🇿🇦 แอฟริกาใต้ eSIMs

Compare prepaid eSIM plans for your next holiday to South Africa. Get the best eSIM for your needs at the best price possible.

#1 Choice For Travelers 

190+ ประเทศ - 1200+ ข้อเสนอ eSIM

#2 Choice For Travelers

195+ ประเทศ - 1500+ ข้อเสนอ eSIM 

#3 Choice For Travelers 

180+ Countries – 1000+ eSIMs Plans

#4 Choice For Travelers 

160+ Countries – 300+ eSIMs Plans

ผู้ให้บริการeSIM Profileข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคา/GBราคาใช้เบอร์โทรศัพท์ครอบคลุม
bnesim logoBNESIM South Africa 10GB subscription icon10303.0930.89ไม่รวม🇿🇦 South Africa
bnesim logoBNESIM South Africa 5GB subscription icon513.4817.40ไม่รวม🇿🇦 South Africa
bnesim logoBNESIM South Africa 5GB subscription icon5303.2316.16ไม่รวม🇿🇦 South Africa
bnesim logoBNESIM South Africa 3GB subscription icon313.5910.78ไม่รวม🇿🇦 South Africa
bnesim logoBNESIM South Africa 3GB subscription icon3303.3410.01ไม่รวม🇿🇦 South Africa
bnesim logoBNESIM South Africa 1GB subscription icon113.703.70ไม่รวม🇿🇦 South Africa
bnesim logoBNESIM South Africa 1GB subscription icon1303.433.43ไม่รวม🇿🇦 South Africa
bnesim logoBNESIM South Africa 100GB subscription icon100302.14214.16ไม่รวม🇿🇦 South Africa
bnesim logoBNESIM South Africa 50GB subscription icon50302.59129.73ไม่รวม🇿🇦 South Africa
bnesim logoBNESIM South Africa 20GB subscription icon20303.0260.42ไม่รวม🇿🇦 South Africa
globalesim logo 1แอฟริกา esim provider discount1710.0010.00รวม🇿🇦 South Africa
globalesim logo 1แอฟริกา esim provider discount2107.5015.00รวม🇿🇦 South Africa
globalesim logo 1แอฟริกา esim provider discount3146.0018.00รวม🇿🇦 South Africa
globalesim logo 1แอฟริกา esim provider discount5214.4022.00รวม🇿🇦 South Africa
globalesim logo 1South Africa esim provider discount1551.8327.50รวม🇿🇦 South Africa
globalesim logo 1South Africa esim provider discount20301.6533.00รวม🇿🇦 South Africa
globalesim logo 1South Africa esim provider discount175.005.00รวม🇿🇦 South Africa
globalesim logo 1South Africa esim provider discount2103.757.50รวม🇿🇦 South Africa
globalesim logo 1South Africa esim provider discount3143.009.00รวม🇿🇦 South Africa
globalesim logo 1South Africa esim provider discount5212.2011.00รวม🇿🇦 South Africa
globalesim logo 1South Africa esim provider discount10301.8018.00รวม🇿🇦 South Africa
instabridge logo3GB Data South Africa esim provider discount3152.838.50ไม่รวม🇿🇦 South Africa
instabridge logo10GB Data South Africa esim provider discount10302.1021.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
instabridge logo3GB Plan South Africa esim provider discount33024.3373.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
instabridge logo1GB Plan South Africa esim provider discount13030.0030.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
instabridge logo10GB ZA esim provider discount103018.10181.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
instabridge logo1GB Data South Africa esim provider discount173.503.50ไม่รวม🇿🇦 South Africa
instabridge logo1GB Data Global esim provider discount178.008.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
instabridge logo1GB Global Subscription esim provider discount13050.0050.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
instabridge logo3GB Data Global esim provider discount3156.6720.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
instabridge logo10GB Data Global esim provider discount10305.0050.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
knowroaming resSouth Africa eSIM101804.1041.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
knowroaming resGlobal eSIM236.6710.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
knowroaming resGlobal eSIM11512.0012.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
knowroaming resGlobal eSIM53010.0050.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 3 GB33016.3348.99ไม่รวม🇿🇦 South Africa
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 5 GB53012.6062.99ไม่รวม🇿🇦 South Africa
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 2 GB23021.0041.99ไม่รวม🇿🇦 South Africa
manet mobil esim providerGlobal – 1 Day – 1 GB1119.6019.60ไม่รวม🇿🇦 South Africa
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 1 GB13021.0021.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
manet mobil esim providerRegional Africa – 7 Days – 1GB178.288.28ไม่รวม🇿🇦 South Africa
manet mobil esim providerGlobal – 7 Days – 1GB1719.3619.36ไม่รวม🇿🇦 South Africa
manet mobil esim providerLocal South Africa – 30 Days – 20GB20304.8196.23ไม่รวม🇿🇦 South Africa
manet mobil esim providerRegional Africa – 30 Days – 3GB3307.0021.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 3GB33016.0648.17ไม่รวม🇿🇦 South Africa
manet mobil esim providerRegional Africa – 30 Days – 5GB5306.4432.19ไม่รวม🇿🇦 South Africa
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 5GB53014.4472.20ไม่รวม🇿🇦 South Africa
manet mobil esim providerRegional Africa – 30 Days – 10GB10305.6356.34ไม่รวม🇿🇦 South Africa
manet mobil esim providerRegional Africa – 30 Days – 20GB20304.8196.23ไม่รวม🇿🇦 South Africa
manet mobil esim providerLocal South Africa – 1 GB – 7 Days176.076.07ไม่รวม🇿🇦 South Africa
manet mobil esim providerLocal South Africa – 2 GB – 15 Days2155.1910.38ไม่รวม🇿🇦 South Africa
manet mobil esim providerLocal South Africa – 3 GB – 30 Days3304.7814.35ไม่รวม🇿🇦 South Africa
manet mobil esim providerLocal South Africa – 5 GB – 30 Days5304.0120.06ไม่รวม🇿🇦 South Africa
manet mobil esim providerLocal South Africa – 10 GB – 30 Days10303.3533.48ไม่รวม🇿🇦 South Africa
manet mobil esim providerGlobal Africa – 1 GB – 30 Days13032.1832.18ไม่รวม🇿🇦 South Africa
manet mobil esim providerGlobal Africa – 3 GB – 30 Days33023.4470.31ไม่รวม🇿🇦 South Africa
manet mobil esim providerGlobal Discover Global – 1 GB – 7 Days1710.8010.80ไม่รวม🇿🇦 South Africa
manet mobil esim providerGlobal Discover Global – 3 GB – 15 Days3159.5828.73ไม่รวม🇿🇦 South Africa
manet mobil esim providerGlobal Discover Global – 5 GB – 30 Days5308.3641.80ไม่รวม🇿🇦 South Africa
manet mobil esim providerGlobal Discover Global – 10 GB – 60 Days10607.0370.31ไม่รวม🇿🇦 South Africa
manet mobil esim providerGlobal Discover Global – 20 GB – 180 Days201805.30106.06ไม่รวม🇿🇦 South Africa
nomad logo blackGlobal – 30 Days – 3 GB33013.3340.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
nomad logo blackGlobal – 30 Days – 5 GB5309.0045.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
nomad logo blackGlobal – 7 Days – 1 GB1725.0025.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
onesim logoOnesim for Africa1714.9014.90ไม่รวม🇿🇦 South Africa
onesim logoOnesim for Africa33011.6334.90ไม่รวม🇿🇦 South Africa
TEXTReSIM logoSouth Africa 10GB103013.30132.99ไม่รวม🇿🇦 South Africa
TEXTReSIM logoSouth Africa 1GB1716.9916.99ไม่รวม🇿🇦 South Africa
TEXTReSIM logoSouth Africa 3GB33015.3345.99ไม่รวม🇿🇦 South Africa
TEXTReSIM logoGlobal 1GB1718.9918.99ไม่รวม🇿🇦 South Africa
TEXTReSIM logoGlobal 10GB103015.40153.99ไม่รวม🇿🇦 South Africa
TEXTReSIM logoSouth Africa 5GB53014.0069.99ไม่รวม🇿🇦 South Africa
TEXTReSIM logoGlobal 5GB53015.8078.99ไม่รวม🇿🇦 South Africa
TEXTReSIM logoGlobal 3GB33018.0053.99ไม่รวม🇿🇦 South Africa
keepgo resAndromeda136513.0013.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
keepgo resAndromeda53658.2041.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
keepgo resAndromeda103656.2062.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
keepgo resAndromeda253656.00150.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
keepgo resAndromeda503655.50275.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
keepgo resLeo136528.0028.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
keepgo resLeo536518.4092.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
keepgo resLeo1036514.00140.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
keepgo resLeo2536512.80320.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
keepgo resLeo5036512.00600.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
yesim res imgSouth Africa 1GB esim provider discount1713.9113.91ไม่รวม🇿🇦 South Africa
yesim res imgSouth Africa 3GB esim provider discount3511.7735.31ไม่รวม🇿🇦 South Africa
yesim res imgSouth Africa 5GB esim provider discount5711.1355.64ไม่รวม🇿🇦 South Africa
simtex logo1GB – 3D South Africa136.006.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
simtex logo3GB – 30D South Africa3304.6714.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
simtex logo6GB – 30D South Africa6304.0024.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
simtex logo10GB – 30D South Africa10303.1031.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
airhub logoGlobal 3GB Data 30 days3306.6720.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
airhub logoAfrica 3 GB Plan3108.3325.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
airhub logoGlobal 3GB Data 15 days3155.6717.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Global6156.6539.90รวม🇿🇦 South Africa
trust symbol esim provider simoptions logo update30-Day Pass APAC 8GB8304.3634.90ไม่รวม🇿🇦 South Africa
trust symbol esim provider simoptions logo update30-Day Pass Global 3GB3308.3024.90ไม่รวม🇿🇦 South Africa
trust symbol esim provider simoptions logo update30-Day Pass Global 5GB5306.9834.90ไม่รวม🇿🇦 South Africa
trust symbol esim provider simoptions logo updateeSIM2FLY Global6156.6539.90ไม่รวม🇿🇦 South Africa
trust symbol esim provider simoptions logo updateHoliday World eSIM10143.9939.90ไม่รวม🇿🇦 South Africa
trust symbol esim provider airalo res imgCarr’s Telecom – 1 GB esim provider discount174.504.50ไม่รวม🇿🇦 South Africa
trust symbol esim provider airalo res imgCellSA – 1 GB esim provider discount2154.008.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
trust symbol esim provider airalo res imgCellSA – 2 GB esim provider discount3303.6711.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
trust symbol esim provider airalo res imgCellSA – 3 GB esim provider discount5303.1015.50ไม่รวม🇿🇦 South Africa
trust symbol esim provider airalo res imgCellSA – 5 GB esim provider discount10302.6026.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 1 GB esim provider discount1715.0015.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 2 GB esim provider discount21513.5027.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 3 GB esim provider discount33012.0036.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 5 GB esim provider discount56010.0050.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 10 GB esim provider discount101807.9079.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 20 GB esim provider discount203654.4589.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 1 GB esim provider discount179.009.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 2 GB esim provider discount2158.5017.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 3 GB esim provider discount3308.0024.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 5 GB esim provider discount5607.0035.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 10 GB esim provider discount101805.9059.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 20 GB esim provider discount203653.4569.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
trust symbol esim provider airalo res imgHello Africa – 1 GB esim provider discount13027.0027.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
trust symbol esim provider airalo res imgHello Africa – 3 GB esim provider discount33019.6759.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
trust symbol esim provider maya mobile logoSouth Africa 10GB 30 Days10302.7027.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
trust symbol esim provider maya mobile logoSouth Africa 1GB 30 Days1305.005.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
trust symbol esim provider maya mobile logoSouth Africa 3GB 30 Days3304.0012.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
trust symbol esim provider maya mobile logoSouth Africa 5GB 30 Days5303.2016.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
trust symbol esim provider maya mobile logoSouth Africa Unlimited provider notice30302.3069.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
redteago logoAfrica (20+ countries)53011.5857.90ไม่รวม🇿🇦 South Africa
redteago logoAfrica (20+ countries)103011.49114.90ไม่รวม🇿🇦 South Africa
redteago logoAfrica (20+ countries)13011.9011.90ไม่รวม🇿🇦 South Africa
redteago logoAfrica (20+ countries)33011.6334.90ไม่รวม🇿🇦 South Africa
etravelsim logo squaredGlobal eSim 6GB6158.5050.99ไม่รวม🇿🇦 South Africa
etravelsim logo squaredSouth Africa 5 GB – 30 Days5302.0010.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
etravelsim logo squaredSouth Africa 10 GB – 30 Days10301.9019.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
etravelsim logo squaredSouth Africa 25 GB – 30 Days25301.4035.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
etravelsim logo squaredSouth Africa 50 GB – 30 Days50300.9849.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
etravelsim logo squaredSouth Africa Unlimited – 7 Days provider notice10070.1919.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
etravelsim logo squaredSouth Africa Unlimited – 15 Days provider notice100150.3939.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
etravelsim logo squaredSouth Africa Unlimited – 30 Days provider notice100300.5959.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (102 countries)176.996.99ไม่รวม🇿🇦 South Africa
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (141 countries)1711.5011.50ไม่รวม🇿🇦 South Africa
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (102 countries)3305.6616.99ไม่รวม🇿🇦 South Africa
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (117 countries)3307.3322.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (102 countries)5305.2025.99ไม่รวม🇿🇦 South Africa
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (140 countries)33010.0029.99ไม่รวม🇿🇦 South Africa
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (117 countries)5306.3031.50ไม่รวม🇿🇦 South Africa
mobimatter logoGlobal 13 GB133653.0839.99ไม่รวม🇿🇦 South Africa
mobimatter logoSouth Africa 3 GB3303.339.99ไม่รวม🇿🇦 South Africa
mobimatter logoGlobal 5 GB5306.0029.99ไม่รวม🇿🇦 South Africa
mobimatter logoGlobal 3 GB3306.6619.99ไม่รวม🇿🇦 South Africa
mobimatter logoEgypt and South Africa 4 GB4307.5029.99ไม่รวม🇿🇦 South Africa
mobimatter logoSouth Africa 1 GB1144.994.99ไม่รวม🇿🇦 South Africa
mobimatter logoGlobal 6 GB6156.3337.99ไม่รวม🇿🇦 South Africa
mobimatter logoWorldwide 5 GB53010.8053.99ไม่รวม🇿🇦 South Africa
mobimatter logoWorldwide 3 GB33012.0035.99ไม่รวม🇿🇦 South Africa
mobimatter logoWorldwide 1 GB1713.9913.99ไม่รวม🇿🇦 South Africa
ubigi logoSouth Africa 1GB1308.008.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
ubigi logoBest Africa 10GB10305.4054.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
ubigi logoBest Africa 3GB3308.6726.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
ubigi logoAfrica 1GB13026.0026.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
ubigi logoBest Africa 1GB13010.0010.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
ubigi logoWorld 5GB subscription icon53013.6068.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
airhub logoEurope Unlimited 30Days25301.4837.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
airhub logoSouth Africa 10GB 15Days10156.6066.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
airhub logoSouth Africa 5GB 10Days5107.0035.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
airhub logoEurope 25GB Monthly – Vodafone subscription icon2511.4035.00รวม🇿🇦 South Africa
redteago logoGlobal (140+ areas)6154.9829.90ไม่รวม🇿🇦 South Africa
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (102 countries)10304.3043.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (141 countries)5309.0045.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (102 countries)10304.6045.99ไม่รวม🇿🇦 South Africa
monty esim logo esim providerGlobal Connectivity! (116 countries)10306.5065.00ไม่รวม🇿🇦 South Africa
ข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคาใช้เบอร์โทรศัพท์

คำถามที่พบบ่อย

การใช้ eSIM เริ่มต้นเมื่อใด ?

eSIM ส่วนใหญ่จะเปิดใช้งานทันทีที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน eSIM บางรายการจะเปิดใช้งานทันทีที่คุณซื้อ โปรดตรวจสอบขั้นตอนการเปิดใช้งาน อย่างละเอียดกับผู้ให้บริการแต่ละราย

ฉันสามารถโทรออกหรือส่ง SMS ได้หรือไม่ ?

ใช่ , eSIM ไม่กี่รายการมีหมายเลขโทรศัพท์และเครดิตสำหรับการโทรออกและส่ง SMS ซึ่งในตารางเปรียบเทียบ eSIM ของเรามีข้อมูลบอก และคุณสามารถกรองตารางได้ และเลือก " ใช่ " ใต้ตัวกรองหมายเลขโทรศัพท์

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าสมาร์ทโฟนของฉันรองรับ eSIM ?

เรามีรายชื่อสมาร์ทโฟนที่รองรับ esim ที่นี่.

ฉันต้องรอ eSIM นานแค่ไหน?

ผู้ให้บริการ eSIM ส่วนใหญ่จะส่ง eSIM ทันทีหลังจากที่คุณทำการซื้อสำเร็จ ทางอีเมลหรือในบัญชีของคุณในแอพพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

ความเร็วอินเทอร์เน็ตกับ eSIM เร็วแค่ไหน ?

eSIM รองรับ 4G LTE หรือแม้แต่ 5G ในบางประเทศ แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล คุณอาจพบว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตลดลง อาจไม่ใช่ความผิดของ eSIM แต่เครือข่ายยังไม่ได้ขยายไปยังพื้นที่นั้น ๆ

ฉันจำเป็นต้องเปิดใช้งานการโรมมิ่งบนสมาร์ทโฟนของฉันหรือไม่ ?

ใช่ , eSIM จะทำงานก็ต่อเมื่อคุณเปิดการโรมมิ่งบนสมาร์ทโฟนของคุณเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก eSIM เป็นการ์ดหลัก เพื่อให้ข้อมูล การโทร & SMS (ถ้ามี) ใช้งานได้

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันลบ eSIM ของสมาร์ทโฟน ?

คุณอาจคิดว่ามันหายไป มีผู้ให้บริการเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่มี eSIM ที่สามารถติดตั้งได้หลายครั้ง ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อดูว่าสามารถส่ง eSIM ทดแทนให้คุณได้หรือไม่

ฉันสามารถติดตั้ง eSIM หลายครั้งได้หรือไม่ ?

ขึ้นอยู่กับ eSIM แต่ละตัว บางตัวสามารถติดตั้งได้เพียงครั้งเดียว และ QR Code ใช้งานได้ครั้งเดียว และจะไม่สามารถใช้งานได้ในภายหลัง และมีบาง eSIM สามารถติดตั้งได้หลายครั้ง และสามารถสลับไปยังสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นได้อีกด้วย

ฉันสามารถเติมเงิน eSIM หรือต่ออายุได้หรือไม่ ?

eSIM บางตัวอนุญาตให้เติมเงินได้ หรือหาก eSIM ไม่สามารถเติมเงินได้ คุณสามารถซื้อ eSIM ใหม่ได้เสมอ

ฉันจะติดตั้ง eSIM บนสมาร์ทโฟนได้อย่างไร ?

คุณสามารถใช้กล้องของสมาร์ทโฟนเพื่อสแกน QR Code คุณจะเห็นป๊อปอัปแจ้งให้คุณติดตั้งซิมการ์ดเสมือน หรือคุณสามารถติดตั้งด้วยตนเองโดยป้อนที่อยู่ SMDP+ และรหัสเปิดใช้งานในเมนูการตั้งค่า

ข้อกำหนดในการติดตั้ง eSIM มีอะไรบ้าง ?

  • คุณต้องมีสมาร์ทโฟนที่รองรับ eSIM
  • คุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่เสถียร

ฉันสามารถตรวจสอบปริมาณข้อมูลที่เหลืออยู่ใน eSIM ของฉันได้หรือไม่ ?

Please check with the provider. Each provider has their own USSD / GSM Codes available that provide you with the option to see the remaining data balance. You can get a data consumption estimation by looking at the Data Consumption inside your smartphone’s settings.

ฉันสามารถติดตั้ง eSIM และยังคงใช้ซิมการ์ดจริงได้หรือไม่ ?

ได้ แต่เฉพาะเมื่อสมาร์ทโฟนของคุณรองรับฟังก์ชัน Dual-SIM และเข้ากันได้กับ eSIM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าซิมการ์ดหลักและซิมการ์ดรองอย่างถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินหรือค่าธรรมเนียมที่ไม่ต้องการ