🇱🇦 ลาว eSIMs

Compare prepaid eSIM plans for your next holiday to Laos. Get the best eSIM for your needs at the best price possible.

#1 ทางเลือกสำหรับนักเดินทาง 

190+ Countries – 5900+ eSIM Plans

#2 ทางเลือกสำหรับนักเดินทาง 

180+ ประเทศ -2000+ ข้อเสนอ eSIM

#3 ทางเลือกสำหรับนักเดินทาง 

195+ ประเทศ - 1500+ ข้อเสนอ eSIM

#4 ทางเลือกสำหรับนักเดินทาง 

140+ Countries – 3100+ eSIM Plans

ผู้ให้บริการeSIM Profileข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคา/GBราคาใช้เบอร์โทรศัพท์ครอบคลุม
โลโก้บีเนสซิมBNESIM Laos 20GB ไอคอนสมัครสมาชิก203015.67313.31ไม่รวม🇱🏽 ลาว
โลโก้บีเนสซิมBNESIM Laos 10GB ไอคอนสมัครสมาชิก103016.02160.24ไม่รวม🇱🏽 ลาว
โลโก้บีเนสซิมBNESIM Laos 5GB ไอคอนสมัครสมาชิก5118.0290.09ไม่รวม🇱🏽 ลาว
โลโก้บีเนสซิมBNESIM Laos 5GB ไอคอนสมัครสมาชิก53016.7383.66ไม่รวม🇱🏽 ลาว
โลโก้บีเนสซิมBNESIM Laos 3GB ไอคอนสมัครสมาชิก3118.6155.83ไม่รวม🇱🏽 ลาว
โลโก้บีเนสซิมBNESIM Laos 3GB ไอคอนสมัครสมาชิก33017.2851.84ไม่รวม🇱🏽 ลาว
โลโก้บีเนสซิมBNESIM Laos 1GB ไอคอนสมัครสมาชิก1119.1719.17ไม่รวม🇱🏽 ลาว
โลโก้บีเนสซิมBNESIM Laos 1GB ไอคอนสมัครสมาชิก13017.8117.81ไม่รวม🇱🏽 ลาว
breeze esim provider logoGlobal – 7 Days1725.0025.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
breeze esim provider logoGlobal – 30 Days33020.3361.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
breeze esim provider logoGlobal – 30 Days53017.0085.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
breeze esim provider logoLaos – 1GB – 7 Days1719.0019.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
breeze esim provider logoLaos – 3GB – 30 Days33018.3355.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
breeze esim provider logoLaos – 5GB – 30 Days53014.6073.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim ของ manet mobilทั่วโลก – 7 วัน – 1 GB1718.0918.09ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim ของ manet mobilทั่วโลก – 30 วัน – 3 GB33014.9344.80ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim ของ manet mobilทั่วโลก – 30 วัน – 5 GB53013.4567.25ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim ของ manet mobilLocal Lao People`s Democratic Republic – 30 Days – 3 GB33010.3230.96ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim ของ manet mobilLocal Lao People`s Democratic Republic – 30 Days – 5 GB5309.4247.09ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim ของ manet mobilGlobal Asia – 7 Days – 1 GB176.106.10ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim ของ manet mobilGlobal Asia – 30 Days – 3 GB3305.2015.59ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim ของ manet mobilGlobal Asia – 30 Days – 5 GB5304.8023.98ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim ของ manet mobilLocal Laos – 7 Days – 1 GB1711.4511.45ไม่รวม🇱🏽 ลาว
โลโก้ผู้ให้บริการ mogo esimMogo Asia Pacific eSIM135.005.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
โลโก้ผู้ให้บริการ mogo esimMogo Asia Pacific eSIM373.6310.90ไม่รวม🇱🏽 ลาว
โลโก้ผู้ให้บริการ mogo esimMogo Asia Pacific eSIM5153.9819.90ไม่รวม🇱🏽 ลาว
โลโก้ผู้ให้บริการ mogo esimMogo Asia Pacific eSIM10303.6936.90ไม่รวม🇱🏽 ลาว
โลโก้ผู้ให้บริการ mogo esimMogo Asia Pacific eSIM30302.0059.90ไม่รวม🇱🏽 ลาว
โลโก้โอซิมOnesim for Asia682.8216.90รวม🇱🏽 ลาว
เก็บไปอีกครั้งAndromeda – 1 GB136513.0013.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
เก็บไปอีกครั้งAndromeda – 5 GB53658.2041.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
เก็บไปอีกครั้งAndromeda – 10 GB103656.2062.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
เก็บไปอีกครั้งAndromeda – 25 GB253656.00150.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
เก็บไปอีกครั้งAndromeda – 50 GB503655.50275.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
เก็บไปอีกครั้งChamaeleon – 1 GB13658.008.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
เก็บไปอีกครั้งChamaeleon – 5 GB53655.2026.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
เก็บไปอีกครั้งChamaeleon – 10 GB103654.3043.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
เก็บไปอีกครั้งChamaeleon – 25 GB253653.7293.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
เก็บไปอีกครั้งChamaeleon – 50 GB503653.50175.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
โลโก้อูบิกิBest Asia 5GB ไอคอนสมัครสมาชิก5304.8024.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
โลโก้อูบิกิAsia 5GB ไอคอนสมัครสมาชิก5305.8029.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
โลโก้อูบิกิBest Asia 10GB10304.9049.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
โลโก้อูบิกิBest Asia 3GB3306.3319.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
โลโก้อูบิกิAsia 1GB13012.0012.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
โลโก้อูบิกิโลก 5GB ไอคอนสมัครสมาชิก53013.6068.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้แอร์ฮับข้อมูล 6GB ทั่วโลก 10 วัน6103.0018.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้แอร์ฮับLaos 3GB 30Days3302.678.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้แอร์ฮับLaos 5GB 30Days5302.6013.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้แอร์ฮับLaos 10GB 30Days10302.5025.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ความละเอียดโลโก้เอไอเอสAIS eSIM2FLY โกลบอล6156.6539.90รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ความละเอียดโลโก้เอไอเอสAIS eSIM2FLY เอเชีย683.3219.90รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โกลบอลเลซิม 1เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนลดผู้ให้บริการ esim1711.0011.00รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โกลบอลเลซิม 1เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนลดผู้ให้บริการ esim2108.2516.50รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โกลบอลเลซิม 1เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนลดผู้ให้บริการ esim3146.6720.00รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โกลบอลเลซิม 1เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนลดผู้ให้บริการ esim5214.8024.00รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โกลบอลเลซิม 1ลาว ส่วนลดผู้ให้บริการ esim10304.8048.00รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โกลบอลเลซิม 1ลาว ส่วนลดผู้ให้บริการ esim1554.7371.00รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โกลบอลเลซิม 1ลาว ส่วนลดผู้ให้บริการ esim20304.2585.00รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โกลบอลเลซิม 1ลาว ส่วนลดผู้ให้บริการ esim1713.0013.00รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โกลบอลเลซิม 1ลาว ส่วนลดผู้ให้บริการ esim21010.0020.00รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โกลบอลเลซิม 1ลาว ส่วนลดผู้ให้บริการ esim3147.6723.00รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โกลบอลเลซิม 1ลาว ส่วนลดผู้ให้บริการ esim5215.8029.00รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ instabridge logo horizontal20 GB Laos ส่วนลดผู้ให้บริการ esim2074.1082.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ instabridge logo horizontal1 GB Laos ส่วนลดผู้ให้บริการ esim179.009.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ instabridge logo horizontal3 GB Laos ส่วนลดผู้ให้บริการ esim3156.6720.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ instabridge logo horizontal10 GB Laos ส่วนลดผู้ให้บริการ esim10306.3063.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ instabridge logo horizontal20 GB GLOBAL ส่วนลดผู้ให้บริการ esim2073.2565.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ instabridge logo horizontal1 GB GLOBAL ส่วนลดผู้ให้บริการ esim178.008.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ instabridge logo horizontal3 GB GLOBAL ส่วนลดผู้ให้บริการ esim3156.6720.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ instabridge logo horizontal10 GB GLOBAL ส่วนลดผู้ให้บริการ esim10305.0050.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ อัพเดตโลโก้ simoptions30-Day Pass APAC 4GB4306.2324.90ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ อัพเดตโลโก้ simoptions30-Day Pass APAC 8GB8304.3634.90ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ อัพเดตโลโก้ simoptionseSIM2FLY Asia683.3219.90ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ อัพเดตโลโก้ simoptionseSIM2FLY ทั่วโลก6156.6539.90ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ อัพเดตโลโก้ simoptionsSmart Data eSIM6123.3219.90ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ อัพเดตโลโก้ simoptionseSIM นักเดินทางอัจฉริยะ6102.9817.90ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ แอร์โล เรส imgAsialink – 1 GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim175.005.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ แอร์โล เรส imgAsialink – 3 GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim3304.3313.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ แอร์โล เรส imgAsialink – 5 GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim5304.0020.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ แอร์โล เรส imgAsialink – 10 GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim10303.7037.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ แอร์โล เรส imgAsialink – 50 GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim50902.00100.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ แอร์โล เรส imgAsialink – 100 GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim1001801.85185.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ แอร์โล เรส imgPak Ou Mobile – 1 GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim179.509.50ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาLaos 10GB – 10 Days101016.80168.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาLaos 10GB – 15 Days101517.70177.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาLaos 10GB – 30 Days103018.60186.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาLaos 10GB – 5 Days10514.90149.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาLaos 1GB – 10 Days11019.0019.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาLaos 1GB – 15 Days11521.0021.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาLaos 1GB – 30 Days13022.0022.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาLaos 1GB – 5 Days1518.0018.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาLaos 3GB – 10 Days31019.6759.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาLaos 3GB – 15 Days31520.6762.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาLaos 3GB – 30 Days33021.6765.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาLaos 3GB – 5 Days3517.6753.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาLaos 5GB – 10 Days51018.8094.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาLaos 5GB – 15 Days51519.8099.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาLaos 5GB – 30 Days53020.80104.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาLaos 5GB – 5 Days5516.8084.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โมบิแมทเทอร์Laos 15 GB เงินคืน15100.405.99ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โมบิแมทเทอร์APAC 17 GB เงินคืน173652.3539.99ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โมบิแมทเทอร์ทั่วโลก 13 GB เงินคืน133653.0839.99ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โมบิแมทเทอร์APAC 8 GB เงินคืน8303.7529.99ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โมบิแมทเทอร์Asia and USA 6 GB เงินคืน6102.8316.99ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โมบิแมทเทอร์APAC 4 GB เงินคืน4305.0019.99ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โมบิแมทเทอร์โกลบอล 5GB เงินคืน5306.0029.99ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โมบิแมทเทอร์Asia and Australia 6 GB เงินคืน682.6715.99ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โมบิแมทเทอร์ทั่วโลก 3 GB เงินคืน3306.6619.99ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โมบิแมทเทอร์โกลบอล 6GB เงินคืน6156.3337.99ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้เร่ร่อนสีดำRegional APAC – 7 Days – 1 GB178.008.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้เร่ร่อนสีดำRegional Global – 30 Days – 3 GB33013.3340.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้เร่ร่อนสีดำRegional APAC – 30 Days – 3 GB3304.3313.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้เร่ร่อนสีดำRegional APAC – 30 Days – 5 GB5302.4012.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้เร่ร่อนสีดำRegional APAC – 45 Days – 20 GB20451.4529.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้เร่ร่อนสีดำRegional Global – 7 Days – 1 GB1719.0019.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้เร่ร่อนสีดำRegional APAC – 60 Days – 30 GB30602.1765.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้เร่ร่อนสีดำRegional APAC – 30 Days – 10 GB10302.8028.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้เร่ร่อนสีดำRegional Global – 30 Days – 5 GB53011.4057.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้ etravelsim กำลังสองeSim ทั่วโลก 6GB6158.5050.99ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้ etravelsim กำลังสองLaos eSIM 6GB683.5020.99ไม่รวม🇱🏽 ลาว
โลโก้เรดทีโก้Asia (11 areas)1307.907.90ไม่รวม🇱🏽 ลาว
โลโก้เรดทีโก้Asia (11 areas)5304.5022.50ไม่รวม🇱🏽 ลาว
โลโก้เรดทีโก้AsiaPacific (30 areas)681.8311.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
โลโก้เรดทีโก้ทั่วโลก (140+ พื้นที่)6154.9829.90ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ลดความซับซ้อนของโลโก้South East Asia eSIM10303.5035.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ลดความซับซ้อนของโลโก้South East Asia eSIM6124.8329.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim โลโก้ monty esimโลกเป็นของคุณ! (141 ประเทศ)1711.5011.50ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim โลโก้ monty esimโลกเป็นของคุณ! (140 ประเทศ)33010.0029.99ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ผู้ให้บริการ esim โลโก้ monty esimโลกเป็นของคุณ! (141 ประเทศ)5309.0045.00ไม่รวม🇱🏽 ลาว
billionconnect esim provider logoLaos – 1GB – 2 Days128.688.68ไม่รวม🇱🏽 ลาว
billionconnect esim provider logoLaos – 1GB – 3 Days1311.9611.96ไม่รวม🇱🏽 ลาว
billionconnect esim provider logoLaos – 1GB – 4 Days1415.2615.26ไม่รวม🇱🏽 ลาว
ข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคาใช้เบอร์โทรศัพท์

How To Order an eSIM for Laos

ซื้ออีซิม

Compare eSIMs for Laos

เปรียบเทียบและค้นหา eSIM สำหรับการเดินทางที่เหมาะสมที่สุดในความต้องการของคุณ และ ซื้อกับผู้ให้บริการโดยตรง

การจัดส่งอีซิม

รับ eSIM ทาง อีเมลล์/แอพลิเคชั่น

คุณจะได้รับข้อมูล eSIM ภายในไม่กี่นาที ในอีเมล หรือคุณสามารถเข้าถึงได้โดยตรง ในแอปพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

การตั้งค่าอีซิม

ติดตั้ง eSIM

สแกนรหัส QR eSIM ทางอีเมลล์ด้วยฟังก์ชันกล้องในโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนของคุณ และทำตามคำแนะนำ บนหน้าจอ eSIM จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

ถือว่าประสบความสำเร็จ

ฟรี โรมมิ่ง ต่างประเทศ

You can now use the eSIM in Laos! 

ทำไมต้องเป็น eSIM ?

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืน

The Laos eSIM works digitally only, so fewer resources are used than with the classic SIM card.

อีซิมดิจิทัล

ระบบดิจิทัล

eSIM แบบใหม่สามารถอัปโหลดแบบดิจิทัล ไปยังสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างง่ายดาย รวดเร็วและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

อีเมลจัดส่งด่วนของ esim

การติดตั้งที่รวดเร็ว

eSIM ของคุณจะถูกส่งทางอีเมลล์อย่างง่ายดาย และสะดวก ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับ eSIM ดิจิทัลของคุณเร็วกว่าการสั่งซื้อซิมการ์ดจริงทั่วไป

คำถามที่พบบ่อย

การใช้ eSIM เริ่มต้นเมื่อใด ?

eSIM ส่วนใหญ่จะเปิดใช้งานทันทีที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน eSIM บางรายการจะเปิดใช้งานทันทีที่คุณซื้อ โปรดตรวจสอบขั้นตอนการเปิดใช้งาน อย่างละเอียดกับผู้ให้บริการแต่ละราย

ฉันสามารถโทรออกหรือส่ง SMS ได้หรือไม่ ?

ใช่ , eSIM ไม่กี่รายการมีหมายเลขโทรศัพท์และเครดิตสำหรับการโทรออกและส่ง SMS ซึ่งในตารางเปรียบเทียบ eSIM ของเรามีข้อมูลบอก และคุณสามารถกรองตารางได้ และเลือก " ใช่ " ใต้ตัวกรองหมายเลขโทรศัพท์

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าสมาร์ทโฟนของฉันรองรับ eSIM ?

เรามีรายชื่อสมาร์ทโฟนที่รองรับ esim ที่นี่.

ฉันต้องรอ eSIM นานแค่ไหน?

ผู้ให้บริการ eSIM ส่วนใหญ่จะส่ง eSIM ทันทีหลังจากที่คุณทำการซื้อสำเร็จ ทางอีเมลหรือในบัญชีของคุณในแอพพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

ความเร็วอินเทอร์เน็ตกับ eSIM เร็วแค่ไหน ?

eSIM รองรับ 4G LTE หรือแม้แต่ 5G ในบางประเทศ แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล คุณอาจพบว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตลดลง อาจไม่ใช่ความผิดของ eSIM แต่เครือข่ายยังไม่ได้ขยายไปยังพื้นที่นั้น ๆ

ฉันจำเป็นต้องเปิดใช้งานการโรมมิ่งบนสมาร์ทโฟนของฉันหรือไม่ ?

ใช่ , eSIM จะทำงานก็ต่อเมื่อคุณเปิดการโรมมิ่งบนสมาร์ทโฟนของคุณเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก eSIM เป็นการ์ดหลัก เพื่อให้ข้อมูล การโทร & SMS (ถ้ามี) ใช้งานได้

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันลบ eSIM ของสมาร์ทโฟน ?

คุณอาจคิดว่ามันหายไป มีผู้ให้บริการเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่มี eSIM ที่สามารถติดตั้งได้หลายครั้ง ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อดูว่าสามารถส่ง eSIM ทดแทนให้คุณได้หรือไม่

ฉันสามารถติดตั้ง eSIM หลายครั้งได้หรือไม่ ?

ขึ้นอยู่กับ eSIM แต่ละตัว บางตัวสามารถติดตั้งได้เพียงครั้งเดียว และ QR Code ใช้งานได้ครั้งเดียว และจะไม่สามารถใช้งานได้ในภายหลัง และมีบาง eSIM สามารถติดตั้งได้หลายครั้ง และสามารถสลับไปยังสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นได้อีกด้วย

ฉันสามารถเติมเงิน eSIM หรือต่ออายุได้หรือไม่ ?

eSIM บางตัวอนุญาตให้เติมเงินได้ หรือหาก eSIM ไม่สามารถเติมเงินได้ คุณสามารถซื้อ eSIM ใหม่ได้เสมอ

ฉันจะติดตั้ง eSIM บนสมาร์ทโฟนได้อย่างไร ?

คุณสามารถใช้กล้องของสมาร์ทโฟนเพื่อสแกน QR Code คุณจะเห็นป๊อปอัปแจ้งให้คุณติดตั้งซิมการ์ดเสมือน หรือคุณสามารถติดตั้งด้วยตนเองโดยป้อนที่อยู่ SMDP+ และรหัสเปิดใช้งานในเมนูการตั้งค่า

ข้อกำหนดในการติดตั้ง eSIM มีอะไรบ้าง ?

  • คุณต้องมีสมาร์ทโฟนที่รองรับ eSIM
  • คุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่เสถียร

ฉันสามารถตรวจสอบปริมาณข้อมูลที่เหลืออยู่ใน eSIM ของฉันได้หรือไม่ ?

โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการแต่ละรายจะมีรหัส USSD / GSM ของตัวเอง ซึ่งให้ตัวเลือกแก่คุณในการดูยอดคงเหลือของข้อมูล คุณสามารถรับการประมาณปริมาณการใช้ข้อมูลได้โดยดูที่ปริมาณการใช้ข้อมูลภายในการตั้งค่าของสมาร์ทโฟนของคุณ

ฉันสามารถติดตั้ง eSIM และยังคงใช้ซิมการ์ดจริงได้หรือไม่ ?

ได้ แต่เฉพาะเมื่อสมาร์ทโฟนของคุณรองรับฟังก์ชัน Dual-SIM และเข้ากันได้กับ eSIM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าซิมการ์ดหลักและซิมการ์ดรองอย่างถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินหรือค่าธรรมเนียมที่ไม่ต้องการ

รีวิวจากผู้ใช้งาน

Instabridge

Rated 5.0 out of 5
สิงหาคม 27, 2023

Used Instabridge Global for a trip in US and Latam. Easy to buy and get going. Nice to have same eSIM and plan everywhere. Even bought it before the trip which was super convenient

Avatar for Anonymous

ไอราโล

Rated 5.0 out of 5
มิถุนายน 17, 2023

รักไอราโล. ใช้สัปดาห์ละครั้งอย่างน้อย ดีที่สุดรอบ.

Avatar for Michael B
Verified

AIRHUB

Rated 4.0 out of 5
มิถุนายน 15, 2023

My personal experience with obtaining and using an esim while in the USA was excellent, as it worked flawlessly right from the outset. Based on my observations of negative remarks posted here, it seems that some users may have encountered difficulties due to confusion regarding how to operate an esim, rather than any inherent flaw in the product and customer support is good but some what late.

Avatar for Anonymous

ส่งรีวิวของคุณ