🇸🇿 เอสวาตินี eSIMs

Compare prepaid eSIM plans for your next holiday to Eswatini. Get the best eSIM for your needs at the best price possible.

#1 Choice For Travelers 

190+ ประเทศ - 1200+ ข้อเสนอ eSIM

#2 Choice For Travelers 

160+ ประเทศ - 1600+ ข้อเสนอ eSIM

#3 Choice For Travelers 

130+ ประเทศ - 800+ ข้อเสนอ eSIM

Currently Trending 

130+ ประเทศ - 950+ ข้อเสนอ eSIM

ผู้ให้บริการeSIM Profileข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคา/GBราคาใช้เบอร์โทรศัพท์ครอบคลุม
onesim logoOnesim for Africa1714.9014.90ไม่รวม🇸🇿 Eswatini
onesim logoOnesim for Africa33011.6334.90ไม่รวม🇸🇿 Eswatini
TEXTReSIM logoSwaziland 10GB103013.30132.99ไม่รวม🇸🇿 Eswatini
TEXTReSIM logoSwaziland 1GB1716.9916.99ไม่รวม🇸🇿 Eswatini
TEXTReSIM logoSwaziland 3GB33015.3345.99ไม่รวม🇸🇿 Eswatini
TEXTReSIM logoSwaziland 5GB53014.0069.99ไม่รวม🇸🇿 Eswatini
TEXTReSIM logoGlobal 1GB1718.9918.99ไม่รวม🇸🇿 Eswatini
TEXTReSIM logoGlobal 3GB33018.0053.99ไม่รวม🇸🇿 Eswatini
TEXTReSIM logoGlobal 5GB53015.8078.99ไม่รวม🇸🇿 Eswatini
TEXTReSIM logoGlobal 10GB103015.40153.99ไม่รวม🇸🇿 Eswatini
trust symbol esim provider airalo res imgEswatini Communications – 1 GB179.509.50ไม่รวม🇸🇿 Eswatini
trust symbol esim provider airalo res imgEswatini Communications – 3 GB3306.0018.00ไม่รวม🇸🇿 Eswatini
trust symbol esim provider airalo res imgEswatini Communications – 5 GB5305.4027.00ไม่รวม🇸🇿 Eswatini
trust symbol esim provider airalo res imgHello Africa – 1 GB13027.0027.00ไม่รวม🇸🇿 Eswatini
trust symbol esim provider airalo res imgHello Africa – 3 GB33019.6759.00ไม่รวม🇸🇿 Eswatini
keepgo resPhoenix136521.0021.00ไม่รวม🇸🇿 Eswatini
keepgo resPhoenix536514.0070.00ไม่รวม🇸🇿 Eswatini
keepgo resPhoenix1036511.20112.00ไม่รวม🇸🇿 Eswatini
keepgo resPhoenix2536510.60265.00ไม่รวม🇸🇿 Eswatini
keepgo resPhoenix5036510.20510.00ไม่รวม🇸🇿 Eswatini
keepgo resLeo136528.0028.00ไม่รวม🇸🇿 Eswatini
keepgo resLeo536518.4092.00ไม่รวม🇸🇿 Eswatini
keepgo resLeo1036514.00140.00ไม่รวม🇸🇿 Eswatini
keepgo resLeo2536512.80320.00ไม่รวม🇸🇿 Eswatini
keepgo resLeo5036512.00600.00ไม่รวม🇸🇿 Eswatini
trust symbol esim provider maya mobile logoSwaziland 10GB 30 Days103012.80128.00ไม่รวม🇸🇿 Eswatini
trust symbol esim provider maya mobile logoSwaziland 1GB 30 Days13015.0015.00ไม่รวม🇸🇿 Eswatini
trust symbol esim provider maya mobile logoSwaziland 3GB 30 Days33014.6744.00ไม่รวม🇸🇿 Eswatini
trust symbol esim provider maya mobile logoSwaziland 5GB 30 Days53014.2071.00ไม่รวม🇸🇿 Eswatini
redteago logoGlobal (140+ areas) – 6GB6154.9829.90ไม่รวม🇸🇿 Eswatini
instabridge logoEswatini – 3 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 131512.0036.00Not included🇸🇿 Eswatini
instabridge logoEswatini – 1 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 117149.00149.00Not included🇸🇿 Eswatini
instabridge logoEswatini – 1 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 11716.0016.00Not included🇸🇿 Eswatini
instabridge logoEswatini – 10 GB Data ios app store icon 20x20 1 google play store icon 20x20 1103011.20112.00Not included🇸🇿 Eswatini
ข้อมูลระยะเวลา (วัน)ราคาใช้เบอร์โทรศัพท์