🇷🇸 เซอร์เบีย eSIMs

Compare prepaid eSIM plans for your next holiday to Serbia. Get the best eSIM for your needs at the best price possible.

#1 Choice For Travelers 

190+ ประเทศ - 1200+ ข้อเสนอ eSIM

#2 Choice For Travelers 

160+ ประเทศ - 1600+ ข้อเสนอ eSIM

#3 Choice For Travelers 

130+ ประเทศ - 800+ ข้อเสนอ eSIM

Currently Trending 

130+ ประเทศ - 950+ ข้อเสนอ eSIM

ผู้ให้บริการeSIM Profileข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคา/GBราคาใช้เบอร์โทรศัพท์ครอบคลุม
bnesim logoBNESIM Serbia eSIM114.804.80ไม่รวม🇷🇸 Serbia
bnesim logoBNESIM Serbia eSIM50303.36167.80ไม่รวม🇷🇸 Serbia
bnesim logoBNESIM Serbia eSIM1304.404.40ไม่รวม🇷🇸 Serbia
knowroaming resGlobal eSIM236.6710.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
knowroaming resGlobal eSIM11512.0012.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
knowroaming resGlobal eSIM53010.0050.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
nomad logo blackLocal Serbia – 15 Days – 3 GB3155.0015.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
nomad logo blackLocal Serbia – 7 Days – 1 GB178.008.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
nomad logo blackLocal Serbia – 15 Days – 5 GB5154.0020.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
nomad logo blackLocal Serbia – 30 Days – 10 GB10303.5035.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
nomad logo blackGlobal – 30 Days – 3 GB33013.3340.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
nomad logo blackGlobal – 30 Days – 5 GB5309.0045.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
nomad logo blackGlobal – 7 Days – 1 GB1725.0025.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
numero esim logoEurope Prepaid 1GB172.992.99ไม่รวม🇷🇸 Serbia
numero esim logoEurope Prepaid 3GB3302.667.99ไม่รวม🇷🇸 Serbia
numero esim logoEurope Prepaid 5GB5302.4011.99ไม่รวม🇷🇸 Serbia
numero esim logoEurope Prepaid 10GB10302.2021.99ไม่รวม🇷🇸 Serbia
TEXTReSIM logoSerbia 10GB10307.4073.99ไม่รวม🇷🇸 Serbia
TEXTReSIM logoSerbia 1GB179.999.99ไม่รวม🇷🇸 Serbia
TEXTReSIM logoSerbia 3GB3308.3324.99ไม่รวม🇷🇸 Serbia
TEXTReSIM logoSerbia 5GB5308.0039.99ไม่รวม🇷🇸 Serbia
TEXTReSIM logoGlobal 1GB1718.9918.99ไม่รวม🇷🇸 Serbia
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 1GB179.999.99ไม่รวม🇷🇸 Serbia
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 3GB3308.6625.99ไม่รวม🇷🇸 Serbia
TEXTReSIM logoGlobal 3GB33018.0053.99ไม่รวม🇷🇸 Serbia
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 5GB5308.0039.99ไม่รวม🇷🇸 Serbia
TEXTReSIM logoGlobal 5GB53015.8078.99ไม่รวม🇷🇸 Serbia
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 10GB10307.4073.99ไม่รวม🇷🇸 Serbia
TEXTReSIM logoGlobal 10GB103015.40153.99ไม่รวม🇷🇸 Serbia
yesim res imgSerbia 10GB esim provider discount10103.1331.25ไม่รวม🇷🇸 Serbia
yesim res imgSerbia 3GB esim provider discount353.239.70ไม่รวม🇷🇸 Serbia
yesim res imgSerbia 5GB esim provider discount572.9114.55ไม่รวม🇷🇸 Serbia
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 1 GB179.009.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 3 GB3158.0024.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 5 GB5307.0035.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 10 GB10605.9059.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 20 GB201804.4589.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 1 GB175.005.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 3 GB3304.3313.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 5 GB5304.0020.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 10 GB10303.7037.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 50 GB50902.00100.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 100 GB1001801.85185.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
trust symbol esim provider airalo res imgSerbia Mobile – 1 GB175.005.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
trust symbol esim provider airalo res imgSerbia Mobile – 3 GB3304.3313.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
trust symbol esim provider airalo res imgSerbia Mobile – 5 GB5304.2021.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
keepgo resOrion136520.0020.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
keepgo resOrion536513.0065.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
keepgo resOrion103659.5095.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
keepgo resOrion253658.60215.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
keepgo resOrion503658.00400.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
keepgo resPhoenix136521.0021.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
keepgo resPhoenix536514.0070.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
keepgo resPhoenix1036511.20112.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
keepgo resPhoenix2536510.60265.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
keepgo resPhoenix5036510.20510.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
simtex logo1GB – 3D Serbia137.007.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
simtex logo6GB – 30D Serbia6305.0030.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
simtex logo3GB – 30D Serbia3306.0018.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
simtex logo10GB – 30D Serbia10304.7047.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount176.006.00รวม🇷🇸 Serbia
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount2105.0010.00รวม🇷🇸 Serbia
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount3144.6714.00รวม🇷🇸 Serbia
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount5213.6018.00รวม🇷🇸 Serbia
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount10303.0030.00รวม🇷🇸 Serbia
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount1717.0017.00รวม🇷🇸 Serbia
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount21010.5021.00รวม🇷🇸 Serbia
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount31410.0030.00รวม🇷🇸 Serbia
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount4219.5038.00รวม🇷🇸 Serbia
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount5309.6048.00รวม🇷🇸 Serbia
globalesim logo 1Special esim provider discount1720.0020.00รวม🇷🇸 Serbia
globalesim logo 1Special esim provider discount21017.5035.00รวม🇷🇸 Serbia
globalesim logo 1Special esim provider discount31416.0048.00รวม🇷🇸 Serbia
globalesim logo 1Special esim provider discount42117.5070.00รวม🇷🇸 Serbia
globalesim logo 1Special esim provider discount53017.6088.00รวม🇷🇸 Serbia
globalesim logo 1Special+ esim provider discount1749.0049.00รวม🇷🇸 Serbia
globalesim logo 1Special+ esim provider discount21039.0078.00รวม🇷🇸 Serbia
globalesim logo 1Special+ esim provider discount31431.6795.00รวม🇷🇸 Serbia
globalesim logo 1Special+ esim provider discount53023.00115.00รวม🇷🇸 Serbia
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Global6156.6539.90รวม🇷🇸 Serbia
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass Global 3GB3308.3024.90รวม🇷🇸 Serbia
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass Global 5GB5306.9834.90รวม🇷🇸 Serbia
trust symbol esim provider simoptions resSerbia 1GB179.909.90ไม่รวม🇷🇸 Serbia
trust symbol esim provider simoptions resSerbia 3GB3155.9717.90ไม่รวม🇷🇸 Serbia
trust symbol esim provider simoptions resSerbia 5GB5155.3826.90ไม่รวม🇷🇸 Serbia
trust symbol esim provider simoptions resSerbia 10GB10304.9949.90ไม่รวม🇷🇸 Serbia
trust symbol esim provider simoptions resSerbia 20GB20304.2584.90ไม่รวม🇷🇸 Serbia
trust symbol esim provider maya mobile logoSerbia 10GB 30 Days10302.8028.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
trust symbol esim provider maya mobile logoSerbia 1GB 30 Days1306.006.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
trust symbol esim provider maya mobile logoSerbia 3GB 30 Days3304.0012.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
trust symbol esim provider maya mobile logoSerbia 5GB 30 Days5303.2016.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
yoho mobile logo rectangleSerbia eSIM – 1 GB 7 Days177.477.47ไม่รวม🇷🇸 Serbia
yoho mobile logo rectangleSerbia eSIM – 3 GB 10 Days3106.1318.39ไม่รวม🇷🇸 Serbia
yoho mobile logo rectangleSerbia eSIM – 5 GB 15 Days5155.8629.32ไม่รวม🇷🇸 Serbia
yoho mobile logo rectangleSerbia eSIM – 10 GB 30 Days10305.5255.19ไม่รวม🇷🇸 Serbia
yoho mobile logo rectangleEurope+ eSIM – 1 GB 7 Days179.789.78ไม่รวม🇷🇸 Serbia
yoho mobile logo rectangleEurope+ eSIM – 3 GB 10 Days3108.4325.29ไม่รวม🇷🇸 Serbia
yoho mobile logo rectangleEurope+ eSIM – 5 GB 15 Days5158.1740.83ไม่รวม🇷🇸 Serbia
yoho mobile logo rectangleEurope+ eSIM – 10 GB 30 Days10307.8278.19ไม่รวม🇷🇸 Serbia
redteago logoSerbia – 1GB1305.995.99ไม่รวม🇷🇸 Serbia
redteago logoEurope (36 countries) – 1GB173.003.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
redteago logoEurope (36 countries) – 1GB1154.994.99ไม่รวม🇷🇸 Serbia
redteago logoEurope (36 countries) – 3GB3304.0011.99ไม่รวม🇷🇸 Serbia
redteago logoEurope (36 countries) – 5GB5303.6017.99ไม่รวม🇷🇸 Serbia
redteago logoGlobal (140+ areas) – 6GB6154.9829.90ไม่รวม🇷🇸 Serbia
etravelsim logo squaredEurope eSIM Unlimited – 7 Days10070.1919.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
etravelsim logo squaredEurope eSIM Unlimited – 14 Days100140.3939.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
etravelsim logo squaredEurope eSIM Unlimited – 30 Days100300.5959.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
etravelsim logo squaredEurope eSIM 3 GB – 30 Days3303.3310.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
etravelsim logo squaredEurope eSIM 10 GB – 30 Days10302.5025.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
etravelsim logo squaredEurope eSIM 25 GB – 30 Days25302.0050.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
etravelsim logo squaredGlobal (100+ countries) eSIM 6GB6158.3350.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
etravelsim logo squaredSerbia eSIM Unlimited – 7 Days10070.1919.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
etravelsim logo squaredSerbia eSIM Unlimited – 15 Days100150.3939.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
etravelsim logo squaredSerbia eSIM Unlimited – 30 Days100300.5959.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
etravelsim logo squaredSerbia eSIM 5GB – 30 Days5302.0010.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
etravelsim logo squaredSerbia eSIM 10GB – 30 Days10301.9019.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
etravelsim logo squaredSerbia eSIM 25GB – 30 Days25301.5639.00ไม่รวม🇷🇸 Serbia
instabridge logoSerbia – 1 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1175.005.00Not included🇷🇸 Serbia
instabridge logoSerbia – 3 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 13154.3313.00Not included🇷🇸 Serbia
instabridge logoSerbia – 10 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 110303.7037.00Not included🇷🇸 Serbia
instabridge logoSerbia – 10 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 110303.5035.00Not included🇷🇸 Serbia
instabridge logoSerbia – 3 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 13154.0012.00Not included🇷🇸 Serbia
instabridge logoSerbia – 1 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1174.004.00Not included🇷🇸 Serbia
instabridge logoSerbia – 1 GB Global Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 11710.0010.00Not included🇷🇸 Serbia
global yo logo adjustedEU – 7 Days – 1 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1173.993.99ไม่รวม🇷🇸 Serbia
global yo logo adjustedSerbia – 7 Days – 1 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1174.994.99ไม่รวม🇷🇸 Serbia
global yo logo adjustedGlobal – 7 Days – 1 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1175.995.99ไม่รวม🇷🇸 Serbia
global yo logo adjustedEU – 15 Days – 3 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 13153.339.99ไม่รวม🇷🇸 Serbia
global yo logo adjustedSerbia – 7 Days – 2 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1274.508.99ไม่รวม🇷🇸 Serbia
global yo logo adjustedGlobal – 15 Days – 3 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 13155.0014.99ไม่รวม🇷🇸 Serbia
global yo logo adjustedGlobal – 30 Days – 5 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 15305.0024.99ไม่รวม🇷🇸 Serbia
global yo logo adjustedSerbia – 15 Days – 5 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 15154.0019.99ไม่รวม🇷🇸 Serbia
global yo logo adjustedEU – 30 Days – 5 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 15303.0014.99ไม่รวม🇷🇸 Serbia
global yo logo adjustedGlobal – 60 Days – 10 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 110604.5044.99ไม่รวม🇷🇸 Serbia
global yo logo adjustedEU – 60 Days – 10 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 110602.5024.99ไม่รวม🇷🇸 Serbia
global yo logo adjustedSerbia – 30 Days – 10 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 110303.8037.99ไม่รวม🇷🇸 Serbia
global yo logo adjustedSerbia – 30 Days – 20 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 120303.5069.99ไม่รวม🇷🇸 Serbia
global yo logo adjustedGlobal – 180 Days – 20 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1201803.5069.99ไม่รวม🇷🇸 Serbia
global yo logo adjustedEU – 180 Days – 20 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1201802.5049.99ไม่รวม🇷🇸 Serbia
ข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคาใช้เบอร์โทรศัพท์

How To Order an eSIM for Serbia

esim purchase

Compare eSIMs for Serbia

เปรียบเทียบและค้นหา eSIM สำหรับการเดินทางที่เหมาะสมที่สุดในความต้องการของคุณ และ ซื้อกับผู้ให้บริการโดยตรง

esim delivery

รับ eSIM ทาง อีเมลล์/แอพลิเคชั่น

คุณจะได้รับข้อมูล eSIM ภายในไม่กี่นาที ในอีเมล หรือคุณสามารถเข้าถึงได้โดยตรง ในแอปพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

esim setting

ติดตั้ง eSIM

สแกนรหัส QR eSIM ทางอีเมลล์ด้วยฟังก์ชันกล้องในโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนของคุณ และทำตามคำแนะนำ บนหน้าจอ eSIM จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

esim success

ฟรี โรมมิ่ง ต่างประเทศ

You can now use the eSIM in Serbia! 

ทำไมต้องเป็น eSIM ?

esim environment friendly

ความยั่งยืน

The Serbia eSIM works digitally only, so fewer resources are used than with the classic SIM card.

esim digital

ระบบดิจิทัล

eSIM แบบใหม่สามารถอัปโหลดแบบดิจิทัล ไปยังสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างง่ายดาย รวดเร็วและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

esim fast delivery email

การติดตั้งที่รวดเร็ว

eSIM ของคุณจะถูกส่งทางอีเมลล์อย่างง่ายดาย และสะดวก ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับ eSIM ดิจิทัลของคุณเร็วกว่าการสั่งซื้อซิมการ์ดจริงทั่วไป

รีวิวจากผู้ใช้งาน

Keepgo / Sagittarius

Rated 5 out of 5
พฤษภาคม 5, 2023

Using keepgo in Canada, easy to install with no network issues and saves on data usage.

Avatar for Stefanus
Stefanus
Verified

Orange / Simoptions

Rated 5 out of 5
เมษายน 22, 2023

I used the Orange Holiday Europe eSIM in France and it was great. Easy to set up, good coverage, fast data speed. Highly recommend it for Europe travel.

Avatar for Khakanant
Khakanant
Verified

Super value ! And so easy to install.

Rated 5 out of 5
ธันวาคม 21, 2022

Super value ! And so easy to install. Better than normal sim card. Very convenient for me to buy it before I traveled to Germany. Like it alot !!

Avatar for Anne
Anne
Verified

ส่งรีวิวของคุณ

ข้อมูล eSIM เพิ่มเติม