🇱🇸 เลโซโท eSIMs

Compare prepaid eSIM plans for your next holiday to Lesotho. Get the best eSIM for your needs at the best price possible.

#1 Choice For Travelers 

190+ ประเทศ - 1200+ ข้อเสนอ eSIM

#2 Choice For Travelers 

160+ ประเทศ - 1600+ ข้อเสนอ eSIM

#3 Choice For Travelers 

130+ ประเทศ - 800+ ข้อเสนอ eSIM

Currently Trending 

130+ ประเทศ - 950+ ข้อเสนอ eSIM

ผู้ให้บริการeSIM Profileข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคา/GBราคาใช้เบอร์โทรศัพท์ครอบคลุม
airhub logoAfrica 3 GB Plan3108.3325.00ไม่รวม🇱🇸 Lesotho
bnesim logoBNESIM Lesotho eSIM103019.97199.70ไม่รวม🇱🇸 Lesotho
ubigi logoAFRICA13029.0029.00ไม่รวม🇱🇸 Lesotho
yesim res imgLesotho 1GB esim provider discount1719.4019.40ไม่รวม🇱🇸 Lesotho
yesim res imgLesotho 3GB esim provider discount3516.1748.50ไม่รวม🇱🇸 Lesotho
yesim res imgLesotho 5GB esim provider discount5714.4472.21ไม่รวม🇱🇸 Lesotho
trust symbol esim provider airalo res imgMaloti – 1 GB179.509.50ไม่รวม🇱🇸 Lesotho
simtex logo1GB – 3D Lesotho136.006.00ไม่รวม🇱🇸 Lesotho
simtex logo3GB – 30D Lesotho3304.6714.00ไม่รวม🇱🇸 Lesotho
simtex logo6GB – 30D Lesotho6304.0024.00ไม่รวม🇱🇸 Lesotho
simtex logo10GB – 30D Lesotho10303.1031.00ไม่รวม🇱🇸 Lesotho
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount176.006.00รวม🇱🇸 Lesotho
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount2105.0010.00รวม🇱🇸 Lesotho
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount3144.6714.00รวม🇱🇸 Lesotho
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount5213.6018.00รวม🇱🇸 Lesotho
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount10303.0030.00รวม🇱🇸 Lesotho
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount1717.0017.00รวม🇱🇸 Lesotho
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount21010.5021.00รวม🇱🇸 Lesotho
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount31410.0030.00รวม🇱🇸 Lesotho
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount4219.5038.00รวม🇱🇸 Lesotho
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount5309.6048.00รวม🇱🇸 Lesotho
globalesim logo 1Special esim provider discount1720.0020.00รวม🇱🇸 Lesotho
globalesim logo 1Special esim provider discount21017.5035.00รวม🇱🇸 Lesotho
globalesim logo 1Special esim provider discount31416.0048.00รวม🇱🇸 Lesotho
globalesim logo 1Special esim provider discount42117.5070.00รวม🇱🇸 Lesotho
globalesim logo 1Special esim provider discount53017.6088.00รวม🇱🇸 Lesotho
globalesim logo 1Special+ esim provider discount1749.0049.00รวม🇱🇸 Lesotho
globalesim logo 1Special+ esim provider discount21039.0078.00รวม🇱🇸 Lesotho
globalesim logo 1Special+ esim provider discount31431.6795.00รวม🇱🇸 Lesotho
globalesim logo 1Special+ esim provider discount53023.00115.00รวม🇱🇸 Lesotho
instabridge logoLesotho – 10 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 110303.7037.00Not included🇱🇸 Lesotho
instabridge logoLesotho – 10 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 110303.7037.00Not included🇱🇸 Lesotho
instabridge logoLesotho – 3 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 13154.0012.00Not included🇱🇸 Lesotho
instabridge logoLesotho – 3 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 13154.0012.00Not included🇱🇸 Lesotho
instabridge logoLesotho – 1 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1174.004.00Not included🇱🇸 Lesotho
instabridge logoLesotho – 1 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1174.004.00Not included🇱🇸 Lesotho
instabridge logoLesotho – 1 GB Global Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 11710.0010.00Not included🇱🇸 Lesotho
ข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคาใช้เบอร์โทรศัพท์