🇸🇦 ซาอุดีอาระเบีย eSIMs

Compare prepaid eSIM plans for your next holiday to Saudi Arabia. Get the best eSIM for your needs at the best price possible.

#1 Choice For Travelers 

190+ ประเทศ - 1200+ ข้อเสนอ eSIM

#2 Choice For Travelers 

160+ ประเทศ - 1600+ ข้อเสนอ eSIM

#3 Choice For Travelers 

130+ ประเทศ - 800+ ข้อเสนอ eSIM

Currently Trending 

130+ ประเทศ - 950+ ข้อเสนอ eSIM

ผู้ให้บริการeSIM Profileข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคา/GBราคาใช้เบอร์โทรศัพท์ครอบคลุม
airhub logoSaudi Arabia 6GB 30Days6303.3320.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
airhub logoSaudi Arabia 10GB 30Days10302.9929.90ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
airhub logoMiddle East 5GB 15 Days5155.0025.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
airhub logoSaudi Arabia 5GB 15Days5153.8019.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
bnesim logoBNESIM Saudi Arabia eSIM20308.17163.30ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
knowroaming resGlobal eSIM236.6710.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
knowroaming resGlobal eSIM11512.0012.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
knowroaming resGlobal eSIM53010.0050.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
nomad logo blackGlobal – 30 Days – 3 GB33013.3340.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
nomad logo blackGlobal – 30 Days – 5 GB5309.0045.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
nomad logo blackGlobal – 7 Days – 1 GB1725.0025.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
onesim logoOnesim for Middle East179.909.90ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
onesim logoOnesim for Middle East3308.3024.90ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
onesim logoOnesim for Middle East5306.9834.90ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
onesim logoOnesim for Middle East10305.9959.90ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
TEXTReSIM logoSaudi Arabia 10GB10307.4073.99ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
TEXTReSIM logoSaudi Arabia 1GB179.999.99ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
TEXTReSIM logoSaudi Arabia 3GB3308.3324.99ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
TEXTReSIM logoSaudi Arabia 5GB5308.0039.99ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
TEXTReSIM logoGlobal 1GB1718.9918.99ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 1GB179.999.99ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 3GB3308.6625.99ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
TEXTReSIM logoGlobal 3GB33018.0053.99ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 5GB5308.0039.99ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
TEXTReSIM logoGlobal 5GB53015.8078.99ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 10GB10307.4073.99ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
TEXTReSIM logoGlobal 10GB103015.40153.99ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
ubigi logoMIDDLE EAST13029.0029.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
ubigi logoBEST MIDDLE EAST33015.0045.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
yesim res imgSaudi Arabia 1GB esim provider discount175.935.93ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
yesim res imgSaudi Arabia 10GB esim provider discount10102.8028.02ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
yesim res imgSaudi Arabia 3GB esim provider discount353.9511.85ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
yesim res imgSaudi Arabia 5GB esim provider discount573.3416.70ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 1 GB179.009.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 3 GB3158.0024.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 5 GB5307.0035.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 10 GB10605.9059.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 20 GB201804.4589.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
trust symbol esim provider airalo res imgMenalink – 1 GB1715.0015.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
trust symbol esim provider airalo res imgMenalink – 2 GB21514.0028.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
trust symbol esim provider airalo res imgMenalink – 3 GB33013.0039.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
trust symbol esim provider airalo res imgRed Sand – 1 GB175.005.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
trust symbol esim provider airalo res imgRed Sand – 2 GB2154.008.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
trust symbol esim provider airalo res imgRed Sand – 3 GB3303.6711.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
trust symbol esim provider airalo res imgRed Sand – 5 GB5303.1015.50ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
trust symbol esim provider airalo res imgRed Sand – 10 GB10302.6026.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
keepgo resPerseus136513.0013.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
keepgo resPerseus53658.4042.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
keepgo resPerseus103656.5065.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
keepgo resPerseus253656.00150.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
keepgo resPerseus503655.80290.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
keepgo resAndromeda136513.0013.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
keepgo resAndromeda53658.2041.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
keepgo resAndromeda103656.2062.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
keepgo resAndromeda253656.00150.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
keepgo resAndromeda503655.50275.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
simtex logo1GB – 3D Saudi Arabia1317.0017.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
simtex logo3GB – 30D Saudi Arabia33011.6735.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
simtex logo6GB – 30D Saudi Arabia63011.1767.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
simtex logo10GB – 30D Saudi Arabia10307.2072.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount176.006.00รวม🇸🇦 Saudi Arabia
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount2105.0010.00รวม🇸🇦 Saudi Arabia
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount3144.6714.00รวม🇸🇦 Saudi Arabia
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount5213.6018.00รวม🇸🇦 Saudi Arabia
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount10303.0030.00รวม🇸🇦 Saudi Arabia
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount1717.0017.00รวม🇸🇦 Saudi Arabia
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount21010.5021.00รวม🇸🇦 Saudi Arabia
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount31410.0030.00รวม🇸🇦 Saudi Arabia
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount4219.5038.00รวม🇸🇦 Saudi Arabia
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount5309.6048.00รวม🇸🇦 Saudi Arabia
globalesim logo 1Special esim provider discount1720.0020.00รวม🇸🇦 Saudi Arabia
globalesim logo 1Special esim provider discount21017.5035.00รวม🇸🇦 Saudi Arabia
globalesim logo 1Special esim provider discount31416.0048.00รวม🇸🇦 Saudi Arabia
globalesim logo 1Special esim provider discount42117.5070.00รวม🇸🇦 Saudi Arabia
globalesim logo 1Special esim provider discount53017.6088.00รวม🇸🇦 Saudi Arabia
globalesim logo 1Special+ esim provider discount1749.0049.00รวม🇸🇦 Saudi Arabia
globalesim logo 1Special+ esim provider discount21039.0078.00รวม🇸🇦 Saudi Arabia
globalesim logo 1Special+ esim provider discount31431.6795.00รวม🇸🇦 Saudi Arabia
globalesim logo 1Special+ esim provider discount53023.00115.00รวม🇸🇦 Saudi Arabia
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Global 5g connection symbol6156.6539.90รวม🇸🇦 Saudi Arabia
trust symbol esim provider maya mobile logoSaudi Arabia 10GB Prepaid10304.5045.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
trust symbol esim provider maya mobile logoSaudi Arabia 1GB 30 Days13013.0013.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
trust symbol esim provider maya mobile logoSaudi Arabia 3GB 30 Days3306.0018.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
trust symbol esim provider maya mobile logoSaudi Arabia 5GB 30 Days5305.2026.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
redteago logoGlobal (140+ areas) – 6GB6154.9829.90ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
etravelsim logo squaredGlobal (100+ countries) eSIM 6GB6158.3350.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
etravelsim logo squaredSaudi Arabia eSIM 2 GB2306.0012.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
etravelsim logo squaredSaudi Arabia eSIM 5 GB5305.0025.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
etravelsim logo squaredSaudi Arabia eSIM 10 GB10304.5045.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
etravelsim logo squaredSaudi Arabia eSIM 20 GB20303.5070.00ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
instabridge logoSaudi Arabia – 3 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 131524.6774.00Not included🇸🇦 Saudi Arabia
instabridge logoSaudi Arabia – 10 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1103010.40104.00Not included🇸🇦 Saudi Arabia
instabridge logoSaudi Arabia – 1 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 11720.0020.00Not included🇸🇦 Saudi Arabia
instabridge logoSaudi Arabia – 1 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 11726.0026.00Not included🇸🇦 Saudi Arabia
instabridge logoSaudi Arabia – 3 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 131514.6744.00Not included🇸🇦 Saudi Arabia
global yo logo adjustedSaudi Arabia – 7 Days – 1 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1178.998.99ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
global yo logo adjustedSaudi Arabia – 7 Days – 2 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1278.0015.99ไม่รวม🇸🇦 Saudi Arabia
ข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคาใช้เบอร์โทรศัพท์

How To Order an eSIM for Saudi Arabia

esim purchase

Compare eSIMs for Saudi Arabia

เปรียบเทียบและค้นหา eSIM สำหรับการเดินทางที่เหมาะสมที่สุดในความต้องการของคุณ และ ซื้อกับผู้ให้บริการโดยตรง

esim delivery

รับ eSIM ทาง อีเมลล์/แอพลิเคชั่น

คุณจะได้รับข้อมูล eSIM ภายในไม่กี่นาที ในอีเมล หรือคุณสามารถเข้าถึงได้โดยตรง ในแอปพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

esim setting

ติดตั้ง eSIM

สแกนรหัส QR eSIM ทางอีเมลล์ด้วยฟังก์ชันกล้องในโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนของคุณ และทำตามคำแนะนำ บนหน้าจอ eSIM จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

esim success

ฟรี โรมมิ่ง ต่างประเทศ

You can now use the eSIM in Saudi Arabia! 

ทำไมต้องเป็น eSIM ?

esim environment friendly

ความยั่งยืน

The Saudi Arabia eSIM works digitally only, so fewer resources are used than with the classic SIM card.

esim digital

ระบบดิจิทัล

eSIM แบบใหม่สามารถอัปโหลดแบบดิจิทัล ไปยังสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างง่ายดาย รวดเร็วและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

esim fast delivery email

การติดตั้งที่รวดเร็ว

eSIM ของคุณจะถูกส่งทางอีเมลล์อย่างง่ายดาย และสะดวก ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับ eSIM ดิจิทัลของคุณเร็วกว่าการสั่งซื้อซิมการ์ดจริงทั่วไป