🇹🇷 ตุรกี eSIMs

ขายดี

$8.00 ต่อ
3GB/30 วัน

คุ้มค่าที่สุด

$39.90 ต่อ
6GB/15 วัน

Trending

$20.00 ต่อ
5GB/30 วัน

ผู้ให้บริการeSIM Profileข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคา/GBราคาใช้เบอร์โทรศัพท์ครอบคลุม
airhub logoTurkey 3GB 30Days3303.3310.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
airhub logoTurkey 5GB 30Days5302.6013.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
airhub logoTurkey 10GB 30Days10302.0020.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
airhub logoGlobal 3GB Data 30 days3306.6720.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
bnesim logoBNESIM Turkey eSIM114.804.80ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
bnesim logoBNESIM Turkey eSIM50303.36167.80ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
bnesim logoBNESIM Turkey eSIM1304.404.40ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
flexiroam logoGreater Europe Data Plan31516.0048.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
knowroaming resTurkey eSIM1304.004.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
knowroaming resTurkey eSIM5302.6013.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
knowroaming resEurope eSIM1305.005.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
knowroaming resEurope eSIM5304.4022.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
knowroaming resEurope eSIM20904.2585.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
knowroaming resGlobal eSIM236.6710.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
knowroaming resGlobal eSIM11512.0012.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
knowroaming resGlobal eSIM53010.0050.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
mogo esim provider logoMogo Europe 39 eSIM1155.005.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
mogo esim provider logoMogo Europe 39 eSIM3304.0012.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
mogo esim provider logoMogo Europe 39 eSIM5603.9819.90ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
mogo esim provider logoMogo Europe 39 eSIM10903.6936.90ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
mogo esim provider logoMogo Europe 39 eSIM30903.3299.60ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
mogo esim provider logoMogo Turkey eSIM1156.006.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
mogo esim provider logoMogo Turkey eSIM2105.5011.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
mogo esim provider logoMogo Turkey eSIM5305.9829.90ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
mogo esim provider logoMogo Turkey eSIM10305.5055.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
nomad logo blackGlobal1720.0020.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
nomad logo blackGlobal33016.0048.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
nomad logo blackGlobal53010.8054.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
numero esim logoWorld Prepaid 20GB20906.00119.99ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
onesim logoOnesim for Europe174.904.90ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
onesim logoOnesim for Europe3303.309.90ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
onesim logoOnesim for Europe5303.1815.90ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
onesim logoOnesim for Europe10302.9929.90ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
onesim logoOnesim for Europe20302.5049.90ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
TEXTReSIM logoGlobal 1GB1718.9918.99ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
TEXTReSIM logoGlobal 3GB33018.0053.99ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
TEXTReSIM logoGlobal 5GB53015.8078.99ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
TEXTReSIM logoGlobal 10GB103015.40153.99ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 1GB179.999.99ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 3GB3308.6625.99ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 5GB5308.0039.99ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 10GB10307.4073.99ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
ubigi logoMIDDLE EAST13029.0029.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
ubigi logoBEST MIDDLE EAST33015.0045.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
yesim res imgTurkey Unlimited provider notice15152.7140.60ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
yesim res imgTurkey 10GB10102.7127.10ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
yesim res imgTurkey 3GB353.279.80ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
yesim res imgTurkey 5GB572.9214.60ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
yoverse logo blackGlobal – 30 Days – 5 GB5306.0030.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
yoverse logo blackGlobal – 30 Days – 2 GB23017.0034.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
yoverse logo blackGlobal – 1 Day – 1 GB114.004.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
keepgo resPisces13655.005.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
keepgo resPisces53652.8014.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
keepgo resPisces103652.3023.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
keepgo resPisces253652.2055.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
keepgo resPisces503651.9899.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
keepgo resAndromeda136513.0013.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
keepgo resAndromeda53658.2041.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
keepgo resAndromeda103656.2062.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
keepgo resAndromeda253656.00150.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
keepgo resAndromeda503655.50275.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
keepgo resAuriga136514.0014.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
keepgo resAuriga53658.0040.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
keepgo resAuriga103656.0060.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
keepgo resAuriga253655.60140.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
keepgo resAuriga503655.20260.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
keepgo resOrion136520.0020.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
keepgo resOrion536513.0065.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
keepgo resOrion103659.5095.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
keepgo resOrion253658.60215.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
keepgo resOrion503658.00400.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
keepgo resPhoenix136521.0021.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
keepgo resPhoenix536514.0070.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
keepgo resPhoenix1036511.20112.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
keepgo resPhoenix2536510.60265.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
keepgo resPhoenix5036510.20510.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
simtex logo3GB – 30D Turkey3304.6714.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
simtex logo1GB – 3D Turkey136.006.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
simtex logo6GB – 30D Turkey6304.0024.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
simtex logo10GB – 30D Turkey10303.1031.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
simtex logo7GB – TOP407305.0035.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Global 5g connection symbol6156.6539.90รวม🇹🇷 ตุรกี
trust symbol esim provider simoptions reseSIM2FLY Global 5g connection symbol6156.6539.90รวม🇹🇷 ตุรกี
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass Global 3GB3308.3024.90รวม🇹🇷 ตุรกี
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass Global 5GB5306.9834.90รวม🇹🇷 ตุรกี
trust symbol esim provider airalo res imgMerhaba – 1 GB esim provider discount174.504.50ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
trust symbol esim provider airalo res imgMerhaba – 2 GB esim provider discount2153.256.50ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
trust symbol esim provider airalo res imgMerhaba – 3 GB esim provider discount3302.678.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
trust symbol esim provider airalo res imgMerhaba – 5 GB esim provider discount5302.4012.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
trust symbol esim provider airalo res imgMerhaba – 10 GB esim provider discount10301.8018.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
trust symbol esim provider airalo res imgMerhaba – 20 GB esim provider discount20301.3026.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 1 GB esim provider discount179.009.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 3 GB esim provider discount3158.0024.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 5 GB esim provider discount5307.0035.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 10 GB esim provider discount10605.9059.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 20 GB esim provider discount201804.4589.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 1 GB esim provider discount175.005.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 3 GB esim provider discount3304.3313.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 5 GB esim provider discount5304.0020.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 10 GB esim provider discount10303.7037.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 50 GB esim provider discount50902.00100.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 100 GB esim provider discount1001801.85185.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
trust symbol esim provider maya mobile logoTurkey 10GB 30 Days10301.8018.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
trust symbol esim provider maya mobile logoTurkey 1GB 30 Days1305.005.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
trust symbol esim provider maya mobile logoTurkey 3GB 30 Days3302.678.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
trust symbol esim provider maya mobile logoTurkey 5GB 30 Days5302.4012.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
trust symbol esim provider maya mobile logoTurkey Unlimited provider notice30301.6349.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
redteago logoTurkey – 5GB gift icon5305.8028.99ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
redteago logoTurkey – 3GB gift icon3306.0017.99ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
redteago logoTurkey – 1GB gift icon1302.902.90ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
redteago logoEurope (36 countries) gift icon173.003.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
redteago logoEurope (36 countries) gift icon1154.994.99ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
redteago logoEurope (36 countries) gift icon5303.6017.99ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
redteago logoEurope (36 countries) gift icon3304.0011.99ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
redteago logoGlobal (140+ areas) gift icon6154.9829.90ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
etravelsim logo squaredTurkey 5 GB – 30 Days5302.0010.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
etravelsim logo squaredTurkey 10 GB – 30 Days10301.9019.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
etravelsim logo squaredTurkey 25 GB – 30 Days25301.9649.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
etravelsim logo squaredTurkey Unlimited – 7 Days10070.1919.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
etravelsim logo squaredTurkey Unlimited – 15 Days100150.3939.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
etravelsim logo squaredTurkey Unlimited – 30 Days100300.5959.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
etravelsim logo squaredEurope Unlimited – 7 Days10070.1919.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
etravelsim logo squaredEurope Unlimited – 14 Days100140.3939.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
etravelsim logo squaredEurope Unlimited – 28 Days100280.5959.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
etravelsim logo squaredEurope 3 GB – 28 Days3283.3310.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
etravelsim logo squaredEurope 10 GB – 28 Days10282.5025.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
etravelsim logo squaredEurope 25 GB – 28 Days25282.0050.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
etravelsim logo squaredGlobal (100+ countries) 6GB61510.0060.00ไม่รวม🇹🇷 ตุรกี
ข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคาใช้เบอร์โทรศัพท์

How To Order an eSIM for Turkey

esim purchase

Compare eSIMs for Turkey

เปรียบเทียบและค้นหา eSIM สำหรับการเดินทางที่เหมาะสมที่สุดในความต้องการของคุณ และ ซื้อกับผู้ให้บริการโดยตรง

esim delivery

รับ eSIM ทาง อีเมลล์/แอพลิเคชั่น

คุณจะได้รับข้อมูล eSIM ภายในไม่กี่นาที ในอีเมล หรือคุณสามารถเข้าถึงได้โดยตรง ในแอปพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

esim setting

ติดตั้ง eSIM

สแกนรหัส QR eSIM ทางอีเมลล์ด้วยฟังก์ชันกล้องในโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนของคุณ และทำตามคำแนะนำ บนหน้าจอ eSIM จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

esim success

ฟรี โรมมิ่ง ต่างประเทศ

You can now use the eSIM in Turkey! 

ทำไมต้องเป็น eSIM ?

esim environment friendly

ความยั่งยืน

The Turkey eSIM works digitally only, so fewer resources are used than with the classic SIM card.

esim digital

ระบบดิจิทัล

eSIM แบบใหม่สามารถอัปโหลดแบบดิจิทัล ไปยังสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างง่ายดาย รวดเร็วและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

esim fast delivery email

การติดตั้งที่รวดเร็ว

eSIM ของคุณจะถูกส่งทางอีเมลล์อย่างง่ายดาย และสะดวก ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับ eSIM ดิจิทัลของคุณเร็วกว่าการสั่งซื้อซิมการ์ดจริงทั่วไป

คำถามที่พบบ่อย

การใช้ eSIM เริ่มต้นเมื่อใด ?

eSIM ส่วนใหญ่จะเปิดใช้งานทันทีที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน eSIM บางรายการจะเปิดใช้งานทันทีที่คุณซื้อ โปรดตรวจสอบขั้นตอนการเปิดใช้งาน อย่างละเอียดกับผู้ให้บริการแต่ละราย

ฉันสามารถโทรออกหรือส่ง SMS ได้หรือไม่ ?

ใช่ , eSIM ไม่กี่รายการมีหมายเลขโทรศัพท์และเครดิตสำหรับการโทรออกและส่ง SMS ซึ่งในตารางเปรียบเทียบ eSIM ของเรามีข้อมูลบอก และคุณสามารถกรองตารางได้ และเลือก " ใช่ " ใต้ตัวกรองหมายเลขโทรศัพท์

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าสมาร์ทโฟนของฉันรองรับ eSIM ?

เรามีรายชื่อสมาร์ทโฟนที่รองรับ esim ที่นี่.

ฉันต้องรอ eSIM นานแค่ไหน?

ผู้ให้บริการ eSIM ส่วนใหญ่จะส่ง eSIM ทันทีหลังจากที่คุณทำการซื้อสำเร็จ ทางอีเมลหรือในบัญชีของคุณในแอพพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

ความเร็วอินเทอร์เน็ตกับ eSIM เร็วแค่ไหน ?

eSIM รองรับ 4G LTE หรือแม้แต่ 5G ในบางประเทศ แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล คุณอาจพบว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตลดลง อาจไม่ใช่ความผิดของ eSIM แต่เครือข่ายยังไม่ได้ขยายไปยังพื้นที่นั้น ๆ

ฉันจำเป็นต้องเปิดใช้งานการโรมมิ่งบนสมาร์ทโฟนของฉันหรือไม่ ?

ใช่ , eSIM จะทำงานก็ต่อเมื่อคุณเปิดการโรมมิ่งบนสมาร์ทโฟนของคุณเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก eSIM เป็นการ์ดหลัก เพื่อให้ข้อมูล การโทร & SMS (ถ้ามี) ใช้งานได้

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันลบ eSIM ของสมาร์ทโฟน ?

คุณอาจคิดว่ามันหายไป มีผู้ให้บริการเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่มี eSIM ที่สามารถติดตั้งได้หลายครั้ง ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อดูว่าสามารถส่ง eSIM ทดแทนให้คุณได้หรือไม่

ฉันสามารถติดตั้ง eSIM หลายครั้งได้หรือไม่ ?

ขึ้นอยู่กับ eSIM แต่ละตัว บางตัวสามารถติดตั้งได้เพียงครั้งเดียว และ QR Code ใช้งานได้ครั้งเดียว และจะไม่สามารถใช้งานได้ในภายหลัง และมีบาง eSIM สามารถติดตั้งได้หลายครั้ง และสามารถสลับไปยังสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นได้อีกด้วย

ฉันสามารถเติมเงิน eSIM หรือต่ออายุได้หรือไม่ ?

eSIM บางตัวอนุญาตให้เติมเงินได้ หรือหาก eSIM ไม่สามารถเติมเงินได้ คุณสามารถซื้อ eSIM ใหม่ได้เสมอ

ฉันจะติดตั้ง eSIM บนสมาร์ทโฟนได้อย่างไร ?

คุณสามารถใช้กล้องของสมาร์ทโฟนเพื่อสแกน QR Code คุณจะเห็นป๊อปอัปแจ้งให้คุณติดตั้งซิมการ์ดเสมือน หรือคุณสามารถติดตั้งด้วยตนเองโดยป้อนที่อยู่ SMDP+ และรหัสเปิดใช้งานในเมนูการตั้งค่า

ข้อกำหนดในการติดตั้ง eSIM มีอะไรบ้าง ?

  • คุณต้องมีสมาร์ทโฟนที่รองรับ eSIM
  • คุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่เสถียร

ฉันสามารถตรวจสอบปริมาณข้อมูลที่เหลืออยู่ใน eSIM ของฉันได้หรือไม่ ?

กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการแต่ละรายมีรหัส USSD / GSM ของตนเอง ซึ่งมีตัวเลือกให้คุณดูข้อมูลคงเหลือ คุณสามารถรับค่าประมาณการใช้ข้อมูลได้โดยดูที่ปริมาณการใช้ข้อมูลภายในการตั้งค่าสมาร์ทโฟนของคุณ

ฉันสามารถติดตั้ง eSIM และยังคงใช้ซิมการ์ดจริงได้หรือไม่ ?

ได้ แต่เฉพาะเมื่อสมาร์ทโฟนของคุณรองรับฟังก์ชัน Dual-SIM และเข้ากันได้กับ eSIM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าซิมการ์ดหลักและซิมการ์ดรองอย่างถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินหรือค่าธรรมเนียมที่ไม่ต้องการ