🇨🇭 สวิตเซอร์แลนด์ eSIMs

Compare prepaid eSIM plans for your next holiday to Switzerland. Get the best eSIM for your needs at the best price possible.

#1 Choice For Travelers 

190+ ประเทศ - 1200+ ข้อเสนอ eSIM

#2 Choice For Travelers 

160+ ประเทศ - 1600+ ข้อเสนอ eSIM

#3 Choice For Travelers 

130+ ประเทศ - 800+ ข้อเสนอ eSIM

Currently Trending 

130+ ประเทศ - 950+ ข้อเสนอ eSIM

ผู้ให้บริการeSIM Profileข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคา/GBราคาใช้เบอร์โทรศัพท์ครอบคลุม
airhub logo8 GB Europe Plan8143.1325.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
airhub logo20 GB Europe Plan20142.0040.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
airhub logoGlobal 3GB Data 30 days3306.6720.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
airhub logoSwitzerland 3GB 30 Days3304.3313.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
airhub logoSwitzerland 5GB 30 Days5303.6018.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
airhub logoSwitzerland 10GB 30 Days10303.4034.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
airhub logoEurope 6GB Monthly subscription icon6302.8317.00รวม🇨🇭 Switzerland
airhub logoEurope 20GB Monthly subscription icon20301.0521.00รวม🇨🇭 Switzerland
airhub logoSwitzerland 15GB Data 30Days15301.9929.90ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
airhub logoSwitzerland 30GB Data 30Days30301.3339.90ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
airhub logoEurope 25GB 30Days25301.2030.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
airhub logoEurope 6GB 30Days6303.0818.50ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
airhub logoEurope 20GB 30Days20301.3527.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
airhub logoEurope 25GB Monthly subscription icon25301.0426.00รวม🇨🇭 Switzerland
airhub logoEurope 12GB 30Days12302.1726.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
airhub logoEurope 10GB 30 days10302.5025.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
bnesim logoBNESIM Switzerland eSIM113.603.60ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
bnesim logoBNESIM Switzerland eSIM313.5310.60ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
bnesim logoBNESIM Switzerland eSIM50302.54127.10ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
bnesim logoBNESIM Switzerland eSIM1303.403.40ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
flexiroam logoGreater Europe Data Plan31516.0048.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
knowroaming resGlobal eSIM236.6710.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
knowroaming resGlobal eSIM11512.0012.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
knowroaming resGlobal eSIM53010.0050.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
mogo esim provider logoMogo Europe 39 eSIM1155.005.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
mogo esim provider logoMogo Europe 39 eSIM3304.0012.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
mogo esim provider logoMogo Europe 39 eSIM5603.9819.90ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
mogo esim provider logoMogo Europe 39 eSIM10903.6936.90ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
mogo esim provider logoMogo Europe 39 eSIM30903.3299.60ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
mogo esim provider logoMogo Switzerland eSIM1155.005.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
mogo esim provider logoMogo Switzerland eSIM5304.4022.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
mogo esim provider logoMogo Switzerland eSIM10904.8048.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
nomad logo blackSwitzerland 20 GB20301.5030.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
nomad logo blackLocal Switzerland – 30 Days – 10 GB10301.9019.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
nomad logo blackLocal Switzerland – 7 Days – 1 GB176.006.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
nomad logo blackLocal Switzerland – 30 Days – 15 GB15301.8027.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
nomad logo blackLocal Switzerland – 15 Days – 5 GB5152.8014.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
nomad logo blackSwitzerland 5 GB5302.8014.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
nomad logo blackLocal Switzerland – 15 Days – 3 GB3154.0012.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
nomad logo blackSwitzerland 3 GB3304.0012.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
nomad logo blackRegional EU – 30 Days – 3 GB3304.3313.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
nomad logo blackRegional EU – 30 Days – 30 GB30302.3370.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
nomad logo blackRegional EU – 7 Days – 1 GB178.008.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
nomad logo blackRegional EU – 30 Days – 5 GB5303.0015.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
nomad logo blackRegional EU – 30 Days – 10 GB10302.5025.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
nomad logo blackGlobal – 30 Days – 3 GB33013.3340.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
nomad logo blackRegional EU – 30 Days – 40 GB40302.2590.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
nomad logo blackGlobal – 30 Days – 5 GB5309.0045.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
nomad logo blackRegional EU – 30 Days – 20 GB20302.2545.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
nomad logo blackGlobal – 7 Days – 1 GB1725.0025.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
numero esim logoEurope Prepaid 1GB172.992.99ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
numero esim logoEurope Prepaid 3GB3302.667.99ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
numero esim logoEurope Prepaid 5GB5302.4011.99ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
numero esim logoEurope Prepaid 10GB10302.2021.99ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
onesim logoOnesim for Europe174.904.90ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
onesim logoOnesim for Europe3303.309.90ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
onesim logoOnesim for Europe5303.1815.90ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
onesim logoOnesim for Europe10302.9929.90ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
onesim logoOnesim for Europe20302.5049.90ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
TEXTReSIM logoSwitzerland 10GB10303.3032.99ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
TEXTReSIM logoSwitzerland 1GB174.394.39ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
TEXTReSIM logoSwitzerland 3GB3303.6610.99ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
TEXTReSIM logoSwitzerland 5GB5303.4016.99ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
TEXTReSIM logoGlobal 1GB1718.9918.99ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
TEXTReSIM logoEurope 1GB174.994.99ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 1GB179.999.99ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
TEXTReSIM logoEurope 3GB3304.3312.99ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 3GB3308.6625.99ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
TEXTReSIM logoGlobal 3GB33018.0053.99ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
TEXTReSIM logoEurope 5GB5304.0019.99ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 5GB5308.0039.99ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
TEXTReSIM logoGlobal 5GB53015.8078.99ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
TEXTReSIM logoEurope 10GB10303.6035.99ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 10GB10307.4073.99ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
TEXTReSIM logoGlobal 10GB103015.40153.99ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
ubigi logoEU27+UK+SWISS10302.9029.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
ubigi logoEU27+UK+SWISS50301.9899.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
ubigi logoEU27+UK+SWISS3304.0012.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
yesim res imgSwitzerland 10GB esim provider discount10103.1331.25ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
yesim res imgSwitzerland 3GB esim provider discount353.239.70ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
yesim res imgSwitzerland 5GB esim provider discount572.9114.55ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 1 GB179.009.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 3 GB3158.0024.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 5 GB5307.0035.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 10 GB10605.9059.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 20 GB201804.4589.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 1 GB175.005.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 3 GB3304.3313.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 5 GB5304.0020.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 10 GB10303.7037.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 50 GB50902.00100.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 100 GB1001801.85185.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider airalo res imgPilatus Mobile – 1 GB174.504.50ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider airalo res imgPilatus Mobile – 2 GB2154.008.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider airalo res imgPilatus Mobile – 3 GB3303.3310.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider airalo res imgPilatus Mobile – 5 GB5302.9014.50ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider airalo res imgPilatus Mobile – 10 GB10302.4024.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider airalo res imgPilatus Mobile – 20 GB20301.9038.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
keepgo resPisces13655.005.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
keepgo resPisces53652.8014.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
keepgo resPisces103652.3023.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
keepgo resPisces253652.2055.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
keepgo resPisces503651.9899.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
keepgo resAuriga136514.0014.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
keepgo resAuriga53658.0040.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
keepgo resAuriga103656.0060.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
keepgo resAuriga253655.60140.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
keepgo resAuriga503655.20260.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
keepgo resPhoenix136521.0021.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
keepgo resPhoenix536514.0070.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
keepgo resPhoenix1036511.20112.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
keepgo resPhoenix2536510.60265.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
keepgo resPhoenix5036510.20510.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
simtex logo1GB – 3D Switzerland137.007.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
simtex logo3GB – 30D Switzerland3305.3316.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
simtex logo6GB – 30D Switzerland6304.5027.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
simtex logo10GB – 30D Switzerland10303.6036.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
simtex logo10GB – Europe10302.5025.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
simtex logo7GB – TOP407305.0035.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount176.006.00รวม🇨🇭 Switzerland
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount2105.0010.00รวม🇨🇭 Switzerland
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount3144.6714.00รวม🇨🇭 Switzerland
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount5213.6018.00รวม🇨🇭 Switzerland
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount10303.0030.00รวม🇨🇭 Switzerland
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount1717.0017.00รวม🇨🇭 Switzerland
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount21010.5021.00รวม🇨🇭 Switzerland
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount31410.0030.00รวม🇨🇭 Switzerland
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount4219.5038.00รวม🇨🇭 Switzerland
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount5309.6048.00รวม🇨🇭 Switzerland
globalesim logo 1Special esim provider discount1720.0020.00รวม🇨🇭 Switzerland
globalesim logo 1Special esim provider discount21017.5035.00รวม🇨🇭 Switzerland
globalesim logo 1Special esim provider discount31416.0048.00รวม🇨🇭 Switzerland
globalesim logo 1Special esim provider discount42117.5070.00รวม🇨🇭 Switzerland
globalesim logo 1Special esim provider discount53017.6088.00รวม🇨🇭 Switzerland
globalesim logo 1Special+ esim provider discount1749.0049.00รวม🇨🇭 Switzerland
globalesim logo 1Special+ esim provider discount21039.0078.00รวม🇨🇭 Switzerland
globalesim logo 1Special+ esim provider discount31431.6795.00รวม🇨🇭 Switzerland
globalesim logo 1Special+ esim provider discount53023.00115.00รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Global 5g connection symbol6156.6539.90รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider simoptions resOrange Holiday Zen8143.7429.90รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider simoptions resOrange Holiday Europe20142.5049.90รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass Global 3GB3308.3024.90รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass Global 5GB5306.9834.90รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider simoptions resSwitzerland 1GB177.907.90ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider simoptions resSwitzerland 3GB3154.3012.90ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider simoptions resSwitzerland 5GB5153.7818.90ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider simoptions resSwitzerland 30GB30302.3369.90ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider orange logoOrange Holiday Europe20142.5049.90รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider orange logoOrange Holiday Zen8142.5029.90รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider maya mobile logoEurope 10GB Prepaid10302.4024.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider maya mobile logoEurope 1GB Prepaid1305.005.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider maya mobile logoEurope 3GB Prepaid3303.009.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider maya mobile logoEurope 5GB Prepaid5302.8014.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider maya mobile logoEurope+ Unlimited provider notice30301.6349.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider maya mobile logoSwitzerland 10GB 30 Days10301.9019.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider maya mobile logoSwitzerland 1GB 30 Days1305.005.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider maya mobile logoSwitzerland 3GB 30 Days3302.678.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider maya mobile logoSwitzerland 5GB 30 Days5302.4012.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
trust symbol esim provider maya mobile logoSwitzerland Unlimited provider notice30301.6349.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
yoho mobile logo rectangleSwitzerland eSIM – 1 GB 7 Days175.745.74ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
yoho mobile logo rectangleSwitzerland eSIM – 3 GB 10 Days3104.6013.79ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
yoho mobile logo rectangleSwitzerland eSIM – 5 GB 15 Days5154.2521.27ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
yoho mobile logo rectangleSwitzerland eSIM – 10 GB 30 Days10304.0240.24ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
yoho mobile logo rectangleEurope+ eSIM – 1 GB 7 Days179.789.78ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
yoho mobile logo rectangleEurope+ eSIM – 3 GB 10 Days3108.4325.29ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
yoho mobile logo rectangleEurope+ eSIM – 5 GB 15 Days5158.1740.83ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
yoho mobile logo rectangleEurope+ eSIM – 10 GB 30 Days10307.8278.19ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
redteago logoSwitzerland – 1GB1303.903.90ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
redteago logoGlobal (140+ areas) – 6GB6154.9829.90ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
etravelsim logo squaredEurope eSIM Unlimited – 7 Days10070.1919.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
etravelsim logo squaredEurope eSIM Unlimited – 14 Days100140.3939.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
etravelsim logo squaredEurope eSIM Unlimited – 30 Days100300.5959.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
etravelsim logo squaredEurope eSIM 3 GB – 30 Days3303.3310.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
etravelsim logo squaredEurope eSIM 10 GB – 30 Days10302.5025.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
etravelsim logo squaredEurope eSIM 25 GB – 30 Days25302.0050.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
etravelsim logo squaredGlobal (100+ countries) eSIM 6GB6158.3350.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
etravelsim logo squaredSwitzerland eSIM 2 GB2305.0010.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
etravelsim logo squaredSwitzerland eSIM 5 GB5304.0020.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
etravelsim logo squaredSwitzerland eSIM 10 GB10303.0030.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
etravelsim logo squaredSwitzerland eSIM 25 GB25302.0050.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
etravelsim logo squaredSwitzerland eSIM 50 GB50301.6080.00ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
instabridge logoSwitzerland – 10 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 110303.4034.00Not included🇨🇭 Switzerland
instabridge logoSwitzerland – 3 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 13153.009.00Not included🇨🇭 Switzerland
instabridge logoSwitzerland – 3 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 13153.6711.00Not included🇨🇭 Switzerland
instabridge logoSwitzerland – 10 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 110301.4014.00Not included🇨🇭 Switzerland
instabridge logoSwitzerland – 1 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1174.004.00Not included🇨🇭 Switzerland
instabridge logoSwitzerland – 1 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1174.004.00Not included🇨🇭 Switzerland
instabridge logoSwitzerland – 1 GB Global Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 11710.0010.00Not included🇨🇭 Switzerland
global yo logo adjustedEU – 7 Days – 1 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1173.993.99ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
global yo logo adjustedGlobal – 7 Days – 1 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1175.995.99ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
global yo logo adjustedSwitzerland – 7 Days – 1 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1173.993.99ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
global yo logo adjustedSwitzerland – 7 Days – 2 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1273.005.99ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
global yo logo adjustedEU – 15 Days – 3 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 13153.339.99ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
global yo logo adjustedGlobal – 15 Days – 3 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 13155.0014.99ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
global yo logo adjustedGlobal – 30 Days – 5 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 15305.0024.99ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
global yo logo adjustedEU – 30 Days – 5 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 15303.0014.99ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
global yo logo adjustedSwitzerland – 15 Days – 5 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 15152.009.99ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
global yo logo adjustedSwitzerland – 30 Days – 10 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 110301.6516.49ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
global yo logo adjustedGlobal – 60 Days – 10 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 110604.5044.99ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
global yo logo adjustedEU – 60 Days – 10 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 110602.5024.99ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
global yo logo adjustedSwitzerland – 30 Days – 20 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 120301.3526.99ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
global yo logo adjustedGlobal – 180 Days – 20 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1201803.5069.99ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
global yo logo adjustedEU – 180 Days – 20 GB ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1201802.5049.99ไม่รวม🇨🇭 Switzerland
ข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคาใช้เบอร์โทรศัพท์

How To Order an eSIM for Switzerland

esim purchase

Compare eSIMs for Switzerland

เปรียบเทียบและค้นหา eSIM สำหรับการเดินทางที่เหมาะสมที่สุดในความต้องการของคุณ และ ซื้อกับผู้ให้บริการโดยตรง

esim delivery

รับ eSIM ทาง อีเมลล์/แอพลิเคชั่น

คุณจะได้รับข้อมูล eSIM ภายในไม่กี่นาที ในอีเมล หรือคุณสามารถเข้าถึงได้โดยตรง ในแอปพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

esim setting

ติดตั้ง eSIM

สแกนรหัส QR eSIM ทางอีเมลล์ด้วยฟังก์ชันกล้องในโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนของคุณ และทำตามคำแนะนำ บนหน้าจอ eSIM จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

esim success

ฟรี โรมมิ่ง ต่างประเทศ

You can now use the eSIM in Switzerland! 

ทำไมต้องเป็น eSIM ?

esim environment friendly

ความยั่งยืน

The Switzerland eSIM works digitally only, so fewer resources are used than with the classic SIM card.

esim digital

ระบบดิจิทัล

eSIM แบบใหม่สามารถอัปโหลดแบบดิจิทัล ไปยังสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างง่ายดาย รวดเร็วและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

esim fast delivery email

การติดตั้งที่รวดเร็ว

eSIM ของคุณจะถูกส่งทางอีเมลล์อย่างง่ายดาย และสะดวก ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับ eSIM ดิจิทัลของคุณเร็วกว่าการสั่งซื้อซิมการ์ดจริงทั่วไป

รีวิวจากผู้ใช้งาน

Keepgo / Sagittarius

Rated 5 out of 5
พฤษภาคม 5, 2023

Using keepgo in Canada, easy to install with no network issues and saves on data usage.

Avatar for Stefanus
Stefanus
Verified

Orange / Simoptions

Rated 5 out of 5
เมษายน 22, 2023

I used the Orange Holiday Europe eSIM in France and it was great. Easy to set up, good coverage, fast data speed. Highly recommend it for Europe travel.

Avatar for Khakanant
Khakanant
Verified

Super value ! And so easy to install.

Rated 5 out of 5
ธันวาคม 21, 2022

Super value ! And so easy to install. Better than normal sim card. Very convenient for me to buy it before I traveled to Germany. Like it alot !!

Avatar for Anne
Anne
Verified

ส่งรีวิวของคุณ

ข้อมูล eSIM เพิ่มเติม