🇺🇦 ยูเครน eSIMs

Compare prepaid eSIM plans for your next holiday to Ukraine. Get the best eSIM for your needs at the best price possible.

#1 Choice For Travelers  

160+ ประเทศ - 1600+ ข้อเสนอ eSIM

#2 Choice For Travelers 

120+ ประเทศ - 1200+ ข้อเสนอ eSIM

#3 Choice For Travelers 

130+ ประเทศ - 800+ ข้อเสนอ eSIM

#4 Choice For Travelers 

110+ Countries – 1400+ eSIM Plans

ผู้ให้บริการeSIM Profileข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคา/GBราคาใช้เบอร์โทรศัพท์ครอบคลุม
bnesim logoBNESIM Ukraine eSIM114.804.80ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
bnesim logoBNESIM Ukraine eSIM50303.36167.80ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
bnesim logoBNESIM Ukraine eSIM1304.404.40ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
flexiroam logoGreater Europe Data Plan31516.0048.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
knowroaming resEurope eSIM1305.005.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
knowroaming resEurope eSIM5304.4022.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
knowroaming resEurope eSIM20904.2585.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
knowroaming resGlobal eSIM236.6710.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
knowroaming resGlobal eSIM11512.0012.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
knowroaming resGlobal eSIM53010.0050.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
numero esim logoEurope Prepaid 1GB172.992.99ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
numero esim logoEurope Prepaid 3GB3302.667.99ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
numero esim logoEurope Prepaid 5GB5302.4011.99ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
numero esim logoEurope Prepaid 10GB10302.2021.99ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
numero esim logoWorld Prepaid 20GB20906.00119.99ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
onesim logoOnesim for Europe174.904.90ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
onesim logoOnesim for Europe3303.309.90ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
onesim logoOnesim for Europe5303.1815.90ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
onesim logoOnesim for Europe10302.9929.90ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
onesim logoOnesim for Europe20302.5049.90ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
TEXTReSIM logoUkraine 10GB10303.3032.99ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
TEXTReSIM logoUkraine 1GB174.394.39ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
TEXTReSIM logoUkraine 3GB3303.6610.99ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
TEXTReSIM logoUkraine 5GB5303.4016.99ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
TEXTReSIM logoGlobal 1GB1718.9918.99ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
TEXTReSIM logoEurope 1GB174.994.99ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 1GB179.999.99ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
TEXTReSIM logoEurope 3GB3304.3312.99ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 3GB3308.6625.99ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
TEXTReSIM logoGlobal 3GB33018.0053.99ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
TEXTReSIM logoEurope 5GB5304.0019.99ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 5GB5308.0039.99ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
TEXTReSIM logoGlobal 5GB53015.8078.99ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
TEXTReSIM logoEurope 10GB10303.6035.99ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
TEXTReSIM logoEurope + Middle East 10GB10307.4073.99ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
TEXTReSIM logoGlobal 10GB103015.40153.99ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
ubigi logoEU27+UK+SWISS10302.9029.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
ubigi logoEU27+UK+SWISS50301.9899.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
ubigi logoEU27+UK+SWISS3304.0012.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
keepgo resPisces13655.005.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
keepgo resPisces53652.8014.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
keepgo resPisces103652.3023.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
keepgo resPisces253652.2055.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
keepgo resPisces503651.9899.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
keepgo resOrion136520.0020.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
keepgo resOrion536513.0065.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
keepgo resOrion103659.5095.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
keepgo resOrion253658.60215.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
keepgo resOrion503658.00400.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
keepgo resPhoenix136521.0021.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
keepgo resPhoenix536514.0070.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
keepgo resPhoenix1036511.20112.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
keepgo resPhoenix2536510.60265.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
keepgo resPhoenix5036510.20510.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
yesim res imgUkraine 10GB esim provider discount10104.1040.95ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
yesim res imgUkraine 3GB esim provider discount354.3112.93ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
yesim res imgUkraine 5GB esim provider discount574.3121.55ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
simtex logo1GB – 3D Ukraine137.007.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
simtex logo6GB – 30D Ukraine6305.0030.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
simtex logo3GB – 30D Ukraine3306.0018.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
simtex logo10GB – 30D Ukraine10304.7047.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
simtex logo10GB – Europe10302.5025.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount176.006.00รวม🇺🇦 Ukraine
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount2105.0010.00รวม🇺🇦 Ukraine
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount3144.6714.00รวม🇺🇦 Ukraine
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount5213.6018.00รวม🇺🇦 Ukraine
globalesim logo 1ขายดี esim provider discount10303.0030.00รวม🇺🇦 Ukraine
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount1717.0017.00รวม🇺🇦 Ukraine
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount21010.5021.00รวม🇺🇦 Ukraine
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount31410.0030.00รวม🇺🇦 Ukraine
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount4219.5038.00รวม🇺🇦 Ukraine
globalesim logo 1Most Popular+ esim provider discount5309.6048.00รวม🇺🇦 Ukraine
globalesim logo 1Special esim provider discount1720.0020.00รวม🇺🇦 Ukraine
globalesim logo 1Special esim provider discount21017.5035.00รวม🇺🇦 Ukraine
globalesim logo 1Special esim provider discount31416.0048.00รวม🇺🇦 Ukraine
globalesim logo 1Special esim provider discount42117.5070.00รวม🇺🇦 Ukraine
globalesim logo 1Special esim provider discount53017.6088.00รวม🇺🇦 Ukraine
globalesim logo 1Special+ esim provider discount1749.0049.00รวม🇺🇦 Ukraine
globalesim logo 1Special+ esim provider discount21039.0078.00รวม🇺🇦 Ukraine
globalesim logo 1Special+ esim provider discount31431.6795.00รวม🇺🇦 Ukraine
globalesim logo 1Special+ esim provider discount53023.00115.00รวม🇺🇦 Ukraine
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Global6156.6539.90รวม🇺🇦 Ukraine
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass Global 3GB3308.3024.90รวม🇺🇦 Ukraine
trust symbol esim provider simoptions res30-Day Pass Global 5GB5306.9834.90รวม🇺🇦 Ukraine
trust symbol esim provider simoptions resUkraine 1GB177.907.90ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
trust symbol esim provider simoptions resUkraine 3GB3154.9714.90ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
trust symbol esim provider simoptions resUkraine 5GB5153.9819.90ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
trust symbol esim provider simoptions resUkraine 10GB10303.9939.90ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
trust symbol esim provider simoptions resUkraine 20GB20303.5069.90ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 1 GB179.009.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 3 GB3158.0024.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 5 GB5307.0035.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 10 GB10605.9059.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover Global – 20 GB201804.4589.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 1 GB175.005.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 3 GB3304.3313.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 5 GB5304.0020.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 10 GB10303.7037.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 50 GB50902.00100.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
trust symbol esim provider airalo res imgEurolink – 100 GB1001801.85185.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
trust symbol esim provider airalo res imgLavranet – 1 GB177.007.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
trust symbol esim provider airalo res imgLavranet – 3 GB3304.6714.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
trust symbol esim provider airalo res imgLavranet – 5 GB5304.2021.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
trust symbol esim provider maya mobile logoUkraine 10GB 30 Days10303.2032.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
trust symbol esim provider maya mobile logoUkraine 1GB 30 Days1305.005.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
trust symbol esim provider maya mobile logoUkraine 3GB 30 Days3304.0012.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
trust symbol esim provider maya mobile logoUkraine 5GB 30 Days5303.6018.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
trust symbol esim provider maya mobile logoUkraine Unlimited provider notice30302.3069.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
yoho mobile logo rectangleUkraine eSIM – 1 GB 7 Days176.286.28ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
yoho mobile logo rectangleUkraine eSIM – 3 GB 10 Days3106.1318.39ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
yoho mobile logo rectangleUkraine eSIM – 5 GB 15 Days5155.8629.32ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
yoho mobile logo rectangleUkraine eSIM – 10 GB 30 Days10305.5255.19ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
yoho mobile logo rectangleEurope+ eSIM – 1 GB 7 Days179.789.78ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
yoho mobile logo rectangleEurope+ eSIM – 3 GB 10 Days3108.4325.29ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
yoho mobile logo rectangleEurope+ eSIM – 5 GB 15 Days5158.1740.83ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
yoho mobile logo rectangleEurope+ eSIM – 10 GB 30 Days10307.8278.19ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
redteago logoUkraine – 1GB1303.903.90ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
redteago logoEurope (36 countries) – 1GB173.003.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
redteago logoEurope (36 countries) – 1GB1154.994.99ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
redteago logoEurope (36 countries) – 3GB3304.0011.99ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
redteago logoEurope (36 countries) – 5GB5303.6017.99ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
redteago logoGlobal (140+ areas) – 6GB6154.9829.90ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
etravelsim logo squaredGlobal (100+ countries) eSIM 6GB6158.3350.00ไม่รวม🇺🇦 Ukraine
instabridge logoUkraine – 1 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1176.006.00Not included🇺🇦 Ukraine
instabridge logoUkraine – 1 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1176.006.00Not included🇺🇦 Ukraine
instabridge logoUkraine – 3 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 13155.3316.00Not included🇺🇦 Ukraine
instabridge logoUkraine – 10 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 110304.9049.00Not included🇺🇦 Ukraine
instabridge logoUkraine – 3 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 13154.3313.00Not included🇺🇦 Ukraine
instabridge logoUkraine – 10 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 110304.6046.00Not included🇺🇦 Ukraine
instabridge logoUkraine – 1 GB Global Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 11710.0010.00Not included🇺🇦 Ukraine
ข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคาใช้เบอร์โทรศัพท์

How To Order an eSIM for Ukraine

esim purchase

Compare eSIMs for Ukraine

เปรียบเทียบและค้นหา eSIM สำหรับการเดินทางที่เหมาะสมที่สุดในความต้องการของคุณ และ ซื้อกับผู้ให้บริการโดยตรง

esim delivery

รับ eSIM ทาง อีเมลล์/แอพลิเคชั่น

คุณจะได้รับข้อมูล eSIM ภายในไม่กี่นาที ในอีเมล หรือคุณสามารถเข้าถึงได้โดยตรง ในแอปพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

esim setting

ติดตั้ง eSIM

สแกนรหัส QR eSIM ทางอีเมลล์ด้วยฟังก์ชันกล้องในโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนของคุณ และทำตามคำแนะนำ บนหน้าจอ eSIM จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

esim success

ฟรี โรมมิ่ง ต่างประเทศ

You can now use the eSIM in Ukraine! 

ทำไมต้องเป็น eSIM ?

esim environment friendly

ความยั่งยืน

The Ukraine eSIM works digitally only, so fewer resources are used than with the classic SIM card.

esim digital

ระบบดิจิทัล

eSIM แบบใหม่สามารถอัปโหลดแบบดิจิทัล ไปยังสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างง่ายดาย รวดเร็วและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

esim fast delivery email

การติดตั้งที่รวดเร็ว

eSIM ของคุณจะถูกส่งทางอีเมลล์อย่างง่ายดาย และสะดวก ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับ eSIM ดิจิทัลของคุณเร็วกว่าการสั่งซื้อซิมการ์ดจริงทั่วไป

รีวิวจากผู้ใช้งาน

Keepgo / Sagittarius

Rated 5 out of 5
พฤษภาคม 5, 2023

Using keepgo in Canada, easy to install with no network issues and saves on data usage.

Avatar for Stefanus
Stefanus
Verified

Orange / Simoptions

Rated 5 out of 5
เมษายน 22, 2023

I used the Orange Holiday Europe eSIM in France and it was great. Easy to set up, good coverage, fast data speed. Highly recommend it for Europe travel.

Avatar for Khakanant
Khakanant
Verified

Super value ! And so easy to install.

Rated 5 out of 5
ธันวาคม 21, 2022

Super value ! And so easy to install. Better than normal sim card. Very convenient for me to buy it before I traveled to Germany. Like it alot !!

Avatar for Anne
Anne
Verified

ส่งรีวิวของคุณ

ข้อมูล eSIM เพิ่มเติม