🇨🇬 สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก eSIMs

Compare prepaid eSIM plans for your next holiday to DRC. Get the best eSIM for your needs at the best price possible.

#1 Choice For Travelers 

190+ ประเทศ - 1200+ ข้อเสนอ eSIM

#2 Choice For Travelers

195+ ประเทศ - 1500+ ข้อเสนอ eSIM 

#3 Choice For Travelers 

180+ Countries – 1000+ eSIMs Plans

#4 Choice For Travelers 

160+ Countries – 300+ eSIMs Plans

ผู้ให้บริการeSIM Profileข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคา/GBราคาใช้เบอร์โทรศัพท์ครอบคลุม
bnesim logoBNESIM Democratic Republic of Congo 10GB subscription icon10305.6656.63ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
bnesim logoBNESIM Democratic Republic of Congo 5GB subscription icon516.3831.88ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
bnesim logoBNESIM Democratic Republic of Congo 5GB subscription icon5305.9229.60ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
bnesim logoBNESIM Democratic Republic of Congo 3GB subscription icon316.5719.71ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
bnesim logoBNESIM Democratic Republic of Congo 3GB subscription icon3306.1018.30ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
bnesim logoBNESIM Democratic Republic of Congo 1GB subscription icon116.786.78ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
bnesim logoBNESIM Democratic Republic of Congo 1GB subscription icon1306.296.29ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
bnesim logoBNESIM Democratic Republic of Congo 100GB subscription icon100303.93392.62ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
bnesim logoBNESIM Democratic Republic of Congo 50GB subscription icon50304.76237.84ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
bnesim logoBNESIM Democratic Republic of Congo 20GB subscription icon20305.54110.76ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
globalesim logo 1แอฟริกา esim provider discount1710.0010.00รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
globalesim logo 1แอฟริกา esim provider discount2107.5015.00รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
globalesim logo 1แอฟริกา esim provider discount3146.0018.00รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
globalesim logo 1แอฟริกา esim provider discount5214.4022.00รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
globalesim logo 1Congo Democratic Republic esim provider discount1551.8327.50รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
globalesim logo 1Congo Democratic Republic esim provider discount20301.6533.00รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
globalesim logo 1Congo Democratic Republic esim provider discount175.005.00รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
globalesim logo 1Congo Democratic Republic esim provider discount2103.757.50รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
globalesim logo 1Congo Democratic Republic esim provider discount3143.009.00รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
globalesim logo 1Congo Democratic Republic esim provider discount5212.2011.00รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
globalesim logo 1Congo Democratic Republic esim provider discount10301.8018.00รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
instabridge logo1GB Data Congo Dem. Rep esim provider discount1712.0012.00ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
instabridge logo3GB Data Congo Dem. Rep esim provider discount3159.0027.00ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
instabridge logo3GB Plan Congo Dem. Rep esim provider discount33040.00120.00ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
instabridge logo10GB Data Congo Dem. Rep esim provider discount10308.4084.00ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
instabridge logo1GB Plan Congo Dem. Rep esim provider discount130110.00110.00ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
instabridge logo1GB Data Global esim provider discount178.008.00ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
instabridge logo1GB Global Subscription esim provider discount13050.0050.00ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
instabridge logo3GB Data Global esim provider discount3156.6720.00ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
instabridge logo10GB Data Global esim provider discount10305.0050.00ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
manet mobil esim providerLocal Democratic Republic of the Congo – 7 Days – 1GB178.288.28ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
manet mobil esim providerRegional Africa – 7 Days – 1GB178.288.28ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
manet mobil esim providerGlobal – 7 Days – 1GB1719.3619.36ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
manet mobil esim providerLocal Democratic Republic of the Congo – 30 Days – 3GB3307.0021.00ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
manet mobil esim providerLocal Democratic Republic of the Congo – 30 Days – 5GB5306.4432.19ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
manet mobil esim providerLocal Democratic Republic of the Congo – 30 Days – 10GB10305.6356.34ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
manet mobil esim providerLocal Democratic Republic of the Congo – 30 Days – 20GB20304.8196.23ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
manet mobil esim providerRegional Africa – 30 Days – 3GB3307.0021.00ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 3GB33016.0648.17ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
manet mobil esim providerRegional Africa – 30 Days – 5GB5306.4432.19ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
manet mobil esim providerGlobal – 30 Days – 5GB53014.4472.20ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
manet mobil esim providerRegional Africa – 30 Days – 10GB10305.6356.34ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
manet mobil esim providerRegional Africa – 30 Days – 20GB20304.8196.23ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
manet mobil esim providerGlobal Africa – 1 GB – 30 Days13032.1832.18ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
manet mobil esim providerGlobal Africa – 3 GB – 30 Days33023.4470.31ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
onesim logoOnesim for Africa1714.9014.90ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
onesim logoOnesim for Africa33011.6334.90ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
TEXTReSIM logoDemocratic Republic of the Congo 10GB103013.30132.99ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
TEXTReSIM logoDemocratic Republic of the Congo 1GB1716.9916.99ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
TEXTReSIM logoDemocratic Republic of the Congo 3GB33015.3345.99ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
TEXTReSIM logoGlobal 1GB1718.9918.99ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
TEXTReSIM logoGlobal 10GB103015.40153.99ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
TEXTReSIM logoGlobal 5GB53015.8078.99ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
TEXTReSIM logoGlobal 3GB33018.0053.99ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
TEXTReSIM logoDemocratic Republic of the Congo 5GB53014.0069.99ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
yesim res imgDemocratic Republic of the Congo 1GB esim provider discount1713.9113.91ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
yesim res imgDemocratic Republic of the Congo 3GB esim provider discount3511.7735.31ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
yesim res imgDemocratic Republic of the Congo 5GB esim provider discount5711.1355.64ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
trust symbol esim provider ais logo resAIS eSIM2FLY Global6156.6539.90รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
trust symbol esim provider simoptions logo update30-Day Pass APAC 8GB8304.3634.90ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
trust symbol esim provider simoptions logo update30-Day Pass Global 3GB3308.3024.90ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
trust symbol esim provider simoptions logo update30-Day Pass Global 5GB5306.9834.90ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
trust symbol esim provider simoptions logo updateeSIM2FLY Global6156.6539.90ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 1 GB esim provider discount1715.0015.00ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 2 GB esim provider discount21513.5027.00ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 3 GB esim provider discount33012.0036.00ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 5 GB esim provider discount56010.0050.00ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 10 GB esim provider discount101807.9079.00ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover+ – 20 GB esim provider discount203654.4589.00ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 1 GB esim provider discount179.009.00ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 2 GB esim provider discount2158.5017.00ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 3 GB esim provider discount3308.0024.00ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 5 GB esim provider discount5607.0035.00ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 10 GB esim provider discount101805.9059.00ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
trust symbol esim provider airalo res imgDiscover – 20 GB esim provider discount203653.4569.00ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
trust symbol esim provider airalo res imgHello Africa – 1 GB esim provider discount13027.0027.00ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
trust symbol esim provider airalo res imgHello Africa – 3 GB esim provider discount33019.6759.00ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
trust symbol esim provider airalo res imgPondocom – 1 GB esim provider discount179.509.50ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
trust symbol esim provider airalo res imgPondu Mobile – 1 GB esim provider discount3308.5025.50ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
trust symbol esim provider airalo res imgPondu Mobile – 3 GB esim provider discount5308.0040.00ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
redteago logoAfrica (20+ countries)53011.5857.90ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
redteago logoAfrica (20+ countries)103011.49114.90ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
redteago logoAfrica (20+ countries)13011.9011.90ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
redteago logoAfrica (20+ countries)33011.6334.90ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
etravelsim logo squaredGlobal eSim 6GB6158.5050.99ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (102 countries)176.996.99ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (141 countries)1711.5011.50ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (102 countries)3305.6616.99ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (117 countries)3307.3322.00ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (102 countries)5305.2025.99ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (140 countries)33010.0029.99ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (117 countries)5306.3031.50ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (102 countries)10304.3043.00ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
mobimatter logoGlobal 13 GB133653.0839.99ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
mobimatter logoGlobal 5 GB5306.0029.99ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
mobimatter logoGlobal 3 GB3306.6619.99ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
mobimatter logoGlobal 6 GB6156.3337.99ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
mobimatter logoWorldwide 5 GB53010.8053.99ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
mobimatter logoWorldwide 3 GB33012.0035.99ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
mobimatter logoWorldwide 1 GB1713.9913.99ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
ubigi logoAfrica 1GB13026.0026.00ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
ubigi logoWorld 5GB subscription icon53013.6068.00ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
redteago logoGlobal (140+ areas)6154.9829.90ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (141 countries)5309.0045.00ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
monty esim logo esim providerThe World is Yours! (102 countries)10304.6045.99ไม่รวม🇨🇬 Democratic Republic of the Congo
ข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคาใช้เบอร์โทรศัพท์

คำถามที่พบบ่อย

การใช้ eSIM เริ่มต้นเมื่อใด ?

eSIM ส่วนใหญ่จะเปิดใช้งานทันทีที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน eSIM บางรายการจะเปิดใช้งานทันทีที่คุณซื้อ โปรดตรวจสอบขั้นตอนการเปิดใช้งาน อย่างละเอียดกับผู้ให้บริการแต่ละราย

ฉันสามารถโทรออกหรือส่ง SMS ได้หรือไม่ ?

ใช่ , eSIM ไม่กี่รายการมีหมายเลขโทรศัพท์และเครดิตสำหรับการโทรออกและส่ง SMS ซึ่งในตารางเปรียบเทียบ eSIM ของเรามีข้อมูลบอก และคุณสามารถกรองตารางได้ และเลือก " ใช่ " ใต้ตัวกรองหมายเลขโทรศัพท์

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าสมาร์ทโฟนของฉันรองรับ eSIM ?

เรามีรายชื่อสมาร์ทโฟนที่รองรับ esim ที่นี่.

ฉันต้องรอ eSIM นานแค่ไหน?

ผู้ให้บริการ eSIM ส่วนใหญ่จะส่ง eSIM ทันทีหลังจากที่คุณทำการซื้อสำเร็จ ทางอีเมลหรือในบัญชีของคุณในแอพพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

ความเร็วอินเทอร์เน็ตกับ eSIM เร็วแค่ไหน ?

eSIM รองรับ 4G LTE หรือแม้แต่ 5G ในบางประเทศ แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล คุณอาจพบว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตลดลง อาจไม่ใช่ความผิดของ eSIM แต่เครือข่ายยังไม่ได้ขยายไปยังพื้นที่นั้น ๆ

ฉันจำเป็นต้องเปิดใช้งานการโรมมิ่งบนสมาร์ทโฟนของฉันหรือไม่ ?

ใช่ , eSIM จะทำงานก็ต่อเมื่อคุณเปิดการโรมมิ่งบนสมาร์ทโฟนของคุณเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก eSIM เป็นการ์ดหลัก เพื่อให้ข้อมูล การโทร & SMS (ถ้ามี) ใช้งานได้

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันลบ eSIM ของสมาร์ทโฟน ?

คุณอาจคิดว่ามันหายไป มีผู้ให้บริการเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่มี eSIM ที่สามารถติดตั้งได้หลายครั้ง ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อดูว่าสามารถส่ง eSIM ทดแทนให้คุณได้หรือไม่

ฉันสามารถติดตั้ง eSIM หลายครั้งได้หรือไม่ ?

ขึ้นอยู่กับ eSIM แต่ละตัว บางตัวสามารถติดตั้งได้เพียงครั้งเดียว และ QR Code ใช้งานได้ครั้งเดียว และจะไม่สามารถใช้งานได้ในภายหลัง และมีบาง eSIM สามารถติดตั้งได้หลายครั้ง และสามารถสลับไปยังสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นได้อีกด้วย

ฉันสามารถเติมเงิน eSIM หรือต่ออายุได้หรือไม่ ?

eSIM บางตัวอนุญาตให้เติมเงินได้ หรือหาก eSIM ไม่สามารถเติมเงินได้ คุณสามารถซื้อ eSIM ใหม่ได้เสมอ

ฉันจะติดตั้ง eSIM บนสมาร์ทโฟนได้อย่างไร ?

คุณสามารถใช้กล้องของสมาร์ทโฟนเพื่อสแกน QR Code คุณจะเห็นป๊อปอัปแจ้งให้คุณติดตั้งซิมการ์ดเสมือน หรือคุณสามารถติดตั้งด้วยตนเองโดยป้อนที่อยู่ SMDP+ และรหัสเปิดใช้งานในเมนูการตั้งค่า

ข้อกำหนดในการติดตั้ง eSIM มีอะไรบ้าง ?

  • คุณต้องมีสมาร์ทโฟนที่รองรับ eSIM
  • คุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่เสถียร

ฉันสามารถตรวจสอบปริมาณข้อมูลที่เหลืออยู่ใน eSIM ของฉันได้หรือไม่ ?

Please check with the provider. Each provider has their own USSD / GSM Codes available that provide you with the option to see the remaining data balance. You can get a data consumption estimation by looking at the Data Consumption inside your smartphone’s settings.

ฉันสามารถติดตั้ง eSIM และยังคงใช้ซิมการ์ดจริงได้หรือไม่ ?

ได้ แต่เฉพาะเมื่อสมาร์ทโฟนของคุณรองรับฟังก์ชัน Dual-SIM และเข้ากันได้กับ eSIM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าซิมการ์ดหลักและซิมการ์ดรองอย่างถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินหรือค่าธรรมเนียมที่ไม่ต้องการ