🇪🇸 สเปน eSIMs

Compare prepaid eSIM plans for your next holiday to Spain. Get the best eSIM for your needs at the best price possible.

#1 Choice For Travelers  

50+ Countries – MNO Provider

#2 Choice For Travelers 

120+ ประเทศ - 1200+ ข้อเสนอ eSIM

#3 Choice For Travelers 

130+ ประเทศ - 800+ ข้อเสนอ eSIM

#4 Choice For Travelers 

195+ ประเทศ - 1500+ ข้อเสนอ eSIM 

ผู้ให้บริการeSIM Profileข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคา/GBราคาใช้เบอร์โทรศัพท์ครอบคลุม
airhub logo8 GB Europe Plan8143.1325.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
airhub logo8 GB Europe Plan8143.1325.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
airhub logo20 GB Europe Plan20142.0040.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
airhub logo20 GB Europe Plan20142.0040.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
airhub logoGlobal 3GB Data 30 days3306.6720.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
airhub logoEurope 10GB 30Days10302.4524.50ไม่รวม🇪🇸 สเปน
airhub logoSpain 3GB 30 Days3303.179.50ไม่รวม🇪🇸 สเปน
airhub logoSpain 5GB 30 Days5303.0015.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
airhub logoSpain 10GB 30 Days10302.4024.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
airhub logoSpain 10GB 30 Days10302.4024.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
airhub logoEurope 6GB Monthly subscription icon6302.8317.00รวม🇪🇸 สเปน
airhub logoEurope 6GB Monthly subscription icon6302.8317.00รวม🇪🇸 สเปน
airhub logoEurope 20GB Monthly subscription icon20301.0521.00รวม🇪🇸 สเปน
airhub logoEurope 20GB Monthly subscription icon20301.0521.00รวม🇪🇸 สเปน
airhub logoEurope 25GB 30Days25301.2030.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
airhub logoEurope 25GB 30Days25301.2030.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
airhub logoEurope 6GB 30Days6303.0818.50ไม่รวม🇪🇸 สเปน
airhub logoEurope 6GB 30Days6303.0818.50ไม่รวม🇪🇸 สเปน
airhub logoEurope 20GB 30Days20301.3527.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
airhub logoEurope 20GB 30Days20301.3527.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
airhub logoEurope 25GB Monthly subscription icon25301.0426.00รวม🇪🇸 สเปน
airhub logoEurope 25GB Monthly subscription icon25301.0426.00รวม🇪🇸 สเปน
airhub logoEurope 12GB 30Days12302.1726.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
airhub logoEurope 12GB 30Days12302.1726.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
airhub logoEurope 10GB 30 days10302.5025.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
airhub logoEurope 10GB 30 days10302.5025.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
bnesim logoBNESIM Spain eSIM113.103.10ไม่รวม🇪🇸 สเปน
bnesim logoBNESIM Spain eSIM313.039.10ไม่รวม🇪🇸 สเปน
bnesim logoBNESIM Spain eSIM100301.80180.40ไม่รวม🇪🇸 สเปน
bnesim logoBNESIM Spain eSIM1302.902.90ไม่รวม🇪🇸 สเปน
bouygues telecom logoMy European eSIM provider notice30301.3841.50รวม🇪🇸 สเปน
bouygues telecom logoMy European eSIM Travel Basic provider notice15151.1316.90ไม่รวม🇪🇸 สเปน
bouygues telecom logoMy European eSIM Travel Basic+ provider notice15151.3319.90รวม🇪🇸 สเปน
flexiroam logoGreater Europe Data Plan31516.0048.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
flexiroam logoEurope Data Plan1818.0018.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
knowroaming resEurope eSIM1305.005.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
knowroaming resEurope eSIM5304.4022.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
knowroaming resEurope eSIM20904.2585.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
knowroaming resGlobal eSIM236.6710.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
knowroaming resGlobal eSIM11512.0012.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
knowroaming resGlobal eSIM53010.0050.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
mogo esim provider logoMogo Europe 39 eSIM1155.005.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
mogo esim provider logoMogo Europe 39 eSIM3304.0012.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
mogo esim provider logoMogo Europe 39 eSIM5603.9819.90ไม่รวม🇪🇸 สเปน
mogo esim provider logoMogo Europe 39 eSIM10903.6936.90ไม่รวม🇪🇸 สเปน
mogo esim provider logoMogo Europe 39 eSIM30903.3299.60ไม่รวม🇪🇸 สเปน
mogo esim provider logoMogo Spain eSIM1154.504.50ไม่รวม🇪🇸 สเปน
mogo esim provider logoMogo Spain eSIM3304.0012.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
mogo esim provider logoMogo Spain eSIM5603.6018.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
mogo esim provider logoMogo Spain eSIM10903.5035.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
mogo esim provider logoMogo Europe 27 eSIM1154.504.50ไม่รวม🇪🇸 สเปน
mogo esim provider logoMogo Europe 27 eSIM3303.309.90ไม่รวม🇪🇸 สเปน
mogo esim provider logoMogo Europe 27 eSIM5603.3616.80ไม่รวม🇪🇸 สเปน
mogo esim provider logoMogo Europe 27 eSIM10903.2032.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
mogo esim provider logoMogo Europe 27 eSIM30903.0090.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
nomad logo blackLocal Spain – 30 Days – 10 GB10301.9019.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
nomad logo blackSpain 5 GB5302.6013.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
nomad logo blackSpain 3GB(S6)3304.0012.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
nomad logo blackSpain 1GB(S6)176.006.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
nomad logo blackLocal Spain – 15 Days – 5 GB5152.8014.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
nomad logo blackLocal Spain – 15 Days – 3 GB3154.0012.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
nomad logo blackLocal Spain – 30 Days – 15 GB15301.8027.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
nomad logo blackLocal Spain – 30 Days – 20 GB20301.6533.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
nomad logo blackRegional EU – 30 Days – 3 GB3304.3313.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
nomad logo blackRegional EU – 30 Days – 30 GB30302.3370.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
nomad logo blackRegional EU/EES – 30 Days – 15 GB15301.9329.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
nomad logo blackRegional EU/EES – 30 Days – 5 GB5302.8014.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
nomad logo blackRegional EU/EES – 7 Days – 1 GB177.007.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
nomad logo blackRegional EU/EES – 15 Days – 3 GB3154.0012.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
nomad logo blackRegional EU – 7 Days – 1 GB178.008.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
nomad logo blackRegional EU – 30 Days – 5 GB5303.0015.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
nomad logo blackRegional EU/EES – 30 Days – 10 GB10301.8018.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
nomad logo blackRegional EU – 30 Days – 10 GB10302.5025.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
nomad logo blackGlobal – 30 Days – 3 GB33013.3340.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
nomad logo blackRegional EU/EES – 30 Days – 20 GB20301.7535.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
nomad logo blackRegional EU – 30 Days – 40 GB40302.2590.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
nomad logo blackGlobal – 30 Days – 5 GB5309.0045.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
nomad logo blackRegional EU – 30 Days – 20 GB20302.2545.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
nomad logo blackGlobal – 7 Days – 1 GB1725.0025.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
numero esim logoEurope Prepaid 1GB172.992.99ไม่รวม🇪🇸 สเปน
numero esim logoEurope Prepaid 3GB3302.667.99ไม่รวม🇪🇸 สเปน
numero esim logoEurope Prepaid 5GB5302.4011.99ไม่รวม🇪🇸 สเปน
numero esim logoEurope Prepaid 10GB10302.2021.99ไม่รวม🇪🇸 สเปน
numero esim logoWorld Prepaid 20GB20906.00119.99ไม่รวม🇪🇸 สเปน
onesim logoOnesim for Europe174.904.90ไม่รวม🇪🇸 สเปน
onesim logoOnesim for Europe3303.309.90ไม่รวม🇪🇸 สเปน
onesim logoOnesim for Europe5303.1815.90ไม่รวม🇪🇸 สเปน
onesim logoOnesim for Europe10302.9929.90ไม่รวม🇪🇸 สเปน
onesim logoOnesim for Europe20302.5049.90ไม่รวม🇪🇸 สเปน
TEXTReSIM logoSpain 10GB10303.3032.99ไม่รวม🇪🇸 สเปน
TEXTReSIM logoSpain 1GB174.394.39ไม่รวม🇪🇸 สเปน
TEXTReSIM logoSpain 3GB3303.6610.99ไม่รวม🇪🇸 สเปน
TEXTReSIM logoSpain 5GB5303.4016.99ไม่รวม🇪🇸 สเปน
TEXTReSIM logoGlobal 1GB1718.9918.99ไม่รวม🇪🇸 สเปน
TEXTReSIM logoEurope 1GB174.994.99ไม่รวม🇪🇸 สเปน
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 1GB179.999.99ไม่รวม🇪🇸 สเปน
TEXTReSIM logoEurope 3GB3304.3312.99ไม่รวม🇪🇸 สเปน
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 3GB3308.6625.99ไม่รวม🇪🇸 สเปน
TEXTReSIM logoGlobal 3GB33018.0053.99ไม่รวม🇪🇸 สเปน
TEXTReSIM logoEurope 5GB5304.0019.99ไม่รวม🇪🇸 สเปน
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 5GB5308.0039.99ไม่รวม🇪🇸 สเปน
TEXTReSIM logoGlobal 5GB53015.8078.99ไม่รวม🇪🇸 สเปน
TEXTReSIM logoEurope 10GB10303.6035.99ไม่รวม🇪🇸 สเปน
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 10GB10307.4073.99ไม่รวม🇪🇸 สเปน
TEXTReSIM logoGlobal 10GB103015.40153.99ไม่รวม🇪🇸 สเปน
ubigi logoEU27+UK+SWISS10302.9029.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
ubigi logoEU27+UK+SWISS50301.9899.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
ubigi logoEU27+UK+SWISS3304.0012.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
ubigi logoIBERICA3303.009.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
ubigi logoIBERICA10302.2022.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
keepgo resPisces13655.005.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
keepgo resPisces53652.8014.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
keepgo resPisces103652.3023.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
keepgo resPisces253652.2055.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
keepgo resPisces503651.9899.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
keepgo resAntares13656.006.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
keepgo resAntares53653.6018.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
keepgo resAntares103653.0030.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
keepgo resAntares253652.8070.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
keepgo resAntares503652.00100.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
keepgo resAuriga136514.0014.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
keepgo resAuriga53658.0040.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
keepgo resAuriga103656.0060.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
keepgo resAuriga253655.60140.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
keepgo resAuriga503655.20260.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
keepgo resOrion136520.0020.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
keepgo resOrion536513.0065.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
keepgo resOrion103659.5095.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
keepgo resOrion253658.60215.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
keepgo resOrion503658.00400.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
keepgo resPhoenix136521.0021.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
keepgo resPhoenix536514.0070.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
keepgo resPhoenix1036511.20112.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
keepgo resPhoenix2536510.60265.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
keepgo resPhoenix5036510.20510.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
yesim res imgEuropean Union 3GB esim provider discount353.239.70ไม่รวม🇪🇸 สเปน
yesim res imgEuropean Union 5GB esim provider discount572.9114.55ไม่รวม🇪🇸 สเปน
yesim res imgEuropean Union 10GB esim provider discount10102.6926.94ไม่รวม🇪🇸 สเปน
yesim res imgSpain 10GB esim provider discount10102.3723.71ไม่รวม🇪🇸 สเปน
yesim res imgSpain 3GB esim provider discount352.878.62ไม่รวม🇪🇸 สเปน
yesim res imgSpain 5GB esim provider discount572.5912.93ไม่รวม🇪🇸 สเปน
simtex logo3GB – 30D Spain3304.0012.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
simtex logo1GB – 3D Spain135.005.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
simtex logo6GB – 30D Spain6303.5021.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
simtex logo10GB – 30D Spain10302.7027.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
simtex logo10GB – Europe10302.5025.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
simtex logo7GB – TOP407305.0035.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
globalesim logo 1Welcome To SPAIN! esim provider discount174.304.30รวม🇪🇸 สเปน
globalesim logo 1Welcome To SPAIN! esim provider discount2103.406.80รวม🇪🇸 สเปน
globalesim logo 1Welcome To SPAIN! esim provider discount3143.4310.30รวม🇪🇸 สเปน
globalesim logo 1Welcome To SPAIN! esim provider discount5213.0615.30รวม🇪🇸 สเปน
globalesim logo 1Welcome To SPAIN! esim provider discount10302.5325.30รวม🇪🇸 สเปน
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount176.006.00รวม🇪🇸 สเปน
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount2105.0010.00รวม🇪🇸 สเปน
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount3144.6714.00รวม🇪🇸 สเปน
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount5213.6018.00รวม🇪🇸 สเปน
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount10303.0030.00รวม🇪🇸 สเปน
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount1717.0017.00รวม🇪🇸 สเปน
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount21010.5021.00รวม🇪🇸 สเปน
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount31410.0030.00รวม🇪🇸 สเปน
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount4219.5038.00รวม🇪🇸 สเปน
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount5309.6048.00รวม🇪🇸 สเปน
globalesim logo 1Special esim provider discount1720.0020.00รวม🇪🇸 สเปน
globalesim logo 1Special esim provider discount21017.5035.00รวม🇪🇸 สเปน
globalesim logo 1Special esim provider discount31416.0048.00รวม🇪🇸 สเปน
globalesim logo 1Special esim provider discount42117.5070.00รวม🇪🇸 สเปน
globalesim logo 1Special esim provider discount53017.6088.00รวม🇪🇸 สเปน
globalesim logo 1Special+ esim provider discount1749.0049.00รวม🇪🇸 สเปน
globalesim logo 1Special+ esim provider discount21039.0078.00รวม🇪🇸 สเปน
globalesim logo 1Special+ esim provider discount31431.6795.00รวม🇪🇸 สเปน
globalesim logo 1Special+ esim provider discount53023.00115.00รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Global 5g connection symbol6156.6539.90รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider simoptions resSmart Comfort X5303.5817.90ไม่รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider simoptions resO2 Go Card10302.4924.90รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider simoptions resOrange Holiday Zen8143.7429.90รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider simoptions resOrange Holiday Europe20142.5049.90รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass Global 3GB3308.3024.90รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass Global 5GB5306.9834.90รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider simoptions resSpain 1GB174.904.90ไม่รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider simoptions resSpain 3GB3153.309.90ไม่รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider simoptions resSpain 30GB30302.0059.90ไม่รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider simoptions resEurope 5GB5303.5817.90ไม่รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider simoptions resEurope 30GB30301.6649.90ไม่รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider o2 logoO2 Go Card10302.4924.90รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider orange logoOrange Holiday Europe20142.5049.90รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider orange logoOrange Holiday Zen8142.5029.90รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 1 GB179.009.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 3 GB3158.0024.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 5 GB5307.0035.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 10 GB10605.9059.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 20 GB201804.4589.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 1 GB175.005.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 3 GB3304.3313.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 5 GB5304.0020.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 10 GB10303.7037.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 50 GB50902.00100.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 100 GB1001801.85185.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider airalo res imgGuay Mobile – 1 GB174.504.50ไม่รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider airalo res imgGuay Mobile – 2 GB2153.256.50ไม่รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider airalo res imgGuay Mobile – 3 GB3302.838.50ไม่รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider airalo res imgGuay Mobile – 5 GB5302.3011.50ไม่รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider airalo res imgGuay Mobile – 10 GB10301.8018.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider airalo res imgGuay Mobile – 20 GB20301.3026.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider maya mobile logoEurope 10GB Prepaid10302.4024.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider maya mobile logoEurope 1GB Prepaid1305.005.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider maya mobile logoEurope 3GB Prepaid3303.009.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider maya mobile logoEurope 5GB Prepaid5302.8014.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider maya mobile logoEurope+ Unlimited provider notice30301.6349.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider maya mobile logoSpain 10GB 30 Days10301.8018.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider maya mobile logoSpain 1GB 30 Days1305.005.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider maya mobile logoSpain 3GB 30 Days3302.678.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider maya mobile logoSpain 5GB 30 Days5302.2011.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
trust symbol esim provider maya mobile logoSpain Unlimited provider notice30301.6349.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
yoho mobile logo rectangleSpain eSIM – 1GB Daily + Unlimited for 30 Days13032.8032.80ไม่รวม🇪🇸 สเปน
yoho mobile logo rectangleSpain eSIM – 1 GB 7 Days174.034.03ไม่รวม🇪🇸 สเปน
yoho mobile logo rectangleSpain eSIM – 3 GB 10 Days3102.688.04ไม่รวม🇪🇸 สเปน
yoho mobile logo rectangleSpain eSIM – 5 GB 15 Days5152.4112.07ไม่รวม🇪🇸 สเปน
yoho mobile logo rectangleSpain eSIM – 10 GB 30 Days10302.1821.84ไม่รวม🇪🇸 สเปน
yoho mobile logo rectangleEurope eSIM – 120 GB 10 Days120100.5869.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
yoho mobile logo rectangleEurope eSIM – 1 GB 7 Days174.464.46ไม่รวม🇪🇸 สเปน
yoho mobile logo rectangleEurope eSIM – 3 GB 10 Days3103.4510.34ไม่รวม🇪🇸 สเปน
yoho mobile logo rectangleEurope eSIM – 5 GB 15 Days5153.2216.09ไม่รวม🇪🇸 สเปน
yoho mobile logo rectangleEurope eSIM – 10 GB 30 Days10302.9329.32ไม่รวม🇪🇸 สเปน
yoho mobile logo rectangleEurope+ eSIM – 1 GB 7 Days179.789.78ไม่รวม🇪🇸 สเปน
yoho mobile logo rectangleEurope+ eSIM – 3 GB 10 Days3108.4325.29ไม่รวม🇪🇸 สเปน
yoho mobile logo rectangleEurope+ eSIM – 5 GB 15 Days5158.1740.83ไม่รวม🇪🇸 สเปน
yoho mobile logo rectangleEurope+ eSIM – 10 GB 30 Days10307.8278.19ไม่รวม🇪🇸 สเปน
redteago logoSpain – 1GB1303.003.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
redteago logoSpain – 3GB3302.978.90ไม่รวม🇪🇸 สเปน
redteago logoSpain – 5GB5302.7813.90ไม่รวม🇪🇸 สเปน
redteago logoEurope (36 countries) – 1GB173.003.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
redteago logoEurope (36 countries) – 1GB1154.994.99ไม่รวม🇪🇸 สเปน
redteago logoEurope (36 countries) – 3GB3304.0011.99ไม่รวม🇪🇸 สเปน
redteago logoEurope (36 countries) – 5GB5303.6017.99ไม่รวม🇪🇸 สเปน
redteago logoGlobal (140+ areas) – 6GB6154.9829.90ไม่รวม🇪🇸 สเปน
etravelsim logo squaredEurope eSIM Unlimited – 7 Days10070.1919.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
etravelsim logo squaredEurope eSIM Unlimited – 14 Days100140.3939.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
etravelsim logo squaredEurope eSIM Unlimited – 30 Days100300.5959.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
etravelsim logo squaredEurope eSIM 3 GB – 30 Days3303.3310.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
etravelsim logo squaredEurope eSIM 10 GB – 30 Days10302.5025.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
etravelsim logo squaredEurope eSIM 25 GB – 30 Days25302.0050.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
etravelsim logo squaredGlobal (100+ countries) eSIM 6GB6158.3350.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
etravelsim logo squaredSpain eSIM 5 GB – 30 Days5302.0010.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
etravelsim logo squaredSpain eSIM 10 GB – 30 Days10301.9019.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
etravelsim logo squaredSpain eSIM 25 GB – 30 Days25301.9649.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
etravelsim logo squaredSpain eSIM Unlimited – 7 Days10070.1919.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
etravelsim logo squaredSpain eSIM Unlimited – 15 Days100150.3939.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
etravelsim logo squaredSpain eSIM Unlimited – 30 Days100300.5959.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
instabridge logoSpain – 10 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 110301.1011.00Not included🇪🇸 สเปน
instabridge logoSpain – 1 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1173.003.00Not included🇪🇸 สเปน
instabridge logoSpain – 3 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 13152.006.00Not included🇪🇸 สเปน
instabridge logoSpain – 3 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 13152.006.00Not included🇪🇸 สเปน
instabridge logoSpain – 1 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1172.002.00Not included🇪🇸 สเปน
instabridge logoSpain – 10 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 110301.9019.00Not included🇪🇸 สเปน
instabridge logoSpain – 1 GB Global Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 11710.0010.00Not included🇪🇸 สเปน
simify logoEurope & UK eSIM10303.5035.00ไม่รวม🇪🇸 สเปน
simify logoEurope & UK eSIM15302.6740.00รวม🇪🇸 สเปน
simify logoEurope & UK eSIM30301.6750.00รวม🇪🇸 สเปน
ข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคาใช้เบอร์โทรศัพท์

How To Order an eSIM for Spain

esim purchase

Compare eSIMs for Spain

เปรียบเทียบและค้นหา eSIM สำหรับการเดินทางที่เหมาะสมที่สุดในความต้องการของคุณ และ ซื้อกับผู้ให้บริการโดยตรง

esim delivery

รับ eSIM ทาง อีเมลล์/แอพลิเคชั่น

คุณจะได้รับข้อมูล eSIM ภายในไม่กี่นาที ในอีเมล หรือคุณสามารถเข้าถึงได้โดยตรง ในแอปพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

esim setting

ติดตั้ง eSIM

สแกนรหัส QR eSIM ทางอีเมลล์ด้วยฟังก์ชันกล้องในโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนของคุณ และทำตามคำแนะนำ บนหน้าจอ eSIM จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

esim success

ฟรี โรมมิ่ง ต่างประเทศ

You can now use the eSIM in Spain! 

ทำไมต้องเป็น eSIM ?

esim environment friendly

ความยั่งยืน

The Spain eSIM works digitally only, so fewer resources are used than with the classic SIM card.

esim digital

ระบบดิจิทัล

eSIM แบบใหม่สามารถอัปโหลดแบบดิจิทัล ไปยังสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างง่ายดาย รวดเร็วและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

esim fast delivery email

การติดตั้งที่รวดเร็ว

eSIM ของคุณจะถูกส่งทางอีเมลล์อย่างง่ายดาย และสะดวก ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับ eSIM ดิจิทัลของคุณเร็วกว่าการสั่งซื้อซิมการ์ดจริงทั่วไป

คำถามที่พบบ่อย

การใช้ eSIM เริ่มต้นเมื่อใด ?

eSIM ส่วนใหญ่จะเปิดใช้งานทันทีที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน eSIM บางรายการจะเปิดใช้งานทันทีที่คุณซื้อ โปรดตรวจสอบขั้นตอนการเปิดใช้งาน อย่างละเอียดกับผู้ให้บริการแต่ละราย

ฉันสามารถโทรออกหรือส่ง SMS ได้หรือไม่ ?

ใช่ , eSIM ไม่กี่รายการมีหมายเลขโทรศัพท์และเครดิตสำหรับการโทรออกและส่ง SMS ซึ่งในตารางเปรียบเทียบ eSIM ของเรามีข้อมูลบอก และคุณสามารถกรองตารางได้ และเลือก " ใช่ " ใต้ตัวกรองหมายเลขโทรศัพท์

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าสมาร์ทโฟนของฉันรองรับ eSIM ?

เรามีรายชื่อสมาร์ทโฟนที่รองรับ esim ที่นี่.

ฉันต้องรอ eSIM นานแค่ไหน?

ผู้ให้บริการ eSIM ส่วนใหญ่จะส่ง eSIM ทันทีหลังจากที่คุณทำการซื้อสำเร็จ ทางอีเมลหรือในบัญชีของคุณในแอพพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

ความเร็วอินเทอร์เน็ตกับ eSIM เร็วแค่ไหน ?

eSIM รองรับ 4G LTE หรือแม้แต่ 5G ในบางประเทศ แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล คุณอาจพบว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตลดลง อาจไม่ใช่ความผิดของ eSIM แต่เครือข่ายยังไม่ได้ขยายไปยังพื้นที่นั้น ๆ

ฉันจำเป็นต้องเปิดใช้งานการโรมมิ่งบนสมาร์ทโฟนของฉันหรือไม่ ?

ใช่ , eSIM จะทำงานก็ต่อเมื่อคุณเปิดการโรมมิ่งบนสมาร์ทโฟนของคุณเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก eSIM เป็นการ์ดหลัก เพื่อให้ข้อมูล การโทร & SMS (ถ้ามี) ใช้งานได้

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันลบ eSIM ของสมาร์ทโฟน ?

คุณอาจคิดว่ามันหายไป มีผู้ให้บริการเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่มี eSIM ที่สามารถติดตั้งได้หลายครั้ง ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อดูว่าสามารถส่ง eSIM ทดแทนให้คุณได้หรือไม่

ฉันสามารถติดตั้ง eSIM หลายครั้งได้หรือไม่ ?

ขึ้นอยู่กับ eSIM แต่ละตัว บางตัวสามารถติดตั้งได้เพียงครั้งเดียว และ QR Code ใช้งานได้ครั้งเดียว และจะไม่สามารถใช้งานได้ในภายหลัง และมีบาง eSIM สามารถติดตั้งได้หลายครั้ง และสามารถสลับไปยังสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นได้อีกด้วย

ฉันสามารถเติมเงิน eSIM หรือต่ออายุได้หรือไม่ ?

eSIM บางตัวอนุญาตให้เติมเงินได้ หรือหาก eSIM ไม่สามารถเติมเงินได้ คุณสามารถซื้อ eSIM ใหม่ได้เสมอ

ฉันจะติดตั้ง eSIM บนสมาร์ทโฟนได้อย่างไร ?

คุณสามารถใช้กล้องของสมาร์ทโฟนเพื่อสแกน QR Code คุณจะเห็นป๊อปอัปแจ้งให้คุณติดตั้งซิมการ์ดเสมือน หรือคุณสามารถติดตั้งด้วยตนเองโดยป้อนที่อยู่ SMDP+ และรหัสเปิดใช้งานในเมนูการตั้งค่า

ข้อกำหนดในการติดตั้ง eSIM มีอะไรบ้าง ?

  • คุณต้องมีสมาร์ทโฟนที่รองรับ eSIM
  • คุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่เสถียร

ฉันสามารถตรวจสอบปริมาณข้อมูลที่เหลืออยู่ใน eSIM ของฉันได้หรือไม่ ?

กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการแต่ละรายมีรหัส USSD / GSM ของตนเอง ซึ่งมีตัวเลือกให้คุณดูข้อมูลคงเหลือ คุณสามารถรับค่าประมาณการใช้ข้อมูลได้โดยดูที่ปริมาณการใช้ข้อมูลภายในการตั้งค่าสมาร์ทโฟนของคุณ

ฉันสามารถติดตั้ง eSIM และยังคงใช้ซิมการ์ดจริงได้หรือไม่ ?

ได้ แต่เฉพาะเมื่อสมาร์ทโฟนของคุณรองรับฟังก์ชัน Dual-SIM และเข้ากันได้กับ eSIM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าซิมการ์ดหลักและซิมการ์ดรองอย่างถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินหรือค่าธรรมเนียมที่ไม่ต้องการ

รีวิวจากผู้ใช้งาน

Keepgo / Sagittarius

Rated 5 out of 5
พฤษภาคม 5, 2023

Using keepgo in Canada, easy to install with no network issues and saves on data usage.

Avatar for Stefanus
Stefanus
Verified

Orange / Simoptions

Rated 5 out of 5
เมษายน 22, 2023

I used the Orange Holiday Europe eSIM in France and it was great. Easy to set up, good coverage, fast data speed. Highly recommend it for Europe travel.

Avatar for Khakanant
Khakanant
Verified

Super value ! And so easy to install.

Rated 5 out of 5
ธันวาคม 21, 2022

Super value ! And so easy to install. Better than normal sim card. Very convenient for me to buy it before I traveled to Germany. Like it alot !!

Avatar for Anne
Anne
Verified

ส่งรีวิวของคุณ

ข้อมูล eSIM เพิ่มเติม