🇰🇬 คีร์กีซสถาน eSIMs

Compare prepaid eSIM plans for your next holiday to Kyrgyzstan. Get the best eSIM for your needs at the best price possible.

#1 Choice For Travelers 

180+ ประเทศ -2000+ ข้อเสนอ eSIM

#2 Choice For Travelers 

120+ ประเทศ - 1200+ ข้อเสนอ eSIM

#3 Choice For Travelers

180+ Countries – 1500+ eSIM Plans

#4 Choice For Travelers 

160+ Countries – 300+ eSIMs Plans

ผู้ให้บริการeSIM Profileข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคา/GBราคาใช้เบอร์โทรศัพท์ครอบคลุม
bnesim logoBNESIM Kyrgyzstan 100GB subscription icon100302.94294.47ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
bnesim logoBNESIM Kyrgyzstan 50GB subscription icon50303.57178.38ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
bnesim logoBNESIM Kyrgyzstan 20GB subscription icon20304.1583.08ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
bnesim logoBNESIM Kyrgyzstan 10GB subscription icon10304.2542.47ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
bnesim logoBNESIM Kyrgyzstan 5GB subscription icon514.7723.87ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
bnesim logoBNESIM Kyrgyzstan 5GB subscription icon5304.4322.17ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
bnesim logoBNESIM Kyrgyzstan 3GB subscription icon314.9314.78ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
bnesim logoBNESIM Kyrgyzstan 3GB subscription icon3304.5813.73ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
bnesim logoBNESIM Kyrgyzstan 1GB subscription icon115.085.08ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
bnesim logoBNESIM Kyrgyzstan 1GB subscription icon1304.724.72ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
globalesim logo 1Central Asia esim provider discount1711.0011.00รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
globalesim logo 1Central Asia esim provider discount2108.2516.50รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
globalesim logo 1Central Asia esim provider discount3146.6720.00รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
globalesim logo 1Central Asia esim provider discount5214.8024.00รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
globalesim logo 1คีร์กีซสถาน esim provider discount5213.0015.00รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
globalesim logo 1คีร์กีซสถาน esim provider discount10302.6026.00รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
globalesim logo 1คีร์กีซสถาน esim provider discount1552.5338.00รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
globalesim logo 1คีร์กีซสถาน esim provider discount20302.3046.00รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
globalesim logo 1คีร์กีซสถาน esim provider discount177.007.00รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
globalesim logo 1คีร์กีซสถาน esim provider discount2105.5011.00รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
globalesim logo 1คีร์กีซสถาน esim provider discount3144.0012.00รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
instabridge logo3GB Plan Kyrgyzstan esim provider discount33053.33160.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
instabridge logo3GB Data Kyrgyzstan esim provider discount31519.3358.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
instabridge logo10GB Data Kyrgyzstan esim provider discount103015.40154.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
instabridge logo1GB Data Kyrgyzstan esim provider discount1722.0022.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
instabridge logo1GB Plan Kyrgyzstan esim provider discount130200.00200.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
instabridge logo1GB Data Global esim provider discount178.008.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
instabridge logo1GB Global Subscription esim provider discount13050.0050.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
instabridge logo3GB Data Global esim provider discount3156.6720.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
instabridge logo10GB Data Global esim provider discount10305.0050.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
knowroaming resGlobal eSIM236.6710.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
knowroaming resGlobal eSIM11512.0012.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
knowroaming resGlobal eSIM53010.0050.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
manet mobil esim providerGlobal – 7 Days – 1GB1719.3619.36ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 3GB33016.0648.17ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 5GB53014.4472.20ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
manet mobil esim providerLocal Kyrgyzstan – 1 GB – 7 Days1710.3810.38ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
manet mobil esim providerLocal Kyrgyzstan – 3 GB – 30 Days3309.0227.06ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
manet mobil esim providerLocal Kyrgyzstan – 5 GB – 30 Days5306.2131.03ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
TEXTReSIM logoKyrgyzstan 10GB10307.4073.99ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
TEXTReSIM logoKyrgyzstan 3GB3308.3324.99ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
TEXTReSIM logoKyrgyzstan 5GB5308.0039.99ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
TEXTReSIM logoKyrgyzstan 1GB179.999.99ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
TEXTReSIM logoAsia-Pacific Plus 5GB5305.4026.98ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
TEXTReSIM logoGlobal 1GB1718.9918.99ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
TEXTReSIM logoAsia-Pacific Plus 3GB3306.3318.99ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
TEXTReSIM logoGlobal 10GB103015.40153.99ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
TEXTReSIM logoAsia-Pacific Plus 10GB10304.3042.99ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
TEXTReSIM logoGlobal 5GB53015.8078.99ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
TEXTReSIM logoGlobal 3GB33018.0053.99ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
TEXTReSIM logoAsia-Pacific Plus 1GB177.997.99ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
keepgo resAndromeda136513.0013.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
keepgo resAndromeda53658.2041.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
keepgo resAndromeda103656.2062.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
keepgo resAndromeda253656.00150.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
keepgo resAndromeda503655.50275.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
yesim res imgCIS 3GB esim provider discount355.3516.05ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
yesim res imgCIS 5GB esim provider discount575.1425.68ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
yesim res imgCIS 10GB esim provider discount10105.3553.50ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
yesim res imgKyrgyzstan 10GB esim provider discount10104.0740.66ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
yesim res imgKyrgyzstan 3GB esim provider discount354.2812.84ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
yesim res imgKyrgyzstan 5GB esim provider discount574.2821.40ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
simtex logo3GB – 30D Kyrgyzstan3306.0018.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
simtex logo6GB – 30D Kyrgyzstan6305.0030.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
simtex logo1GB – 3D Kyrgyzstan137.007.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
simtex logo10GB – 30D Kyrgyzstan10304.7047.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Global6156.6539.90รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
trust symbol esim provider simoptions logo update30-Day Pass APAC 8GB8304.3634.90ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
trust symbol esim provider simoptions logo update30-Day Pass Global 3GB3308.3024.90ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
trust symbol esim provider simoptions logo update30-Day Pass Global 5GB5306.9834.90ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
trust symbol esim provider simoptions logo updateeSIM2FLY Global6156.6539.90ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 1 GB esim provider discount1715.0015.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 2 GB esim provider discount21513.5027.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 3 GB esim provider discount33012.0036.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 5 GB esim provider discount56010.0050.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 10 GB esim provider discount101807.9079.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 20 GB esim provider discount203654.4589.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 1 GB esim provider discount179.009.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 2 GB esim provider discount2158.5017.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 3 GB esim provider discount3308.0024.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 5 GB esim provider discount5607.0035.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 10 GB esim provider discount101805.9059.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 20 GB esim provider discount203653.4569.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
trust symbol esim provider airalo res imgDolphin Mobile – 1 GB esim provider discount178.008.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
trust symbol esim provider airalo res imgDoské – 1 GB esim provider discount3307.0021.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
trust symbol esim provider airalo res imgDoské – 3 GB esim provider discount5304.8024.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
trust symbol esim provider maya mobile logoKyrgyzstan 10GB 30 Days103012.00120.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
trust symbol esim provider maya mobile logoKyrgyzstan 1GB 30 Days13017.0017.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
trust symbol esim provider maya mobile logoKyrgyzstan 3GB 30 Days33014.0042.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
trust symbol esim provider maya mobile logoKyrgyzstan 5GB 30 Days53013.6068.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
etravelsim logo squaredGlobal eSim 6GB6158.5050.99ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (141 countries)1711.5011.50ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (140 countries)33010.0029.99ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
mobimatter logoGlobal 13 GB133653.0839.99ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
mobimatter logoGlobal 5 GB5306.0029.99ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
mobimatter logoGlobal 3 GB3306.6619.99ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
mobimatter logoGlobal 6 GB6156.3337.99ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
mobimatter logoWorldwide 5 GB53010.8053.99ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
mobimatter logoWorldwide 3 GB33012.0035.99ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
mobimatter logoWorldwide 1 GB1713.9913.99ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
ubigi logoWorld 5GB subscription icon53013.6068.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
airhub logoKyrgyzstan 5Gb 10Days5105.0025.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
airhub logoKyrgyzstan 10GB 15Days10155.5055.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
redteago logoGlobal (140+ areas)6154.9829.90ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (141 countries)5309.0045.00ไม่รวม🇰🇬 Kyrgyzstan
ข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคาใช้เบอร์โทรศัพท์

How To Order an eSIM for Kyrgyzstan

esim purchase

Compare eSIMs for Kyrgyzstan

เปรียบเทียบและค้นหา eSIM สำหรับการเดินทางที่เหมาะสมที่สุดในความต้องการของคุณ และ ซื้อกับผู้ให้บริการโดยตรง

esim delivery

รับ eSIM ทาง อีเมลล์/แอพลิเคชั่น

คุณจะได้รับข้อมูล eSIM ภายในไม่กี่นาที ในอีเมล หรือคุณสามารถเข้าถึงได้โดยตรง ในแอปพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

esim setting

ติดตั้ง eSIM

สแกนรหัส QR eSIM ทางอีเมลล์ด้วยฟังก์ชันกล้องในโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนของคุณ และทำตามคำแนะนำ บนหน้าจอ eSIM จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

esim success

ฟรี โรมมิ่ง ต่างประเทศ

You can now use the eSIM in Kyrgyzstan! 

ทำไมต้องเป็น eSIM ?

esim environment friendly

ความยั่งยืน

The Kyrgyzstan eSIM works digitally only, so fewer resources are used than with the classic SIM card.

esim digital

ระบบดิจิทัล

eSIM แบบใหม่สามารถอัปโหลดแบบดิจิทัล ไปยังสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างง่ายดาย รวดเร็วและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

esim fast delivery email

การติดตั้งที่รวดเร็ว

eSIM ของคุณจะถูกส่งทางอีเมลล์อย่างง่ายดาย และสะดวก ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับ eSIM ดิจิทัลของคุณเร็วกว่าการสั่งซื้อซิมการ์ดจริงทั่วไป

คำถามที่พบบ่อย

การใช้ eSIM เริ่มต้นเมื่อใด ?

eSIM ส่วนใหญ่จะเปิดใช้งานทันทีที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน eSIM บางรายการจะเปิดใช้งานทันทีที่คุณซื้อ โปรดตรวจสอบขั้นตอนการเปิดใช้งาน อย่างละเอียดกับผู้ให้บริการแต่ละราย

ฉันสามารถโทรออกหรือส่ง SMS ได้หรือไม่ ?

ใช่ , eSIM ไม่กี่รายการมีหมายเลขโทรศัพท์และเครดิตสำหรับการโทรออกและส่ง SMS ซึ่งในตารางเปรียบเทียบ eSIM ของเรามีข้อมูลบอก และคุณสามารถกรองตารางได้ และเลือก " ใช่ " ใต้ตัวกรองหมายเลขโทรศัพท์

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าสมาร์ทโฟนของฉันรองรับ eSIM ?

เรามีรายชื่อสมาร์ทโฟนที่รองรับ esim ที่นี่.

ฉันต้องรอ eSIM นานแค่ไหน?

ผู้ให้บริการ eSIM ส่วนใหญ่จะส่ง eSIM ทันทีหลังจากที่คุณทำการซื้อสำเร็จ ทางอีเมลหรือในบัญชีของคุณในแอพพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

ความเร็วอินเทอร์เน็ตกับ eSIM เร็วแค่ไหน ?

eSIM รองรับ 4G LTE หรือแม้แต่ 5G ในบางประเทศ แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล คุณอาจพบว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตลดลง อาจไม่ใช่ความผิดของ eSIM แต่เครือข่ายยังไม่ได้ขยายไปยังพื้นที่นั้น ๆ

ฉันจำเป็นต้องเปิดใช้งานการโรมมิ่งบนสมาร์ทโฟนของฉันหรือไม่ ?

ใช่ , eSIM จะทำงานก็ต่อเมื่อคุณเปิดการโรมมิ่งบนสมาร์ทโฟนของคุณเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก eSIM เป็นการ์ดหลัก เพื่อให้ข้อมูล การโทร & SMS (ถ้ามี) ใช้งานได้

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันลบ eSIM ของสมาร์ทโฟน ?

คุณอาจคิดว่ามันหายไป มีผู้ให้บริการเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่มี eSIM ที่สามารถติดตั้งได้หลายครั้ง ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อดูว่าสามารถส่ง eSIM ทดแทนให้คุณได้หรือไม่

ฉันสามารถติดตั้ง eSIM หลายครั้งได้หรือไม่ ?

ขึ้นอยู่กับ eSIM แต่ละตัว บางตัวสามารถติดตั้งได้เพียงครั้งเดียว และ QR Code ใช้งานได้ครั้งเดียว และจะไม่สามารถใช้งานได้ในภายหลัง และมีบาง eSIM สามารถติดตั้งได้หลายครั้ง และสามารถสลับไปยังสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นได้อีกด้วย

ฉันสามารถเติมเงิน eSIM หรือต่ออายุได้หรือไม่ ?

eSIM บางตัวอนุญาตให้เติมเงินได้ หรือหาก eSIM ไม่สามารถเติมเงินได้ คุณสามารถซื้อ eSIM ใหม่ได้เสมอ

ฉันจะติดตั้ง eSIM บนสมาร์ทโฟนได้อย่างไร ?

คุณสามารถใช้กล้องของสมาร์ทโฟนเพื่อสแกน QR Code คุณจะเห็นป๊อปอัปแจ้งให้คุณติดตั้งซิมการ์ดเสมือน หรือคุณสามารถติดตั้งด้วยตนเองโดยป้อนที่อยู่ SMDP+ และรหัสเปิดใช้งานในเมนูการตั้งค่า

ข้อกำหนดในการติดตั้ง eSIM มีอะไรบ้าง ?

  • คุณต้องมีสมาร์ทโฟนที่รองรับ eSIM
  • คุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่เสถียร

ฉันสามารถตรวจสอบปริมาณข้อมูลที่เหลืออยู่ใน eSIM ของฉันได้หรือไม่ ?

Please check with the provider. Each provider has their own USSD / GSM Codes available that provide you with the option to see the remaining data balance. You can get a data consumption estimation by looking at the Data Consumption inside your smartphone’s settings.

ฉันสามารถติดตั้ง eSIM และยังคงใช้ซิมการ์ดจริงได้หรือไม่ ?

ได้ แต่เฉพาะเมื่อสมาร์ทโฟนของคุณรองรับฟังก์ชัน Dual-SIM และเข้ากันได้กับ eSIM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าซิมการ์ดหลักและซิมการ์ดรองอย่างถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินหรือค่าธรรมเนียมที่ไม่ต้องการ