🇸🇪 สวีเดน eSIMs

Compare prepaid eSIM plans for your next holiday to Sweden. Get the best eSIM for your needs at the best price possible.

#1 Choice For Travelers  

50+ Countries – MNO Provider

#2 Choice For Travelers 

120+ ประเทศ - 1200+ ข้อเสนอ eSIM

#3 Choice For Travelers 

130+ ประเทศ - 800+ ข้อเสนอ eSIM

#4 Choice For Travelers 

195+ ประเทศ - 1500+ ข้อเสนอ eSIM 

ผู้ให้บริการeSIM Profileข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคา/GBราคาใช้เบอร์โทรศัพท์ครอบคลุม
airhub logoSweden 10GB 30Days10302.5025.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
airhub logoSweden 5GB 30Days5303.0015.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
airhub logoEurope 3 GB Data 30 Days3303.6711.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
airhub logo8 GB Europe Plan8143.1325.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
airhub logo20 GB Europe Plan20142.0040.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
airhub logoGlobal 3GB Data 30 days3306.6720.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
airhub logoGlobal 3GB Data 30 days3306.6720.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
airhub logoEurope 10GB 30Days10302.4524.50ไม่รวม🇸🇪 Sweden
airhub logoEurope 6GB Monthly subscription icon6302.8317.00รวม🇸🇪 Sweden
airhub logoEurope 20GB Monthly subscription icon20301.0521.00รวม🇸🇪 Sweden
airhub logoEurope 25GB 30Days25301.2030.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
airhub logoEurope 6GB 30Days6303.0818.50ไม่รวม🇸🇪 Sweden
airhub logoEurope 20GB 30Days20301.3527.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
airhub logoEurope 25GB Monthly subscription icon25301.0426.00รวม🇸🇪 Sweden
airhub logoEurope 12GB 30Days12302.1726.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
airhub logoEurope 10GB 30 days10302.5025.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
bnesim logoBNESIM Sweden eSIM112.502.50ไม่รวม🇸🇪 Sweden
bnesim logoBNESIM Sweden eSIM312.407.20ไม่รวม🇸🇪 Sweden
bnesim logoBNESIM Sweden eSIM100301.43142.70ไม่รวม🇸🇪 Sweden
bnesim logoBNESIM Sweden eSIM1302.302.30ไม่รวม🇸🇪 Sweden
bouygues telecom logoMy European eSIM provider notice30301.3841.50รวม🇸🇪 Sweden
bouygues telecom logoMy European eSIM Travel Basic provider notice15151.1316.90ไม่รวม🇸🇪 Sweden
bouygues telecom logoMy European eSIM Travel Basic+ provider notice15151.3319.90รวม🇸🇪 Sweden
flexiroam logoGreater Europe Data Plan31516.0048.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
flexiroam logoEurope Data Plan1818.0018.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
knowroaming resEurope eSIM1305.005.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
knowroaming resEurope eSIM5304.4022.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
knowroaming resEurope eSIM20904.2585.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
knowroaming resGlobal eSIM236.6710.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
knowroaming resGlobal eSIM11512.0012.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
knowroaming resGlobal eSIM53010.0050.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
mogo esim provider logoMogo Europe 39 eSIM1155.005.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
mogo esim provider logoMogo Europe 39 eSIM3304.0012.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
mogo esim provider logoMogo Europe 39 eSIM5603.9819.90ไม่รวม🇸🇪 Sweden
mogo esim provider logoMogo Europe 39 eSIM10903.6936.90ไม่รวม🇸🇪 Sweden
mogo esim provider logoMogo Europe 39 eSIM30903.3299.60ไม่รวม🇸🇪 Sweden
mogo esim provider logoMogo Sweden eSIM1155.005.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
mogo esim provider logoMogo Sweden eSIM5304.4022.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
mogo esim provider logoMogo Sweden eSIM10904.8048.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
mogo esim provider logoMogo Europe 27 eSIM1154.504.50ไม่รวม🇸🇪 Sweden
mogo esim provider logoMogo Europe 27 eSIM3303.309.90ไม่รวม🇸🇪 Sweden
mogo esim provider logoMogo Europe 27 eSIM5603.3616.80ไม่รวม🇸🇪 Sweden
mogo esim provider logoMogo Europe 27 eSIM10903.2032.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
mogo esim provider logoMogo Europe 27 eSIM30903.0090.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
nomad logo blackSweden 20 GB20301.7535.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
nomad logo blackSweden 10GB(S6)10302.0020.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
nomad logo blackSweden 3GB(S6)3303.3310.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
nomad logo blackRegional EU – 30 Days – 3 GB3304.3313.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
nomad logo blackRegional EU – 30 Days – 30 GB30302.3370.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
nomad logo blackLotusFlare – Nordic 1GB(S6)178.008.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
nomad logo blackLotusFlare – Nordic 5GB(S6)5303.6018.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
nomad logo blackRegional EU – 7 Days – 1 GB178.008.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
nomad logo blackRegional EU – 30 Days – 5 GB5303.0015.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
nomad logo blackRegional EU – 30 Days – 10 GB10302.5025.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
nomad logo blackGlobal – 30 Days – 3 GB33013.3340.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
nomad logo blackRegional EU – 30 Days – 40 GB40302.2590.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
nomad logo blackGlobal – 30 Days – 5 GB5309.0045.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
nomad logo blackRegional EU – 30 Days – 20 GB20302.2545.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
nomad logo blackGlobal – 7 Days – 1 GB1725.0025.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
nomad logo blackLotusFlare – Nordic 3GB(S6)3305.3316.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
numero esim logoEurope Prepaid 1GB172.992.99ไม่รวม🇸🇪 Sweden
numero esim logoEurope Prepaid 3GB3302.667.99ไม่รวม🇸🇪 Sweden
numero esim logoEurope Prepaid 5GB5302.4011.99ไม่รวม🇸🇪 Sweden
numero esim logoEurope Prepaid 10GB10302.2021.99ไม่รวม🇸🇪 Sweden
numero esim logoWorld Prepaid 20GB20906.00119.99ไม่รวม🇸🇪 Sweden
onesim logoOnesim for Europe174.904.90ไม่รวม🇸🇪 Sweden
onesim logoOnesim for Europe3303.309.90ไม่รวม🇸🇪 Sweden
onesim logoOnesim for Europe5303.1815.90ไม่รวม🇸🇪 Sweden
onesim logoOnesim for Europe10302.9929.90ไม่รวม🇸🇪 Sweden
onesim logoOnesim for Europe20302.5049.90ไม่รวม🇸🇪 Sweden
TEXTReSIM logoSweden 10GB10303.3032.99ไม่รวม🇸🇪 Sweden
TEXTReSIM logoSweden 1GB174.394.39ไม่รวม🇸🇪 Sweden
TEXTReSIM logoSweden 3GB3303.6610.99ไม่รวม🇸🇪 Sweden
TEXTReSIM logoSweden 5GB5303.4016.99ไม่รวม🇸🇪 Sweden
TEXTReSIM logoGlobal 1GB1718.9918.99ไม่รวม🇸🇪 Sweden
TEXTReSIM logoEurope 1GB174.994.99ไม่รวม🇸🇪 Sweden
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 1GB179.999.99ไม่รวม🇸🇪 Sweden
TEXTReSIM logoEurope 3GB3304.3312.99ไม่รวม🇸🇪 Sweden
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 3GB3308.6625.99ไม่รวม🇸🇪 Sweden
TEXTReSIM logoGlobal 3GB33018.0053.99ไม่รวม🇸🇪 Sweden
TEXTReSIM logoEurope 5GB5304.0019.99ไม่รวม🇸🇪 Sweden
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 5GB5308.0039.99ไม่รวม🇸🇪 Sweden
TEXTReSIM logoGlobal 5GB53015.8078.99ไม่รวม🇸🇪 Sweden
TEXTReSIM logoEurope 10GB10303.6035.99ไม่รวม🇸🇪 Sweden
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 10GB10307.4073.99ไม่รวม🇸🇪 Sweden
TEXTReSIM logoGlobal 10GB103015.40153.99ไม่รวม🇸🇪 Sweden
ubigi logoEU27+UK+SWISS10302.9029.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
ubigi logoEU27+UK+SWISS50301.9899.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
ubigi logoEU27+UK+SWISS3304.0012.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
ubigi logoSCANDINAVIA & BALTIC3302.678.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
ubigi logoSCANDINAVIA & BALTIC10301.5015.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
keepgo resPisces13655.005.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
keepgo resPisces53652.8014.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
keepgo resPisces103652.3023.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
keepgo resPisces253652.2055.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
keepgo resPisces503651.9899.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
keepgo resAntares13656.006.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
keepgo resAntares53653.6018.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
keepgo resAntares103653.0030.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
keepgo resAntares253652.8070.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
keepgo resAntares503652.00100.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
keepgo resAuriga136514.0014.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
keepgo resAuriga53658.0040.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
keepgo resAuriga103656.0060.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
keepgo resAuriga253655.60140.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
keepgo resAuriga503655.20260.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
keepgo resOrion136520.0020.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
keepgo resOrion536513.0065.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
keepgo resOrion103659.5095.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
keepgo resOrion253658.60215.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
keepgo resOrion503658.00400.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
keepgo resPhoenix136521.0021.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
keepgo resPhoenix536514.0070.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
keepgo resPhoenix1036511.20112.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
keepgo resPhoenix2536510.60265.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
keepgo resPhoenix5036510.20510.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
yesim res imgEuropean Union 3GB esim provider discount353.239.70ไม่รวม🇸🇪 Sweden
yesim res imgEuropean Union 5GB esim provider discount572.9114.55ไม่รวม🇸🇪 Sweden
yesim res imgEuropean Union 10GB esim provider discount10102.6926.94ไม่รวม🇸🇪 Sweden
yesim res imgSweden 10GB esim provider discount10102.3723.71ไม่รวม🇸🇪 Sweden
yesim res imgSweden 3GB esim provider discount352.878.62ไม่รวม🇸🇪 Sweden
yesim res imgSweden 5GB esim provider discount572.5912.93ไม่รวม🇸🇪 Sweden
simtex logo1GB – 3D Sweden134.004.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
simtex logo6GB – 30D Sweden6302.1713.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
simtex logo10GB -30D Sweden10301.9019.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
simtex logo3GB 30D – Sweden3302.337.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
simtex logo7GB – TOP407305.0035.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount176.006.00รวม🇸🇪 Sweden
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount2105.0010.00รวม🇸🇪 Sweden
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount3144.6714.00รวม🇸🇪 Sweden
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount5213.6018.00รวม🇸🇪 Sweden
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount10303.0030.00รวม🇸🇪 Sweden
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount1717.0017.00รวม🇸🇪 Sweden
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount21010.5021.00รวม🇸🇪 Sweden
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount31410.0030.00รวม🇸🇪 Sweden
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount4219.5038.00รวม🇸🇪 Sweden
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount5309.6048.00รวม🇸🇪 Sweden
globalesim logo 1Special esim provider discount1720.0020.00รวม🇸🇪 Sweden
globalesim logo 1Special esim provider discount21017.5035.00รวม🇸🇪 Sweden
globalesim logo 1Special esim provider discount31416.0048.00รวม🇸🇪 Sweden
globalesim logo 1Special esim provider discount42117.5070.00รวม🇸🇪 Sweden
globalesim logo 1Special esim provider discount53017.6088.00รวม🇸🇪 Sweden
globalesim logo 1Special+ esim provider discount1749.0049.00รวม🇸🇪 Sweden
globalesim logo 1Special+ esim provider discount21039.0078.00รวม🇸🇪 Sweden
globalesim logo 1Special+ esim provider discount31431.6795.00รวม🇸🇪 Sweden
globalesim logo 1Special+ esim provider discount53023.00115.00รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Global 5g connection symbol6156.6539.90รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider simoptions resSmart Comfort X5303.5817.90ไม่รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider simoptions resO2 Go Card10302.4924.90รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider simoptions resOrange Holiday Zen8143.7429.90รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider simoptions resOrange Holiday Europe20142.5049.90รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass Global 3GB3308.3024.90รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass Global 5GB5306.9834.90รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider simoptions resSweden 1GB174.904.90ไม่รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider simoptions resSweden 3GB3153.309.90ไม่รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider simoptions resSweden 30GB30301.6649.90ไม่รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider simoptions resEurope 5GB5303.5817.90ไม่รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider simoptions resEurope 30GB30301.6649.90ไม่รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider o2 logoO2 Go Card10302.4924.90รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider orange logoOrange Holiday Europe20142.5049.90รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider orange logoOrange Holiday Zen8142.5029.90รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 1 GB179.009.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 3 GB3158.0024.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 5 GB5307.0035.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 10 GB10605.9059.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 20 GB201804.4589.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 1 GB175.005.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 3 GB3304.3313.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 5 GB5304.0020.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 10 GB10303.7037.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 50 GB50902.00100.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 100 GB1001801.85185.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider airalo res imgVän – 1 GB174.504.50ไม่รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider airalo res imgVän – 2 GB2153.256.50ไม่รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider airalo res imgVän – 3 GB3302.678.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider airalo res imgVän – 5 GB5302.4012.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider airalo res imgVän – 10 GB10301.8018.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider airalo res imgVän – 20 GB20301.6032.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider maya mobile logoEurope 10GB Prepaid10302.4024.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider maya mobile logoEurope 1GB Prepaid1305.005.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider maya mobile logoEurope 3GB Prepaid3303.009.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider maya mobile logoEurope 5GB Prepaid5302.8014.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider maya mobile logoEurope+ Unlimited provider notice30301.6349.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider maya mobile logoSweden 10GB 30 Days10302.0020.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider maya mobile logoSweden 1GB 30 Days1305.005.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider maya mobile logoSweden 3GB 30 Days3303.009.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider maya mobile logoSweden 5GB 30 Days5302.4012.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider maya mobile logoSweden Unlimited provider notice30301.6349.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
trust symbol esim provider maya mobile logoSweden Unlimited provider notice30301.6349.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
yoho mobile logo rectangleNordic eSIM – 1 GB 7 Days173.293.29ไม่รวม🇸🇪 Sweden
yoho mobile logo rectangleNordic eSIM – 3 GB 10 Days3102.347.02ไม่รวม🇸🇪 Sweden
yoho mobile logo rectangleNordic eSIM – 5 GB 15 Days5152.1510.74ไม่รวม🇸🇪 Sweden
yoho mobile logo rectangleNordic eSIM – 10 GB 30 Days10302.0120.06ไม่รวม🇸🇪 Sweden
yoho mobile logo rectangleEurope eSIM – 120 GB 10 Days120100.5869.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
yoho mobile logo rectangleEurope eSIM – 1 GB 7 Days174.464.46ไม่รวม🇸🇪 Sweden
yoho mobile logo rectangleEurope eSIM – 3 GB 10 Days3103.4510.34ไม่รวม🇸🇪 Sweden
yoho mobile logo rectangleEurope eSIM – 5 GB 15 Days5153.2216.09ไม่รวม🇸🇪 Sweden
yoho mobile logo rectangleEurope eSIM – 10 GB 30 Days10302.9329.32ไม่รวม🇸🇪 Sweden
yoho mobile logo rectangleEurope+ eSIM – 1 GB 7 Days179.789.78ไม่รวม🇸🇪 Sweden
yoho mobile logo rectangleEurope+ eSIM – 3 GB 10 Days3108.4325.29ไม่รวม🇸🇪 Sweden
yoho mobile logo rectangleEurope+ eSIM – 5 GB 15 Days5158.1740.83ไม่รวม🇸🇪 Sweden
yoho mobile logo rectangleEurope+ eSIM – 10 GB 30 Days10307.8278.19ไม่รวม🇸🇪 Sweden
redteago logoSweden – 3GB3302.306.90ไม่รวม🇸🇪 Sweden
redteago logoSweden – 1GB1302.002.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
redteago logoSweden – 5GB5601.989.90ไม่รวม🇸🇪 Sweden
redteago logoSweden – 10GB10601.6916.90ไม่รวม🇸🇪 Sweden
redteago logoEurope (36 countries) – 1GB173.003.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
redteago logoEurope (36 countries) – 1GB1154.994.99ไม่รวม🇸🇪 Sweden
redteago logoEurope (36 countries) – 3GB3304.0011.99ไม่รวม🇸🇪 Sweden
redteago logoEurope (36 countries) – 5GB5303.6017.99ไม่รวม🇸🇪 Sweden
redteago logoGlobal (140+ areas) – 6GB6154.9829.90ไม่รวม🇸🇪 Sweden
etravelsim logo squaredEurope eSIM Unlimited – 7 Days10070.1919.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
etravelsim logo squaredEurope eSIM Unlimited – 14 Days100140.3939.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
etravelsim logo squaredEurope eSIM Unlimited – 30 Days100300.5959.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
etravelsim logo squaredEurope eSIM 3 GB – 30 Days3303.3310.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
etravelsim logo squaredEurope eSIM 10 GB – 30 Days10302.5025.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
etravelsim logo squaredEurope eSIM 25 GB – 30 Days25302.0050.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
etravelsim logo squaredGlobal (100+ countries) eSIM 6GB6158.3350.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
etravelsim logo squaredSweden eSIM 2GB2305.0010.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
etravelsim logo squaredSweden eSIM 5GB5304.0020.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
etravelsim logo squaredSweden eSIM 10GB10303.0030.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
instabridge logoSweden – 1 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1173.003.00Not included🇸🇪 Sweden
instabridge logoSweden – 1 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1173.003.00Not included🇸🇪 Sweden
instabridge logoSweden – 10 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 110302.4024.00Not included🇸🇪 Sweden
instabridge logoSweden – 3 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 13152.006.00Not included🇸🇪 Sweden
instabridge logoSweden – 10 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 110301.2012.00Not included🇸🇪 Sweden
instabridge logoSweden – 3 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 13152.678.00Not included🇸🇪 Sweden
instabridge logoSweden – 1 GB Global Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 11710.0010.00Not included🇸🇪 Sweden
simify logoEurope & UK eSIM10303.5035.00ไม่รวม🇸🇪 Sweden
simify logoEurope & UK eSIM15302.6740.00รวม🇸🇪 Sweden
simify logoEurope & UK eSIM30301.6750.00รวม🇸🇪 Sweden
ข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคาใช้เบอร์โทรศัพท์

How To Order an eSIM for Sweden

esim purchase

Compare eSIMs for Sweden

เปรียบเทียบและค้นหา eSIM สำหรับการเดินทางที่เหมาะสมที่สุดในความต้องการของคุณ และ ซื้อกับผู้ให้บริการโดยตรง

esim delivery

รับ eSIM ทาง อีเมลล์/แอพลิเคชั่น

คุณจะได้รับข้อมูล eSIM ภายในไม่กี่นาที ในอีเมล หรือคุณสามารถเข้าถึงได้โดยตรง ในแอปพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

esim setting

ติดตั้ง eSIM

สแกนรหัส QR eSIM ทางอีเมลล์ด้วยฟังก์ชันกล้องในโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนของคุณ และทำตามคำแนะนำ บนหน้าจอ eSIM จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

esim success

ฟรี โรมมิ่ง ต่างประเทศ

You can now use the eSIM in Sweden! 

ทำไมต้องเป็น eSIM ?

esim environment friendly

ความยั่งยืน

The Sweden eSIM works digitally only, so fewer resources are used than with the classic SIM card.

esim digital

ระบบดิจิทัล

eSIM แบบใหม่สามารถอัปโหลดแบบดิจิทัล ไปยังสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างง่ายดาย รวดเร็วและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

esim fast delivery email

การติดตั้งที่รวดเร็ว

eSIM ของคุณจะถูกส่งทางอีเมลล์อย่างง่ายดาย และสะดวก ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับ eSIM ดิจิทัลของคุณเร็วกว่าการสั่งซื้อซิมการ์ดจริงทั่วไป

รีวิวจากผู้ใช้งาน

Keepgo / Sagittarius

Rated 5 out of 5
พฤษภาคม 5, 2023

Using keepgo in Canada, easy to install with no network issues and saves on data usage.

Avatar for Stefanus
Stefanus
Verified

Orange / Simoptions

Rated 5 out of 5
เมษายน 22, 2023

I used the Orange Holiday Europe eSIM in France and it was great. Easy to set up, good coverage, fast data speed. Highly recommend it for Europe travel.

Avatar for Khakanant
Khakanant
Verified

Super value ! And so easy to install.

Rated 5 out of 5
ธันวาคม 21, 2022

Super value ! And so easy to install. Better than normal sim card. Very convenient for me to buy it before I traveled to Germany. Like it alot !!

Avatar for Anne
Anne
Verified

ส่งรีวิวของคุณ

ข้อมูล eSIM เพิ่มเติม