🇱🇰 ศรีลังกา eSIMs

Compare prepaid eSIM plans for your next holiday to Sri Lanka. Get the best eSIM for your needs at the best price possible.

#1 Choice For Travelers 

195+ ประเทศ - 1500+ ข้อเสนอ eSIM 

#2 Choice For Travelers 

160+ ประเทศ - 1600+ ข้อเสนอ eSIM

#3 Choice For Travelers 

160+ Countries – 300+ eSIMs Plans

#4 Choice For Travelers 

120+ Countries – MNO Provider

ผู้ให้บริการeSIM Profileข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคา/GBราคาใช้เบอร์โทรศัพท์ครอบคลุม
airhub logoGlobal 6GB Data 10Days6103.0018.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
airhub logoGlobal 3GB Data 30 days3306.6720.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
airhub logoSri Lanka 3GB 30 Days3305.0015.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
airhub logoSri Lanka 3GB 30 Days3305.0015.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
airhub logoSri Lanka 5GB 30 Days5304.0020.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
airhub logoSri Lanka 5GB 30 Days5304.0020.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
airhub logoSri Lanka 10GB 30 Days10302.6026.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
airhub logoSri Lanka 10GB 30 Days10302.6026.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
airhub logoAsia 5GB 30Days5305.0025.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
bnesim logoBNESIM Sri Lanka eSIM116.106.10ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
bnesim logoBNESIM Sri Lanka eSIM20304.9799.40ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
knowroaming resAsia Pacific eSIM178.008.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
knowroaming resAsia Pacific eSIM5156.0030.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
knowroaming resAsia Pacific eSIM20904.5090.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
knowroaming resGlobal eSIM236.6710.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
knowroaming resGlobal eSIM11512.0012.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
knowroaming resGlobal eSIM53010.0050.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
mogo esim provider logoMogo Sri Lanka eSIM3103.309.90ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
mogo esim provider logoMogo Sri Lanka eSIM5153.9819.90ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
mogo esim provider logoMogo Sri Lanka eSIM10303.5035.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
mogo esim provider logoMogo Sri Lanka eSIM20303.0059.90ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
nomad logo blackLocal Sri Lanka – 15 Days – 5 GB5152.6013.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
nomad logo blackLocal Sri Lanka – 30 Days – 15 GB15301.8728.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
nomad logo blackLocal Sri Lanka – 7 Days – 1 GB174.004.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
nomad logo blackLocal Sri Lanka – 15 Days – 3 GB3153.009.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
nomad logo blackLocal Sri Lanka – 30 Days – 10 GB10302.2022.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
nomad logo blackRegional APAC Plus – 30 Days – 5 GB5303.0015.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
nomad logo blackRegional APAC Plus – 30 Days – 3 GB3304.3313.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
nomad logo blackRegional APAC – 30 Days – 10 GB10302.5025.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
nomad logo blackRegional APAC – 7 Days – 1 GB178.008.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
nomad logo blackGlobal – 30 Days – 3 GB33013.3340.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
nomad logo blackRegional APAC – 30 Days – 20 GB20301.9038.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
nomad logo blackGlobal – 30 Days – 5 GB5309.0045.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
nomad logo blackGlobal – 7 Days – 1 GB1725.0025.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
nomad logo blackRegional APAC – 30 Days – 5 GB5303.4017.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
nomad logo blackRegional APAC – 15 Days – 3 GB3154.3313.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
onesim logoOnesim for Asia682.8216.90รวม🇱🇰 Sri Lanka
TEXTReSIM logoSri Lanka 10GB10303.3032.99ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
TEXTReSIM logoSri Lanka 1GB174.394.39ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
TEXTReSIM logoSri Lanka 3GB3303.6610.99ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
TEXTReSIM logoSri Lanka 5GB5303.4016.99ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
TEXTReSIM logoGlobal 1GB1718.9918.99ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
TEXTReSIM logoAsia-Pacific Plus 1GB179.999.99ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
TEXTReSIM logoAsia-Pacific 1GB174.994.99ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
TEXTReSIM logoAsia-Pacific Plus 3GB3308.3324.99ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
TEXTReSIM logoAsia-Pacific 3GB3304.3312.99ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
TEXTReSIM logoGlobal 3GB33018.0053.99ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
TEXTReSIM logoAsia-Pacific Plus 5GB5308.0039.99ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
TEXTReSIM logoAsia-Pacific 5GB5304.2020.99ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
TEXTReSIM logoGlobal 5GB53015.8078.99ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
TEXTReSIM logoAsia-Pacific Plus 10GB10307.4073.99ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
TEXTReSIM logoAsia-Pacific 10GB10304.1040.99ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
TEXTReSIM logoGlobal 10GB103015.40153.99ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
ubigi logoASIA13012.0012.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
keepgo resCassiopeia136510.0010.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
keepgo resCassiopeia53656.4032.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
keepgo resCassiopeia103655.2052.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
keepgo resCassiopeia253655.00125.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
keepgo resCassiopeia503654.60230.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
yesim res imgSri Lanka 10GB esim provider discount10103.1331.25ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
yesim res imgSri Lanka 3GB esim provider discount353.239.70ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
yesim res imgSri Lanka 5GB esim provider discount572.9114.55ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
simtex logo6GB – 30D – Sri Lanka6306.3338.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
simtex logo10GB – 30D – Sri Lanka10305.9059.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
simtex logo1GB – 3D Sri Lanka139.009.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
simtex logo3GB – 30D Sri Lanka3307.3322.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount1717.0017.00รวม🇱🇰 Sri Lanka
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount21010.5021.00รวม🇱🇰 Sri Lanka
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount31410.0030.00รวม🇱🇰 Sri Lanka
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount4219.5038.00รวม🇱🇰 Sri Lanka
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount5309.6048.00รวม🇱🇰 Sri Lanka
globalesim logo 1Special esim provider discount1720.0020.00รวม🇱🇰 Sri Lanka
globalesim logo 1Special esim provider discount21017.5035.00รวม🇱🇰 Sri Lanka
globalesim logo 1Special esim provider discount31416.0048.00รวม🇱🇰 Sri Lanka
globalesim logo 1Special esim provider discount42117.5070.00รวม🇱🇰 Sri Lanka
globalesim logo 1Special esim provider discount53017.6088.00รวม🇱🇰 Sri Lanka
globalesim logo 1Special+ esim provider discount1749.0049.00รวม🇱🇰 Sri Lanka
globalesim logo 1Special+ esim provider discount21039.0078.00รวม🇱🇰 Sri Lanka
globalesim logo 1Special+ esim provider discount31431.6795.00รวม🇱🇰 Sri Lanka
globalesim logo 1Special+ esim provider discount53023.00115.00รวม🇱🇰 Sri Lanka
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Global6156.6539.90รวม🇱🇰 Sri Lanka
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Asia683.3219.90รวม🇱🇰 Sri Lanka
trust symbol esim provider simoptions resSmart Traveller eSIM6102.9817.90ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
trust symbol esim provider simoptions resSmart Data eSIM6223.3219.90ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass Global 3GB3308.3024.90รวม🇱🇰 Sri Lanka
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass Global 5GB5306.9834.90รวม🇱🇰 Sri Lanka
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass APAC 4GB4306.2324.90รวม🇱🇰 Sri Lanka
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass APAC 8GB8304.3634.90รวม🇱🇰 Sri Lanka
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 1 GB179.009.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 3 GB3158.0024.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 5 GB5307.0035.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 10 GB10605.9059.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 20 GB201804.4589.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
trust symbol esim provider airalo res imgMiturā – 1 GB177.007.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
trust symbol esim provider airalo res imgMiturā – 3 GB3305.0015.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
trust symbol esim provider maya mobile logoSri Lanka 10GB 30 Days10306.8068.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
trust symbol esim provider maya mobile logoSri Lanka 1GB 30 Days1309.009.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
trust symbol esim provider maya mobile logoSri Lanka 3GB 30 Days3307.6723.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
trust symbol esim provider maya mobile logoSri Lanka 5GB 30 Days5307.2036.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
trust symbol esim provider maya mobile logoSri Lanka Unlimited provider notice30303.63109.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
yoho mobile logo rectangleAsia eSIM ( 21 Countries ) – 1 GB 7 Days175.005.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
yoho mobile logo rectangleAsia eSIM ( 21 Countries ) – 3 GB 10 Days3104.0012.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
yoho mobile logo rectangleAsia eSIM ( 21 Countries ) – 5 GB 15 Days5153.8019.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
yoho mobile logo rectangleAsia eSIM ( 21 Countries ) – 10 GB 30 Days10303.6036.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
yoho mobile logo rectangleAsia eSIM ( 21 Countries ) – 20 GB 30 Days20303.5070.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
yoho mobile logo rectangleAsia eSIM ( 21 Countries ) – 30 GB 30 Days30303.33100.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
yoho mobile logo rectangleAsia eSIM ( 21 Countries ) – 50 GB 30 Days50302.40120.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
yoho mobile logo rectangleAsia Pacific+ eSIM – 1 GB 7 Days179.199.19ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
yoho mobile logo rectangleAsia Pacific+ eSIM – 3 GB 10 Days3107.8623.57ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
yoho mobile logo rectangleAsia Pacific+ eSIM – 5 GB 15 Days5157.5937.94ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
yoho mobile logo rectangleAsia Pacific+ eSIM – 10 GB 30 Days10307.3073.03ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
redteago logoAsiaPacific (30 areas) – 6GB682.8216.90ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
redteago logoGlobal (140+ areas) – 6GB6154.9829.90ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
etravelsim logo squaredGlobal (100+ countries) eSIM 6GB6158.3350.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
etravelsim logo squaredSri Lanka eSIM 1 GB13010.0010.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
etravelsim logo squaredSri Lanka eSIM 2 GB23010.0020.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
etravelsim logo squaredSri Lanka eSIM 5 GB5306.0030.00ไม่รวม🇱🇰 Sri Lanka
instabridge logoSri Lanka – 1 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1176.006.00Not included🇱🇰 Sri Lanka
instabridge logoSri Lanka – 10 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 110303.2032.00Not included🇱🇰 Sri Lanka
instabridge logoSri Lanka – 10 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 110304.6046.00Not included🇱🇰 Sri Lanka
instabridge logoSri Lanka – 3 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 13154.6714.00Not included🇱🇰 Sri Lanka
instabridge logoSri Lanka – 1 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1174.004.00Not included🇱🇰 Sri Lanka
instabridge logoSri Lanka – 3 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 13153.3310.00Not included🇱🇰 Sri Lanka
ข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคาใช้เบอร์โทรศัพท์

How To Order an eSIM for Sri Lanka

esim purchase

Compare eSIMs for Sri Lanka

เปรียบเทียบและค้นหา eSIM สำหรับการเดินทางที่เหมาะสมที่สุดในความต้องการของคุณ และ ซื้อกับผู้ให้บริการโดยตรง

esim delivery

รับ eSIM ทาง อีเมลล์/แอพลิเคชั่น

คุณจะได้รับข้อมูล eSIM ภายในไม่กี่นาที ในอีเมล หรือคุณสามารถเข้าถึงได้โดยตรง ในแอปพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

esim setting

ติดตั้ง eSIM

สแกนรหัส QR eSIM ทางอีเมลล์ด้วยฟังก์ชันกล้องในโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนของคุณ และทำตามคำแนะนำ บนหน้าจอ eSIM จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

esim success

ฟรี โรมมิ่ง ต่างประเทศ

You can now use the eSIM in Sri Lanka! 

ทำไมต้องเป็น eSIM ?

esim environment friendly

ความยั่งยืน

The Sri Lanka eSIM works digitally only, so fewer resources are used than with the classic SIM card.

esim digital

ระบบดิจิทัล

eSIM แบบใหม่สามารถอัปโหลดแบบดิจิทัล ไปยังสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างง่ายดาย รวดเร็วและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

esim fast delivery email

การติดตั้งที่รวดเร็ว

eSIM ของคุณจะถูกส่งทางอีเมลล์อย่างง่ายดาย และสะดวก ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับ eSIM ดิจิทัลของคุณเร็วกว่าการสั่งซื้อซิมการ์ดจริงทั่วไป