🇿🇼 ซิมบับเว eSIMs

Compare prepaid eSIM plans for your next holiday to Zimbabwe. Get the best eSIM for your needs at the best price possible.

#1 Choice For Travelers 

190+ ประเทศ - 1200+ ข้อเสนอ eSIM

#2 Choice For Travelers 

160+ ประเทศ - 1600+ ข้อเสนอ eSIM

#3 Choice For Travelers 

130+ ประเทศ - 800+ ข้อเสนอ eSIM

Currently Trending 

130+ ประเทศ - 950+ ข้อเสนอ eSIM

ผู้ให้บริการeSIM Profileข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคา/GBราคาใช้เบอร์โทรศัพท์ครอบคลุม
flexiroam logoAfrica Data Plan1316.0016.00ไม่รวม🇿🇼 Zimbabwe
ubigi logoAFRICA13029.0029.00ไม่รวม🇿🇼 Zimbabwe
trust symbol esim provider airalo res imgZimcom – 1 GB179.509.50ไม่รวม🇿🇼 Zimbabwe
instabridge logoZimbabwe – 1 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 11715.0015.00Not included🇿🇼 Zimbabwe
instabridge logoZimbabwe – 10 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 110306.3063.00Not included🇿🇼 Zimbabwe
instabridge logoZimbabwe – 1 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1179.009.00Not included🇿🇼 Zimbabwe
instabridge logoZimbabwe – 3 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 131514.3343.00Not included🇿🇼 Zimbabwe
instabridge logoZimbabwe – 10 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1103013.70137.00Not included🇿🇼 Zimbabwe
instabridge logoZimbabwe – 3 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 13156.6720.00Not included🇿🇼 Zimbabwe
ข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคาใช้เบอร์โทรศัพท์