🇺🇬 อูกันดา eSIMs

Compare prepaid eSIM plans for your next holiday to Uganda. Get the best eSIM for your needs at the best price possible.

#1 Choice For Travelers  

160+ ประเทศ - 1600+ ข้อเสนอ eSIM

#2 Choice For Travelers 

120+ ประเทศ - 1200+ ข้อเสนอ eSIM

#3 Choice For Travelers 

130+ ประเทศ - 800+ ข้อเสนอ eSIM

#4 Choice For Travelers 

110+ Countries – 1400+ eSIM Plans

ผู้ให้บริการeSIM Profileข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคา/GBราคาใช้เบอร์โทรศัพท์ครอบคลุม
bnesim logoBNESIM Uganda eSIM130111.40111.40ไม่รวม🇺🇬 Uganda
flexiroam logoAfrica Data Plan1316.0016.00ไม่รวม🇺🇬 Uganda
onesim logoOnesim for Africa1714.9014.90ไม่รวม🇺🇬 Uganda
onesim logoOnesim for Africa33011.6334.90ไม่รวม🇺🇬 Uganda
TEXTReSIM logoUganda 10GB103013.30132.99ไม่รวม🇺🇬 Uganda
TEXTReSIM logoUganda 1GB1716.9916.99ไม่รวม🇺🇬 Uganda
TEXTReSIM logoUganda 3GB33015.3345.99ไม่รวม🇺🇬 Uganda
TEXTReSIM logoUganda 5GB53014.0069.99ไม่รวม🇺🇬 Uganda
TEXTReSIM logoGlobal 1GB1718.9918.99ไม่รวม🇺🇬 Uganda
TEXTReSIM logoGlobal 3GB33018.0053.99ไม่รวม🇺🇬 Uganda
TEXTReSIM logoGlobal 5GB53015.8078.99ไม่รวม🇺🇬 Uganda
TEXTReSIM logoGlobal 10GB103015.40153.99ไม่รวม🇺🇬 Uganda
keepgo resPhoenix136521.0021.00ไม่รวม🇺🇬 Uganda
keepgo resPhoenix536514.0070.00ไม่รวม🇺🇬 Uganda
keepgo resPhoenix1036511.20112.00ไม่รวม🇺🇬 Uganda
keepgo resPhoenix2536510.60265.00ไม่รวม🇺🇬 Uganda
keepgo resPhoenix5036510.20510.00ไม่รวม🇺🇬 Uganda
keepgo resLeo136528.0028.00ไม่รวม🇺🇬 Uganda
keepgo resLeo536518.4092.00ไม่รวม🇺🇬 Uganda
keepgo resLeo1036514.00140.00ไม่รวม🇺🇬 Uganda
keepgo resLeo2536512.80320.00ไม่รวม🇺🇬 Uganda
keepgo resLeo5036512.00600.00ไม่รวม🇺🇬 Uganda
yesim res imgUganda 1GB esim provider discount1714.0114.01ไม่รวม🇺🇬 Uganda
yesim res imgUganda 3GB esim provider discount3511.8535.56ไม่รวม🇺🇬 Uganda
yesim res imgUganda 5GB esim provider discount5711.2156.04ไม่รวม🇺🇬 Uganda
globalesim logo 1Special+ esim provider discount1749.0049.00รวม🇺🇬 Uganda
globalesim logo 1Special+ esim provider discount21039.0078.00รวม🇺🇬 Uganda
globalesim logo 1Special+ esim provider discount31431.6795.00รวม🇺🇬 Uganda
globalesim logo 1Special+ esim provider discount53023.00115.00รวม🇺🇬 Uganda
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Global6156.6539.90รวม🇺🇬 Uganda
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass Global 3GB3308.3024.90รวม🇺🇬 Uganda
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass Global 5GB5306.9834.90รวม🇺🇬 Uganda
trust symbol esim provider airalo res imgHello Africa – 1 GB13027.0027.00ไม่รวม🇺🇬 Uganda
trust symbol esim provider airalo res imgHello Africa – 3 GB33019.6759.00ไม่รวม🇺🇬 Uganda
trust symbol esim provider airalo res imgUgish! – 1 GB179.009.00ไม่รวม🇺🇬 Uganda
trust symbol esim provider airalo res imgUgish! – 3 GB3308.0024.00ไม่รวม🇺🇬 Uganda
trust symbol esim provider airalo res imgUgish! – 5 GB5307.0035.00ไม่รวม🇺🇬 Uganda
trust symbol esim provider maya mobile logoUganda 10GB 30 Days103010.70107.00ไม่รวม🇺🇬 Uganda
trust symbol esim provider maya mobile logoUganda 1GB 30 Days13013.0013.00ไม่รวม🇺🇬 Uganda
trust symbol esim provider maya mobile logoUganda 3GB 30 Days33012.3337.00ไม่รวม🇺🇬 Uganda
trust symbol esim provider maya mobile logoUganda 5GB 30 Days53012.0060.00ไม่รวม🇺🇬 Uganda
redteago logoGlobal (140+ areas) – 6GB6154.9829.90ไม่รวม🇺🇬 Uganda
etravelsim logo squaredGlobal (100+ countries) eSIM 6GB6158.3350.00ไม่รวม🇺🇬 Uganda
etravelsim logo squaredUganda eSIM 1 GB – 7 Days1710.0010.00ไม่รวม🇺🇬 Uganda
etravelsim logo squaredUganda eSIM 3 GB – 30 Days3306.6720.00ไม่รวม🇺🇬 Uganda
etravelsim logo squaredUganda eSIM 5 GB – 30 Days5307.0035.00ไม่รวม🇺🇬 Uganda
etravelsim logo squaredUganda eSIM 10 GB – 30 Days10305.9059.00ไม่รวม🇺🇬 Uganda
etravelsim logo squaredUganda eSIM 20 GB – 30 Days20304.9599.00ไม่รวม🇺🇬 Uganda
instabridge logoUganda – 1 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 11715.0015.00Not included🇺🇬 Uganda
instabridge logoUganda – 1 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1178.008.00Not included🇺🇬 Uganda
instabridge logoUganda – 3 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 131514.3343.00Not included🇺🇬 Uganda
instabridge logoUganda – 10 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1103013.70137.00Not included🇺🇬 Uganda
instabridge logoUganda – 3 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 13157.6723.00Not included🇺🇬 Uganda
instabridge logoUganda – 10 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 110306.0060.00Not included🇺🇬 Uganda
ข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคาใช้เบอร์โทรศัพท์