🇲🇴 มาเก๊า eSIMs

ขายดี

$9.50 ต่อ
3GB/30 วัน

คุ้มค่าที่สุด

$17.90 ต่อ
6GB/10 วัน

Trending

$18.00 ต่อ
5GB/30 วัน

ผู้ให้บริการeSIM Profileข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคา/GBราคาใช้เบอร์โทรศัพท์ครอบคลุม
airhub logoMacau 3GB 30 Days3304.0012.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
airhub logoMacau 5GB 30 Days5303.3016.50ไม่รวม🇲🇴 Macau
airhub logoMacau 10GB 30 Days10303.0030.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
airhub logoGlobal 3GB Data 30 days3306.6720.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
airhub logoGlobal 6GB Data 10Days6103.0018.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
bnesim logoBNESIM Macau eSIM20309.88197.60ไม่รวม🇲🇴 Macau
flexiroam logoGreater China Data Plan387.6723.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
knowroaming resAsia Pacific eSIM178.008.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
knowroaming resAsia Pacific eSIM5156.0030.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
knowroaming resAsia Pacific eSIM20904.5090.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
knowroaming resGlobal eSIM236.6710.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
knowroaming resGlobal eSIM11512.0012.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
knowroaming resGlobal eSIM53010.0050.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
mogo esim provider logoMogo Asia Pacific eSIM135.005.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
mogo esim provider logoMogo Asia Pacific eSIM373.6310.90ไม่รวม🇲🇴 Macau
mogo esim provider logoMogo Asia Pacific eSIM5153.9819.90ไม่รวม🇲🇴 Macau
mogo esim provider logoMogo Asia Pacific eSIM10303.6936.90ไม่รวม🇲🇴 Macau
mogo esim provider logoMogo Asia Pacific eSIM30302.0059.90ไม่รวม🇲🇴 Macau
nomad logo blackAPAC – 16 Countries178.008.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
nomad logo blackAPAC – 16 Countries3304.3313.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
nomad logo blackAPAC – 16 Countries5303.8019.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
nomad logo blackAPAC – 16 Countries10302.9029.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
nomad logo blackAPAC – 16 Countries20302.2545.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
numero esim logoAsia Prepaid 1GB175.995.99ไม่รวม🇲🇴 Macau
numero esim logoAsia Prepaid 3GB3305.0014.99ไม่รวม🇲🇴 Macau
numero esim logoAsia Prepaid 5GB5304.4021.99ไม่รวม🇲🇴 Macau
numero esim logoAsia Prepaid 10GB10303.8037.99ไม่รวม🇲🇴 Macau
TEXTReSIM logoGlobal 1GB1718.9918.99ไม่รวม🇲🇴 Macau
TEXTReSIM logoGlobal 3GB33018.0053.99ไม่รวม🇲🇴 Macau
TEXTReSIM logoGlobal 5GB53015.8078.99ไม่รวม🇲🇴 Macau
TEXTReSIM logoGlobal 10GB103015.40153.99ไม่รวม🇲🇴 Macau
TEXTReSIM logoAsia-Pacific 1GB174.994.99ไม่รวม🇲🇴 Macau
TEXTReSIM logoAsia-Pacific 3GB3304.3312.99ไม่รวม🇲🇴 Macau
TEXTReSIM logoAsia-Pacific 5GB5304.2020.99ไม่รวม🇲🇴 Macau
TEXTReSIM logoAsia-Pacific 10GB10304.1040.99ไม่รวม🇲🇴 Macau
TEXTReSIM logoAsia-Pacific Plus 1GB179.999.99ไม่รวม🇲🇴 Macau
TEXTReSIM logoAsia-Pacific Plus 3GB3308.6625.99ไม่รวม🇲🇴 Macau
TEXTReSIM logoAsia-Pacific Plus 5GB5308.0039.99ไม่รวม🇲🇴 Macau
TEXTReSIM logoAsia-Pacific Plus 10GB10307.4073.99ไม่รวม🇲🇴 Macau
ubigi logoASIA13012.0012.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
keepgo resChamaeleon13658.008.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
keepgo resChamaeleon53655.2026.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
keepgo resChamaeleon103654.3043.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
keepgo resChamaeleon253653.6090.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
keepgo resChamaeleon503653.50175.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
keepgo resCassiopeia136510.0010.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
keepgo resCassiopeia53656.4032.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
keepgo resCassiopeia103655.2052.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
keepgo resCassiopeia253655.00125.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
keepgo resCassiopeia503654.60230.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
keepgo resPerseus136513.0013.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
keepgo resPerseus53658.4042.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
keepgo resPerseus103656.5065.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
keepgo resPerseus253656.00150.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
keepgo resPerseus503655.80290.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
keepgo resAndromeda136513.0013.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
keepgo resAndromeda53658.2041.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
keepgo resAndromeda103656.2062.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
keepgo resAndromeda253656.00150.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
keepgo resAndromeda503655.50275.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
keepgo resPhoenix136521.0021.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
keepgo resPhoenix536514.0070.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
keepgo resPhoenix1036511.20112.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
keepgo resPhoenix2536510.60265.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
keepgo resPhoenix5036510.20510.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
simtex logo6GB – 30D Macao63011.1767.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
simtex logo3GB – 30D Macao33011.6735.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
simtex logo10GB – 30D Macao10309.9099.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Global6156.6539.90รวม🇲🇴 Macau
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Asia683.3219.90รวม🇲🇴 Macau
trust symbol esim provider simoptions resSmart Traveller eSIM6102.9817.90ไม่รวม🇲🇴 Macau
trust symbol esim provider simoptions reseSIM2FLY Global6156.6539.90รวม🇲🇴 Macau
trust symbol esim provider simoptions resSmart Data eSIM6123.3219.90ไม่รวม🇲🇴 Macau
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass Global 3GB3308.3024.90รวม🇲🇴 Macau
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass Global 5GB5306.9834.90รวม🇲🇴 Macau
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass APAC 4GB4306.2324.90รวม🇲🇴 Macau
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass APAC 8GB8304.3634.90รวม🇲🇴 Macau
trust symbol esim provider simoptions reseSIM2FLY Asia683.3219.90รวม🇲🇴 Macau
trust symbol esim provider airalo res imgMacao Mobile – 1 GB esim provider discount174.504.50ไม่รวม🇲🇴 Macau
trust symbol esim provider airalo res imgMacao Mobile – 3 GB esim provider discount3303.179.50ไม่รวม🇲🇴 Macau
trust symbol esim provider airalo res imgMacao Mobile – 5 GB esim provider discount5302.6013.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
trust symbol esim provider airalo res imgMacao Mobile – 10 GB esim provider discount10302.0020.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
trust symbol esim provider airalo res imgAsialink – 1 GB esim provider discount175.005.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
trust symbol esim provider airalo res imgAsialink – 3 GB esim provider discount3304.3313.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
trust symbol esim provider airalo res imgAsialink – 5 GB esim provider discount5304.0020.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
trust symbol esim provider airalo res imgAsialink – 10 GB esim provider discount10303.7037.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
trust symbol esim provider airalo res imgAsialink – 50 GB esim provider discount50902.00100.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
trust symbol esim provider airalo res imgAsialink – 100 GB esim provider discount1001801.85185.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 1 GB esim provider discount179.009.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 3 GB esim provider discount3158.0024.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 5 GB esim provider discount5307.0035.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 10 GB esim provider discount10605.9059.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 20 GB esim provider discount201804.4589.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
trust symbol esim provider maya mobile logoMacau 10GB 30 Days10303.2032.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
trust symbol esim provider maya mobile logoMacau 1GB 30 Days1305.005.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
trust symbol esim provider maya mobile logoMacau 3GB 30 Days3304.0012.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
trust symbol esim provider maya mobile logoMacau 5GB 30 Days5303.6018.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
trust symbol esim provider maya mobile logoMacau Unlimited provider notice30302.3069.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
trust symbol esim provider maya mobile logoAsia Pacific 10GB Prepaid10302.8028.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
trust symbol esim provider maya mobile logoAsia Pacific 1GB Prepaid1305.005.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
trust symbol esim provider maya mobile logoAsia Pacific 3GB Prepaid3304.0012.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
trust symbol esim provider maya mobile logoAsia Pacific 5GB Prepaid5303.6018.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
trust symbol esim provider maya mobile logoAsia/Pacific+ Unlimited provider notice30301.9759.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
redteago logoMacao – 1GB gift icon1301.991.99ไม่รวม🇲🇴 Macau
redteago logoGlobal (140+ areas) gift icon6154.9829.90ไม่รวม🇲🇴 Macau
redteago logoAsiaPacific (30 areas) gift icon682.8216.90ไม่รวม🇲🇴 Macau
redteago logoAsia (11 countries) gift icon1307.907.90ไม่รวม🇲🇴 Macau
etravelsim logo squaredChina, Hong Kong & Macau 2 GB2285.0010.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
etravelsim logo squaredChina, Hong Kong & Macau 5 GB5284.0020.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
etravelsim logo squaredChina, Hong Kong & Macau 10 GB10283.0030.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
etravelsim logo squaredChina, Hong Kong & Macau 20 GB20283.0060.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
etravelsim logo squaredGlobal (100+ countries) 6GB61510.0060.00ไม่รวม🇲🇴 Macau
globalesim logo 1Most Popular+1717.0017.00รวม🇲🇴 Macau
globalesim logo 1Most Popular+21010.5021.00รวม🇲🇴 Macau
globalesim logo 1Most Popular+31410.0030.00รวม🇲🇴 Macau
globalesim logo 1Most Popular+4219.5038.00รวม🇲🇴 Macau
globalesim logo 1Most Popular+5309.6048.00รวม🇲🇴 Macau
globalesim logo 1Special1720.0020.00รวม🇲🇴 Macau
globalesim logo 1Special21017.5035.00รวม🇲🇴 Macau
globalesim logo 1Special31416.0048.00รวม🇲🇴 Macau
globalesim logo 1Special42117.5070.00รวม🇲🇴 Macau
globalesim logo 1Special53017.6088.00รวม🇲🇴 Macau
globalesim logo 1Special+1749.0049.00รวม🇲🇴 Macau
globalesim logo 1Special+21039.0078.00รวม🇲🇴 Macau
globalesim logo 1Special+31431.6795.00รวม🇲🇴 Macau
globalesim logo 1Special+53023.00115.00รวม🇲🇴 Macau
ข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคาใช้เบอร์โทรศัพท์

How To Order an eSIM for Macau

esim purchase

Compare eSIMs for Macau

เปรียบเทียบและค้นหา eSIM สำหรับการเดินทางที่เหมาะสมที่สุดในความต้องการของคุณ และ ซื้อกับผู้ให้บริการโดยตรง

esim delivery

รับ eSIM ทาง อีเมลล์/แอพลิเคชั่น

คุณจะได้รับข้อมูล eSIM ภายในไม่กี่นาที ในอีเมล หรือคุณสามารถเข้าถึงได้โดยตรง ในแอปพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

esim setting

ติดตั้ง eSIM

สแกนรหัส QR eSIM ทางอีเมลล์ด้วยฟังก์ชันกล้องในโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนของคุณ และทำตามคำแนะนำ บนหน้าจอ eSIM จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

esim success

ฟรี โรมมิ่ง ต่างประเทศ

You can now use the eSIM in Macau! 

ทำไมต้องเป็น eSIM ?

esim environment friendly

ความยั่งยืน

The Macau eSIM works digitally only, so fewer resources are used than with the classic SIM card.

esim digital

ระบบดิจิทัล

eSIM แบบใหม่สามารถอัปโหลดแบบดิจิทัล ไปยังสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างง่ายดาย รวดเร็วและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

esim fast delivery email

การติดตั้งที่รวดเร็ว

eSIM ของคุณจะถูกส่งทางอีเมลล์อย่างง่ายดาย และสะดวก ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับ eSIM ดิจิทัลของคุณเร็วกว่าการสั่งซื้อซิมการ์ดจริงทั่วไป