🇲🇶 มาร์ตินีก eSIMs

Compare prepaid eSIM plans for your next holiday to Martinique. Get the best eSIM for your needs at the best price possible.

#1 ทางเลือกสำหรับนักเดินทาง 

190+ Countries – 5900+ eSIM Plans

#2 ทางเลือกสำหรับนักเดินทาง 

180+ ประเทศ -2000+ ข้อเสนอ eSIM

#3 ทางเลือกสำหรับนักเดินทาง 

130+ ประเทศ - 800+ ข้อเสนอ eSIM

#4 ทางเลือกสำหรับนักเดินทาง 

140+ Countries – 3100+ eSIM Plans

ผู้ให้บริการeSIM Profileข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคา/GBราคาใช้เบอร์โทรศัพท์ครอบคลุม
โลโก้บีเนสซิมBNESIM Martinique 20GB ไอคอนสมัครสมาชิก20307.21144.21ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
โลโก้บีเนสซิมBNESIM Martinique 1GB ไอคอนสมัครสมาชิก1712.1212.12ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
โลโก้บีเนสซิมBNESIM Martinique 3GB ไอคอนสมัครสมาชิก33010.4531.35ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
โลโก้บีเนสซิมBNESIM Martinique 5GB ไอคอนสมัครสมาชิก5309.6148.07ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
โลโก้บีเนสซิมBNESIM Martinique 10GB ไอคอนสมัครสมาชิก10308.4284.23ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
โลโก้โทรคมนาคมของ bouygueseSIM ยุโรปของฉัน30301.3841.50รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
โลโก้โทรคมนาคมของ bouyguesพื้นฐานการเดินทาง eSIM ยุโรปของฉัน15151.1316.90ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
โลโก้โทรคมนาคมของ bouyguesพื้นฐานการเดินทาง eSIM ยุโรปของฉัน+15151.3319.90รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
breeze esim provider logoMartinique – 1GB – 7 Days1711.0011.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
breeze esim provider logoMartinique – 3GB – 30 Days33010.3331.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
breeze esim provider logoMartinique – 5GB – 30 Days5308.6043.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
breeze esim provider logoMartinique – 10GB – 30 Days10306.7067.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
breeze esim provider logoMartinique – 20GB – 30 Days20306.05121.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim ของ manet mobilLocal Martinique – 7 Days – 1 GB176.876.87ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim ของ manet mobilLocal Martinique – 30 Days – 3 GB3305.8917.66ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim ของ manet mobilLocal Martinique – 30 Days – 5 GB5305.3826.92ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim ของ manet mobilLocal Martinique – 30 Days – 10 GB10304.7147.09ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim ของ manet mobilLocal Martinique – 30 Days – 20 GB20304.0380.55ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim ของ manet mobilGlobal Caribbean Islands – 7 Days – 1 GB1718.0918.09ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim ของ manet mobilทั่วโลก – 30 วัน – 5 GB53011.7758.86ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim ของ manet mobilทั่วโลก – 30 วัน – 2 GB23019.6239.24ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim ของ manet mobilทั่วโลก – 1 วัน – 1 GB1118.3118.31ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
โลโก้ผู้ให้บริการ mogo esimMogo ยุโรป 39 eSIM1155.005.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
โลโก้ผู้ให้บริการ mogo esimMogo ยุโรป 39 eSIM3304.0012.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
โลโก้ผู้ให้บริการ mogo esimMogo ยุโรป 39 eSIM5603.9819.90ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
โลโก้ผู้ให้บริการ mogo esimMogo ยุโรป 39 eSIM10903.6936.90ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
โลโก้ผู้ให้บริการ mogo esimMogo ยุโรป 39 eSIM30903.3299.60ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
เก็บไปอีกครั้งAuriga – 1 GB136514.0014.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
เก็บไปอีกครั้งAuriga – 5 GB53658.0040.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
เก็บไปอีกครั้งAuriga – 10 GB103656.0060.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
เก็บไปอีกครั้งAuriga – 25 GB253655.60140.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
เก็บไปอีกครั้งAuriga – 50 GB503655.20260.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
เก็บไปอีกครั้งPhoenix – 1 GB136521.0021.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
เก็บไปอีกครั้งPhoenix – 5 GB536514.0070.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
เก็บไปอีกครั้งPhoenix – 10 GB1036511.20112.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
เก็บไปอีกครั้งPhoenix – 25 GB2536510.60265.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
เก็บไปอีกครั้งPhoenix – 50 GB5036510.20510.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
เก็บไปอีกครั้งEridanus – 1 GB136525.0025.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
เก็บไปอีกครั้งEridanus – 5 GB536516.0080.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
เก็บไปอีกครั้งEridanus – 10 GB1036512.50125.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
เก็บไปอีกครั้งEridanus – 25 GB2536512.00300.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
เก็บไปอีกครั้งEridanus – 50 GB5036511.50575.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
เก็บไปอีกครั้งCaelum – 1 GB136520.0020.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
เก็บไปอีกครั้งCaelum – 5 GB536514.0070.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
เก็บไปอีกครั้งCaelum – 10 GB1036510.00100.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
เก็บไปอีกครั้งCaelum – 25 GB253659.60240.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
เก็บไปอีกครั้งCaelum – 50 GB503659.00450.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
โลโก้อูบิกิBest Caribbean 3GB3304.6714.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
โลโก้อูบิกิCaribbean 1GB13017.0017.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
โลโก้อูบิกิโลก 5GB ไอคอนสมัครสมาชิก53013.6068.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ <img src='โลโก้แอร์ฮับ‘ />ยุโรป 10GB 30วัน10302.4024.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ <img src='โลโก้แอร์ฮับ‘ />Europe 2GB for 5 Days ประกาศของผู้ให้บริการ1052.1021.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ <img src='โลโก้แอร์ฮับ‘ />Europe 2GB for 10 Days ประกาศของผู้ให้บริการ20101.9038.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ <img src='โลโก้แอร์ฮับ‘ />Europe 2GB for 15 Days ประกาศของผู้ให้บริการ30151.6649.90ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ <img src='โลโก้แอร์ฮับ‘ />Europe 2GB for 30 Days ประกาศของผู้ให้บริการ60301.1368.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ <img src='โลโก้แอร์ฮับ‘ />ยุโรปไม่จำกัด 30 วัน25301.4837.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ <img src='โลโก้แอร์ฮับ‘ />ยุโรป 25GB – โวดาโฟน ไอคอนสมัครสมาชิก25301.4035.00รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ อัพเดตโลโก้ simoptionsGo Card eSIM สัญลักษณ์การเชื่อมต่อ 5g10302.4924.90รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ อัพเดตโลโก้ simoptionseSIM ยุโรปของฉัน30301.5044.90รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ อัพเดตโลโก้ simoptionsพื้นฐานการเดินทาง+15151.4621.90รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ แอร์โล เรส imgIsland Hopper – 1 GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim1715.0015.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ แอร์โล เรส imgJardin Mobile – 1 GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim175.005.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ แอร์โล เรส imgJardin Mobile – 2 GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim2154.258.50ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ แอร์โล เรส imgJardin Mobile – 3 GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim3303.8311.50ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ แอร์โล เรส imgJardin Mobile – 5 GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim5303.3016.50ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ แอร์โล เรส imgJardin Mobile – 10 GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim10302.8028.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาMartinique 10GB – 10 Days10107.8078.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาMartinique 10GB – 15 Days10158.2082.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาMartinique 10GB – 30 Days10308.6086.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาMartinique 10GB – 5 Days1057.0070.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาMartinique 1GB – 10 Days11010.0010.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาMartinique 1GB – 15 Days11511.0011.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาMartinique 1GB – 30 Days13011.0011.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาMartinique 1GB – 5 Days159.009.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาMartinique 3GB – 10 Days3109.3328.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาMartinique 3GB – 15 Days3159.6729.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาMartinique 3GB – 30 Days33010.6732.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาMartinique 3GB – 5 Days358.3325.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาMartinique 5GB – 10 Days5109.0045.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาMartinique 5GB – 15 Days5159.6048.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาMartinique 5GB – 30 Days53010.0050.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้มือถือมายาMartinique 5GB – 5 Days558.0040.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โมบิแมทเทอร์Caribbean 10 GB เงินคืน10306.0059.99ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โมบิแมทเทอร์อียิปต์พลัส 20GB เงินคืน20304.6091.99ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โมบิแมทเทอร์อียิปต์พลัส 10GB เงินคืน10305.6055.99ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โมบิแมทเทอร์อียิปต์พลัส 5GB เงินคืน5306.0029.99ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โมบิแมทเทอร์อียิปต์พลัส 3GB เงินคืน3306.6619.99ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โมบิแมทเทอร์โมร็อกโกพลัส 10 GB เงินคืน10306.8067.99ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โมบิแมทเทอร์โมร็อกโกพลัส 5 GB เงินคืน5307.6037.99ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โมบิแมทเทอร์โมร็อกโกพลัส 3 GB เงินคืน3308.6625.99ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โมบิแมทเทอร์ทั่วโลก 5 GB เงินคืน53010.8053.99ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โมบิแมทเทอร์ทั่วโลก 3 GB เงินคืน33012.0035.99ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โมบิแมทเทอร์อียิปต์พลัส 1GB เงินคืน177.997.99ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โมบิแมทเทอร์โมร็อกโกพลัส 1 GB เงินคืน179.999.99ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้โมบิแมทเทอร์ทั่วโลก 1 GB เงินคืน1713.9913.99ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้เร่ร่อนสีดำLocal Martinique – 30 Days – 3 GB3306.6720.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้เร่ร่อนสีดำLocal Martinique – 30 Days – 5 GB5305.6028.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้เร่ร่อนสีดำLocal Martinique – 30 Days – 10 GB10304.5045.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้เร่ร่อนสีดำLocal Martinique – 7 Days – 1 GB1711.0011.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้เร่ร่อนสีดำทั่วโลก – 30 วัน – 3 GB33013.3340.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้เร่ร่อนสีดำทั่วโลก – 30 วัน – 5 GB5309.0045.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ โลโก้เร่ร่อนสีดำทั่วโลก – 7 วัน – 1 GB1725.0025.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ใช่แล้ว img อีกครั้งCaribbean 1GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim13010.9010.90ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ใช่แล้ว img อีกครั้งCaribbean 3GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim3309.0827.25ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ใช่แล้ว img อีกครั้งCaribbean 5GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim5308.7243.60ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ใช่แล้ว img อีกครั้งCaribbean 10GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim10306.0059.95ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ใช่แล้ว img อีกครั้งMartinique 1GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim13010.9010.90ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ใช่แล้ว img อีกครั้งMartinique 10GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim10306.0059.95ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ใช่แล้ว img อีกครั้งMartinique 3GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim3309.0827.25ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim สัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ใช่แล้ว img อีกครั้งMartinique 5GB ส่วนลดผู้ให้บริการ esim5308.7243.60ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ลดความซับซ้อนของโลโก้eSIM ในยุโรปและสหราชอาณาจักร10303.5035.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim โลโก้ monty esimโลกเป็นของคุณ! (102 ประเทศ)176.996.99ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim โลโก้ monty esimโลกเป็นของคุณ! (141 ประเทศ)1711.5011.50ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim โลโก้ monty esimโลกเป็นของคุณ! (102 ประเทศ)3305.6616.99ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim โลโก้ monty esimโลกเป็นของคุณ! (117 ประเทศ)3307.3322.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim โลโก้ monty esimโลกเป็นของคุณ! (102 ประเทศ)5305.2025.99ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim โลโก้ monty esimโลกเป็นของคุณ! (140 ประเทศ)33010.0029.99ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim โลโก้ monty esimโลกเป็นของคุณ! (117 ประเทศ)5306.3031.50ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim โลโก้ monty esimโลกเป็นของคุณ! (102 ประเทศ)10304.3043.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim โลโก้ monty esimโลกเป็นของคุณ! (141 ประเทศ)5309.0045.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim โลโก้ monty esimโลกเป็นของคุณ! (102 ประเทศ)10304.6045.99ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ผู้ให้บริการ esim โลโก้ monty esimการเชื่อมต่อระดับโลก! (116 ประเทศ)10306.5065.00ไม่รวม🇲🇶 มาร์ตินีก
ข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคาใช้เบอร์โทรศัพท์

How To Order an eSIM for Martinique

ซื้ออีซิม

Compare eSIMs for Martinique

เปรียบเทียบและค้นหา eSIM สำหรับการเดินทางที่เหมาะสมที่สุดในความต้องการของคุณ และ ซื้อกับผู้ให้บริการโดยตรง

การจัดส่งอีซิม

รับ eSIM ทาง อีเมลล์/แอพลิเคชั่น

คุณจะได้รับข้อมูล eSIM ภายในไม่กี่นาที ในอีเมล หรือคุณสามารถเข้าถึงได้โดยตรง ในแอปพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

การตั้งค่าอีซิม

ติดตั้ง eSIM

สแกนรหัส QR eSIM ทางอีเมลล์ด้วยฟังก์ชันกล้องในโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนของคุณ และทำตามคำแนะนำ บนหน้าจอ eSIM จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

ถือว่าประสบความสำเร็จ

ฟรี โรมมิ่ง ต่างประเทศ

You can now use the eSIM in Martinique! 

ทำไมต้องเป็น eSIM ?

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืน

The Martinique eSIM works digitally only, so fewer resources are used than with the classic SIM card.

อีซิมดิจิทัล

ระบบดิจิทัล

eSIM แบบใหม่สามารถอัปโหลดแบบดิจิทัล ไปยังสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างง่ายดาย รวดเร็วและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

อีเมลจัดส่งด่วนของ esim

การติดตั้งที่รวดเร็ว

eSIM ของคุณจะถูกส่งทางอีเมลล์อย่างง่ายดาย และสะดวก ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับ eSIM ดิจิทัลของคุณเร็วกว่าการสั่งซื้อซิมการ์ดจริงทั่วไป

คำถามที่พบบ่อย

การใช้ eSIM เริ่มต้นเมื่อใด ?

eSIM ส่วนใหญ่จะเปิดใช้งานทันทีที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน eSIM บางรายการจะเปิดใช้งานทันทีที่คุณซื้อ โปรดตรวจสอบขั้นตอนการเปิดใช้งาน อย่างละเอียดกับผู้ให้บริการแต่ละราย

ฉันสามารถโทรออกหรือส่ง SMS ได้หรือไม่ ?

ใช่ , eSIM ไม่กี่รายการมีหมายเลขโทรศัพท์และเครดิตสำหรับการโทรออกและส่ง SMS ซึ่งในตารางเปรียบเทียบ eSIM ของเรามีข้อมูลบอก และคุณสามารถกรองตารางได้ และเลือก " ใช่ " ใต้ตัวกรองหมายเลขโทรศัพท์

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าสมาร์ทโฟนของฉันรองรับ eSIM ?

เรามีรายชื่อสมาร์ทโฟนที่รองรับ esim ที่นี่.

ฉันต้องรอ eSIM นานแค่ไหน?

ผู้ให้บริการ eSIM ส่วนใหญ่จะส่ง eSIM ทันทีหลังจากที่คุณทำการซื้อสำเร็จ ทางอีเมลหรือในบัญชีของคุณในแอพพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

ความเร็วอินเทอร์เน็ตกับ eSIM เร็วแค่ไหน ?

eSIM รองรับ 4G LTE หรือแม้แต่ 5G ในบางประเทศ แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล คุณอาจพบว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตลดลง อาจไม่ใช่ความผิดของ eSIM แต่เครือข่ายยังไม่ได้ขยายไปยังพื้นที่นั้น ๆ

ฉันจำเป็นต้องเปิดใช้งานการโรมมิ่งบนสมาร์ทโฟนของฉันหรือไม่ ?

ใช่ , eSIM จะทำงานก็ต่อเมื่อคุณเปิดการโรมมิ่งบนสมาร์ทโฟนของคุณเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก eSIM เป็นการ์ดหลัก เพื่อให้ข้อมูล การโทร & SMS (ถ้ามี) ใช้งานได้

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันลบ eSIM ของสมาร์ทโฟน ?

คุณอาจคิดว่ามันหายไป มีผู้ให้บริการเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่มี eSIM ที่สามารถติดตั้งได้หลายครั้ง ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อดูว่าสามารถส่ง eSIM ทดแทนให้คุณได้หรือไม่

ฉันสามารถติดตั้ง eSIM หลายครั้งได้หรือไม่ ?

ขึ้นอยู่กับ eSIM แต่ละตัว บางตัวสามารถติดตั้งได้เพียงครั้งเดียว และ QR Code ใช้งานได้ครั้งเดียว และจะไม่สามารถใช้งานได้ในภายหลัง และมีบาง eSIM สามารถติดตั้งได้หลายครั้ง และสามารถสลับไปยังสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นได้อีกด้วย

ฉันสามารถเติมเงิน eSIM หรือต่ออายุได้หรือไม่ ?

eSIM บางตัวอนุญาตให้เติมเงินได้ หรือหาก eSIM ไม่สามารถเติมเงินได้ คุณสามารถซื้อ eSIM ใหม่ได้เสมอ

ฉันจะติดตั้ง eSIM บนสมาร์ทโฟนได้อย่างไร ?

คุณสามารถใช้กล้องของสมาร์ทโฟนเพื่อสแกน QR Code คุณจะเห็นป๊อปอัปแจ้งให้คุณติดตั้งซิมการ์ดเสมือน หรือคุณสามารถติดตั้งด้วยตนเองโดยป้อนที่อยู่ SMDP+ และรหัสเปิดใช้งานในเมนูการตั้งค่า

ข้อกำหนดในการติดตั้ง eSIM มีอะไรบ้าง ?

  • คุณต้องมีสมาร์ทโฟนที่รองรับ eSIM
  • คุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่เสถียร

ฉันสามารถตรวจสอบปริมาณข้อมูลที่เหลืออยู่ใน eSIM ของฉันได้หรือไม่ ?

โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการแต่ละรายจะมีรหัส USSD / GSM ของตัวเอง ซึ่งให้ตัวเลือกแก่คุณในการดูยอดคงเหลือของข้อมูล คุณสามารถรับการประมาณปริมาณการใช้ข้อมูลได้โดยดูที่ปริมาณการใช้ข้อมูลภายในการตั้งค่าของสมาร์ทโฟนของคุณ

ฉันสามารถติดตั้ง eSIM และยังคงใช้ซิมการ์ดจริงได้หรือไม่ ?

ได้ แต่เฉพาะเมื่อสมาร์ทโฟนของคุณรองรับฟังก์ชัน Dual-SIM และเข้ากันได้กับ eSIM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าซิมการ์ดหลักและซิมการ์ดรองอย่างถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินหรือค่าธรรมเนียมที่ไม่ต้องการ

รีวิวจากผู้ใช้งาน

Instabridge

Rated 5.0 out of 5
สิงหาคม 27, 2023

Used Instabridge Global for a trip in US and Latam. Easy to buy and get going. Nice to have same eSIM and plan everywhere. Even bought it before the trip which was super convenient

Avatar for Anonymous
ไม่ระบุชื่อ

ไอราโล

Rated 5.0 out of 5
มิถุนายน 17, 2023

รักไอราโล. ใช้สัปดาห์ละครั้งอย่างน้อย ดีที่สุดรอบ.

Avatar for Michael B
ไมเคิล บี
Verified

AIRHUB

Rated 4.0 out of 5
มิถุนายน 15, 2023

My personal experience with obtaining and using an esim while in the USA was excellent, as it worked flawlessly right from the outset. Based on my observations of negative remarks posted here, it seems that some users may have encountered difficulties due to confusion regarding how to operate an esim, rather than any inherent flaw in the product and customer support is good but some what late.

Avatar for Anonymous
Anonymous

ส่งรีวิวของคุณ