15 Days101511.20112.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาKosovo 10GB – 30 Days103011.70117.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาKosovo 10GB – 5 Days1059.5095.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาKosovo 1GB – 10 Days11013.0013.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาKosovo 1GB – 15 Days11514.0014.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาKosovo 1GB – 30 Days13015.0015.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาKosovo 1GB – 5 Days1511.0011.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาKosovo 3GB – 10 Days31012.6738.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาKosovo 3GB – 15 Days31513.3340.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาKosovo 3GB – 30 Days33014.0042.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาKosovo 3GB – 5 Days3511.3334.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาKosovo 5GB – 10 Days51012.0060.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาKosovo 5GB – 15 Days51512.6063.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาKosovo 5GB – 30 Days53013.2066.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาKosovo 5GB – 5 Days5510.8054.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โมบิแมทเทอร์โมร็อกโกพลัส 10 GB เงินคืน10306.8067.99ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โมบิแมทเทอร์โมร็อกโกพลัส 5 GB เงินคืน5307.6037.99ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โมบิแมทเทอร์โมร็อกโกพลัส 3 GB เงินคืน3308.6625.99ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โมบิแมทเทอร์ทั่วโลก 5 GB เงินคืน53010.8053.99ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โมบิแมทเทอร์ทั่วโลก 3 GB เงินคืน33012.0035.99ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โมบิแมทเทอร์โมร็อกโกพลัส 1 GB เงินคืน179.999.99ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โมบิแมทเทอร์ทั่วโลก 1 GB เงินคืน1713.9913.99ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้เร่ร่อนสีดำRegional Global – 30 Days – 3 GB33013.3340.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้เร่ร่อนสีดำRegional Global – 7 Days – 1 GB1719.0019.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้เร่ร่อนสีดำRegional Global – 30 Days – 5 GB53011.4057.00ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้ TEXTReSIMKosovo 10GB103013.30132.99ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้ TEXTReSIMทั่วโลก 10GB103015.40153.99ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้ TEXTReSIMทั่วโลก 1GB1718.9918.99ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้ TEXTReSIMKosovo 5GB53014.0069.99ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้ TEXTReSIMทั่วโลก 5GB53015.8078.99ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้ TEXTReSIMทั่วโลก 3GB33018.0053.99ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้ TEXTReSIMKosovo 3GB33015.3345.99ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้ TEXTReSIMKosovo 1GB1716.9916.99ไม่รวม🇽🇰 Kosovo
ข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคาใช้เบอร์โทรศัพท์

How To Order an eSIM for Kosovo

ซื้ออีซิม

Compare eSIMs for Kosovo

เปรียบเทียบและค้นหา eSIM สำหรับการเดินทางที่เหมาะสมที่สุดในความต้องการของคุณ และ ซื้อกับผู้ให้บริการโดยตรง

การจัดส่งอีซิม

รับ eSIM ทาง อีเมลล์/แอพลิเคชั่น

คุณจะได้รับข้อมูล eSIM ภายในไม่กี่นาที ในอีเมล หรือคุณสามารถเข้าถึงได้โดยตรง ในแอปพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

การตั้งค่าอีซิม

ติดตั้ง eSIM

สแกนรหัส QR eSIM ทางอีเมลล์ด้วยฟังก์ชันกล้องในโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนของคุณ และทำตามคำแนะนำ บนหน้าจอ eSIM จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

ถือว่าประสบความสำเร็จ

ฟรี โรมมิ่ง ต่างประเทศ

You can now use the eSIM in Kosovo! 

ทำไมต้องเป็น eSIM ?

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืน

The Kosovo eSIM works digitally only, so fewer resources are used than with the classic SIM card.

อีซิมดิจิทัล

ระบบดิจิทัล

eSIM แบบใหม่สามารถอัปโหลดแบบดิจิทัล ไปยังสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างง่ายดาย รวดเร็วและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

อีเมลจัดส่งด่วนของ esim

การติดตั้งที่รวดเร็ว

eSIM ของคุณจะถูกส่งทางอีเมลล์อย่างง่ายดาย และสะดวก ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับ eSIM ดิจิทัลของคุณเร็วกว่าการสั่งซื้อซิมการ์ดจริงทั่วไป

คำถามที่พบบ่อย

การใช้ eSIM เริ่มต้นเมื่อใด ?

eSIM ส่วนใหญ่จะเปิดใช้งานทันทีที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน eSIM บางรายการจะเปิดใช้งานทันทีที่คุณซื้อ โปรดตรวจสอบขั้นตอนการเปิดใช้งาน อย่างละเอียดกับผู้ให้บริการแต่ละราย

ฉันสามารถโทรออกหรือส่ง SMS ได้หรือไม่ ?

ใช่ , eSIM ไม่กี่รายการมีหมายเลขโทรศัพท์และเครดิตสำหรับการโทรออกและส่ง SMS ซึ่งในตารางเปรียบเทียบ eSIM ของเรามีข้อมูลบอก และคุณสามารถกรองตารางได้ และเลือก " ใช่ " ใต้ตัวกรองหมายเลขโทรศัพท์

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าสมาร์ทโฟนของฉันรองรับ eSIM ?

เรามีรายชื่อสมาร์ทโฟนที่รองรับ esim ที่นี่.

ฉันต้องรอ eSIM นานแค่ไหน?

ผู้ให้บริการ eSIM ส่วนใหญ่จะส่ง eSIM ทันทีหลังจากที่คุณทำการซื้อสำเร็จ ทางอีเมลหรือในบัญชีของคุณในแอพพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

ความเร็วอินเทอร์เน็ตกับ eSIM เร็วแค่ไหน ?

eSIM รองรับ 4G LTE หรือแม้แต่ 5G ในบางประเทศ แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล คุณอาจพบว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตลดลง อาจไม่ใช่ความผิดของ eSIM แต่เครือข่ายยังไม่ได้ขยายไปยังพื้นที่นั้น ๆ

ฉันจำเป็นต้องเปิดใช้งานการโรมมิ่งบนสมาร์ทโฟนของฉันหรือไม่ ?

ใช่ , eSIM จะทำงานก็ต่อเมื่อคุณเปิดการโรมมิ่งบนสมาร์ทโฟนของคุณเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก eSIM เป็นการ์ดหลัก เพื่อให้ข้อมูล การโทร & SMS (ถ้ามี) ใช้งานได้

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันลบ eSIM ของสมาร์ทโฟน ?

คุณอาจคิดว่ามันหายไป มีผู้ให้บริการเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่มี eSIM ที่สามารถติดตั้งได้หลายครั้ง ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อดูว่าสามารถส่ง eSIM ทดแทนให้คุณได้หรือไม่

ฉันสามารถติดตั้ง eSIM หลายครั้งได้หรือไม่ ?

ขึ้นอยู่กับ eSIM แต่ละตัว บางตัวสามารถติดตั้งได้เพียงครั้งเดียว และ QR Code ใช้งานได้ครั้งเดียว และจะไม่สามารถใช้งานได้ในภายหลัง และมีบาง eSIM สามารถติดตั้งได้หลายครั้ง และสามารถสลับไปยังสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นได้อีกด้วย

ฉันสามารถเติมเงิน eSIM หรือต่ออายุได้หรือไม่ ?

eSIM บางตัวอนุญาตให้เติมเงินได้ หรือหาก eSIM ไม่สามารถเติมเงินได้ คุณสามารถซื้อ eSIM ใหม่ได้เสมอ

ฉันจะติดตั้ง eSIM บนสมาร์ทโฟนได้อย่างไร ?

คุณสามารถใช้กล้องของสมาร์ทโฟนเพื่อสแกน QR Code คุณจะเห็นป๊อปอัปแจ้งให้คุณติดตั้งซิมการ์ดเสมือน หรือคุณสามารถติดตั้งด้วยตนเองโดยป้อนที่อยู่ SMDP+ และรหัสเปิดใช้งานในเมนูการตั้งค่า

ข้อกำหนดในการติดตั้ง eSIM มีอะไรบ้าง ?

  • คุณต้องมีสมาร์ทโฟนที่รองรับ eSIM
  • คุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่เสถียร

ฉันสามารถตรวจสอบปริมาณข้อมูลที่เหลืออยู่ใน eSIM ของฉันได้หรือไม่ ?

โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการแต่ละรายจะมีรหัส USSD / GSM ของตัวเอง ซึ่งให้ตัวเลือกแก่คุณในการดูยอดคงเหลือของข้อมูล คุณสามารถรับการประมาณปริมาณการใช้ข้อมูลได้โดยดูที่ปริมาณการใช้ข้อมูลภายในการตั้งค่าของสมาร์ทโฟนของคุณ

ฉันสามารถติดตั้ง eSIM และยังคงใช้ซิมการ์ดจริงได้หรือไม่ ?

ได้ แต่เฉพาะเมื่อสมาร์ทโฟนของคุณรองรับฟังก์ชัน Dual-SIM และเข้ากันได้กับ eSIM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าซิมการ์ดหลักและซิมการ์ดรองอย่างถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินหรือค่าธรรมเนียมที่ไม่ต้องการ

ข้อมูล eSIM เพิ่มเติม